Επισκόπηση της Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος (Automated System Recovery - ASR) στα Windows XP

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι η περιγραφή της Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος (Automated System Recovery - ASR) στα Microsoft Windows XP και η παροχή πληροφοριών υποστήριξης για την αρχική έκδοση των Microsoft Windows XP, το Windows XP Service Pack 1 (SP-1) και το Windows XP Service Pack 1a (SP-1a).
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft συνιστά να δημιουργείτε τακτικά σύνολα Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος (Automated System Recovery - ASR) ως μέρος ενός συνολικού σχεδίου για την αποκατάσταση του συστήματος, ώστε να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση αποτυχίας του συστήματος. Η Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (Automated System Recovery - ASR) πρέπει να είναι η τελευταία λύση για την αποκατάσταση του συστήματος. Χρησιμοποιήστε την Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (Automated System Recovery - ASR) μόνο αφού έχετε εξαντλήσει τις άλλες επιλογές. Για παράδειγμα, πρέπει πρώτα να δοκιμάσετε την εκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία (Safe Mode Boot) και τις τελευταίες γνωστές σωστές ρυθμίσεις (Last Known Good).

Η Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (Automated System Recovery - ASR) είναι ένα σύστημα με δύο μέρη: περιλαμβάνει τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας ASR και την επαναφορά ASR. Ο "Οδηγός Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος (ASR)" (ASR Wizard), που βρίσκεται στο πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (Backup), αποτελεί το τμήμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Ο οδηγός δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας της κατάστασης συστήματος, των υπηρεσιών συστήματος και όλων των δίσκων που σχετίζονται με τα στοιχεία του λειτουργικού συστήματος. Η Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (Automated System Recovery - ASR) δημιουργεί επίσης ένα αρχείο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το αντίγραφο ασφαλείας, τις ρυθμίσεις παραμέτρων δίσκου (συμπεριλαμβανομένων των βασικών και των δυναμικών δίσκων) και τον τρόπο εκτέλεσης μια επαναφοράς.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο τμήμα επαναφοράς πιέζοντας το πλήκτρο F2 όταν σας ζητηθεί στο τμήμα λειτουργίας κειμένου της Εγκατάστασης (Setup). Η Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (Automated System Recovery - ASR) κάνει ανάγνωση των ρυθμίσεων παραμέτρων δίσκων από το αρχείο που δημιουργεί. Επαναφέρει όλες τις υπογραφές, τους τόμους και τα διαμερίσματα δίσκων τουλάχιστον στους δίσκους που απαιτούνται για την εκκίνηση του υπολογιστή. Η Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (Automated System Recovery - ASR) θα προσπαθήσει να επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις παραμέτρων δίσκων, αλλά υπό ορισμένες συνθήκες ίσως να μην έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Η Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (Automated System Recovery - ASR) εγκαθιστά, στη συνέχεια, μια απλή εγκατάσταση των Windows και ξεκινά αυτόματα μια διαδικασία επαναφοράς, χρησιμοποιώντας το αντίγραφο ασφαλείας που δημιουργήθηκε από τον "Οδηγό Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος (ASR)" (ASR Wizard).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης της Αυτόματης Αποκατάστασης Συστήματος (Automated System Recovery - ASR) στα Microsoft Windows XP, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει αν η Αυτόματη Αποκατάσταση Συστήματος (Automated System Recovery - ASR) υποστηρίζεται από την έκδοση των Windows XP κατά το χρόνο της δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας και κατά το χρόνο της επαναφοράς.

Build στον υπολογιστή κατά το χρόνο δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείαςΜέσο επαναφοράςΥποστηρίζεται ή δεν υποστηρίζεται
Windows XP RTMRTMυποστηρίζεται (η ιαπωνική και η ισπανική έκδοση δεν υποστηρίζονται)
Windows XP RTMSP1 slip-streamedδεν υποστηρίζεται
Windows XP RTM + Ενημερωμένη έκδοση σε SP1RTMυποστηρίζεται (η ιαπωνική και η ισπανική έκδοση δεν υποστηρίζονται)
Windows XP RTM + Ενημερωμένη έκδοση σε SP1SP1 slip-streamedυποστηρίζεται
Windows XP SP1 slip-streamedRTMδεν υποστηρίζεται
Windows XP SP1 slip-streamedSP1 slip-streamedυποστηρίζεται
Windows XP SP1a Slip + SP2SP2 slip-streamedυποστηρίζεται
Windows XP SP1a Slip + SP2SP1 slip-streamedυποστηρίζεται
Windows XP SP1a Slip + SP2RTMδεν υποστηρίζεται
Windows XP SP2 slip-streamedSP2 slip-streamedυποστηρίζεται
Windows XP SP2 slip-streamedSP1 slip-streamedυποστηρίζεται
Windows XP SP2 slip-streamedRTMδεν υποστηρίζεται
Windows XP RTM + SP2SP2 slip-streamedυποστηρίζεται
Windows XP RTM + SP2SP1 slip-streamedυποστηρίζεται
Windows XP RTM + SP2RTMυποστηρίζεται (η ιαπωνική και η ισπανική έκδοση δεν υποστηρίζονται)
Σημείωση Η ιαπωνική και η ισπανική έκδοση των Microsoft Windows XP δεν υποστηρίζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις άλλες επιλογές αποκατάστασης ή τη χρήση αντιγράφων ασφαλείας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support).
  2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:
    • Στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε επισκόπηση επιδιόρθωσης (repair overview) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση αναζήτησης (Start searching).
    • Στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε χρήση αντιγράφων ασφαλείας (using backup) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση αναζήτησης (Start searching).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 818903 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 02:34:44 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB818903
Σχόλια