Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS03-030: Ένα μη ελεγμένο buffer στο DirectX μπορεί να ενεργοποιήσει υποβάθμιση της ασφάλειας του συστήματος

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Τεχνική ενημέρωση

 • 25 Ιουλίου 2003: Ο αριθμός έκδοσης άλλαξε από 4.90.00.0902 σε 4.09.00.0902 στην ενότητα "Στοιχεία Εγκατάστασης".
 • 31 Ιουλίου 2003: Η σύνδεση "Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας των Windows NT 4.0" στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" μετατράπηκε στην ακόλουθη: http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=B42C5BCB-6D36-437D-A07E-053B72B1C652&displaylang=en
 • 31 Ιουλίου 2003: Η σύνδεση "Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition" στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" μετατράπηκε στην ακόλουθη: http://microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=14290AD7-EE7D-4736-8322-BCA4CBD7D7C5&displaylang=en
 • 20 Αυγούστου 2003: Το άρθρο αυτό ενημερώθηκε ώστε να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη νέα ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το DirectX 8.
Συμπτώματα
Το DirectX αποτελείται από ένα σύνολο API (Application Programming Interfaces) χαμηλού επιπέδου που χρησιμοποιείται από τα προγράμματα των Windows για υποστήριξη πολυμέσων. Η τεχνολογία DirectShow στο DirectX πραγματοποιεί δημιουργία αρχείων προέλευσης, χειρισμό και απόδοση εικόνας και ήχου υπολογιστή-πελάτη. Υπάρχουν δύο υπερβάσεις του buffer που έχουν την ίδια επίδραση στη λειτουργία που χρησιμοποιείται από το DirectShow για τον έλεγχο των παραμέτρων σε αρχείο ΜΙDI (Musical Instrument Digital Interface). Αυτές οι υπερβάσεις των buffer ενδέχεται να προκαλέσουν ένα θέμα ευπάθειας ασφαλείας, επειδή κάποιος κακόβουλος χρήστης θα μπορούσε να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτά τα ελαττώματα και να εκτελέσει κώδικα στο περιβάλλον ασφαλείας του συνδεδεμένου χρήστη.

Ένας εισβολέας μπορεί να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το θέμα ευπάθειας δημιουργώντας ένα ειδικά δημιουργημένο αρχείο MIDI, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την εκμετάλλευση αυτού του θέματος ευπάθειας και στη συνέχεια να φιλοξενήσει αυτό το αρχείο σε κάποια τοποθεσία στο Web ή σε κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου ή να το αποστείλει μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML. Εάν το αρχείο είχε φιλοξενηθεί σε τοποθεσία στο Web ή σε ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου, ο χρήστης θα έπρεπε να ανοίξει το ειδικά δημιουργημένο αρχείο. Εάν το αρχείο είχε ενσωματωθεί σε μια σελίδα, θα μπορούσε να γίνει εκμετάλλευση του θέματος ευπάθειας όταν ο χρήστης θα επισκεπτόταν την ιστοσελίδα. Εάν το αρχείο αποσταλεί σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML, θα μπορούσε να γίνει εκμετάλλευση του θέματος ευπάθειας όταν ο χρήστης ανοίξει ή κάνει προεπισκόπηση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML. Μια πετυχημένη εισβολή θα μπορούσε να προκαλέσει την αποτυχία του DirectShow ή ενός προγράμματος που χρησιμοποιεί το DirectShow, ή θα μπορούσε να προκαλέσει την εκτέλεση του κώδικα του εισβολέα στον υπολογιστή του χρήστη μέσα στο περιβάλλον ασφαλείας του χρήστη.

Παράγοντες που αμβλύνουν τις επιπτώσεις

 • Από προεπιλογή, ο Microsoft Internet Explorer στον Microsoft Windows Server 2003 λειτουργεί μέσα σε Βελτιωμένη ρύθμιση ασφαλείας. Αυτή η προεπιλεγμένη ρύθμιση του Internet Explorer εμποδίζει τον φορέα αυτής της επίθεσης που βασίζεται σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του Microsoft Outlook Express. Εάν απενεργοποιήθηκε η Βελτιωμένη ρύθμιση ασφαλείας του Internet Explorer, καταργείται η προστασία που υπάρχει με σκοπό την αποτροπή της εκμετάλλευσης αυτού του θέματος ευπάθειας.
 • Στο σενάριο επίθεσης που βασίζεται στο Web, ο εισβολέας θα πρέπει να φιλοξενήσει μια τοποθεσία στο Web, η οποία θα περιέχει μια ιστοσελίδα που θα χρησιμοποιηθεί για την εκμετάλλευση αυτού του θέματος ευπάθειας. Ο εισβολέας δεν θα έχει τρόπο να υποχρεώσει τους χρήστες να επισκεφθούν μια επιβλαβή τοποθεσία Web έξω από τον φορέα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου HTML. Αντίθετα, ο εισβολέας θα έπρεπε να τους φέρει με δόλιο τρόπο εκεί, συνήθως με το να κάνουν κλικ σε μια σύνδεση που θα τους μετέφερε στην τοποθεσία του εισβολέα.
 • Ο κώδικας που εκτελείται στο σύστημα θα εκτελεστεί μόνο υπό τα δικαιώματα του χρήστη που είναι συνδεδεμένος.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες Service pack

Windows XP

Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας για τα Microsoft Windows XP περιλαμβάνεται στο Windows XP Service Pack 2 (SP2). Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το τελευταίο Service Pack για τα Microsoft Windows XP. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Windows 2000

Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας για τα Microsoft Windows 2000 περιλαμβάνεται στο Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, θα πρέπει να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο Service Pack των Windows 2000. Για επιπλέον πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000

Πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας

Πληροφορίες λήψης

Η Microsoft κυκλοφόρησε το DirectX 9.0b και μεμονωμένες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας για λειτουργικά συστήματα όπου το DirectX 9.0b δεν είναι διαθέσιμο.

Εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα για τον προσδιορισμό της τρέχουσας έκδοσης του DirectX σε όλα τα λειτουργικά συστήματα εκτός από τα Microsoft Windows NT 4.0:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Πληκτρολογήστε dxdiag και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Η έκδοση του DirectX παρατίθεται στην καρτέλα Σύστημα (System).
Στα Windows NT 4.0, το θέμα ευπάθειας υφίσταται, εάν υπάρχει το ακόλουθο κλειδί μητρώου και έχει τιμή 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ActiveSetup\InstalledComponents\{22d6f312-b0f6-11d0-94ab-0080c74c7e95}\IsInstalled
Το DirectX 9.0b μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα τα επηρεαζόμενα λειτουργικά συστήματα εκτός από τις εκδόσεις των 64 bit του Windows Server 2003, τις εκδόσεις των 64 bit των Μicrosoft Windows XP και τα Windows NT 4.0, ανεξάρτητα από την προηγούμενη έκδοση του DirectX. Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα του DirectX 9.0a μπορεί να εγκατασταθεί σε όλα τα επηρεαζόμενα λειτουργικά συστήματα εκτός από τις εκδόσεις των 64 bit του Windows Server 2003, τις εκδόσεις των 64 bit των Windows XP και των Windows NT 4.0 που εκτελούν το DirectX 9.0 ή το 9.0a. Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Εάν χρησιμοποιείτε το DirectX 8.1 με Windows Server 2003 ή με Windows XP, εγκαταστήστε την κατάλληλη από τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα. Εάν χρησιμοποιείτε το DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a ή 8.1b με Windows 2000 ή με Windows Millennium Edition, εγκαταστήστε την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση κώδικα:Στοιχείο λήψηςΆμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας των Windows 2000 ή των Windows Millennium Edition (Αγγλική έκδοση).

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα μπορεί επίσης να εγκατασταθεί σε Windows 98 Second Edition και σε Windows 98 με DirectX 8, παρόλο που οι εκδόσεις αυτές των Windows δεν υποστηρίζονται πλέον.

Εάν χρησιμοποιείτε το DirectX 7.0 στα Windows 2000, εγκαταστήστε την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση κώδικα:
Εάν χρησιμοποιείτε τον Windows NT Server 4.0, εγκαταστήστε την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση κώδικα: Εάν χρησιμοποιείτε τον Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, εγκαταστήστε την ακόλουθη ενημερωμένη έκδοση κώδικα: Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23 Ιουλίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Το DirectX 8 και το DirectX 9 δεν υποστηρίζουν συστήματα με επεξεργαστές 486. Για το DirectX 9.0b απαιτείται ο Windows Server 2003 (όλες οι εκδόσεις εκτός από τις εκδόσεις του Windows Server 2003 64-bit), τα Windows XP (όλες οι εκδόσεις εκτός από τις εκδόσεις των Windows XP 64-bit), το Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), το Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ή τα Microsoft Windows Millennium Edition.

Για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του DirectX 9.0a απαιτείται προηγούμενη εγκατάσταση του DirectX 9.0 ή 9.0a σε Windows Server 2003 (όλες οι εκδόσεις εκτός από τις εκδόσεις του Windows Server 2003 64 bit), τα Windows XP (όλες οι εκδόσεις εκτός από τις εκδόσεις των Windows XP 64 bit), το Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), το Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ή τα Windows Millennium Edition. Προτιμάται η χρήση του πακέτου DirectX 9.0b επειδή παρέχει πρόσθετα γραφικά μη ασφαλούς πυρήνα και ενημερώσεις κώδικα του DirectShow.

Για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του DirectX 8.1 απαιτείται η έκδοση του Windows Server 2003, των Windows XP που έχουν κυκλοφορήσει ή το Windows XP Service Pack 1 (SP1). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP
Για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του DirectX 8 για τα Windows 2000 και τα Windows Millennium Edition απαιτείται προηγούμενη εγκατάσταση του DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a ή του 8.1b σε Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) ή σε Windows Millennium Edition. Έχετε υπόψη ότι η συνιστά συστήνει τη χρήση του DirectX 9.0b σε αυτήν την πλατφόρμα, επειδή παρέχει πρόσθετα γραφικά μη ασφαλούς πυρήνα και ενημερώσεις κώδικα του DirectShow.

Για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του DirectX 7.0/7.0a απαιτείται το Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
Για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας των Windows NT 4.0 απαιτείται το Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) ή ο Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6) που θα εκτελεί το Internet Explorer 6.0 SP1 ή το Microsoft Windows Media Player 6.4. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
152734 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack των Windows NT 4.0
Στον ακόλουθο πίνακα παραθέτονται οι κατάλληλες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα που πρέπει να εγκατασταθούν με βάση το λειτουργικό σας σύστημα και την έκδοση του DirectX που έχετε:
Λειτουργικό ΣύστημαDirectX 5.2/DirectX Media 5DirectX 6,1/DirectX Media 6DirectX 7/DirectX Media 6DirectX 8.0/8.0aDirectX 8.1/8.1a/8.1bDirectX 9,0/9,0aDirectX 9.0bΣημειώσεις
Windows 989.0b9.0b9.0bP2 ή 9.0bP2 ή 9.0bP1 ή 9.0bΔ/Α
Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition)Δ/Υ9.0b9.0bP2 ή 9.0bP2 ή 9.0bP1 ή 9.0bΔ/Α
Windows Millennium EditionΔ/ΥΔ/Υ9.0bP2 ή 9.0bP2 ή 9.0bP1 ή 9.0bΔ/Α
Windows 2000 SP3Δ/ΥΔ/ΥP5 ή 9.0bP2 ή 9.0bP2 ή 9.0bP1 ή 9.0bΔ/Α
Windows 2000 SP4Δ/ΥΔ/ΥΔ/ΑP2 ή 9.0bP2 ή 9.0bP1 ή 9.0bΔ/Α
Windows XPΔ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΔ/ΥP3 ή 9.0bP1 ή 9.0bΔ/Α
Windows XP SP1Δ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΔ/ΥP3 ή 9.0bP1 ή 9.0bΔ/Α
Windows Server 2003Δ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΔ/ΥP4 ή 9.0bP1 ή 9.0bΔ/Α
Windows NT 4.0P6P6Δ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΑπαιτείται ενημερωμένη έκδοση κώδικα μόνο εάν έχει εγκατασταθεί ο Internet Explorer 6 ή το Windows Media Player 6.4
Σημειώσεις για τον πίνακα:
 • Το 9.0b αναφέρεται στο DirectX 9.0b.
  • Ο χρόνος εκτέλεσης τελικού χρήστη είναι μια εγκατάσταση περίπου 300 KB στο Web που καταλήγει σε λήψη 10-16 MB. Ο Χρόνος εκτέλεσης ανακατανομής για Προγραμματιστές είναι μια εγκατάσταση 32 MB. Είναι απαραίτητη η παρέμβαση του χρήστη για την εγκατάσταση των ενημερωμένων εκδόσεων. Πρέπει να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη για να εγκαταστήσετε αυτές τις ενημερωμένες εκδόσεις.
  • Ο χρόνος εκτέλεσης OPK είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα εγκατάστασης περίπου 11 - 13 MB. Από προεπιλογή, αυτή η εγκατάσταση γίνεται χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. Ο Χρόνος εκτέλεσης OPK διατίθεται μόνο σε OEM και πελάτες με Άδεια χρήσης βάσει ποσότητας.
 • P1: Ενημερωμένη έκδοση κώδικα DirectX 9.0a. Αυτή είναι μια μικρή (περίπου 900 KB) ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το DirectX 9.0 ή 9.0a. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα προσφέρεται μέσω του Windows Update για σημαντικές και αυτόματες ενημερώσεις.
 • P2: Ενημερωμένη έκδοση κώδικα DirectX 8. Αυτή είναι μια μικρή (περίπου 800 KB) ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a και 8.1b.
 • P3: Ενημερωμένη έκδοση κώδικα του DirectX 8.1 για τα Windows XP και το Windows XP Service Pack 1.
 • P4: Ενημερωμένη έκδοση κώδικα του DirectX 8.1 για τον Windows Server 2003.
 • P5: Ενημερωμένη έκδοση κώδικα του DirectX 7.0 για τα Windows 2000.
 • P6: Ενημερωμένη έκδοση κώδικα του DirectX Media 6 για τα Windows NT 4.0 και τα Windows NT 4.0, Terminal Server Edition.
 • Δ/Α: Δεν απαιτείται. Η έκδοση περιλαμβάνει την ενημέρωση κώδικα.
 • Δ/Υ: Η ρύθμιση των παραμέτρων δεν υπάρχει.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής για την εγκατάσταση του DirectX 9.0b ή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας. Λόγω των απαιτήσεων αποδοχής της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA), το DirectX 9.0b δεν έχει διακόπτες προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).

Η Microsoft συνιστά να δημιουργήσετε ένα σημείο Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) στα Windows XP ή στα Windows Millennium Edition, πριν να εγκαταστήσετε το DirectX 9.0b. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και Υποστήριξη (Help and Support). Στο πλαίσιο Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε τις λέξεις επαναφορά συστήματος (system restore) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.

Οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας των DirectX 9.0a και DirectX 8 υποστηρίζουν τους ακόλουθους διακόπτες προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /? Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /q Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς παρέμβαση του χρήστη).
 • /q:u Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα χρήστη. Αυτή η κατάσταση εμφανίζει στο χρήστη κάποια παράθυρα διαλόγου.
 • /q:a Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα διαχειριστή. Αυτή η κατάσταση δεν εμφανίζει στον χρήστη παράθυρα διαλόγου.
 • /t:πλήρης διαδρομή : Καθορισμός προσωρινού φακέλου εργασίας.
 • /c: Εξαγωγή των αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) όταν χρησιμοποιείται με το διακόπτη /t.
 • /c:cmd Αντικαθιστά την εντολή εγκατάστασης που ορίστηκε από το συντάκτη.
 • /r:n Να μην γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή έπειτα από μια εγκατάσταση.
 • /r:i Να γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή, εάν απαιτείται. Αυτός ο διακόπτης ξεκινάει πάλι αυτόματα τον υπολογιστή, εάν απαιτείται επανεκκίνηση για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /r:a Να γίνεται πάντα επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
Οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας των DirectX 8.1 και DirectX 7.0/7.0a υποστηρίζουν τους ακόλουθους διακόπτες προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /? Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u Κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f Επιβολή κλεισίματος άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /n Χωρίς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που καταργούνται.
 • /o Αντικατάσταση αρχείων OEM χωρίς ειδοποίηση.
 • /z Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
 • /l Εμφάνιση των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • /x Εξαγωγή αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας των Windows NT 4.0 υποστηρίζει τους ακόλουθους διακόπτες προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /y Εκτέλεση κατάργησης (μόνο με τους διακόπτες /m ή /q).
 • /f Αναγκαστικό κλείσιμο προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας.
 • /n Χωρίς δημιουργία φακέλου Uninstall.
 • /z Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
 • /q Εγκατάσταση χωρίς μηνύματα ή κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση, χωρίς περιβάλλον εργασίας χρήστη (αυτός ο διακόπτης είναι υπερσύνολο του διακόπτη /m).
 • /m Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση με περιβάλλον εργασίας χρήστη.
 • /l Εμφάνιση των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • /x Εξαγωγή αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
Για να επαληθεύσετε εάν το DirectX 9.0b είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, επιβεβαιώστε την ύπαρξη του ακόλουθου κλειδιού μητρώου και ότι η τιμή του είναι 4.09.00.0902:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectX\Version
Για να επαληθεύσετε εάν η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του DirectX 9.0a είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, επιβεβαιώστε την ύπαρξη του ακόλουθου κλειδιού μητρώου και ότι η τιμή του είναι 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\DirectX\dx819696\IsInstalled
Για να επαληθεύσετε εάν το DirectX 8.0, 8.0a, 8.1, 8.1a ή 8.1b είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας που εκτελεί Windows 2000 ή Windows Millennium Edition, επιβεβαιώστε την ύπαρξη του ακόλουθου κλειδιού μητρώου και ότι η τιμή του βρίσκεται μεταξύ των 4.08.00.0400 και 4.08.01.0901, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\DirectX\Version
Για να επαληθεύσετε εάν η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του DirectX 8 είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, επιβεβαιώστε την ύπαρξη του ακόλουθου κλειδιού μητρώου και ότι η τιμή του είναι 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\DirectX\dx819696\IsInstalled
Για να επαληθεύσετε ότι η ενημερωμένη έκδοση κώδικα των DirectX 8.1 ή 7.0/7.0a είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, επιβεβαιώστε την ύπαρξη του ακόλουθου κλειδιού μητρώου, ανάλογα με την περίπτωση:
 • Windows Server 2003:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP1\KB819696
 • Windows XP:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q819696
 • Windows XP με SP1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q819696
 • Windows 2000:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\KB819696
  ή
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB819696
Για να επαληθεύσετε εάν η ενημερωμένη έκδοση κώδικα των Windows NT 4.0 είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, επιβεβαιώστε την ύπαρξη του ακόλουθου κλειδιού μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\Q819696

Πληροφορίες ανάπτυξης

Λόγω των απαιτήσεων αποδοχής της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (EULA), η εγκατάσταση του DirectX 9.0b δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. Οι πελάτες με άδεια χρήσης βάσει ποσότητας μπορεί να λάβουν ένα τροποποιημένο πακέτο το οποίο υποστηρίζει την εγκατάσταση χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, εάν επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση DirectX@Microsoft.com.

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του DirectX 9.0a χωρίς την παρέμβαση χρήστη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή εντολών:
directx9-kb819696-x86-enu /q:a
Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα χωρίς να αναγκάσετε τον υπολογιστή να ξεκινήσει πάλι, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή εντολών:
directx9-kb819696-x86-enu /q:r
Σημείωση Μπορείτε να συνδυάσετε τους διακόπτες αυτούς σε μία γραμμή εντολών.

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του DirectX 8.1 ή 7.0/7.0a χωρίς την παρέμβαση χρήστη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή εντολών:
windowsserver2003-kb819696-x86-enu /u /q
Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα χωρίς να αναγκάσετε τον υπολογιστή να ξεκινήσει πάλι, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη γραμμή εντολών:
windowsserver2003-kb819696-x86-enu /z
Σημείωση Το όνομα αρχείου σε αυτά τα παραδείγματα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ενημερωμένη έκδοση κώδικα που θα εγκαταστήσετε. Αυτοί οι διακόπτες μπορούν να συνδυαστούν σε μία γραμμή εντολών.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα με τις υπηρεσίες Software Update Services, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας, μετά την εγκατάσταση του DirectX 9.0b ή μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα.

Πληροφορίες κατάργησης

Το DirectX 9.0b αντικαθιστά βασικά στοιχεία του λειτουργικού συστήματος και δεν είναι δυνατό να καταργηθεί. Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Οι διαχειριστές συστημάτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Spunist.exe, για να καταργήσουν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα από υπολογιστές με Windows Server 2003, Windows XP και Windows 2000. Το Spuninst.exe βρίσκεται στο φάκελο %Windir%\$NTUninstallKB819696$\Spuninst και υποστηρίζει τους παρακάτω διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /? Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f Επιβολή κλεισίματος άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /z Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης κώδικα

Η έκδοση Windows NT 4.0 αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα αντικαθιστά την ενημερωμένη έκδοση κώδικα που διατίθεται στο άρθρο 269849 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
269849 Μήνυμα λάθους παραβίασης της δυνατότητας πρόσβασης, όταν χρησιμοποιείτε το Windows Media Player 6.4 για την αναπαραγωγή αρχείων .wav

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείων (ή νεότερα) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

819696 ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Windows Server 2003 και τα Windows XP:
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος Όνομα αρχείου  ------------------------------------------------------------  13-May-2003 23:41 6.4.3790.9 1.173.504 Quartz.dll (gdr)  13-May-2003 23:48 6.4.3790.9 1.117.184 Quartz.dll (qfe)
819696 ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τις εκδόσεις των 64 bit του Windows Server 2003 και τα Windows XP 64-Bit Edition, Έκδοση 2003:
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος Όνομα αρχείου Πλατφόρμα  ---------------------------------------------------------------------  16-May-2003 00:50 6.4.3790.9 3.348.480 Quartz.dll   IA64 (gdr)  16-May-2003 01:10 6.4.3790.9 1.129.984 Wquartz.dll  IA64 (gdr)  16-May-2003 01:08 6.4.3790.9 3.348.480 Quartz.dll   IA64 (qfe)  16-May-2003 01:11 6.4.3790.9 1.117.184 Wquartz.dll  IA64 (qfe)
819696 ενημερωμένη έκδοση κώδικα για το Windows XP SP1:
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου  -----------------------------------------------------------  13-May-2003 17:28 6.4.2600.1221 1.132.032 Quartz.dll
819696 ενημερωμένη έκδοση κώδικα (32-Bit) για τα Windows XP:
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος Όνομα αρχείου  ----------------------------------------------------------  13-May-2003 19:27 6.4.2600.113 1.123.840 Quartz.dll
819696 ενημερωμένη έκδοση κώδικα (64 Bit) για το SP1 των Windows XP 64 Bit Edition, Έκδοση 2002:
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος Όνομα αρχείου Πλατφόρμα  ----------------------------------------------------------------------  13-May-2003 17:29 6.4.2600.1221 3.881.472 Quartz.dll   IA64  12-May-2003 04:34 6.4.2600.1221 1.132.032 Wquartz.dll  IA64
819696 ενημερωμένη έκδοση κώδικα (32 Bit) για το Windows 2000 SP3:
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση   Μέγεθος Όνομα αρχείου  -----------------------------------------------------  03-Jul-2003 17:28 6.1.9.729 791.312 Quartz.dll
819696 ενημερωμένη έκδοση κώδικα (32 Bit) για το Windows NT 4.0 SP6:
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση   Μέγεθος Όνομα αρχείου  -----------------------------------------------------  08-Jul-2003 21:49 6.1.5.132 762.128 Quartz.dll
Ενημερωμένη έκδοση κώδικα του DirectX 9.0b και του DirectX 9.0a (32 Bit) για τον Windows Server 2003 και τα Windows XP:
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος Όνομα αρχείου  ----------------------------------------------------------------  30-May-2003 09:00 6.5.1.902 1.246.208 Quartz.dll (end user)  30-May-2003 09:00 6.5.1.902 1.962.496 Quartz.dll (redist)
Ενημερωμένη έκδοση κώδικα του DirectX 9.0b και του DirectX 9.0a (32 Bit) για τα Windows 2000:
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος Όνομα αρχείου  ----------------------------------------------------------------  30-May-2003 09:00 6.5.1.902 1.136.640 Quartz.dll (end user)  30-May-2003 09:00 6.5.1.902 1.962.496 Quartz.dll (redist)
Ενημερωμένη έκδοση κώδικα του DirectX 9.0b και του DirectX 9.0a (32 Bit) για τα Windows Millennium Edition:
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος Όνομα αρχείου  ----------------------------------------------------------------  30-May-2003 09:00 6.5.1.902 1.128.960 Quartz.dll (end user)  30-May-2003 09:00 6.5.1.902 1.845.248 Quartz.dll (redist)
Ενημερωμένη έκδοση κώδικα του DirectX 8 για τα Windows 2000 και για τα Windows Millennium Edition:
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος Όνομα αρχείου  ----------------------------------------------------------------  06-Aug-2003 19:44 6.3.1.886 1.696.748 Quartz.dll
Μπορείτε επίσης να επαληθεύσετε τα αρχεία που εγκατέστησε το DirectX 8.1 ή το 7.0/7.0a, εξετάζοντας το ακόλουθο κλειδί μητρώου, ανάλογα με την περίπτωση:
 • Windows Server 2003:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP1\KB819696\Filelist
 • Windows XP:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\Q819696\Filelist
 • Windows XP με SP1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\Q819696\Filelist
 • Windows 2000:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP4\KB819696\Filelist
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να προκαλέσει κάποιο βαθμό ευπάθειας ασφαλείας στα προϊόντα της Microsoft που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.

Windows XP Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε πρώτη φορά στο Service Pack 2 των Microsoft Windows XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ευπάθειας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το "Εργαλείο διάγνωσης για το Microsoft DirectX" (Microsoft DirectX Diagnostic Tool), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
190900 DirectX: Περιγραφή του "Εργαλείου διάγνωσης για το DirectX" (DirectX Diagnostic Tool)
Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τις εκδόσεις του DirectX που αναφέρονται από το Dxdiag.exe για την αρχική ρύθμιση παραμέτρων αποστολής της Microsoft.

DirectX 8.1

 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Windows Server 2003, 64-Bit Enterprise Edition
 • Windows XP 64-Bit Edition έκδοση 2003
 • SP1 των Windows XP 64-Bit Edition έκδοσης του 2002
 • Windows XP

DirectX 7.0a

 • Windows Millennium Edition

DirectX 7,0

 • Windows 2000

DirectX 6,1

 • Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition)

DirectX 5.2

 • Windows 98

Τα DirectX και DirectX Media ήταν ξεχωριστά προϊόντα έως την κυκλοφορία του DirectX 8.0. Στις επόμενες εκδόσεις τα δύο προϊόντα ενσωματώθηκαν υπό το όνομα DirectX. Μόνο το Dxdiag αναφέρει την έκδοση DirectX, όμως το επηρεαζόμενο αρχείο βρίσκεται στο DirectX Media για συστήματα που έχουν εκδόσεις παλαιότερες του DirectX 8.0.
ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 819696 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/30/2006 08:56:09 - Αναθεώρηση: 10.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft DirectX 9.0 Runtime, Microsoft DirectX 8.1b, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbwinnt400presp7fix kbwin2000presp4fix kbwin2ksp4fix kbwinserv2003presp1fix kbfix kbbug kbwinxppresp2fix kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB819696
Σχόλια
/html>