Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ανάπτυξη εφαρμογών που είναι η δημιουργία στο .NET Framework

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:818016

Σε αυτήν την εργασία

Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει σημαντικά θέματα για την ανάπτυξη εφαρμογών που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework. Αυτό είναι ένα μιας σειράς άρθρων που παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες για τις εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί στο .NET Framework.

Τα άρθρα αυτής της σειράς είναι οι εξής:
818016ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ανάπτυξη εφαρμογών που είναι η δημιουργία στο .NET Framework
818013ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Υποστήριξη εφαρμογών που είναι η δημιουργία στο .NET Framework
818015ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Συντονισμός και κλίμακα απόδοσης των εφαρμογών που είναι η δημιουργία στο .NET Framework
818014ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Ασφαλείς εφαρμογές που είναι η δημιουργία στο .NET Framework
Επιστροφή στην αρχή

Δημιουργήστε το αρχείο Web.Config για μια εφαρμογή ASP.NET

Το αρχείο Web.config είναι ένα αρχείο XML που περιέχει τις ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή που αντικαθιστούν τις προεπιλογές του συστήματος. Ενώ τα περισσότερα ASP εφαρμογές οι οποίες είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework έχουν αναπτυχθεί με ένα αρχείο Web.config, το αρχείο Web.config είναι προαιρετική. Ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα αρχείο Web.config για να υπερισχύουν των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων σε εφαρμογής-με βάση.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο Web.config για μια εφαρμογή που δεν διαθέτει ήδη ένα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
815178ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία του αρχείου Web.Config για μια εφαρμογή ASP.NET
Επιστροφή στην αρχή

Επεξεργασία των ρυθμίσεων παραμέτρων μιας εφαρμογής ASP.NET

Όλα τα συστήματα όπου έχει αναπτυχθεί το .NET Framework έχει ρυθμίσεις παραμέτρων ASP.NET σε όλο το σύστημα που ορίζονται στο στοιχείο <system.web>του αρχείου Machine.config. Μπορείτε να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις (συχνά, θα πρέπει να τροποποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις) σε μια βάση εφαρμογής-με.</system.web>

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση του .NET framework προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραμέτρων για μια συγκεκριμένη εφαρμογή, κάντε κλικ στο κουμπί αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
307626Ρύθμιση παραμέτρων ASP.NET ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Επισκόπηση
815178ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Επεξεργασία της ρύθμισης παραμέτρων μιας εφαρμογής ASP.NET
Επιστροφή στην αρχή

Προσδιορίστε εάν ένα σύστημα υπολογιστή-πελάτη πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εγκατάσταση του .NET Framework

Πριν να αναπτύξετε εφαρμογές οι οποίες είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework σε ένα σύστημα υπολογιστή-πελάτη, που πρέπει να διαθέτει σύστημα στοιχεία συγκεκριμένου λογισμικού και ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα εγκαταστήσει. Τα περισσότερα συστήματα υπολογιστών-πελατών πληροί τις απαιτήσεις. However, you may have to manually verify that a specific system is ready to receive the .NET Framework redistributables.

For additional information about how to deploy the .NET framework to client systems, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
815177HOW TO: Determine Whether a Client Meets the Minimum Requirements for Installing the .NET Framework
Επιστροφή στην αρχή

Determine if a Server System Meets the Minimum Requirements for Installing the .Net Framework

Before you can deploy applications that are built on the .NET Framework to a server, the server must have specific software components and patches installed. Most server systems meet the requirements. However, you may have to manually verify that a specific system is ready to receive the .NET Framework redistributables.

For additional information about how to deploy the .NET framework to server systems, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
815176HOW TO: Determine Whether a Server Meets the Minimum Requirements for Installing the .NET Framework
Επιστροφή στην αρχή

Selectively Enable and Disable ASP.NET Functionality in IIS


When the .NET Framework is installed on a server computer running Internet Information Services (IIS), ASP.NET is automatically enabled for virtual servers. However, you might not want this configuration. As new ASP Web applications that are built on the .NET Framework are deployed to a server computer running IIS 5.0, you can control which virtual servers and directories support ASP.NET and which virtual servers do not.

For additional information about how to enable and disable ASP.NET functionality for virtual servers and directories in IIS 5.0, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
815175HOW TO: Selectively Enable or Disable ASP.NET Functionality in IIS
Επιστροφή στην αρχή

Configure Custom Error Messages for an ASP.NET Application

Many sites change IIS default error message to display a user-friendly page or to notify an administrator. When a server computer running IIS 5.0 has custom error messages, and an ASP Web application that is built on the .NET Framework is deployed to that server computer, errors in the ASP.NET application do not use IIS 5.0 custom error messages unless the application is specifically configured to do so.

For additional information about how to configure custom error messages for ASP applications built on the .NET Framework, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
306355HOW TO: Create Custom Error Reporting Pages in ASP.NET by Using Visual C# .NET
308132HOW TO: Create Custom Error Reporting Pages in ASP.NET Using Visual Basic .NET
Επιστροφή στην αρχή

Make Application-Specific and Directory-Specific Configuration Settings in an ASP.NET Application

The most common way to override system defaults for a whole ASP.NET application is to create or edit a Web.config file for that application. However, configuration changes frequently must apply only to specific files or folders in an application. There are two ways to limit the scope of configuration changes:
  • Add the <location> configuration element to the Machine.config file to the Web.config file.</location>

    -ή-
  • Προσθήκη επιπλέον αρχείων Web.config υποφακέλους.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εφαρμόσετε τις αλλαγές που επηρεάζουν τις συγκεκριμένες εφαρμογές και καταλόγων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
815174ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία εφαρμογών και κατάλογος συγκεκριμένων ρυθμίσεων παραμέτρων σε μια εφαρμογή ASP.NET
Επιστροφή στην αρχή

Ρύθμιση κατάστασης περιόδου λειτουργίας διαχείρισης για εφαρμογές ASP.NET

ASP.NET έχει νέες δυνατότητες για τη διαχείριση της κατάστασης περιόδου λειτουργίας. Περίοδος λειτουργίας ρυθμίσεις κατάστασης στο ASP.NET ρυθμίζονται μέσω του αρχείου Web.config μιας εφαρμογής ASP.NET. Υπάρχουν πολλές επιλογές διαχείρισης κατάστασης περιόδων λειτουργίας στο ASP.NET. Αυτές οι επιλογές περιλαμβάνουν λειτουργίας (inproc, κατάσταση Server, SQL Server), Διαχείριση κατάστασης cookieless, εκτός-διαδικασία λειτουργία stateserver και τις ρυθμίσεις θύρας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση κατάστασης περιόδου λειτουργίας ASP.NET, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307626ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Επισκόπηση της ρύθμισης παραμέτρων ASP.NET
Επιστροφή στην αρχή

Δημιουργία και ανάπτυξη του πακέτου ανάπτυξης πολιτικής ασφαλείας .NET

Εισάγει το .NET Frameworkπολιτική ασφαλείας. Η πολιτική ασφαλείας είναι ένα νέο τρόπο για τον έλεγχο των πόρων ότι μια εφαρμογή μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα σύστημα. Καθορίζει μια εφαρμογή εξουσιοδότησης με βάση τη θέση ή την προέλευση της εφαρμογής. Ως διαχειριστής, μπορείτε να ελέγξετε την πολιτική ασφαλείας με βάση τον υπολογιστή με υπολογιστή. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πακέτα ανάπτυξης ως πιο scaleable μέθοδος για την ανάπτυξη και τη Διαχείριση πολιτικών ασφαλείας στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory περιβάλλοντα.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας και ανάπτυξης πολιτικών ασφαλείας .NET, χρησιμοποιώντας τα πακέτα ανάπτυξης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
815173ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Δημιουργία και ανάπτυξη του πακέτου ανάπτυξης πολιτικής ασφαλείας .NET
Επιστροφή στην αρχή

Μετεγκατάσταση μιας εφαρμογής Web ASP σε ASP.NET διατηρώντας παράλληλα υπαρχόντων ονομάτων αρχείων

ASP.NET προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα έναντι της προηγούμενης περιβάλλον δέσμης ενεργειών ASP 3.0. Συγκεκριμένα, οι ASP εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί από το .NET Framework προσφορά βελτιωμένη απόδοση, δυνατότητα κλιμάκωσης και αξιοπιστία. Ως αποτέλεσμα, πολλές νέες εφαρμογές ASP που είναι ενσωματωμένες στο .NET Framework είναι στην πραγματικότητα αναβαθμίσεις σε υπάρχουσες εφαρμογές ASP 3.0.

Μια από τις προκλήσεις αναβάθμισης μιας εφαρμογής από ASP 3.0 σε ASP.NET είναι ότι τα δύο περιβάλλοντα χρησιμοποιούν διαφορετικές επεκτάσεις ονόματος. Από προεπιλογή, οι ASP 3.0 χρησιμοποιεί επεκτάσεις ονόματος αρχείου .asp. Ωστόσο, το ASP.NET χρησιμοποιεί επεκτάσεις ονόματος αρχείου .aspx. Παρόλο που οι επεκτάσεις ονόματος αρχείου διαφορετική επιτρέπει δύο εφαρμογές για να βρίσκεται σε έναν μεμονωμένο φάκελο, απαιτούν σελιδοδείκτες και υπερ-συνδέσεις για να αλλάξει πριν από την εφαρμογή ASP 3.0 έχει τεθεί εκτός σύνδεσης.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετεγκατάστασης από ASP 3.0 ASP.NET ενώ χρησιμοποιείτε τα ίδια ονόματα αρχείων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
815172ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Μετεγκατάσταση μιας εφαρμογής Web ASP σε ASP.NET διατηρώντας παράλληλα τις υπάρχουσες επεκτάσεων ονομάτων αρχείων
Επιστροφή στην αρχή

Ρύθμιση παραμέτρων μιας εφαρμογής ASP.NET για να χρησιμοποιήσετε το ίδιο ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης ως μια υπάρχουσα εφαρμογή Web ASP

Το ASP.NET περιλαμβάνει πιο ευέλικτη και εξελιγμένες ελέγχου ταυτότητας και εξουσιοδότησης συστήματα από ASP 3.0. Από προεπιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα Windows ελέγχου ταυτότητας για τον έλεγχο ταυτότητας εφαρμογών ASP 3.0. Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε εξουσιοδότησης χρησιμοποιώντας μόνο τα δικαιώματα αρχείου NTFS.

ASP.NET υποστηρίζει τον έλεγχο ταυτότητας των Windows και μπορεί να απομιμηθεί ο τελικός χρήστης με τον ίδιο τρόπο που εκτελεί ASP 3.0. Ωστόσο, από προεπιλογή, η ρύθμιση αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη.

For additional information about how to configure an ASP.NET application to authenticate and authorize users in a way that is similar to the way that an existing ASP 3.0 application does this, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
815171HOW TO: Configure an ASP.NET Application to Use the Same Credentials as an ASP 3.0 Application
Επιστροφή στην αρχή

Deploy an ASP.NET Web Application by Using XCopy Deployment

You can deploy your ASP.NET Web application by using the MS-DOSxcopycommand-line utility. However, it is a good idea to deploy your project instead of usingxcopy. As with theΑντιγραφή του έργουcommand,xcopydoes not register or verify the location of assemblies. Also, for Web projects,xcopydoes not automatically configure IIS directory settings.Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
326355HOW TO: Deploy an ASP.NET Web Application Using Xcopy Deployment
Επιστροφή στην αρχή

Set Up Multiple Server ASP.NET Web Applications and Web Services

For most uses of ASP.NET, a single server can handle all requests in a timely manner. However, many environments must deploy multiple servers to handle consistently high volumes of traffic, to support processor-intensive applications, to respond to sudden bursts in traffic, or to meet redundancy requirements.
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
815162HOW TO: Set Up Multi-Server ASP.NET Web Applications and Web Services
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
For more information about how to deploy applications that are built on the .NET Framework, and about .NET interoperability, visit the following Microsoft Web sites:

For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
308488INFO: Download and Install the .NET Framework


Επιστροφή στην αρχή

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 818016 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/22/2010 07:52:00 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft ASP.NET 1.1

  • kbweb kbdeployment kbhowtomaster kbmt KB818016 KbMtel
Σχόλια
&t=">