Είσοδος

MS03-021: Κάποιο ελάττωμα στο Windows Media Player ενδέχεται να επιτρέψει την πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη πολυμέσων

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.

Τεχνική ενημέρωση

 • 27 Ιουνίου 2003: Η ενότητα "Πληροφορίες αρχείου" έχει ενημερωθεί.
 • 1 Ιουλίου 2003: Ενημέρωση της ενότητας "Πληροφορίες λήψης" για να οδηγεί στη λήψη της σωστής διεύθυνσης URL. Δεν άλλαξε καμία τεχνική πληροφορία.
Συμπτώματα
Με το Windows Media Player 9 Series, κάποιο ελάττωμα σε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX ενδέχεται να επιτρέψει σε μια ιστοσελίδα να αποκτήσει πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη πολυμέσων σας. Ένας εισβολέας που θα εκμεταλλευτεί αυτό το ελάττωμα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση μόνο για να διαχειριστεί τη Βιβλιοθήκη πολυμέσων στον υπολογιστή σας. Ο εισβολέας δεν μπορεί να κάνει αναζήτηση στον σκληρό δίσκο σας και δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε κωδικούς πρόσβασης ή κρυπτογραφημένα δεδομένα. Επιπλέον, ο εισβολέας δεν μπορεί να τροποποιήσει πραγματικά αρχεία στον σκληρό δίσκο σας. Ο εισβολέας μπορεί μόνο να τροποποιήσει τα περιεχόμενα των καταχωρήσεων της Βιβλιοθήκης πολυμέσων για αυτά τα αρχεία.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας

Πληροφορίες λήψης

Windows XP, Windows 2000, Windows Millennium Edition και Windows 98
Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Ημερομηνία έκδοσης: 25 Ιουνίου 2003

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών, που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο φυλάσσεται σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι δεν επιτρέπουν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο αρχείο.
Windows Server 2003
Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου 819639. Ημερομηνία έκδοσης: 25 Ιουνίου 2003

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών, που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο φυλάσσεται σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι δεν επιτρέπουν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο αρχείο.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφανίζει τη λίστα των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /q: Καθορισμός της εγκατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς παρέμβαση του χρήστη).
 • /q:u: Καθορίζει Εγκατάσταση χωρίς μηνύματα χρήστη, κατά την οποία εμφανίζονται ορισμένα παράθυρα διαλόγου στο χρήστη.
 • /q:a: Καθορίζει Εγκατάσταση χωρίς μηνύματα διαχειριστή, κατά την οποία δεν εμφανίζεται κανένα παράθυρο διαλόγου στο χρήστη.
 • /t:πλήρης διαδρομή: Καθορίζει τον προσωρινό φάκελο εργασίας.
 • /c: Εξάγει τα αρχεία χωρίς να εκτελεί Εγκατάσταση (Setup) όταν χρησιμοποιείται με /t.
 • /c:cmd: Αντικαθιστά την εντολή εγκατάστασης που ορίστηκε από το συντάκτη.
 • /r:n: Δεν πραγματοποιείται ποτέ επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
 • /r:i: Κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή εάν είναι απαραίτητο. Κάνει αυτόματα επανεκκίνηση του υπολογιστή, εάν είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /r:a: Πραγματοποιείται πάντα επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
Για να επιβεβαιώσετε ότι η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Media Player\wm819639

Πληροφορίες ανάπτυξης

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας χωρίς την παρέμβαση χρήστη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
windowsmedia9-kb819639-x86-ell /q:a
Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας χωρίς να αναγκάσετε τον υπολογιστή να ξεκινήσει πάλι, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
windowsmedia9-kb819639-x86-ell /r:n
Σημείωση Μπορείτε να συνδυάσετε τους διακόπτες αυτούς σε μία εντολή.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας με τις υπηρεσίες Software Update Services της Microsoft, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας.

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας αν χρησιμοποιείτε Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ή Microsoft Windows 98 Δεύτερη έκδοση (Microsoft Windows 98 Second Edition). Η τεχνολογία του Προγράμματος εγκατάστασης (Setup) σε αυτές τις εκδόσεις των Windows δεν υποστηρίζει την κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας. Για να αφαιρέσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας αν εκτελείτε τον Microsoft Windows Server 2003, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας δεν αντικαθιστά άλλες επείγουσες επιδιορθώσεις.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημέρωσης κώδικα έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση   Μέγεθος  Όνομα αρχείου  --------------------------------------------------------  06-Jun-2003 00:50 9.0.0.3008 4.653.056 Wmp.dll
Αρχεία υποστήριξης εγκατάστασης
Το ακόλουθο αρχείο περιλαμβάνεται για να υποστηρίξει την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας.
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση Όνομα αρχείου  -----------------------------------------  06-Jun-2003 22:26 1.566  Wm819639.inf
Αρχεία για λόγους εξάρτησης των αρχείων
Τα ακόλουθα αρχεία περιλαμβάνονται λόγω εξαρτήσεως των αρχείων.
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος Όνομα αρχείου  -------------------------------------------------------  18-Aug-2001 02:43 6.0.2600.0  91.136  Advpack.dll  06-Jun-2000 20:43 4.71.704.0  2.272  W95inf16.dll  06-Jun-2000 20:43 4.71.16.0   4.608  W95inf32.dll
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να προκαλέσει κάποιο βαθμό ευπάθειας ασφαλείας στα προϊόντα της Microsoft που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ευπάθειας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 819639 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/11/2015 05:04:05 - Αναθεώρηση: 4.3

 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • kbnosurvey kbarchive kbwin2000presp5fix kbwinxppresp2fix kbwinserv2003presp1fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe KB819639
Σχόλια