Τρόπος ελέγχου της έκδοσης των προϊόντων του Office 2003

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Office XP, ανατρέξτε στο άρθρο 291331.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού της ακριβούς έκδοσης του προϊόντος του Microsoft Office 2003 που διαθέτετε. Παρέχει επίσης αριθμούς έκδοσης για την πρωτότυπη έκδοση και τα επόμενα Service Pack.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος εύρεσης του αριθμού έκδοσης

Οι ακόλουθες μέθοδοι σας βοηθούν να προσδιορίσετε τις εγκατεστημένες εκδόσεις των προγραμμάτων του Microsoft Office.

Σημείωση Όταν μια ενημερωμένη έκδοση λογισμικού δεν περιλαμβάνει μια ενημερωμένη έκδοση του εκτελέσιμου αρχείου του προγράμματος, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται μαζί με την ενημερωμένη έκδοση για να προσδιορίσετε τα αρχεία που ενημερώνονται και, στη συνέχεια, ελέγξτε τις εκδόσεις των ενημερωμένων αρχείων.

Μέθοδος 1: Χρήση του παραθύρου διαλόγου "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs)

Μπορείτε να εξετάσετε τις πληροφορίες έκδοσης του εγκατεστημένου προγράμματος του Office ή μεμονωμένων προϊόντων του Office, κάνοντας κλικ στη σύνδεση Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες υποστήριξης (Click here for support information) του παραθύρου διαλόγου Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs). Αυτές οι πληροφορίες έκδοσης είναι η πιο ακριβής τεκμηρίωση της έκδοσης του προϊόντος που είναι διαθέσιμη στον υπολογιστή σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας ελέγχου (Control Panel).
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε κλικ στο στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
 3. Στο παράθυρο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs), εντοπίστε και κάντε κλικ στην κατάλληλη έκδοση του Office ή σε μεμονωμένο προϊόν.
 4. Κάντε κλικ στη σύνδεση που προκύπτει Κάντε κλικ εδώ για πληροφορίες υποστήριξης (Click here for support information). Ένα πλαίσιο μηνύματος εμφανίζει τις σωστές πληροφορίες έκδοσης για το προϊόν, όπως καταγράφονται από τον Microsoft Windows Installer.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, το Office 2003 έχει τους ακόλουθους αριθμούς έκδοσης για την αρχική έκδοση και τις εκδόσεις των Service Pack:
Πρόγραμμα του Office 2003 Επίσημη έκδοση Service Pack 1 (SP1)Service Pack 2 (SP2)
Microsoft Office Access 200311.0.5614.011.0.6355.011.0.7969.0
Microsoft Office Excel 200311.0.5612.011.0.6355.011.0.7969.0
Microsoft Office FrontPage 200311.0.5516.011.0.6356.011.0.7969.0
Microsoft Office InfoPath 200311.0.5531.011.0.6357.011.0.7969.0
Microsoft Office 2003, οποιαδήποτε έκδοση11.0.5614.011.0.6361.011.0.7969.0
Microsoft Office OneNote 200311.0.5614.011.0.6360.011.0.7969.0
Microsoft Office Outlook 200311.0.5510.011.0.6353.011.0.7969.0
Microsoft Office PowerPoint 200311.0.5529.011.0.6361.011.0.7969.0
Microsoft Office Project 2003, Standard ή Professional11.0.5614.011.0.6707.011.0.7969.0
Microsoft Office Publisher 200311.0.5525.011.0.6255.011.0.7969.0
Microsoft Office Word 200311.0.5604.011.0.6359.011.0.7969.0
Microsoft Office Visio 2003, Standard ή Professional11.0.3216.561411.0.4301.636011.0.7969.0

Μέθοδος 2: Επαλήθευση της ιδιότητας έκδοσης του εκτελέσιμου αρχείου

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μέθοδο για να εντοπίσετε το εκτελέσιμο αρχείο και να επιβεβαιώσετε την έκδοση του προγράμματος του Office:
 • Εντοπίστε το εκτελέσιμο αρχείο του προγράμματος του Office.

  Η προεπιλεγμένη θέση αυτών των αρχείων στο Office 2003 είναι η εξής:
  Program files\Microsoft Office\Office11
  Σημείωση Η προεπιλεγμένη θέση για το εκτελέσιμο αρχείο του Visio είναι η εξής:
  Program files\Microsoft Office\Visio11
  Τα ονόματα του εκτελέσιμου αρχείου είναι τα εξής:
  Όνομα_προγράμματοςΌνομα αρχείου
  Access 2003Msaccess.exe
  Excel 2003Excel.exe
  FrontPage 2003FrontPg.exe
  InfoPath 2003InfoPath.exe
  Office 2003Mso.dll
  OneNote 2003OneNote.exe
  Outlook 2003OutLLib.dll
  PowerPoint 2003PowerPnt.exe
  Project 2003WinProj.exe
  Word 2003WinWord.exe
  Visio 2003VisLib.dll
  Για να αποκτήσετε τον αριθμό έκδοσης του Microsoft Outlook, ελέγξτε την έκδοση του αρχείου OutLLib.dll αντί να ελέγξετε τον αριθμό έκδοσης του αρχείου Outlook.exe που βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο με τα εκτελέσιμα αρχεία που παρατίθενται.

  Για να αποκτήσετε τον αριθμό έκδοσης του Microsoft Visio, ελέγξτε την έκδοση του αρχείου Vislib.dll αντί να ελέγξετε τον αριθμό έκδοσης του αρχείου Vislib.exe που βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο με το εκτελέσιμο αρχείο του Visio.
Για να βρείτε το κατάλληλο αρχείο, κάντε αναζήτηση στη μονάδα του σκληρού σας δίσκου. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και τους φακέλους (All files and folders) στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε το κατάλληλο όνομα αρχείου όπως παρατίθεται παραπάνω και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων που προκύπτει, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), προσδιορίστε την έκδοση του αρχείου που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, το Office 2003 έχει τους ακόλουθους αριθμούς έκδοσης για την αρχική έκδοση και τις εκδόσεις των Service Pack.

Σημείωση Η προεπιλεγμένη θέση του MSO.dll είναι Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11.
Πρόγραμμα του Office 2003 Επίσημη έκδοση SP1SP2
Msaccess.exe11.0.5614.011.0.6355.011.0.6566.0
Excel .exe11.0.5612.011.0.6355.011.0.6560.0
FrontPg.exe11.0.5516.011.0.6356.011.0.6552.0
InfoPath.exe11.0.5531.011.0.6357.011.0.6565.0
Mso.dll11.0.5614.011.0.6361.011.0.6568.0
Onenote.exe11.0.5510.011.0.6360.011.0.6554.0
OutLLib.dll11.0.5510.011.0.6353.011.0.6565.0
PowerPnt.exe11.0.5529.011.0.6361.011.0.6564.0
WinProj.exe11.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.1801
Mspub.exe11.0.5525.011.0.6255.011.0.6565.0
WinWord.exe11.0.5604.011.0.6359.011.0.6568.0
Vislib.dll11.0.3216.011.0.4301.011.0.5509.0

Μέθοδος 3: Χρήση του παραθύρου διαλόγου "Πληροφορίες για το Microsoft Όνομα_προγράμματος (About Microsoft Program name)

Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Όνομα_προγράμματος (About Microsoft Program name), εμφανίζεται ένας αριθμός μετά το όνομα του προϊόντος. Για παράδειγμα, στο Microsoft Office Excel 2003, ενδέχεται να δείτε τον εξής αριθμό:
(11.5207.5207)
Για να εντοπίσετε το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Όνομα_προγράμματος (About Microsoft Product name), κάντε κλικ στην εντολή Πληροφορίες για το Microsoft Όνομα_προγράμματος (About Microsoft Program) από το μενού Βοήθεια (Help) σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Office.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη μέθοδο, το Office 2003 έχει τους ακόλουθους αριθμούς έκδοσης για την αρχική έκδοση και τις εκδόσεις των Service Pack:
Πρόγραμμα του Office Επίσημη έκδοση SP1SP2
Access 200311.5614.560611.6355.636011.6566.6568
Excel 200311.5612.560611.6355.636011.6560.6565
FrontPage 200311.5516.560611.6356.636011.6552.6568
InfoPath 200311.5531.560611.6357.636011.6565.6568
OneNote 200311.5510.560611.6360.636011.6554.6568
Outlook 200311.5510.560611.6353.636011.6568.6568
PowerPoint 200311.5529.560611.6361.636011.6564.6568
Project 200311.0.2003.81611.1.2004.170711.2.2005.1801.15
Publisher 200311.5525.560611.6255.636011.6565.6568
Word 200311.5604.560611.6359.636011.6538.6568
Visio 200311.3216.560611.4301.636011.5509.6568

Τρόπος κατανόησης του αριθμού έκδοσης

Τα προϊόντα του Microsoft Office χρησιμοποιούν την ακόλουθη σύνταξη για τον αριθμό έκδοσης:
αα.ββββ.γγγγ
Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει τα ακόλουθα τρία στοιχεία:
 • αα: Η έκδοση του Office.
 • ββββ: Η έκδοση του εκτελέσιμου αρχείου του προγράμματος. Για παράδειγμα, το αρχείο Excel.exe.
 • γγγγ: Η έκδοση του αρχείου Mso.dll.
Σημαντικό
 • Κατά την εγκατάσταση ενός Service Pack, η έκδοση που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Όνομα_προγράμματος (About Microsoft Program name) προσθέτει τα γράμματα "SP" και τον αριθμό του επιπέδου του Service Pack. Ο τρόπος εμφάνισης αυτών των γραμμάτων εξαρτάται από την έκδοση του αρχείου Mso.dll.
 • Μπορείτε να εφαρμόσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση ή μια δημόσια ενημερωμένη έκδοση που περιέχει ενημερώσεις κώδικα, οι οποίες παρέχονται στο πιο πρόσφατο Service Pack, και η οποία ενημερώνει το αρχείο Mso.dll. Σε αυτήν την περίπτωση, η έκδοση του αρχείου Mso.dll που εμφανίζεται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Όνομα_προγράμματος (About Microsoft Program name) προσθέτει τα γράμματα "SP" και τον αριθμό του επιπέδου του Service Pack. Αυτό συμβαίνει ακόμα και αν το συγκεκριμένο Service Pack δεν είναι εγκατεστημένο.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  328294 Το παράθυρο διαλόγου "Πληροφορίες για το Microsoft <Όνομα_προγράμματος>" (About Microsoft <Program name>) αναφέρει έκδοση Service Pack διαφορετική από αυτήν που αναμένεται στα Office XP και Office 2003
 • Δεν αλλάζουν όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις τον αριθμό έκδοσης που αναγράφεται στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες για το Microsoft Όνομα_προγράμματος (About Microsoft Program_Name). Κατά συνέπεια, πρέπει να επαληθεύσετε τις ιδιότητες για το εκτελέσιμο αρχείο του προγράμματος.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
883677 Ιστορικό των ενημερωμένων εκδόσεων του Office 2003
off2003 office 2003 έκδοση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 821549 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 02:51:36 - Αναθεώρηση: 8.6

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc kbhowto KB821549
Σχόλια