Πώς να αναπαράγετε αρχεία ήχου χρησιμοποιώντας τη Visual Basic.NET ή Visual Basic 2005

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:821767
Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα προς βήμα περιγράφει τον τρόπο να αναπαράγετε αρχεία ήχου χρησιμοποιώντας το Microsoft Visual Basic.NET ή Microsoft Visual Basic 2005. Αυτό το άρθρο περιέχει επίσης το δείγμα κώδικα που απεικονίζει τις έννοιες που είναι που αναφέρονται στο άρθρο.

πίσω το επάνω

Απαιτήσεις

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει το συνιστώμενο υλικό, λογισμικό, υποδομή δικτύου και service pack που χρειάζεστε:
 • Microsoft Windows Server 2003, τα Windows 2000 Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Visual Basic.NET ή Visual Basic 2005
Σημείωση Δεν υποστηρίζεται σε κώδικα που παρέχεται σε αυτό το άρθρο Microsoft Windows Server 2003.

Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε γνωστό σε αυτούς με τα ακόλουθα θέματα:
 • Visual Basic.NET ή Visual Basic 2005 Προγραμματισμός
 • Το κιτ ανάπτυξης λογισμικού του Windows Media Player (SDK)
 • Το στοιχείο διαλειτουργικότητας Object Model (COM) σε Visual Βασικό.ΚΑΘΑΡΉ ή Visual Basic 2005
Επιστροφή στην αρχή

Δημιουργήσετε μια εφαρμογή των Windows

 1. Ξεκινήστε το Microsoft Visual Studio.NET ή Microsoft Visual Basic 2005.
 2. Από το Το αρχείο μενού, σημείοΝέα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Έργο.
 3. Στην περιοχή Τύποι έργου, κάντε κλικ στο κουμπί Οπτική Βασικά έργα.

  Σημείωση Στο Visual Studio 2005, κάντε κλικ στο κουμπί Visual Basic στην περιοχήΤύποι έργου.
 4. Στην περιοχή Πρότυπα, κάντε κλικ στο κουμπί Τα Windows Εφαρμογή.
 5. Με το Όνομα πλαίσιο, πληκτρολογήστεAudioDemo, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK. Από προεπιλογή, δημιουργείται Form1.vb.
Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου του Windows Media Player στην εφαρμογή

 1. Ξεκινήστε το Visual Studio.NET ή Visual Studio 2005.
 2. Από το Εργαλεία μενού, κάντε κλικ στο κουμπίΠροσθήκη/κατάργηση στοιχείων εργαλειοθήκη.

  Σημείωση Στο Visual Studio.NET 2002, σχετικά με το Εργαλεία μενού, Κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμόστε την εργαλειοθήκη.

  Στο Visual Studio 2005 Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλέξτε τα στοιχεία της εργαλειοθήκης από το Εργαλείαμενού.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή του Τα στοιχεία COM καρτέλα, και στη συνέχεια Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
 4. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο Msdxm.ocx, και στη συνέχεια Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα.

  Σημείωση Msdxm.ocx βρίσκεται συνήθως στο% WINDIR %/ System32, όπου% WINDIR % είναι η θέση του καταλόγου των Windows σε τον υπολογιστή σας.
 5. Με το Προσαρμόστε την εργαλειοθήκη ή Επιλέξτε " Στοιχείο της εργαλειοθήκης στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Στο Visual Studio .NET 2003 και στο Visual Studio 2005, μια WindowsMediaPlayerστοιχείο ελέγχου προστίθεται στην εργαλειοθήκη. Στο Visual Studio.2002 ΔΊΧΤΥ έναMediaPlayer στοιχείο ελέγχου προστίθεται στην εργαλειοθήκη.
 6. Στο Visual Studio.NET 2003 ή στο Visual Studio 2005, προσθέστε έναWindowsMediaPlayer Έλεγχος Form1. Στο Visual Studio.NET 2002, προσθέστε ένα MediaPlayer στοιχείο ελέγχου.
 7. AxMediaPlayer1 προστίθεται Form1.
Επιστροφή στην αρχή

Προσθέστε κουμπιά ελέγχου του Windows Media Player

 1. Προσθήκη τέσσερις Κουμπί στοιχεία ελέγχου για Form1.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Button1.
 3. Στο παράθυρο "Ιδιότητες", αλλάξτε το Κείμενοη ιδιότητα Button1 για να Φόρτωση.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Button2.
 5. Στο παράθυρο "Ιδιότητες", αλλάξτε το Κείμενοη ιδιότητα Button2 για να Αναπαραγωγή.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Button3.
 7. Στο τμήμα Properties, αλλάξτε το Κείμενοη ιδιότητα Button3 για να Παύση.
 8. Κάντε κλικ στο κουμπί Button4.
 9. Στο παράθυρο "Ιδιότητες", αλλάξτε το Κείμενοη ιδιότητα Button4 για να Διακοπή.
Επιστροφή στην αρχή

Προσθέστε ένα στοιχείο OpenFileDialog για να φορτώσετε ένα αρχείο ήχου

Προσθέστε ένα OpenFileDialog το στοιχείο Form1.

Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη κώδικα προετοιμασίας

 1. Από το Προβολή μενού, κάντε κλικ στο κουμπίΚώδικα.
 2. Στην περιοχή "Windows σχεδιαστής φόρμας δημιούργησε κώδικα" Εντοπίστε τον ακόλουθο κώδικα:
  InitializeComponent()
 3. Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα μετά τον κωδικό που βρίσκεται στο βήμα 2:
  ' Disable the Play, the Pause, and the Stop buttons.Button2.Enabled = FalseButton3.Enabled = FalseButton4.Enabled = False' Hide the Windows Media Player.AxMediaPlayer1.Visible = False
Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη κώδικα για να φορτώσετε ένα αρχείο ήχου

 1. Από το Προβολή μενού, κάντε κλικ στο κουμπίΣχεδιαστής.
 2. Κάντε διπλό κλικ το Φόρτωση στοιχείο ελέγχου, και στη συνέχεια Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα για το Button1_Click πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων:
  ' Reset the file names for the Open File dialog box and for the Media Player.OpenFileDialog1.FileName = ""AxMediaPlayer1.FileName = ""' Display the Open File dialog box.OpenFileDialog1.ShowDialog()' Verify that Cancel was not clicked.If Not OpenFileDialog1.FileName = "" Then  ' Disable the Load button.  Button1.Enabled = False  ' Prevent the Media Player from automatically playing loaded files.  AxMediaPlayer1.AutoStart = False  ' Set the Media Player audio file.  AxMediaPlayer1.FileName = OpenFileDialog1.FileName  MessageBox.Show("The following file has been loaded in the Media Player control: " + AxMediaPlayer1.FileName)  ' Enable the Play button.  Button2.Enabled = TrueElse  ' Disable the Play button.  Button2.Enabled = FalseEnd If
Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη κώδικα για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο ήχου

 1. Από το Προβολή μενού, κάντε κλικ στο κουμπίΣχεδιαστής.
 2. Κάντε διπλό κλικ το Αναπαραγωγή στοιχείο ελέγχου, και στη συνέχεια Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα για το Button2_Click πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων:
  ' Disable the Load and the Play buttons.Button1.Enabled = FalseButton2.Enabled = False' Play the audio file.AxMediaPlayer1.Play()' Enable the Pause and the Stop buttons.Button3.Enabled = TrueButton4.Enabled = True
Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη κώδικα για να διακόψετε ένα αρχείο ήχου

 1. Από το Προβολή μενού, κάντε κλικ στο κουμπίΣχεδιαστής.
 2. Κάντε διπλό κλικ το Παύση στοιχείο ελέγχου, και στη συνέχεια Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα για το Button3_Click πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων:
  ' Disable the Pause button.Button3.Enabled = False' Pause the audio file.AxMediaPlayer1.Pause()' Enable the Play button.Button2.Enabled = True
Επιστροφή στην αρχή

Προσθήκη κώδικα για να διακόψετε ένα αρχείο ήχου

 1. Από το Προβολή μενού, κάντε κλικ στο κουμπίΣχεδιαστής.
 2. Κάντε διπλό κλικ το Διακοπή στοιχείο ελέγχου, και στη συνέχεια Προσθέστε τον ακόλουθο κώδικα για το Button4_Click πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων:
  ' Disable the Pause and the Stop buttons.Button3.Enabled = FalseButton4.Enabled = False' Stop playing the audio file, and then reset the next play position to the beginning.AxMediaPlayer1.Stop()AxMediaPlayer1.CurrentPosition = 0' Enable the Load and the Play buttons.Button1.Enabled = TrueButton2.Enabled = True
Επιστροφή στην αρχή

Δείγμα κώδικα λίστα (Form1.vb)

Option Strict OnPublic Class Form1  Inherits System.Windows.Forms.Form#Region " Windows Form Designer generated code "  Public Sub New()    MyBase.New()    ' This call is required by the Windows Form Designer.   InitializeComponent()   ' Disable the Play, the Pause, and the Stop buttons.   Button2.Enabled = False   Button3.Enabled = False   Button4.Enabled = False   ' Hide the Media Player.   AxMediaPlayer1.Visible = False       ' Add any initialization after the InitializeComponent() call.  End Sub  ' Form overrides Dispose to clean up the component list.  Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)    If disposing Then      If Not (components Is Nothing) Then        components.Dispose()      End If    End If    MyBase.Dispose(disposing)  End Sub  ' Required by the Windows Form Designer.  Private components As System.ComponentModel.IContainer  ' NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer  ' It can be modified using the Windows Form Designer.   ' Do not modify it using the code editor.  Friend WithEvents AxMediaPlayer1 As AxMediaPlayer.AxMediaPlayer  Friend WithEvents Button1 As System.Windows.Forms.Button  Friend WithEvents Button2 As System.Windows.Forms.Button  Friend WithEvents Button3 As System.Windows.Forms.Button  Friend WithEvents Button4 As System.Windows.Forms.Button  Friend WithEvents OpenFileDialog1 As System.Windows.Forms.OpenFileDialog  <System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()   Dim resources As System.Resources.ResourceManager = New System.Resources.ResourceManager(GetType(Form1))   Me.AxMediaPlayer1 = New AxMediaPlayer.AxMediaPlayer   Me.Button1 = New System.Windows.Forms.Button   Me.Button2 = New System.Windows.Forms.Button   Me.Button3 = New System.Windows.Forms.Button   Me.Button4 = New System.Windows.Forms.Button   Me.OpenFileDialog1 = New System.Windows.Forms.OpenFileDialog   CType(Me.AxMediaPlayer1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).BeginInit()   Me.SuspendLayout()   '   'AxMediaPlayer1   '   Me.AxMediaPlayer1.Location = New System.Drawing.Point(224, 0)   Me.AxMediaPlayer1.Name = "AxMediaPlayer1"   Me.AxMediaPlayer1.OcxState = CType(resources.GetObject("AxMediaPlayer1.OcxState"), System.Windows.Forms.AxHost.State)   Me.AxMediaPlayer1.Size = New System.Drawing.Size(286, 225)   Me.AxMediaPlayer1.TabIndex = 0   '   'Button1   '   Me.Button1.Location = New System.Drawing.Point(16, 72)   Me.Button1.Name = "Button1"   Me.Button1.TabIndex = 1   Me.Button1.Text = "Load"   '   'Button2   '   Me.Button2.Location = New System.Drawing.Point(32, 104)   Me.Button2.Name = "Button2"   Me.Button2.TabIndex = 2   Me.Button2.Text = "Play"   '   'Button3   '   Me.Button3.Location = New System.Drawing.Point(40, 136)   Me.Button3.Name = "Button3"   Me.Button3.TabIndex = 3   Me.Button3.Text = "Pause"   '   'Button4   '   Me.Button4.Location = New System.Drawing.Point(56, 192)   Me.Button4.Name = "Button4"   Me.Button4.TabIndex = 4   Me.Button4.Text = "Stop"   '   'Form1   '   Me.AutoScaleBaseSize = New System.Drawing.Size(5, 13)   Me.ClientSize = New System.Drawing.Size(712, 397)   Me.Controls.Add(Me.Button4)   Me.Controls.Add(Me.Button3)   Me.Controls.Add(Me.Button2)   Me.Controls.Add(Me.Button1)   Me.Controls.Add(Me.AxMediaPlayer1)   Me.Name = "Form1"   Me.Text = "Form1"   CType(Me.AxMediaPlayer1, System.ComponentModel.ISupportInitialize).EndInit()   Me.ResumeLayout(False)  End Sub#End Region  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click   ' Reset the file names for the Open dialog box and for the Media Player.   OpenFileDialog1.FileName = ""   AxMediaPlayer1.FileName = ""   ' Display the Open File dialog box.   OpenFileDialog1.ShowDialog()   ' Verify that Cancel was not clicked.   If Not OpenFileDialog1.FileName = "" Then     ' Disable the Load button.     Button1.Enabled = False     ' Prevent the Media Player from automatically playing loaded files.     AxMediaPlayer1.AutoStart = False     ' Set the Media Player audio file.     AxMediaPlayer1.FileName = OpenFileDialog1.FileName     MessageBox.Show("The following file has been loaded in the Media Player control: " + AxMediaPlayer1.FileName)     ' Enable the Play button.     Button2.Enabled = True   Else     ' Disable the Play button.     Button2.Enabled = False   End If  End Sub  Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click   ' Disable the Load and the Play buttons.   Button1.Enabled = False   Button2.Enabled = False   ' Play the audio file.   AxMediaPlayer1.Play()   ' Enable the Pause and the Stop buttons.   Button3.Enabled = True   Button4.Enabled = True  End Sub  Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click   ' Disable the Pause button.   Button3.Enabled = False   ' Pause the audio file.   AxMediaPlayer1.Pause()   ' Enable the Play button.   Button2.Enabled = True  End Sub  Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click   ' Disable the Pause and the Stop buttons.   Button3.Enabled = False   Button4.Enabled = False   ' Stop playing the audio file, and then reset the next play position to the beginning.   AxMediaPlayer1.Stop()   AxMediaPlayer1.CurrentPosition = 0   ' Enable the Load and the Play buttons.   Button1.Enabled = True   Button2.Enabled = True  End SubEnd Class
Σημείωση Πρέπει να αλλάξετε τον κωδικό του 2005 Visual Basic. Από προεπιλογή, Visual Όταν δημιουργείτε Windows Forms Basic δημιουργεί δύο αρχεία για το έργο το έργο. Εάν η φόρμα ονομάζεται Form1, οι δύο αρχεία που αντιπροσωπεύουν τη φόρμα με όνομα Form1.vb και Form1.Designer.vb. Συντάξτε τον κώδικα στο αρχείο Form1.vb. Η σχεδίαση φορμών Windows εγγράφει τον κώδικα στο αρχείο Form1.Designer.vb. Το Σχεδίαση φορμών Windows χρησιμοποιεί τη μερική λέξη-κλειδί για να διαιρέσετε την εφαρμογή της Form1 σε δύο ξεχωριστά αρχεία. Η συμπεριφορά αυτή αποτρέπει τη σχεδίαση δημιουργημένα κωδικός από είναι διάσπαρτα με τον κώδικά σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες βελτιώσεις γλώσσα Visual Basic 2005, επισκεφθείτε την παρακάτω Τοποθεσία Web του Microsoft Developer Network (MSDN): Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μερική κλάσεις και τις μορφές των Windows Σχεδίαση, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία MSDN στο Web:

Βεβαιωθείτε ότι ο κώδικας λειτουργεί

 1. Από το Δόμηση μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Δόμηση Λύση.
 2. Για να εκτελέσετε την εφαρμογή, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη από τοΟ εντοπισμός σφαλμάτων μενού. Εμφανίζεται Form1.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Φόρτωση. Το Άνοιγμαεμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου.
 4. Εντοπίστε και επιλέξτε οποιοδήποτε έγκυρο αρχείο ήχου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΆνοιγμα. Ένα πλαίσιο μηνύματος με την πλήρη διαδρομή αρχείου εμφανίζεται.
 5. Για να κλείσετε το πλαίσιο μηνύματος, κάντε κλικ στο κουμπίOK.
 6. Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του αρχείου ήχου, κάντε κλικ στο κουμπίΑναπαραγωγή. Μπορείτε να ακούσετε αντίστοιχο εξόδου ήχου.

  Σημείωση Μπορείτε να ακούσετε ήχου εξόδου μόνο εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει κάρτα που ήχου έχει ρυθμιστεί σωστά και αν χρησιμοποιείτε ηχεία, μεγάφωνα ή ακουστικά για Για να ακούσετε την έξοδο.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Παύση ή Διακοπή Για να Έλεγχος ήχου εξόδου από την εφαρμογή σας.
Επιστροφή στην αρχή

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Ακούγεται ο ήχος εξόδου μόνο εάν ο υπολογιστής σας έχει έναν ήχο κάρτα που έχει ρυθμιστεί σωστά και εάν χρησιμοποιείτε ηχεία, μεγάφωνα, ή ακουστικά, για να ακούσετε την έξοδο.
 • Ενδέχεται να ακούτε εξόδου ήχου, πριν να κάνετε κλικΑναπαραγωγή. Αυτή η συμπεριφορά παρουσιάζεται όταν το Αυτόματη εκκίνηση δεν έχει οριστεί η ιδιότητα του προγράμματος αναπαραγωγής πολυμέσων για να FALSE. Από προεπιλογή, το Αυτόματη εκκίνηση η ιδιότητα οριστεί σε TRUE. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εντοπίστε την ακόλουθη γραμμή στο η "Windows σχεδιαστής φόρμας δημιούργησε κώδικα" περιοχή:
  InitializeComponent()
  και στη συνέχεια προσθέστε τον παρακάτω κώδικα μετά τον κωδικό που έχετε εντοπίσει.
  ' Prevent the Media Player from automatically playing loaded files.AxMediaPlayer1.AutoStart = False
 • Όταν κάνετε κλικ Διακοπή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπίΑναπαραγωγή, το αρχείο ήχου δεν μπορεί να αρχίσει η αναπαραγωγή από την αρχή. Αντίθετα, το αρχείο ήχου αρχίσει να αναπαράγεται από όπου το αρχείο διακοπή σε εξέλιξη. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει όταν η θέση αναπαραγωγής δεν επανέρχεται στην αρχή της το αρχείο ήχου. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο κώδικα στο του Button4_Click πρόγραμμα χειρισμού συμβάντων:
  AxMediaPlayer1.CurrentPosition = 0
 • Αυτό το δείγμα μπορεί να αναπαράγεται μορφές ήχου που δεν υποστηρίζεται από το Windows Media Player.
πίσω το επάνω
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη Microsoft Τοποθεσίες Web Developer Network (MSDN):πίσω το επάνω

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Eigenschaften

Artikelnummer: 821767 – Letzte Überarbeitung: 05/29/2011 15:23:00 – Revision: 4.0

Microsoft Visual Basic 2005, Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition

 • kbvs2005applies kbvs2005swept kbwaveaudio kbsdk kbcominterop kbcomctrls kbsound kbinterop kbappdev kbctrl kbcontrol kbprogramming kbsample kbhowtomaster kbmt KB821767 KbMtel
Feedback