Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των MDAC 2.7

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Τα Service Pack είναι το μέσο με το οποίο η Microsoft διανέμει τις ενημερώσεις κώδικα εντοπισμού σφαλμάτων. Τα Service Pack διατηρούν ένα προϊόν ενημερωμένο. Τα Service Pack περιλαμβάνουν ενημερωμένες εκδόσεις και ενδέχεται να περιέχουν εργαλεία διαχείρισης συστήματος, προγράμματα οδήγησης και πρόσθετα στοιχεία, τα οποία είναι κατάλληλα ομαδοποιημένα για εύκολη λήψη. Τα Service Pack είναι αθροιστικά: κάθε νέο Service Pack περιέχει όλες τις ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στα προηγούμενα Service Pack καθώς και νέες ενημερώσεις κώδικα. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ένα προηγούμενο Service Pack πριν να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο.
Περισσότερες πληροφορίες

MDAC 2.7 Service Pack 1 Refresh

Ημερομηνία έκδοσης: 30 Μαίου 2003

Τρόπος λήψης

Για να κάνετε λήψη του MDAC 2.7 Service Pack 1 Refresh (SP1a), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Το MDAC 2.7 SP1 Refresh είναι επίσης διαθέσιμο ως μέρος του Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3a (SP3a).

Δήλωση έκδοσης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση έκδοσης για το MDAC 2.7 SP1 Refresh, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
842262 Δήλωση έκδοσης για το MDAC 2.7 Service Pack 1 Refresh (2.71.9040.2)
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290211 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack του SQL Server 2000

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
820840 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο MDAC 2.7 S Refresh

MDAC 2.7 Service Pack 1 (SP1)

Ημερομηνία έκδοσης: 30 Δεκεμβρίου 2002

Τρόπος απόκτησης

Για να κάνετε λήψη του MDAC 2.7 SP1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Το MDAC 2.7 SP1 είναι επίσης μέρος του Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290211 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack του SQL Server 2000

Λίστα ενημερώσεων κώδικα

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
326848 Λίστα σφαλμάτων που επιδιορθώνονται στο MDAC 2.7 S
mdac service pack sp kbGetMDAC270sp1
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 820910 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 02:45:44 - Αναθεώρηση: 5.2

Microsoft Data Access Components 2.7 Service Pack 1, Microsoft Data Access Components 2.7 Service Pack 1a

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbgetsp kbproductlink KB820910
Σχόλια