Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) και το Windows 2000 Service Pack 4

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) και το Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) παρέχει υποστήριξη για την εκτέλεση των προγραμμάτων Java. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Windows 2000 SP4, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000
Περισσότερες πληροφορίες
Ε1: Η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) εγκαθίσταται ή ενημερώνεται από το Windows 2000 SP4;

A1: Όχι. Η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) δεν εγκαθίσταται ούτε ενημερώνεται από το Windows 2000 SP4. Αυτές οι πληροφορίες ισχύουν για εγκαταστάσεις ενημερωμένων εκδόσεων και ενοποιημένες εγκαταστάσεις του SP4, συμπεριλαμβανομένου του CD-ROM του ενοποιημένου Windows 2000 SP4.

Ε2: Είναι δυνατή η εγκατάσταση της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM) σε υπολογιστή με Windows 2000 SP4;

A2: Ναι. Οι υπάρχουσες εκδόσεις της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM) δεν καταργούνται όταν κάνετε αναβάθμιση από Windows 2000 ή από προηγούμενο λειτουργικό σύστημα με την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) (όπως Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση (Second Edition)) σε Windows 2000 SP4. Επιπλέον, κάποιες εκδόσεις της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM) ίσως να διανέμονται ακόμη από ανεξάρτητους προμηθευτές λογισμικού (ISV), οι οποίοι διαθέτουν άδεια αναδιανομής σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης για προϊόντα της Microsoft Visual J++ ή του Microsoft SDK για Java. Επειδή τα αρχεία της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM) δεν προστατεύονται από τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection - WFP) στο Windows 2000 SP4, οι εκδόσεις με δυνατότητα αναδιανομής της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM) είναι δυνατό να εγκατασταθούν σε υπολογιστή με Windows 2000 SP4 με ή χωρίς την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
222193 Περιγραφή της δυνατότητας "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection)
Σημαντικό Εάν έχετε έναν υπολογιστή με Windows 2000 SP4 στον οποίο είναι εγκατεστημένη η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM), συνιστάται ιδιαίτερα να συνεχίσετε την εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας για την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM).

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση 816093 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Windows 2000 SP4, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου, στην ενότητα Δείτε επίσης (See Also), κάντε κλικ στην επιλογή Κατάλογος του Windows (Windows Update Catalog). Εάν αυτή η εντολή δεν είναι διαθέσιμη, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή του Windows Update (Personalize Windows Update) και κατόπιν επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση της σύνδεσης για τον κατάλογο του Windows Update στην ενότητα Δείτε επίσης (Display the link to the Windows Update Catalog under See Also).
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση Βρείτε ενημερωμένες εκδόσεις για τα λειτουργικά συστήματα των Microsoft Windows (Find Updates for Microsoft Windows operating systems).
 4. Στη λίστα Λειτουργικό σύστημα (Operating system), κάντε κλικ στην επιλογή Windows 2000 SP4.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές σύνθετης αναζήτησης (Advanced Search Options)
 6. Στο πλαίσιο Περιέχει αυτές τις λέξεις (Contains these words), πληκτρολογήστε 816093 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 7. Ακολουθήστε τις οδηγίες για λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης 816093.


Ε3: Πώς μπορώ να προσδιορίσω αν η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) είναι εγκατεστημένη σε έναν υπολογιστή με Windows 2000 SP4;

A3: Για να προσδιορίσετε αν η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) είναι εγκατεστημένη, αναζητήστε το αρχείο Msjava.dll στο φάκελο %SystemRoot%\System32 ή ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε jview και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Εάν δεν είναι εγκατεστημένη η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Το 'jview' δεν αναγνωρίζεται ως εσωτερική ή εξωτερική εντολή, εκτελέσιμο πρόγραμμα ή αρχείο δέσμης ενεργειών.

  ('jview' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file.)
Ε4: Πώς μπορώ να εγκαταστήσω ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) σε έναν υπολογιστή με Windows 2000 SP4;

A4: Εάν εκτελείτε Windows 2000 SP4 με εγκατεστημένη την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM), μπορείτε να συνεχίσετε την ενημέρωση της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM) χρησιμοποιώντας την τοποθεσία του Microsoft Windows Update στο Web: Εάν εκτελείτε το Windows 2000 SP4 χωρίς να είναι εγκατεστημένη η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM), δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε ενημερωμένες εκδόσεις της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM). Οι ενημερωμένες εκδόσεις της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM) δεν παρέχονται από το Windows Update, εάν η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) δεν είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

Ε5: Μπορούν οι διαχειριστές δικτύου να κάνουν λήψη της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM), ώστε να την αναπτύξουν σε πολλούς υπολογιστές;

A5: Οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να κάνουν λήψη ενημερωμένων εκδόσεων της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM) από τον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog), για να τις αναπτύξουν σε πολλούς υπολογιστές που έχουν ήδη εγκατεστημένη την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM). Εάν είναι απαραίτητο να αποκτήσετε ενημερωμένες εκδόσεις της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM), για να τις εγκαταστήσετε αργότερα σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, αναζητήστε τον αριθμό αναγνωριστικού για το σχετικό άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), χρησιμοποιώντας τη σύνδεση "Επιλογές σύνθετης αναζήτησης" (Advanced Search Options) στον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενημερωμένων εκδόσεων από τον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
323166 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Λήψη ενημερωμένων εκδόσεων και προγραμμάτων οδήγησης των Windows από τον κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης ενημερωμένων εκδόσεων της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM) χωρίς παρέμβαση ή ειδοποίηση του χρήστη και χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
304930 Τρόπος εγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων της εικονικής μηχανής (VM) της Microsoft χωρίς την παρέμβαση του χρήστη και χωρίς επανεκκίνηση του υπολογιστή
Σημειώστε ότι η Microsoft δεν παρέχει έκδοση της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM) με δυνατότητα λήψης για υπολογιστές στους οποίους δεν είναι ήδη εγκαταστημένη η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM). Εάν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε μια πρόσφατη έκδοση για την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) (έκδοση 3809 ή νεότερη) σε έναν υπολογιστή με Windows 2000 SP4 στον οποίο δεν είναι ήδη εγκατεστημένη η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM), θα παρουσιαστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Microsoft VM
Η εγκατάσταση αυτή θα ενημερώσει μόνο μια υπάρχουσα έκδοση της εικονικής μηχανής της Microsoft

(Microsoft VM
This setup will only upgrade over an existing version of the Microsoft VM).
Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ΟΚ, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
Microsoft VM
Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί.

(Microsoft VM
The installation is complete.)
Αυτό το μήνυμα είναι εσφαλμένο. Η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) δεν εγκαθίσταται, εάν δεν την έχετε ήδη εγκατεστημένη.

Ε6: Όταν εγκαθιστώ την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 816093 (MS03-011) στον υπολογιστή μου με Windows 2000 SP4, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους που δηλώνει ότι η έκδοση Service Pack είναι νεότερη από την ενημερωμένη έκδοση. Γιατί;

A6: Εάν επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 816093 (MS03-011) του Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) σε υπολογιστή με Windows 2000 SP4 στον οποίο είναι εγκατεστημένη η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM), εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Σφάλμα προγράμματος Εγκατάστασης Q816093
Το πρόγραμμα Εγκατάστασης εντόπισε ότι η εγκατεστημένη έκδοση Service Pack του συστήματος είναι νεότερη από την ενημερωμένη έκδοση που εφαρμόζετε σε αυτήν. Η εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης είναι δυνατή μόνο στο Service Pack 3.

(Q816093 Setup Error
Setup has detected that the Service Pack version of the system installed is newer than the update you are applying to it. You can only install this update on Service Pack 3.)
Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε προηγούμενα πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων των Windows 2000 για την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) σε υπολογιστή με Windows 2000 SP4. Για να αποκτήσετε την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 816093 για υπολογιστή με Windows 2000 SP4, επιλέξτε Windows 2000 SP4, Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows Millennium Edition ως το λειτουργικό σας σύστημα στον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog). Μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας (Msjavwu.exe) σε υπολογιστές που λειτουργούν με Windows 2000 SP4, Windows 98, Windows Millennium Edition ή Microsoft Windows NT 4.0, οι οποίοι έχουν ήδη εγκατεστημένη την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας 816093, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
816093 MS03-011: Κάποιο ελάττωμα στην εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) θα μπορούσε να επιτρέψει την παραβίαση του συστήματος
Ε7: Πώς μπορώ να εγκαταστήσω ένα πρόγραμμα που απαιτεί την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) σε υπολογιστή με Windows 2000 SP4, στον οποίο δεν είναι εγκατεστημένη η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM);

A7: Αυτό εξαρτάται από το πρόγραμμα που θέλετε να εγκαταστήσετε. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προγράμματος για πρόσθετες πληροφορίες. Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε μια παλαιότερη έκδοση της εικονικής μηχανής της Microsoft (Microsoft VM) για την οποία υπάρχει άδεια αναδιανομής από τον ανεξάρτητο προμηθευτή λογισμικού (ISV) και στη συνέχεια να ενημερώσετε την εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM) στην τρέχουσα έκδοσή της με τη χρήση του Windows Update.

Ε8: Λαμβάνω μήνυμα λάθους "Java Package Manager" όταν εγκαθιστώ το Microsoft Visual Studio 6.0 σε υπολογιστή με Windows 2000 SP4, στον οποίο δεν είναι εγκατεστημένη η εικονική μηχανή της Microsoft (Microsoft VM). Τι πρέπει να κάνω;

A8: Εάν δεν σκοπεύετε να εγκαταστήσετε το Microsoft Visual J++ 6.0, μπορείτε να αγνοήσετε με ασφάλεια αυτό το μήνυμα λάθους. Αυτό το σφάλμα δεν επηρεάζει τα Microsoft Visual Basic, Microsoft Visual C++, Microsoft FoxPro, Microsoft Visual SourceSafe ή Microsoft Visual InterDev. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
818421 ΣΦΑΛΜΑ: Μήνυμα λάθους "Unable to Install Java Packages" κατά την εγκατάσταση του Visual Studio 6.0 σε υπολογιστή που λειτουργεί με Windows 2000 SP4
msjavx86.exe msjavwu.exe
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 820101 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/03/2011 20:26:00 - Αναθεώρηση: 6.2

 • kbdownload kbinfo KB820101
Σχόλια
cript>