Ενημερωμένη έκδοση L2TP/IPsec NAT-T για τα Windows XP και τα Windows 2000

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft δημοσίευσε ένα πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων για τη βελτίωση της τρέχουσας λειτουργίας του πρωτοκόλλου L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) και του πρωτοκόλλου ασφαλείας IPsec (Internet Protocol security) σε υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP χωρίς εγκατεστημένα Service Pack και Windows XP with Service Pack 1 (SP1). Αυτή η λειτουργικότητα περιλαμβάνεται στο Windows XP Service Pack 2 (SP2). Δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί αυτό το πακέτο ενημερωμένων εκδόσεων σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows XP με Service Pack.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει βελτιώσεις στο πρωτόκολλο IPsec για καλύτερη υποστήριξη των υπολογιστών-πελατών εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) που βρίσκονται πίσω από συσκευές μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου (NAT). Εάν εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP και εάν η υπηρεσία IPsec παρουσιάσει σφάλμα χρόνου εκτέλεσης και δεν είναι δυνατή η εκκίνησή της για οποιονδήποτε λόγο, το πρόγραμμα οδήγησης IPsec λειτουργεί σε κατάσταση λειτουργίας αποκλεισμού, επειδή δεν είναι δυνατό να διασφαλίσει την κίνηση δικτύου.

Σημείωση Η υπηρεσία IPsec εμφανίζεται ως "IPSEC services" στη λίστα των υπηρεσιών του συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Περιεχόμενα άρθρου

Περισσότερες πληροφορίες

Νέες δυνατότητες και διαχείριση IPsec και συμπληρωματικά προγράμματα παρακολούθησης

 • Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, οι υπολογιστές-πελάτες L2TP/IPSec που βασίζονται στα Windows 2000 και τα Windows XP μπορούν να δημιουργήσουν συνδέσεις ρύθμισης ασφαλείας IP (IPsec) πίσω από μια συσκευή NAT. Η νέα λειτουργικότητα του IPsec NAT-T βασίζεταi στα IETF Request for Comments (RFC) 3193 και στη δεύτερη έκδοση των αρχικών προσχεδίων IETF IPsec NAT-T Internet Draft. Οι υπολογιστές-πελάτες με Windows XP που έχουν SP2 διαθέτουν επίσης αυτήν τη βελτιωμένη επιλογή σύνδεσης. Το IPsec NAT-T καθορίζεται αυτήν τη στιγμή στα RFC 3947 και 3948.
 • Το ενημερωμένο συμπληρωματικό πρόγραμμα παρακολούθησης IPsec μπορεί να προβάλει υπολογιστές που εκτελούν τα Windows XP, αλλά μόνο στην περίπτωση που έχει εγκατασταθεί το SP2 στον υπολογιστή με Windows XP.
 • Το ενημερωμένο συμπληρωματικό πρόγραμμα παρακολούθησης IPsec μπορεί να προβάλει υπολογιστές που εκτελούν τον Microsoft Windows Server 2003. Ομοίως, ο Windows Server 2003 μπορεί να παρακολουθεί υπολογιστές με Windows XP που έχουν εγκατεστημένο το SP2.
 • Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση των υπολογιστών που εκτελούν τα Windows 2000 με αυτό το συμπληρωματικό πρόγραμμα.
 • Το νέο συμπληρωματικό πρόγραμμα διαχείρισης IPsec μεταβαίνει σε λειτουργία μόνο για ανάγνωση όταν συναντήσει αντικείμενα πολιτικής που περιέχουν εξελιγμένες δυνατότητες που δημιουργήθηκαν στον Windows Server 2003 (για παράδειγμα, DH2048, αντιστοίχιση πιστοποιητικού ή δυναμικά φίλτρα). Με τη συμπεριφορά αυτή τα αντικείμενα συμπληρωματικών προγραμμάτων (για παράδειγμα, κανόνες, λίστες φίλτρων ή προσφορές κύριας λειτουργίας) δεν είναι δυνατό να υποστούν επεξεργασία, εάν περιέχουν αναφορές στις νέες αυτές ρυθμίσεις. Το συμπληρωματικό πρόγραμμα διαχείρισης IPsec μεταβαίνει σε κατάσταση λειτουργίας μόνο για ανάγνωση, για να μην είναι δυνατή η κατά λάθος κατάργηση κρίσιμων εξελιγμένων δυνατοτήτων.
 • Οι ενημερωμένες υπηρεσίες IPsec σε υπολογιστές με Windows XP μπορούν να εκθέσουν τις περισσότερες από τις νέες δυνατότητες που παρέχονται στην πολιτική του Windows Server 2003.

  Σημείωση Η αντιστοίχιση πιστοποιητικού δεν είναι διαθέσιμη.
 • Εάν έχει εγκατασταθεί παλαιότερη έκδοση του εργαλείου IPseccmd σε υπολογιστή με Windows XP (αυτό το εργαλείο δεν είναι διαθέσιμο στα Windows 2000), είναι εγκατεστημένη και μια ενημερωμένη έκδοση του IPseccmd στο φάκελομονάδα_δίσκου:\Program Files\Support Tools.

  Το ενημερωμένο IPseccmd έχει τις εξής δυνατότητες:
  • Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί δυναμικά τη σύνδεση της Ανταλλαγής κλειδιών Internet (IKE).
  • Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με μια πολιτική που είναι αντιστοιχισμένη τη συγκεκριμένη στιγμή.
  • Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια συνεπή πολιτική IPsec.
  Σημείωση Η παλαιότερη έκδοση του IPseccmd δεν λειτουργεί σε ενημερωμένους υπολογιστές και το ενημερωμένο IPseccmd δεν λειτουργεί σε μη ενημερωμένους υπολογιστές.
Επιστροφή στην αρχή

Διαλειτουργικότητα και γνωστά ζητήματα

Κανόνες για IPsec NAT-T και τείχη προστασίας

Επειδή η υποστήριξη της λειτουργικότητας IPsec NAT-T βασίζεται στο IETF RFC 3193 και τη δεύτερη έκδοση των αρχικών προσχεδίων IETF NAT-T Internet Draft, για να εκτελούνται αυτές οι υπηρεσίες μέσω ενός τείχους προστασίας, ίσως χρειαστεί να ανοίξετε τις ακόλουθες θύρες και πρωτόκολλα στους κανόνες του τείχους προστασίας:
 • Ανταλλαγή κλειδιών Internet (Internet Key Exchange - IKE) - User Datagram Protocol (UDP) 500
 • IPsec NAT-T - UDP 4500
 • Encapsulating Security Payload (ESP) - Πρωτόκολλο IP (Internet Protocol) 50

Υποστηριζόμενα σενάρια με IPsec NAT-T

Τα ακόλουθα σενάρια θα επιτρέψουν με επιτυχία συνδέσεις IPsec NAT-T που βασίζονται σε L2TP/IPsec. Σε αυτά τα σενάρια, Υπολογιστής-πελάτης είναι ένας υπολογιστής-πελάτης που λειτουργεί με Windows 2000 και έχει εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση 818043 ή ένας υπολογιστής με Windows XP στον οποίο είναι εγκατεστημένο το SP2. Διακομιστής είναι ένας διακομιστής L2TP/IPsec που λειτουργεί με Windows Server 2003 και χρησιμοποιεί τη δυνατότητα "Δρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβαση" (Routing and Remote Access).
Υπολογιστής-πελάτης----> NAT ----Internet---->Διακομιστής

Το μόνο υποστηριζόμενο και προτεινόμενο σενάριο είναι όταν ο Διακομιστής δεν βρίσκεται πίσω από συσκευή NAT.
Ο διακομιστής L2TP/IPsec μπορεί επίσης να αποτελεί προϊόν πύλης άλλου κατασκευαστή που υποστηρίζει τις συνδέσεις NAT-T.

Σημείωση Εάν εφαρμόσετε την ενημερωμένη έκδοση 818043 σε διακομιστή που βασίζεται στα Windows 2000 και χρησιμοποιεί τη δυνατότητα "Δρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβαση" (Routing and Remote Access), ο διακομιστής δεν είναι δυνατό να λειτουργήσει ως διακομιστής L2TP/IPsec σε αυτό το σενάριο. Δεν είναι δυνατό να επιτρέψει συνδέσεις από υπολογιστές-πελάτες L2TP/IPsec που βρίσκονται πίσω από μία ή περισσότερες συσκευές NAT. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση προορίζεται μόνο για υπολογιστές-πελάτες. Η λειτουργικότητα IPsec NAT-T διακομιστή αποτελεί μια νέα δυνατότητα μόνο στο πρόγραμμα "Δρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβαση" (Routing and Remote Access) του Windows Server 2003. Η υποστήριξη IPsec NAT-T διακομιστή δεν θα προστεθεί στη δυνατότητα "Δρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβαση" (Routing and Remote Access) των Windows 2000.

Ενημερωμένη έκδοση Diffie-Hellman Group 2048

Για να είναι δυνατή η διαπραγμάτευση και η χρήση της ενημερωμένης έκδοσης Diffie-Hellman Group 2048 από τους υπολογιστές-πελάτες L2TP/IPsec, ο διακομιστής απομακρυσμένης πρόσβασης με τον οποίο επικοινωνούν πρέπει επίσης να υποστηρίζει αυτήν την ομάδα.

Σημείωση Για να χρησιμοποιήσετε το Diffie-Hellman 2048, εάν ο υπολογιστής σας λειτουργεί με Windows Server 2003, πρέπει να δημιουργήσετε ένα δευτερεύον κλειδί μητρώου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Πληκτρολογήστε NegotiateDH2048 και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο NegotiateDH2048 και κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data) πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Στο μενού Μητρώο (Registry), κάντε κλικ στην εντολή Έξοδος (Exit).

Άλλο

 • Υλικό μείωσης φόρτου IPsec
  Οι προσαρμογείς δικτύου μείωσης φόρτου IPsec δεν απομακρύνουν τις συσχετίσεις ασφαλείας, που έχουν δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας συσκευές NAT.
 • Οι νέες δυνατότητες δεν εμφανίζονται σωστά.
  Οι νέες δυνατότητες που ενεργοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας την πολιτική IPsec του Windows Server 2003 ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά στην παρακολούθηση IPsec. Ακριβέστερα, η ομάδα DH2048 εμφανίζεται ως 268435457 και τα ονόματα δυναμικών φίλτρων (για παράδειγμα, WINS ή DHCP) δεν εμφανίζονται καθόλου (η στήλη είναι κενή).
 • Το στοιχείο IKE της υλοποίησης IPsec στα Windows χρησιμοποιεί μια εκτεταμένη συνάρτηση Winsock API, της οποίας ο δείκτης καθορίζεται με κλήση της συνάρτησης WSAIoctl(). Εάν αυτή η κλήση συνάρτησης δεν επιτρέπεται να περάσει από οποιοδήποτε εγκατεστημένο LSP (Layered Service Provider), το IPsec δεν μπορεί να εκτελέσει ακρόαση στη θύρα IKE. Το IPsec ερμηνεύει το γεγονός αυτό ως αποτυχία του στοιχείου και αντιδρά ανάλογα (δηλαδή, με την εμφάνιση του μηνύματος Fail to a Secure Mode.) Η αδυναμία του στοιχείου IKE να περάσει μέσω ενός LSP ενδέχεται να οφείλεται σε ένα εγκατεστημένο πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή.
Επιστροφή στην αρχή
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη. Για να αλλάξετε τη συμπεριφορά του IPsec NAT-T για έναν υπολογιστή με Windows XP SP2, πρέπει να δημιουργήσετε την τιμή μητρώου AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule.

Από προεπιλογή, το Windows XP SP2 δεν υποστηρίζει πλέον συσχετίσεις ασφαλείας IPsec NAT-T με διακομιστές που βρίσκονται πίσω από μια συσκευή μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου. Συνεπώς, εάν ο διακομιστής του εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) βρίσκεται πίσω από συσκευή μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου, από προεπιλογή, ένας υπολογιστής-πελάτης VPN με Windows XP SP2 δεν είναι δυνατό να πραγματοποιήσει σύνδεση L2TP/IPsec με το διακομιστή VPN. Αυτό το σενάριο περιλαμβάνει διακομιστές VPN που λειτουργούν με Microsoft Windows Server 2003.

Αυτή η προεπιλεγμένη συμπεριφορά μπορεί επίσης να αποτρέψει τις συνδέσεις Απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (Remote Desktop) με L2TP/IPsec από υπολογιστές που λειτουργούν με Windows XP SP2, όταν ο υπολογιστής προορισμού βρίσκεται πίσω από συσκευή μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου.

Λόγω του τρόπου με τον οποίο οι συσκευές μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου μεταφράζουν την κυκλοφορία του δικτύου, μπορεί να αντιμετωπίσετε μη αναμενόμενα αποτελέσματα, όταν τοποθετείτε ένα διακομιστή πίσω από μια συσκευή μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου και στη συνέχεια χρησιμοποιείτε IPsec NAT-T. Συνεπώς, εάν χρειάζεστε τη ρύθμιση IPsec για επικοινωνία, προτείνεται να χρησιμοποιείτε δημόσιες διευθύνσεις IP για όλους τους διακομιστές με τους οποίους μπορείτε να συνδέεστε απευθείας από το Internet.

Για να δημιουργήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της τιμής μητρώου AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPsec
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Στο πλαίσιο Νέα τιμή #1 (New Value #1), πληκτρολογήστε AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule και μετά πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε μία από τις ακόλουθες τιμές:
  • 0 (προεπιλογή)
   Η τιμή 0 (μηδέν) ρυθμίζει τα Windows έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η δημιουργία συσχετίσεων ασφαλείας με διακομιστές που βρίσκονται πίσω από συσκευές μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου.
  • 1
   Η τιμή 1 ρυθμίζει τα Windows έτσι ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία συσχετίσεων ασφαλείας με διακομιστές που βρίσκονται πίσω από συσκευές μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου.
  • 2
   Η τιμή 2 configures Windows ρυθμίζει τα Windows έτσι ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία συσχετίσεων ασφαλείας όταν τόσο ο διακομιστής όσο και ο υπολογιστής-πελάτης με Windows XP SP2 βρίσκονται πίσω από συσκευές μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 8. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Επιστροφή στην αρχή

Πληροφορίες για το Service Pack των Windows XP

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη στο τελευταίο Service Pack για τα Windows XP (SP2). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Επιστροφή στην αρχή

Ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 2000

Για να κάνετε λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης για τα Windows 2000, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web, για να χρησιμοποιήσετε τον Κατάλογο του Microsoft Windows Update (Microsoft Windows Update Catalog): Αναζητήστε τον αναγνωριστικό αριθμό αυτού του άρθρου, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Επιλογές σύνθετης αναζήτησης" (Advanced Search Options) στον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στην τοποθεσία Windows Update της Microsoft στο Web, κάντε κλικ στην επιλογή Βρείτε ενημερωμένες εκδόσεις για τα λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows (Find updates for Microsoft Windows operating systems).
 2. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το λειτουργικό σας σύστημα και τη γλώσσα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές σύνθετης αναζήτησης (Advanced Search Options).

  Σημείωση Πρέπει να επιλέξετε είτε Windows 2000 Professional Service Pack 3 είτε Windows 2000 Professional Service Pack 4. Εάν επιλέξετε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα, η ενημερωμένη έκδοση δεν εντοπίζεται στην αναζήτηση.
 3. Στο πλαίσιο Περιέχει αυτές τις λέξεις (Contains these words), πληκτρολογήστε 818043 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενημερωμένων εκδόσεων από τον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
323166 Τρόπος λήψης ενημερωμένων εκδόσεων και προγραμμάτων οδήγησης των Windows από τον κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog)

Προϋποθέσεις

Αυτό το πακέτο ενημέρωσης έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows 2000 με Service Pack 3 (SP3) ή νεότερο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Αυτό το πακέτο ενημέρωσης απαιτεί την επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για την ενεργοποίηση των νέων δυνατοτήτων του IPsec.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν αντικαθιστά άλλες ενημερωμένες εκδόσεις.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος Όνομα αρχείου  ----------------------------------------------------------------  18-Sep-2000 19:01 5.0.2195.1569  33.616 Fips.sys  21-Apr-2003 15:19 5.0.2195.6738  80.848 Ipsec.sys  21-Apr-2003 15:19 5.0.2195.6738  29.456 Ipsecmon.exe    21-Apr-2003 15:21 5.0.2195.6738 390.928 Netdiag.exe     01-May-2003 21:39 5.0.2195.6738 417.552 Oakley.dll     01-May-2003 21:39 5.0.2195.6738  96.528 Polagent.dll    01-May-2003 21:39 5.0.2195.6738 137.488 Polstore.dll    01-May-2003 21:39 5.0.2195.6738  58.128 Rasman.dll     01-May-2003 21:39 5.0.2195.6738 153.360 Rasmans.dll     01-May-2003 21:39 5.0.2195.6738  54.032 Rastapi.dll     21-Apr-2003 15:19 5.0.2195.6738  80.848 Ipsec.sys (56-bit)
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314067 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σύνδεσης TCP/IP στα Windows XP
257225 Βασική αντιμετώπιση προβλημάτων IPsec στον Microsoft Windows 2000 Server
816915 Νέα διάταξη ονομασίας αρχείων για πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού των Microsoft Windows
Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 818043 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 02:27:19 - Αναθεώρηση: 19.0

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbwinxpsp2fix kbdownload kbenv kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbqfe kbwin2000presp5fix KB818043
Σχόλια