Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS03-031: Eνημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας για το SQL Server 2000 Service Pack 3

Περίληψη
Η Microsoft διανέμει ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας για τον SQL Server 2000 με τη μορφή ενός αρχείου λήψης. Επειδή οι ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη έκδοση ενημέρωσης κώδικα ασφαλείας του SQL Server 2000. Δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε μια προηγούμενη ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, προκειμένου να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack για τον Microsoft SQL Server 2000, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290211 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack του SQL Server 2000
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) περιέχει μια λίστα με όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που είναι διαθέσιμες για τα SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3), SQL Server 2000 Service Pack 3a (SP3a), SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) Service Pack 3 (SP3) και SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) Service Pack 3a (SP3a).

Σημαντικές παρατηρήσεις

 • Αυτό το αθροιστικό πακέτο δεν περιέχει τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που περιέχονται στα Microsoft Data Access Components (MDAC) και στις Υπηρεσίες ανάλυσης (Analysis Services).

Ακολουθεί μια λίστα θεμάτων ευπάθειας που επιδιορθώνονται από αυτή την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας:
 • Εισβολή σε επώνυμη διοχέτευση
  Κατά την εκκίνησή του, ο SQL Server δημιουργεί και κατόπιν παρακολουθεί μια συγκεκριμένη επώνυμη διοχέτευση για εισερχόμενες συνδέσεις στο διακομιστή. Μια επώνυμη διοχέτευση είναι ένα κανάλι μονόδρομης ή αμφίδρομης επικοινωνίας, που έχει ονομαστεί με συγκεκριμένο τρόπο για την επικοινωνία μεταξύ ενός διακομιστή διοχέτευσης και ενός ή περισσότερων υπολογιστών-πελατών διοχέτευσης. Ο SQL Server ελέγχει την επώνυμη διοχέτευση, για να επαληθεύσει από ποιες συνδέσεις μπορεί να γίνει σύνδεση στο σύστημα που εκτελεί τον SQL Server, για να υποβληθούν ερωτήματα με βάση δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί στο διακομιστή.

  Υπάρχει ένα ελάττωμα στη μέθοδο ελέγχου της επώνυμης διοχέτευσης, το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν τοπικό εισβολέα του συστήματος που εκτελεί τον SQL Server να εισβάλει (να αποκτήσει τον έλεγχο) στην επώνυμη διοχέτευση, όταν ένας άλλος υπολογιστής-πελάτης χρησιμοποιήσει έναν κωδικό πρόσβασης για σύνδεση με έλεγχο ταυτότητας, για να συνδεθεί. Αυτό το ελάττωμα θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να αποκτήσει τον έλεγχο της επώνυμης διοχέτευσης, με το ίδιο επίπεδο δικαιωμάτων με το χρήστη που προσπαθεί να συνδεθεί. Εάν ο χρήστης που προσπαθεί να συνδεθεί με απομακρυσμένο τρόπο διαθέτει υψηλότερο επίπεδο δικαιωμάτων σε σχέση με το επίπεδο δικαιωμάτων του εισβολέα, ο εισβολέας θα αποκτήσει αυτά τα δικαιώματα, όταν παραβιαστεί η ασφάλεια της επώνυμης διοχέτευσης.
 • Άρνηση εξυπηρέτησης στην επώνυμη διοχέτευση
  Στο ίδιο σενάριο επώνυμων διοχετεύσεων που αναφέρεται στην ενότητα "Εισβολή σε επώνυμη διοχέτευση" αυτού του άρθρου, ένας χρήστης που η ταυτότητά του δεν έχει ελεγχθεί και συνδέεται τοπικά στο intranet ίσως έχει δυνατότητα αποστολής ενός πολύ μεγάλου πακέτου σε μια συγκεκριμένη επώνυμη διοχέτευση, την οποία παρακολουθεί το σύστημα στο οποίο εκτελείται ο SQL Server, και μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή ανταπόκρισης της διοχέτευσης.

  Αυτή η ευπάθεια δεν επιτρέπει την εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα από έναν εισβολέα ή την αύξηση των δικαιωμάτων του. Ωστόσο, μια συνθήκη άρνησης εξυπηρέτησης μπορεί να εξακολουθεί να υφίσταται και να απαιτεί την επανεκκίνηση του διακομιστή, για την επαναφορά της λειτουργικότητας.
 • Υπέρβαση buffer στον SQL Server
  Υπάρχει ένα ελάττωμα σε μια συγκεκριμένη λειτουργία των Windows, η οποία μπορεί να επιτρέψει σε ένα χρήστη που έχει υποβληθεί σε έλεγχο ταυτότητας, ο οποίος έχει άμεση πρόσβαση για σύνδεση στο σύστημα στο οποίο εκτελείται ο SQL Server, τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ειδικά κατασκευασμένου πακέτου, το οποίο, όταν σταλεί στη θύρα ακρόασης κλήσης τοπικής διαδικασίας (LPC) του συστήματος, μπορεί να προκαλέσει υπέρβαση του buffer. Εάν αξιοποιηθεί με επιτυχία, αυτή η ευπάθεια θα μπορούσε να επιτρέψει σε ένα χρήστη, ο οποίος διαθέτει περιορισμένα δικαιώματα στο σύστημα, να αυξήσει τα δικαιώματά του στο επίπεδο του λογαριασμού της υπηρεσίας του SQL Server ή να προκαλέσει εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα.

Ο SQL Server σάς ζητά κωδικό πρόσβασης μετά την εγκατάσταση του MS03-031: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας για τον SQL Server

Μετά την εγκατάσταση του "MS03-031: Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας για τον SQL Server", κατά την πραγματοποίηση αλλαγών σε μια τυπική σύνδεση SQL Server με χρήση του Enterprise Manager, σας ζητείται κωδικός πρόσβασης από τον SQL Server, ακόμα κι αν δεν αλλάξατε τον κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν αλλάξατε τον κωδικό πρόσβασης, δεν έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου με επιτυχία, ανεξάρτητα από την καταχώρηση που χρησιμοποιείτε. Για να επιλύσετε ή να αποφύγετε το ζήτημα, κάντε λήψη και χρησιμοποιήστε την επείγουσα επιδιόρθωση που περιέχεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
826161 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Σας ζητείται επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης μετά την αλλαγή μιας τυπικής σύνδεσης SQL Server
Περισσότερες πληροφορίες

Σημαντικές σημειώσεις

Διαβάστε αυτές τις σημαντικές σημειώσεις σχετικά με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το SQL Server 2000 SP3.

Υπηρεσίες UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration)

Εάν εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας σε υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ο Microsoft Windows Server 2003 και στον οποίο είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες UDDI, θα πρέπει να προβείτε σε μία από δύο ενέργειες, για να επανεκκινήσετε τις υπηρεσίες UDDI, ανάλογα με τις περιστάσεις. Μέχρι να προβείτε σε αυτές τις ενέργειες, δεν θα γίνει επαναφορά της κανονικής λειτουργίας των υπηρεσιών UDDI.
 • Εάν δεν χρησιμοποιείται άλλη υπηρεσία Web σε υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ο Windows Server 2003, μπορείτε να επανεκκινήσετε τις υπηρεσίες UDDI, μέσω της επανεκκίνησης των υπηρεσιών Microsoft Internet Information Services (IIS). Η επανεκκίνηση των υπηρεσιών IIS ταυτίζεται με τη διακοπή των υπηρεσιών IIS σε πρώτη φάση και επανάληψης της εκκίνησής τους σε δεύτερη φάση, εκτός του ότι πραγματοποιείται με μία εντολή. Υπάρχουν δύο τρόποι επανεκκίνησης των υπηρεσιών IIS:
  • Χρησιμοποιήστε το περιβάλλον εργασίας γραφικών της Διαχείρισης των υπηρεσιών IIS.
  • Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα IISReset της γραμμής εντολών.
 • Εάν χρησιμοποιούνται άλλες υπηρεσίες Web στον υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ο Windows Server 2003, δεν θα πρέπει να επηρεάσετε τη λειτουργία τους. Για να επανεκκινήσετε τις υπηρεσίες UDDI, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ξεκινήστε το βοηθητικό πρόγραμμα Διαχείρισης IIS.
  2. Εντοπίστε το φάκελο Χώροι συγκέντρωσης εφαρμογών (Application Pools) και στη συνέχεια κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο MSUDDIAppPool.
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή μενού Ανακύκλωση (Recycle). Με αυτή την ενέργεια θα επιτραπεί η επαναφορά της λειτουργίας των υπηρεσιών UDDI, χωρίς να επηρεαστεί οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Web στον υπολογιστή.

Παρουσιάζεται ένα μήνυμα λάθους, όταν συνδέεστε σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Microsoft Windows NT 4.0 χρησιμοποιώντας επώνυμες διοχετεύσεις

Όταν συνδέεστε σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows NT 4.0 και ο οποίος εκτελεί τον Microsoft SQL Server 2000 χρησιμοποιώντας επώνυμες διοχετεύσεις και η συγκεκριμένη σύνδεση γίνεται από χρήστη που δεν είναι διαχειριστής, μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με ένα από τα εξής:

Μήνυμα 1
Connection could not be established. SQL Server does not exist.
Μήνυμα 2
Connection could not be established. Access is denied.
Για να αποκτήσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση για την επίλυση αυτού του μηνύματος λάθους, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
823492 Κατά τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows NT 4.0 και εκτελεί τον SQL Server 2000 ή τον SQL Server 7.0, εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Connection Could Not Be Established"

Πληροφορίες λήψης

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center) (Αγγλική έκδοση):

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9814AE9D-BD44-40C5-ADD3-B8C99618E68D

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 23 Ιουλίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για αυτή την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας απαιτείται το SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3) ή το Service Pack 3a (SP3a). Η Microsoft προτείνει τη χρήση του SQL Server 2000 Service Pack 3a.

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290211 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack του SQL Server 2000
Σημείωση Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας για το ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS03-031 της Microsoft, κάντε λήψη και χρησιμοποιήστε το αρχείο που είναι διαθέσιμο στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
826161 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Σας ζητείται επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης μετά την αλλαγή μιας τυπικής σύνδεσης SQL Server

Πληροφορίες εγκατάστασης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
ΔιακόπτηςΠεριγραφή
sΑπενεργοποιεί το παράθυρο διαλόγου προόδου της αυτόματης αποσυμπίεσης Self Extraction. Πρέπει να προηγείται του διακόπτη /a.
/aΑυτή η παράμετρος πρέπει να προηγείται όλων των παραμέτρων εκτός της παραμέτρου /s , εάν εκτελείτε την επείγουσα επιδιόρθωση, χρησιμοποιώντας το αρχείο EXE αυτόματης αποσυμπίεσης και θέλετε να συμπεριλάβετε παραμέτρους για εγκαταστάσεις χωρίς παρακολούθηση. Αυτή είναι μια υποχρεωτική παράμετρος για την εκτέλεση του προγράμματος εγκατάστασης σε λειτουργία χωρίς παρακολούθηση.
/qΑυτός ο διακόπτης προκαλεί την εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) σε λειτουργία χωρίς μηνύματα και χωρίς περιβάλλον εργασίας.
INSTANCENAMEΤο όνομα της εμφάνισης του SQL Server. Πρέπει να το καταχωρήσετε ως εξής:

INSTANCENAME=το_δικό_σας_όνομα_εμφάνισης
BLANKSAPWDΑντιπροσωπεύει ένα κενό κωδικό πρόσβασης sa (διαχειριστή συστήματος) για τον έλεγχο ταυτότητας SQL. Εάν καταχωρήσετε αυτήν την παράμετρο σε υπολογιστές στους οποίους εκτελούνται τα Microsoft Windows NT ή τα Microsoft Windows 2000, αντικαθίσταται η προεπιλεγμένη διαδικασία σύνδεσης με έλεγχο ταυτότητας των Windows και επιχειρείται σύνδεση με κενό κωδικό πρόσβασης sa. Η σωστή μορφή για αυτή την παράμετρο είναι BLANKSAPWD=1. Αυτή η παράμετρος αναγνωρίζεται μόνο σε εγκαταστάσεις χωρίς παρακολούθηση.
SAPWDΜη κενός κωδικός πρόσβασης sa. Εάν εισαγάγετε αυτήν την παράμετρο, πρέπει να έχει τη μορφή SAPWD=κωδικός_πρόσβασης_sa. Αυτή η παράμετρος αντικαθιστά την προεπιλεγμένη διαδικασία σύνδεσης με έλεγχο ταυτότητας των Windows σε υπολογιστές που εκτελούν Windows NT ή Windows 2000 ή την παράμετρο BLANKSAPWD, σε περίπτωση που εισαχθεί.
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
330391 Πρόγραμμα εγκατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης για τον SQL Server

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας, μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας, εκτός εάν το πρόγραμμα εγκατάστασης της επείγουσας επιδιόρθωσης σάς ζητήσει να το κάνετε.

Πληροφορίες κατάργησης

Η κατάργηση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα δεν υποστηρίζεται, εκτός εάν δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας ορισμένων καταλόγων, πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος κατάργησης ή επαναφοράς της επείγουσας επιδιόρθωσης" του παρακάτω άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
330391 Πρόγραμμα εγκατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης για τον SQL Server

Πληροφορίες αντικατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας δεν αντικαθιστά άλλες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας του SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3).

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος    Όνομα αρχείου  ----------------------------------------------------------------------------  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78.400 bytes Console.exe  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33.340 bytes Dbmslpcn.dll  25-Apr-2003 02:12          786.432 bytes Distmdl.ldf  25-Apr-2003 02:12         2.359.296 bytes Distmdl.mdf  30-Jan-2003 01:55            180 bytes Drop_repl_hotfix.sql  07-Apr-2003 19:15 2000.80.801.0  1.557.052 bytes Dtsui.dll  24-Apr-2003 02:51          747.927 bytes Instdist.sql  03-May-2003 01:56           1.581 bytes Inst_repl_hotfix.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90.692 bytes Msgprox.dll  01-Apr-2003 02:07           1.873 bytes Odsole.sql  07-May-2000 07:04           1.873 bytes Odsole.sql  02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57.904 bytes Osql.exe  02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0   279.104 bytes Pfutil80.dll  04-Apr-2003 21:27         1.083.467 bytes Replmerg.sql  04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0   221.768 bytes Replprov.dll  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307.784 bytes Replrec.dll  05-May-2003 00:05         1.085.874 bytes Replsys.sql  31-May-2003 01:01 2000.80.818.0   492.096 bytes Semobj.dll  31-May-2003 18:27 2000.80.818.0   172.032 bytes Semobj.rll  29-May-2003 00:29          115.944 bytes Sp3_serv_uni.sql  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  4.215.360 bytes Sqldmo.dll  07-Apr-2003 17:44           25.172 bytes Sqldumper.exe  19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28.672 bytes Sqlevn70.rll  24-Apr-2003 05:39 2000.80.811.0   176.696 bytes Sqlmap70.dll  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57.920 bytes Sqlrepss.dll  01-Jun-2003 01:02 2000.80.818.0  7.544.916 bytes Sqlservr.exe  01-Jun-2003 01:02         12.739.584 bytes Sqlservr.pdb  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45.644 bytes Sqlvdi.dll  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33.340 bytes Ssmslpcn.dll  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   82.492 bytes Ssnetlib.dll  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   25.148 bytes Ssnmpn70.dll  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   158.240 bytes Svrnetcn.dll  31-May-2003 18:59 2000.80.818.0   76.416 bytes Svrnetcn.exe  30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45.132 bytes Ums.dll  30-Apr-2003 23:52          132.096 bytes Ums.pdb  28-Feb-2003 01:34 2000.80.778.0   98.872 bytes Xpweb70.dll

Επιβεβαίωση

Για να καθορίσετε ποια έκδοση του SQL Server εκτελείτε, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες του ακόλουθου άρθρου της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
321185 Προσδιορισμός της έκδοσης του SQL Server Service Pack
Όταν εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, εκτελέστε ένα από τα ακόλουθα:
SELECT serverproperty('productversion') 

SELECT @@Version
Θα πρέπει να επιστρέφεται η εξής έκδοση:
8.00.818
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, ανατρέξτε στο ακόλουθο Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας της Microsoft (στα αγγλικά): Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 821277 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/24/2006 14:39:11 - Αναθεώρηση: 7.2

 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) SP3
 • Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3a
 • Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE) SP3a
 • atdownload kbsqlserv2000presp4fix kbqfe kbfix KB821277
Σχόλια