Ο Internet Explorer ενδέχεται να δίνει την εντύπωση ότι δεν ανταποκρίνεται, όταν γίνονται αιτήσεις για πολλά αντικείμενα

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν ο Microsoft Internet Explorer κάνει πολλές αιτήσεις για αντικείμενα, ενδέχεται να σταματήσει να ανταποκρίνεται (να "κολλήσει"). Οι αιτήσεις προς τον τρέχοντα διακομιστή Web ενδέχεται να μην ολοκληρωθούν και το παράθυρο του Internet Explorer εμφανίζει ένα δείκτη βέλους-κλεψύδρας.

Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, οι εικόνες ενδέχεται να μην εμφανίζονται όπως αναμένεται και ίσως εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης, στο κάτω μέρος του παραθύρου, ένα μήνυμα, το οποίο αναφέρει ότι υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός "στοιχείων που απομένουν" (items remaining) ή ότι η διαδικασία "Ολοκληρώθηκε" (Done).
Αιτία
Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί εάν ο Internet Explorer στείλει πολλές αιτήσεις HTTP και, στη συνέχεια, ματαιώσει πολλές από αυτές τις αιτήσεις. Όταν παρουσιαστεί αυτό το ζήτημα, οι αιτήσεις HTTP προς τον ίδιο διακομιστή Web δεν επιτυγχάνουν.

Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε άλλους διακομιστές Web, οι αιτήσεις HTTP λειτουργούν σωστά.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες λήψης

Internet Explorer 6 SP1 για Windows XP, Windows 2000, Windows NT και Windows Millennium Edition

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου q818506.exe. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Internet Explorer 6 για Windows Server 2003

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-KB818506-x86-ENU.exe. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες αρχείου

Έκδοση για Windows Server 2003
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος Όνομα αρχείου  -------------------------------------------------------  15-Jul-2003 00:39 6.0.3790.68 623.616 Wininet.dll
Έκδοση όχι για Windows Server 2003
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος Όνομα αρχείου  ---------------------------------------------------------  09-Jun-2003 15:14 6.0.2800.1207 586.752 Wininet.dll
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα του Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1.
Περισσότερες πληροφορίες
Τυπικά, όταν ο Internet Explorer ματαιώνει μια αίτηση HTTP, η σελίδα δεν χρειάζεται πλέον να έχει αναφορά σε αυτόν τον πόρο (όπως μια εικόνα, ένα αρχείο .js (JScript), ένα αρχείο .htc (HTML component) ή ένα αρχείο .css (Cascading Style Sheet)). Αυτό το ζήτημα ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν ανοίγετε και κλείνετε γρήγορα πολλούς κόμβους ενός στοιχείου ελέγχου με μορφή προβολής δέντρου DHTML. Το ζήτημα παρουσιάζεται πιο συχνά όταν ο Internet Explorer έχει ρυθμιστεί να κάνει αναζήτηση για νεότερες εκδόσεις σε κάθε επίσκεψη στην τοποθεσία Web, επειδή έτσι δημιουργούνται περισσότερες αιτήσεις HTTP. (Συνήθως, αυτές οι αιτήσεις είναι αιτήσεις "λήψης").

Και άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν στην κυκλοφορία HTTP ενδέχεται επίσης να δημιουργήσουν περισσότερες αιτήσεις HTTP. Οι παράγοντες αυτοί περιλαμβάνουν τη ρύθμιση του χαρακτηριστικού προσωρινής αποθήκευσης και της αδράνειας του δικτύου. Η αδράνεια του δικτύου συμβάλλει στην επιδείνωση του ζητήματος, επειδή έτσι υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα ματαίωσης μιας αίτησης HTTP.

Εάν αυξήσετε το όριο συνδέσεων ανά διακομιστή, μπορείτε να καθυστερήσετε το ζήτημα. Το ζήτημα παρουσιάζεται, επειδή ο Internet Explorer ενδέχεται κατά διαστήματα να χάνει τις συνδέσεις HTTP εσωτερικά. Επειδή το τυπικό όριο συνδέσεων για το HTTP 1.1 είναι το 2, το ζήτημα παρουσιάζεται αργότερα, εάν αυξήσετε το όριο συνδέσεων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 818506 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 02:31:36 - Αναθεώρηση: 4.4

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbie600presp2fix kbqfe kbie600sp2fix KB818506
Σχόλια