Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος μετακίνησης βάσεων δεδομένων και αρχείων καταγραφής του Exchange στον Exchange Server 2003

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Exchange 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 257184.
Περίληψη
Ο Exchange Server 2003 δεν περιλαμβάνει το πρόγραμμα Performance Optimizer (Perfwiz.exe), το οποίο περιλαμβάνεται στις προηγούμενες εκδόσεις του Exchange Server. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο μετακίνησης αρχείων καταγραφής ή αρχείων βάσης δεδομένων στον Exchange Server 2003.
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν θέλετε να μετακινήσετε αρχεία καταγραφής ή αρχεία βάσης δεδομένων σε μια άλλη μονάδα δίσκου, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες διαδικασίες.

Για να μετακινήσετε αρχεία καταγραφής

 1. Εκκινήστε το Exchange System Manager.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Administrative Groups.

  Σημείωση Στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται το στοιχείο Administrative Groups, ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένο. Για να ενεργοποιήσετε το στοιχείο Administrative Groups, κάντε κλικ στην επιλογή Exchange Organization του Exchange System Manager και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Properties. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Display Administrative Groups.
 3. Εντοπίστε την ομάδα αποθήκευσης όπου θέλετε να αλλάξετε τις διαδρομές αρχείων καταγραφής, κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα αποθήκευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Properties.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα General, έπειτα στο κουμπί Browse που βρίσκεται δίπλα στο πλαίσιο Transaction log location και, στη συνέχεια, καθορίστε τη νέα θέση μονάδας δίσκου ή φακέλου για τα αρχεία καταγραφής.

Για να μετακινήσετε βάσεις δεδομένων

 1. Εκκινήστε το Exchange System Manager.
 2. Ανοίξτε τη διαχειριστική ομάδα που περιέχει τη βάση δεδομένων την οποία θέλετε να αλλάξετε.
 3. Στην ενότητα Storage Group, κάντε δεξιό κλικ στο χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου ή στο χώρο αποθήκευσης δημόσιου φακέλου που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Properties.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα Database.
 5. Δίπλα στη βάση δεδομένων που θέλετε να αλλάξετε, κάντε κλικ στην επιλογή Browse και, στη συνέχεια, καθορίστε μια νέα θέση μονάδας δίσκου ή φακέλου για τα αρχεία.

  Σημειώσεις
  • Όσον αφορά τις βάσεις δεδομένων, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα μετακινήσετε τη βάση δεδομένων του Exchange (αρχείο .edb), τη βάση δεδομένων ροής του Exchange (αρχείο .stm) ή και τα δύο.
  • Στην περίπτωση που οι βάσεις δεδομένων εξακολουθούν να είναι συνδεδεμένες, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
   You are about to perform the following operation(s):
   - change Exchange database location
   To perform the requested operation(s), the store must be temporarily dismounted which will make it inaccessible to any user.

   Do you want to continue?
   Κάντε κλικ στην επιλογή Yes για να αποσυνδέσετε αυτόματα τη βάση δεδομένων και να μετακινήσετε τη θέση.
 6. Όταν ολοκληρώσετε τη μετακίνηση των βάσεων δεδομένων, επανασυνδέστε τις με μη αυτόματο τρόπο.
Μπορείτε να μετακινήσετε τα αρχεία καταγραφής και τα αρχεία βάσης δεδομένων σε οποιοδήποτε φάκελο θέλετε να δημιουργήσετε. Όταν μετακινείτε αρχεία καταγραφής και αρχεία βάσης δεδομένων, ίσως θελήσετε να δημιουργήσετε τη δομή αρχείου Exchsrvr\Mdbdata για λόγους συνέπειας, ωστόσο δεν είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε.

Πρέπει να παραχωρήσετε τα ακόλουθα προεπιλεγμένα δικαιώματα στο νέο φάκελο Mdbdata, ο οποίος περιέχει τα αρχεία καταγραφής και τα αρχεία βάσης δεδομένων:
 • Administrators: Full Control
 • Authenticated Users: Read and Execute, List Folder Contents, Read
 • Creator Owner: None
 • Server Operators: Modify, Read and Execute, List Folder Contents, Read, Write
 • System: Full Control
Σημείωση Εκχωρήστε δικαιώματα στην ομάδα Server Operators μόνο όταν ο Exchange είναι ελεγκτής τομέα. Διαφορετικά, εκχωρήστε δικαιώματα στην ομάδα Power Users. Μόνο οι ελεγκτές τομέα πρέπει να έχουν δικαιώματα στην ενσωματωμένη ομάδα Server Operators. Οι αυτόνομοι διακομιστές και οι διακομιστές-μέλη πρέπει να έχουν δικαιώματα στην ενσωματωμένη ομάδα Power Users.

Ίσως χρειαστεί επίσης να παραχωρήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα στη ριζική μονάδα δίσκου που περιέχει το νέο φάκελο Mdbdata:
 • System: Full Control
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μετακίνησης αρχείων καταγραφής και αρχείων βάσης δεδομένων, ο χώρος αποθήκευσης που χρησιμοποιείτε αποσυνδέεται προσωρινά. Εξαιτίας της προσωρινής αποσύνδεσης του χώρου αποθήκευσης, δεν είναι δυνατή η πρόσβασή του από τους χρήστες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η μετακίνηση αρχείων καταγραφής ή αρχείων βάσης δεδομένων ακυρώνει όλα τα υπάρχοντα επαυξητικά ή διαφορικά αντίγραφα ασφαλείας. Επομένως, δημιουργήστε ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας μετά την πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών.
x2kadmht x2kinfoht XADM Αποθήκευση Βελτιστοποιώ Βελτιστοποίηση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 821915 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/03/2006 17:08:42 - Αναθεώρηση: 1.7

 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • kbinfo KB821915
Σχόλια