Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης με το Windows Update ή το Microsoft Update

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την προσπάθεια σύνδεσης στο Windows Update ή το Microsoft Update. Ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την προσπάθειά σας να συνδεθείτε σε αυτές τις τοποθεσίες Web:
 • Εμφανίζεται μόνο μια κενή ιστοσελίδα.
 • Ο υπολογιστής σταματά να ανταποκρίνεται κατά την προσπάθειά σας να κάνετε λήψη ενός αρχείου από την τοποθεσία.
 • Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος δέσμης ενεργειών.
 • Εμφανίζεται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος:

  Μήνυμα 1
  0x80072F78
  Μήνυμα 2
  Σφάλμα κατά την εγκατάσταση εξάρτησης
  Μήνυμα 3
  Παρουσιάστηκε ένα άγνωστο σφάλμα
  Μήνυμα 4
  Επιλέξατε να μην κάνετε λήψη των στοιχείων ελέγχου λογισμικού ή παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στη λήψη των στοιχείων ελέγχου και, συνεπώς μεγάλο μέρος της τοποθεσίας Windows Update ή Microsoft Update δεν είναι διαθέσιμο. Εάν θέλετε να κάνετε τώρα λήψη των στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στη σύνδεση "Επανάληψη" παρακάτω.
  Μήνυμα 5
  Οι ρυθμίσεις ασφαλείας του Internet Explorer έχουν οριστεί σε επίπεδο "Υψηλό". Για να κάνετε χρήση της τοποθεσίας Windows Update ή Microsoft Update, πρέπει να ορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας στο μεσαίο επίπεδο. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας: Από το μενού "Προβολή" της γραμμής εργαλείων, κάντε κλικ στην εντολή "Επιλογές Internet". Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ασφάλεια" και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή "Ζώνη Internet" στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο. Κάντε κλικ στην επιλογή "Μεσαίο".
  Μήνυμα 6
  Ο Internet Explorer δεν είναι δυνατό να ανοίξει τη διεύθυνση της τοποθεσίας Internet. Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία σύνδεσης με το διακομιστή.
  Μήνυμα 7
  0x80070641
Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο έως ότου να μπορέσετε να συνδεθείτε με επιτυχία στην τοποθεσία. Αφού ολοκληρώσετε μια διαδικασία, προσπαθήστε να συνδεθείτε με την τοποθεσία του Windows Update ή του Microsoft Update. Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε με την τοποθεσία του Windows Update ή του Microsoft Update, συνεχίστε με την επόμενη διαδικασία. Καθώς θα ολοκληρώνετε αυτές τις διαδικασίες, προσπαθήστε να εξακριβώσετε την αιτία του προβλήματος και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις απαραίτητες διαδικασίες για να επιδιορθώσετε το πρόβλημα.
Περισσότερες πληροφορίες
Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δικού σας προϊόντος για την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων.

Εξέταση των ρυθμίσεων του υπολογιστή

Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις γλώσσας

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Inetcpl.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Internet (Internet Properties) κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ την επιλογή Γλώσσες (Languages).
 3. Στη λίστα Γλώσσα (Language), βεβαιωθείτε ότι συμπεριλαμβάνεται η έκδοση γλώσσας του λειτουργικού συστήματος. Αν η έκδοση γλώσσας του λειτουργικού συστήματος δεν είναι στη λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add), κάντε κλικ στη γλώσσα στη λίστα Γλώσσα (Language) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK τρεις φορές.

Επαναφέρετε την Ασφάλεια ζώνης Internet

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Inetcpl.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Internet (Internet Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 3. Στο πλαίσιο Επιλέξτε μια ζώνη περιεχομένου Web, για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της (Select a Web content zone to specify its security settings), κάντε κλικ στην επιλογή Internet, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπιλεγμένο επίπεδο (Default Level) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (Apply) για να ορίσετε την ασφάλεια αυτής της ζώνης στο Μεσαίο επίπεδο.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Προσθέστε τις τοποθεσίες Web του Windows Update και του Microsoft Update στη λίστα των αξιόπιστων τοποθεσιών

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Inetcpl.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Internet (Internet Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 3. Στο πλαίσιο Επιλέξτε μια ζώνη περιεχομένου Web, για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της (Select a Web content zone to specify its security settings), κάντε κλικ στην επιλογή Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted sites) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τοποθεσίες (Sites).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted sites), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απαίτηση επαλήθευσης διακομιστή (https:) για όλες τις τοποθεσίες σε αυτήν τη ζώνη (Require server verification (https:) for all sites in this zone).
 5. Προσθέστε τις ακόλουθες τοποθεσίες Web:
  • http://update.microsoft.com
  • https://update.microsoft.com
  • http://*.update.microsoft.com
  • https://*.update.microsoft.com
  • http://download.windowsupdate.com
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές και, στη συνέχεια, επισκεφθείτε την τοποθεσία Web του Windows Update ή του Microsoft Update για να προσδιορίσετε αν επιλύθηκε το ζήτημα.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί σωστά οι ρυθμίσεις του Internet Explorer

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Inetcpl.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Internet (Internet Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 3. Στο πλαίσιο Επιλέξτε μια ζώνη περιεχομένου Web, για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας της (Select a Web content zone to specify its security settings), κάντε κλικ στην επιλογή Internet και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμοσμένο επίπεδο (Custom Level).
 4. Στη λίστα Ασφάλεια (Security), στην ενότητα Εκτέλεση στοιχείων ελέγχου ActiveX και προσθηκών (Run ActiveX controls and plug-ins) κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Enable).
 5. Κάτω από το στοιχείο Λήψη αρχείου (File Download), κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Enable).
 6. Κάτω από το στοιχείο Άδειες Java (Java Permissions), κάντε κλικ στην επιλογή Μεσαίο επίπεδο ασφαλείας (Medium Safety).
 7. Κάτω από το στοιχείο Εκκίνηση εφαρμογών και αρχείων σε IFRAME (Launching applications and files in an IFRAME), κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση (Enable).
 8. Στην περιοχή Ενεργές δέσμες ενεργειών (Active Scripting), κάντε κλικ στο κουμπί Ενεργοποίηση (Enable).

Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε timedate.cpl και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου "Ιδιότητες ημερομηνίας και ώρας", κάντε κλικ στην καρτέλα Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σωστή ημερομηνία και ώρα. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο πλαίσιο Ημερομηνία (Date), κάντε κλικ για να επιλέξετε τον τρέχοντα μήνα από τη λίστα των μηνών.
  2. Στη λίστα των ετών, κάντε κλικ για να επιλέξετε το τρέχον έτος.
  3. Στο ημερολόγιο, κάντε κλικ για να επιλέξετε την τρέχουσα ημερομηνία.
  4. Στο πλαίσιο Ώρα (Time) κάντε κλικ για να επιλέξετε την ώρα και κατόπιν χρησιμοποιήστε το επάνω ή το κάτω βέλος, για να προσαρμόσετε την ώρα. Επαναλάβετε τη διαδικασία για να ρυθμίσετε τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή π.μ. (AM) ή μ.μ. (PM) και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το επάνω ή το κάτω βέλος για την αλλαγή σε π.μ. ή μ.μ.
  6. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) και κατόπιν, στη λίστα Ζώνη ώρας (Time Zone), κάντε κλικ για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας.
 3. Επιλέξτε Εφαρμογή (Apply) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο τοπικό δίκτυο και στο Internet

Βεβαιωθείτε ότι έχετε σύνδεση στο Internet

Προσπαθήστε να συνδεθείτε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) προτού επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία του Windows Update ή του Microsoft Update. Κατά τη χρήση ορισμένων ISP, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε είσοδο πριν από τη σύνδεσή σας σε μια τοποθεσία χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης. Όταν συνδέεστε σε μια υπηρεσία παροχής Internet, γίνεται φόρτωση του πρωτοκόλλου TCP/IP το οποίο παρέχει τη συνδεσιμότητα στο Internet. Για να συνδεθείτε σε οποιαδήποτε τοποθεσία στο Internet, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια περίοδο λειτουργίας TCP/IP.

Κάντε κλικ για εκκαθάριση της επιλογής των πλαισίων ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός ρυθμίσεων (Automatically Detect Settings) και Χρήση δέσμης εντολών αυτόματης ρύθμισης παραμέτρων (Use Automatic Configuration Script) στις ρυθμίσεις τοπικού δικτύου

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Inetcpl.cpl και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Internet (Internet Properties) κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις (Connections) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ την επιλογή Ρυθμίσεις LAN (LAN Settings).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου Αυτόματος εντοπισμός ρυθμίσεων (Automatically detect settings) και Χρήση δέσμης ενεργειών για αυτόματη ρύθμιση παραμέτρων (Use automatic configuration script) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK δύο φορές.

Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να συνδεθείτε σε τοποθεσίες Web με δυνατότητα SSL

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί μια ασφαλή θύρα HTTP για τη σύνδεση στο Windows Update και στο Microsoft Update. Για να ελέγξετε αν η θύρα 443 είναι ανοιχτή, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε https://www.microsoft.com:443 και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Αν δε μπορείτε να συνδεθείτε στη διεύθυνση s.microsoft.com ή εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος, η θύρα ενδέχεται να είναι αποκλεισμένη.

Προσδιορίστε αν υπάρχει κάποιο αρχείο ή κάποιο πρόγραμμα που εμποδίζει τη φόρτωση της τοποθεσίας του Windows Update

Για να προσδιορίσετε αν υπάρχει κάποιο αρχείο ή κάποιο πρόγραμμα το οποίο εμποδίζει τη φόρτωση της τοποθεσίας Windows Update, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το βοηθητικό πρόγραμμα Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος για να εκτελέσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων καθαρής εκκίνησης.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98

Απενεργοποίηση προγραμμάτων αφαίρεσης διαφημίσεων, επιταχυντών Web και προγραμμάτων προστασίας από ιούς

Απενεργοποιήστε όλα τα προγράμματα αφαίρεσης διαφημίσεων, του επιταχυντές Web και τα προγράμματα προστασίας από ιούς πριν προσπαθήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην τοποθεσία Web του Windows Update ή του Microsoft Update. Αυτά τα προγράμματα μπορεί να προκαλέσουν σφάλματα στη δέσμη ενεργειών.

Επιδιόρθωση αρχείων

Χρήση του εργαλείου "Έλεγχος αρχείων συστήματος" για την επιδιόρθωση των κατεστραμμένων αρχείων των Windows

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Έλεγχος αρχείων συστήματος" για την επιδιόρθωση των κατεστραμμένων αρχείων των Windows.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
185836 Περιγραφή του εργαλείου "Έλεγχος αρχείων συστήματος" (Sfc.exe)

Καταχώρηση DLL

Σημείωση Για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών υποθέτουμε ότι στον υπολογιστή σας εκτελείται καθαρή εγκατάσταση των Microsoft Windows XP. Σε άλλες εκδόσεις των Windows, εφαρμόστε τις ακόλουθες αλλαγές στη διαδρομή της εντολής:
 • Στα Microsoft Windows 98 και τα Microsoft Windows Millennium Edition, χρησιμοποιήστε την εντολή windows\system αντί για την εντολή windows\system32.
 • Στα Microsoft Windows 2000 ή τα Microsoft Windows NT, χρησιμοποιήστε την εντολή winnt\system32 αντί για την εντολή windows\system32.
 • Αν έχετε κάνει αναβάθμιση στα Windows XP από τα Windows NT ή τα Windows 2000, χρησιμοποιήστε την εντολή winnt\system32 αντί για την εντολή windows\system32.
Αν το λειτουργικό σας σύστημα είναι εγκατεστημένο σε μονάδα δίσκου διαφορετική της C, αλλάξτε το γράμμα της μονάδας δίσκου στα ακόλουθα βήματα στο γράμμα της μονάδας δίσκου του συστήματος σας.
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και πληκτρολογήστε διαδοχικά τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά την πληκτρολόγηση κάθε εντολής.
  1. regsvr32 c:\windows\system32\vbscript.dll
  2. regsvr32 c:\windows\system32\mshtml.dll
  3. regsvr32 c:\windows\system32\msjava.dll
  4. regsvr32 c:\windows\system32\jscript.dll
  5. regsvr32 c:\windows\system32\msxml.dll
  6. regsvr32 c:\windows\system32\actxprxy.dll
  7. regsvr32 c:\windows\system32\shdocvw.dll
 2. Αφού πληκτρολογήσετε κάθε εντολή, κάντε κλικ στο κουμπί OK για να κλείσετε το παράθυρο μηνύματος RegSvr32.

Αλλαγή της υπηρεσίας Windows Installer στη λειτουργία μη αυτόματης εκκίνησης

Αν η υπηρεσία Windows Installer είναι απενεργοποιημένη, θα συναντήσετε σφάλματα κατά την προσπάθεια ενημέρωσης του υπολογιστή σας με τη χρήση του Windows Update ή του Microsoft Update. Για να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα, αλλάξτε την υπηρεσία Windows Installer σε κατάσταση λειτουργίας μη αυτόματης εκκίνησης. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε services.msc και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Windows Installer και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα "Γενικά", επιλέξτε Μη αυτόματα (Manual) στην ενότητα Τύπος εκκίνησης (Startup type) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Μετά την ολοκλήρωση αυτών των βημάτων, η υπηρεσία Windows Installer μπορεί να εκκινηθεί μόνο από κάποιον χρήστη ή μια εξαρτώμενη υπηρεσία.

Πρόσθετη ανάλυση

Αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει αφού ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα στην τοποθεσία Web, ίσως χρειάζεται να λάβετε τα ακόλουθα αρχεία για πρόσθετη ανάλυση:
 • C:\Windows\Windows Update.log
 • C:\Windows\WindowsUpdate.log
 • C:\Program Files\WindowsUpdate\V4\Iuhist.xml
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τη Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα μηνύματα σφάλματος του Windows Update ή του Microsoft Update, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
316524 Εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος "Μόνο διαχειριστές" κατά την προσπάθειά σας να επισκεφθείτε την τοποθεσία του Windows Update ή του Microsoft Update στο Web
326686 Εμφανίζονται ένα ή περισσότερα μηνύματα σφάλματος όταν ο διαχειριστής του συστήματος απενεργοποιήσει το Windows Update ή το Microsoft Update
Properties

Article ID: 818018 - Last Review: 10/03/2013 19:25:00 - Revision: 5.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev3 kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbhowtomaster KB818018
Feedback