Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εξερεύνηση των Windows εμφανίζει πλέον πρότυπα προβολής Web ή προσαρμογές HTML (με Folder.htt)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:819028
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Σημαντικό: Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Πριν να τροποποιήσετε το μητρώο, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας και ότι γνωρίζετε τον τρόπο επαναφοράς του μητρώου, σε περίπτωση που προκύψει κάποιο θέμα. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και επεξεργασίας του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
Από προεπιλογή, οι εκδόσεις των Windows που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου δεν εμφανίζουν πρότυπα προβολής Web (Folder.htt) από προηγούμενες εκδόσεις των Windows ή HTML προσαρμογές από πρότυπα προβολής Web (χρησιμοποιώντας Folder.htt) για τοπικές ή δικτύου φακέλων στην Εξερεύνηση των Windows. Από προεπιλογή, τα προϊόντα αυτά απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα για να εμποδίσετε πιθανόν μη ασφαλές περιεχόμενο να εκτελείται όταν ανοίγετε ένα φάκελο στον τοπικό υπολογιστή σας ή στο τοπικό δίκτυο (LAN).

ΣΗΜΕΙΩΣΗΤα προϊόντα αυτά εξακολουθούν να εμφανίζουν πρότυπα προβολής Web για ορισμένες επεκτάσεις κελύφους καταχωρημένες, για παράδειγμα, φάκελοι Microsoft SharePoint Team Services (φάκελοι Web).

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ενεργοποίησης της λειτουργίας προβολής Web για τοπικές ή φακέλους δικτύου στην Εξερεύνηση των Windows στα προϊόντα που παρατίθενται στην αρχή αυτού του άρθρου. Για να εμφανίσετε ένα φάκελο στην προβολή Web, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω πολιτικές:
  • Εμφανίζει μόνο τα πρότυπα προβολής Web ή οι προσαρμογές που έχουν καταχωρηθεί.
  • Εμφανίστε όλα τα πρότυπα προβολής Web και τις προσαρμογές, αλλά προειδοποιεί σχετικά με τα πρότυπα ή οι προσαρμογές που δεν έχουν καταχωρηθεί.
  • Επαναφέρετε την προηγούμενη συμπεριφορά και εμφανίζονται όλα τα πρότυπα προβολής Web και τις προσαρμογές, αλλά προειδοποιεί σχετικά με τα πρότυπα και τις προσαρμογές που περιέχουν πιθανώς μη ασφαλείς δέσμες ενεργειών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗΜπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολή Web για όλες τις προβολές της Εξερεύνησης των Windows, εκτός αν χρησιμοποιήσετε φακέλων με κλασικό στυλ των Windows.
Περισσότερες πληροφορίες
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν χρησιμοποιείτε σωστά τον Επεξεργαστή μητρώου, μπορεί να προκαλέσετε σοβαρά προβλήματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.Πρότυπα HTML (Folder.htt) για την προβολή Web είχαν περιληφθεί σε προηγούμενες εκδόσεις των Windows. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα αρχεία Folder.htt με μη αυτόματο τρόπο ή χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό προσαρμογής του φακέλου" στα Windows 2000.

ΣΗΜΕΙΩΣΗΤα Windows XP και Windows Server 2003 δεν περιλαμβάνουν τον "Οδηγό προσαρμογής του φακέλου".

Οι ακόλουθες τιμές μητρώου με τρεις διατίθενται για να επιτρέψετε σε λειτουργία προβολής Web στον Windows Server 2003, Windows XP SP1 και Windows 2000 SP3.

Δημιουργία αυτές τις τιμές μητρώου στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Όνομα τιμής: AllowLegacyWebView
Τύπος τιμής: DWORD
Δεδομένα τιμής: 1

Περιγραφή: Επιτρέπει στα Windows να εμφανίζουν τα πρότυπα προβολής Web ή οι προσαρμογές (Folder.htt) που έχουν κατακερματισμού MD5 που έχει καταχωρηθεί με τα Windows. Από προεπιλογή, μόνο για Windows 2000 στο Web Προβολή προτύπων και πρότυπα shell για συγκεκριμένες επεκτάσεις, όπως οι φάκελοι του Microsoft SharePoint Team Services (φακέλους Web), έχουν κατακερματισμού MD5 που έχει καταχωρηθεί με τα Windows. Πρότυπα προβολής Web ή οι προσαρμογές που δεν έχουν καταχωρηθεί ο κατακερματισμός δεν εμφανίζονται.

Όνομα τιμής: AllowUnhashedWebView
Τύπος τιμής: DWORD
Δεδομένα τιμής: 1

Περιγραφή: Επιτρέπει στα Windows να εμφανίζουν τα πρότυπα προβολής Web και προσαρμογές (Folder.htt) που δεν διαθέτουν κατακερματισμού MD5 που έχει καταχωρηθεί με τα Windows. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα ασφαλείας για πρότυπα προβολής Web ή οι προσαρμογές που δεν έχουν καταχωρηθεί ο κατακερματισμός. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπίYESτο μήνυμα ασφαλείας, καταχωρεί το κλειδί κατακερματισμού για το πρότυπο ή προσαρμογής. Όταν τα Windows εμφανίζουν τα πρότυπα προβολής Web αργότερα, δεν λαμβάνετε το μήνυμα ασφαλείας.

Όνομα τιμής: RevertWebViewSecurity
Τύπος τιμής: DWORD
Δεδομένα τιμής: 1

Περιγραφή: Επιτρέπει στα Windows να εμφανίζουν τα πρότυπα προβολής Web και προσαρμογές (Folder.htt) που δεν διαθέτουν κατακερματισμού MD5 που έχει καταχωρηθεί με τα Windows. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται ένα μήνυμα ασφαλείας μόνο για τα πρότυπα προβολής Web ή οι προσαρμογές που περιέχουν πιθανώς μη ασφαλείς δέσμες ενεργειών. Αυτή είναι η ίδια συμπεριφορά που παρουσιάζεται στα Windows XP, πριν από το SP1 και τα Windows 2000 πριν από το SP3.Επίσης πρέπει να οριστεί για αυτήν την πολιτική για να κάνετε τοAllowLegacyWebViewη τιμή 1.
Από προεπιλογή, τα Windows αποθηκεύουν προσωρινά τις ρυθμίσεις προβολής για τους φακέλους στο μητρώο. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, καταργήστε την επιλογή από τοΑπομνημόνευση ρυθμίσεων προβολής για κάθε φάκελοκάτω από το πλαίσιο ελέγχουΡυθμίσεις για προχωρημένουςΣτο διακομιστήViewκαρτέλα από τηΟι επιλογές φακέλωνπαράθυρο διαλόγου. Εάν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, οι πολιτικές που περιγράφονται παραπάνω σε αυτό το άρθρο μπορεί να φαίνεται ότι δεν λειτουργούν με τους φακέλους που έχετε ήδη ανοίξει. Για να επιλύσετε αυτήν τη συμπεριφορά, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις φακέλων στην Εξερεύνηση των Windows. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα: (Use the tools in the Windows Recovery Environment to repair Windows Vista. To do this, follow these steps:):
  1. Στην Εξερεύνηση των Windows, κάντε κλικ στο κουμπίΕργαλεία, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΟι επιλογές φακέλων.
  2. Στο διακομιστήViewκαρτέλα, κάντε κλικ στο κουμπίΕπαναφορά όλων των φακέλων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗΑυτή η διαδικασία επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις φακέλου στις ρυθμίσεις που ίσχυαν κατά την εγκατάσταση των Windows.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την προβολή Web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 819028 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 02:35:16 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb kbmt KB819028 KbMtel
Σχόλια