Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Συστάσεις για την ανίχνευση ιών για εταιρικούς υπολογιστές που εκτελούν υποστηριζόμενες προς το παρόν εκδόσεις των Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Ενημέρωση

Πληροφορίες για οικιακούς χρήστες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανίχνευση ιών με συστάσεις για καταναλωτές, επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα της Microsoft:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιέχει συστάσεις που μπορούν να βοηθήσουν ένα διαχειριστή να προσδιορίσει την αιτία πιθανής αστάθειας σε έναν υπολογιστή που εκτελεί μια υποστηριζόμενη έκδοση των Microsoft Windows όταν χρησιμοποιείται με ένα λογισμικό προστασίας από ιούς σε ένα περιβάλλον τομέα Active Directory ή σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον διαχείρισης.

Σημείωση Συνιστούμε να εφαρμόσετε προσωρινά αυτές τις διαδικασίες για την αξιολόγηση ενός συστήματος. Αν οι επιδόσεις και η σταθερότητα του συστήματός σας βελτιωθεί από τις συστάσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του λογισμικού προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε για οδηγίες ή για μια ενημέρωση έκδοση του λογισμικού.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που υποδεικνύουν τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή τον τρόπο προσωρινής απενεργοποίησης των δυνατοτήτων ασφαλείας ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να κατανοήσετε τη φύση ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Προτού κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον που χρησιμοποιείτε. Αν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τυχόν κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του υπολογιστή.
Περισσότερες πληροφορίες

Για υπολογιστές που εκτελούν Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ή Windows 7

Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει έναν υπολογιστή ή ένα δίκτυο πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Δεν συνιστούμε τη χρήση αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης, αλλά παρέχουμε τις παρούσες πληροφορίες ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Σημειώσεις
 • Δεν γνωρίζουμε κανένα κίνδυνο σχετικό με την εξαίρεση των συγκεκριμένων αρχείων ή φακέλων που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο από τις σαρώσεις τις οποίες πραγματοποιεί το λογισμικό προστασίας από ιούς που χρησιμοποιείτε. Ωστόσο, το σύστημά σας ενδέχεται να είναι πιο ασφαλές εάν δεν εξαιρέσετε κανένα αρχείο ή φάκελο από τις σαρώσεις.
 • Όταν πραγματοποιείτε σάρωση αυτών των αρχείων, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα σχετικά με τις επιδόσεις και την αξιοπιστία του λειτουργικού συστήματος λόγω κλειδώματος των αρχείων.
 • Μην εξαιρείτε κανένα από αυτά τα αρχεία με βάση την επέκταση ονόματος του αρχείου. Για παράδειγμα, μην εξαιρείτε όλα τα αρχεία που έχουν επέκταση .dit. Η Microsoft δεν έχει τον έλεγχο άλλων αρχείων που ενδεχομένως χρησιμοποιούν τις ίδιες επεκτάσεις με τα αρχεία που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.
 • Αυτό το άρθρο παρέχει ονόματα αρχείων και φακέλων που μπορούν να εξαιρεθούν. Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο προστατεύονται από προεπιλεγμένα δικαιώματα έτσι ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο από το ΣΥΣΤΗΜΑ και το διαχειριστή, και περιέχουν μόνο στοιχεία του λειτουργικού συστήματος. Η εξαίρεση ενός ολόκληρου φακέλου μπορεί να είναι πιο απλή, αλλά ενδεχομένως να μην προσφέρει την ίδια προστασία που παρέχει η εξαίρεση συγκεκριμένων αρχείων με βάση τα ονόματα των αρχείων.

Απενεργοποιήστε τη σάρωση του αρχείου "tmp.edb" του Microsoft Forefront

 • Εάν χρησιμοποιείτε το Forefront, απενεργοποιήστε τη σάρωση του αρχείου βάσης δεδομένων Forefront (tmp.edb). Αυτό το αρχείο βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
  %windir%\SoftwareDistribution\Datastore
 • Απενεργοποιήστε τη σάρωση των αρχείων καταγραφής που βρίσκονται στον ακόλουθο φάκελο:
  %ProgramData%\Microsoft\Search\Data\Applications\Windows

Απενεργοποίηση της σάρωσης του Windows Update ή των αρχείων που σχετίζονται με την Αυτόματη ενημέρωση

 • Απενεργοποιήστε τη σάρωση του Windows Update ή του αρχείου της βάσης δεδομένων της Αυτόματης ενημέρωσης (Datastore.edb). Αυτό το αρχείο βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
  %windir%\SoftwareDistribution\Datastore
 • Απενεργοποιήστε τη σάρωση των αρχείων καταγραφής που βρίσκονται στον ακόλουθο φάκελο:
  %windir%\SoftwareDistribution\Datastore\Logs
  Πιο συγκεκριμένα, εξαιρέστε τα παρακάτω αρχεία:
  • Res*.log
  • Edb*.jrs
  • Edb.chk
  • Tmp.edb
  Ο χαρακτήρας μπαλαντέρ (*) υποδεικνύει ότι ενδέχεται να υπάρχουν αρκετά αρχεία.

Απενεργοποίηση της σάρωσης αρχείων της Ασφαλείας των Windows

 • Προσθέστε τα ακόλουθα αρχεία στη διαδρομή %windir%\Security\Database της λίστας εξαιρέσεων:
  • *.edb
  • *.sdb
  • *.log
  • *.chk
  • *.jrs
  Σημείωση Αν τα αρχεία αυτά δεν εξαιρεθούν, το λογισμικό προστασίας από ιούς ενδέχεται να εμποδίσει την ορθή πρόσβαση σε αυτά τα αρχεία, ενώ ενδέχεται να καταστραφούν οι βάσεις δεδομένων ασφαλείας. Η σάρωση αυτών των αρχείων ενδέχεται να εμποδίσει τη χρήση των αρχείων ή την εφαρμογή μιας πολιτικής ασφαλείας στα αρχεία. Δεν πρέπει να πραγματοποιείται σάρωση των αρχείων αυτών, επειδή το λογισμικό προστασίας από ιούς ενδέχεται να μην τα χειριστεί σωστά ως αρχεία ιδιόκτητης βάσης δεδομένων.

Απενεργοποίηση της σάρωσης των αρχείων που σχετίζονται με την Πολιτική ομάδας

 • Πληροφορίες μητρώου χρήστη Πολιτικής ομάδας. Τα αρχεία αυτά βρίσκονται στον ακόλουθο φάκελο:
  %allusersprofile%\
  Συγκεκριμένα, εξαιρέστε το ακόλουθο αρχείο:
  NTUser.pol
 • Αρχείο ρυθμίσεων υπολογιστών-πελατών Πολιτικής ομάδας. Αυτό το αρχείο βρίσκεται στον ακόλουθο φάκελο:
  %Systemroot%\System32\GroupPolicy\
  Συγκεκριμένα, εξαιρέστε το ακόλουθο αρχείο:
  Registry.pol
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
951059 Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2003, οι ρυθμίσεις πολιτικών που βασίζονται στο μητρώο καταργούνται απροσδόκητα μετά τη σύνδεση ενός χρήστη στον υπολογιστή (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
930597 Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows XP ή Windows Vista, χάνονται ορισμένες ρυθμίσεις πολιτικών που βασίζονται στο μητρώο και καταγράφονται μηνύματα σφάλματος στο αρχείο καταγραφής εφαρμογών

Για ελεγκτές τομέα Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 και Windows 2000

Επειδή οι ελεγκτές τομέα παρέχουν μια σημαντική υπηρεσία στους υπολογιστές-πελάτες, ο κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας τους λόγω επιβλαβούς κώδικα, λογισμικού κακόβουλης λειτουργίας ή ιού πρέπει να ελαχιστοποιείται. Το λογισμικό προστασίας από ιούς είναι ο γενικά αποδεκτός τρόπος περιορισμού του κινδύνου μόλυνσης. Εγκαταστήστε και ρυθμίστε τις παραμέτρους του λογισμικού εντοπισμού ιών έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος για τον ελεγκτή τομέα και, κατά συνέπεια, να επηρεαστούν όσο το δυνατόν λιγότερο οι επιδόσεις. Η παρακάτω λίστα περιέχει συστάσεις προκειμένου να σας βοηθήσει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και να εγκαταστήσετε το λογισμικό προστασίας από ιούς σε έναν ελεγκτή τομέα Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 ή Windows 2000.

Προειδοποίηση Συνιστούμε να εφαρμόσετε τις ακόλουθες συγκεκριμένες ρυθμίσεις παραμέτρων σε ένα δοκιμαστικό σύστημα προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι το συγκεκριμένο περιβάλλον που χρησιμοποιείτε δεν εμφανίζει απρόβλεπτους παράγοντες ούτε υπονομεύει τη σταθερότητα του συστήματος. Η υπερβολική σάρωση ενέχει τον κίνδυνο εσφαλμένης επισήμανσης των αρχείων ως αλλαγμένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική αναπαραγωγή στην υπηρεσία καταλόγου Active Directory. Στην περίπτωση που ο έλεγχος επιβεβαιώσει ότι η αναπαραγωγή δεν επηρεάζεται από τις ακόλουθες συστάσεις, μπορείτε να εφαρμόσετε το λογισμικό εντοπισμού ιών στο περιβάλλον παραγωγής.

Σημείωση Είναι πιθανόν συγκεκριμένες συστάσεις που προέρχονται από τους προμηθευτές λογισμικού προστασίας από ιούς να υπερισχύουν των συστάσεων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.
 • Η εγκατάσταση του λογισμικού εντοπισμού ιών πρέπει να γίνεται σε όλους τους ελεγκτές τομέα της επιχείρησης. Η ιδανική περίπτωση είναι να προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε τέτοιου είδους λογισμικό σε όλα τα άλλα συστήματα διακομιστών και υπολογιστών-πελατών που χρειάζεται να αλληλεπιδράσουν με τους ελεγκτές τομέα. Η καλύτερη λύση είναι να εντοπίσετε το λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας στο αρχικότερο δυνατό σημείο, όπως, για παράδειγμα, στο τείχος προστασίας ή στο σύστημα υπολογιστή-πελάτη όπου εισέβαλε το λογισμικό. Αυτό εμποδίζει το λογισμικό κακόβουλης λειτουργίας να φθάσει στα συστήματα υποδομής από τα οποία εξαρτώνται οι υπολογιστές-πελάτες.
 • Χρησιμοποιήστε μια έκδοση του λογισμικού εντοπισμού ιών που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με ελεγκτές τομέα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και το οποίο χρησιμοποιεί τα σωστά API (Application Programming Interfaces) για την πρόσβαση σε αρχεία του διακομιστή. Οι παλαιότερες εκδόσεις των περισσότερων λογισμικών προμηθευτή αλλάζουν εσφαλμένα τα μετα-δεδομένα των αρχείων ενώ πραγματοποιείται σάρωση των αρχείων. Αυτό προκαλεί την αναγνώριση μιας αλλαγής αρχείου και, συνεπώς, τον προγραμματισμό της αναπαραγωγής των αρχείων από το μηχανισμό της Υπηρεσίας αναπαραγωγής αρχείων. Ο νεότερες εκδόσεις αποτρέπουν την εμφάνιση αυτού του προβλήματος.Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
  815263Προγράμματα προστασίας από ιούς, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και βελτιστοποίησης δίσκου που είναι συμβατά με την Υπηρεσία αναπαραγωγής αρχείων
 • Μην χρησιμοποιείτε ελεγκτές τομέα για να περιηγηθείτε στο Internet ή για να εκτελέσετε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα η οποία ενδέχεται να εισαγάγει επιβλαβή κώδικα.
 • Συνιστούμε να ελαχιστοποιήσετε το φόρτο εργασίας στους ελεγκτές τομέα. Όποτε είναι δυνατό, αποφεύγετε τη χρήση ελεγκτών τομέα σε ρόλο διακομιστή αρχείων. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται η δραστηριότητα ανίχνευσης ιών σε κοινόχρηστα στοιχεία αρχείων και ελαχιστοποιείται η επιβάρυνση των επιδόσεων.
 • Μην τοποθετείτε τα αρχεία βάσης δεδομένων και καταγραφής της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ή του FRS σε συμπιεσμένους τόμους του συστήματος αρχείων NTFS.
  Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
  318116Ζητήματα με βάσεις δεδομένων Jet σε συμπιεσμένες μονάδες δίσκου (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Απενεργοποίηση της σάρωσης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και των αρχείων που σχετίζονται με την υπηρεσία καταλόγου Active Directory

 • Εξαιρέστε τα αρχεία της κύριας βάσης δεδομένων NTDS. Η θέση αυτών των αρχείων καθορίζεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\DSA Database File
  Η προεπιλεγμένη θέση είναι %windir%\Ntds. Συγκεκριμένα, εξαιρέστε τα ακόλουθα αρχεία:
  Ntds.dit
  Ntds.pat
 • Εξαιρέστε τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory. Η θέση αυτών των αρχείων καθορίζεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\Database Log Files Path
  Η προεπιλεγμένη θέση είναι %windir%\Ntds. Συγκεκριμένα, εξαιρέστε τα ακόλουθα αρχεία:
  • EDB*.log
  • Res*.log
  • Edb*.jrs
  • Ntds.pat
  Σημείωση Ο Windows Server 2003 δεν χρησιμοποιεί πλέον το αρχείο Ntds.pat.
 • Εξαιρέστε τα αρχεία στο φάκελο εργασίας του NTDS που καθορίζεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters\DSA Working Directory
  Συγκεκριμένα, εξαιρέστε τα ακόλουθα αρχεία:
  • Temp.edb
  • Edb.chk

Απενεργοποίηση της σάρωσης των αρχείων SYSVOL

 • Απενεργοποιήστε τη σάρωση των αρχείων στο φάκελο εργασίας της Υπηρεσίας αναπαραγωγής αρχείων (FRS) που καθορίζεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NtFrs\Parameters\Working Directory
  Η προεπιλεγμένη θέση είναι %windir%\Ntfrs. Εξαιρέστε τα ακόλουθα αρχεία που υπάρχουν στο φάκελο:
  • Αρχείο edb.chk στο φάκελο %windir%\Ntfrs\jet\sys
  • Αρχείο Ntfrs.jdb στο φάκελο %windir%\Ntfrs\jet
  • Αρχεία *.log στο φάκελο %windir%\Ntfrs\jet\log
 • Απενεργοποιήστε τη σάρωση των αρχείων στα αρχεία καταγραφής της βάσης δεδομένων FRS που καθορίζονται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Currentcontrolset\Services\Ntfrs\Parameters\DB Log File Directory
  Η προεπιλεγμένη θέση είναι %windir%\Ntfrs. Εξαιρέστε τα ακόλουθα αρχεία:
  • Αρχείο Edb*.log (αν το κλειδί μητρώου δεν έχει οριστεί).
  • Dir\Jet\Log\Edb*.jrs στο φάκελο εργασίας FRS (Windows Server 2008 και Windows Server 2008 R2).
  Σημείωση Οι ρυθμίσεις για την εξαίρεση συγκεκριμένων αρχείων τεκμηριώνονται εδώ για λόγους πληρότητας. Από προεπιλογή, αυτοί οι φάκελοι επιτρέπουν πρόσβαση μόνο στο Σύστημα και τους Διαχειριστές. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν οι σωστές προστασίες. Αυτοί οι φάκελοι περιέχουν μόνο αρχεία εργασίας στοιχείων για το FRS και το DFSR.
 • Απενεργοποιήστε τη σάρωση του φακέλου ενδιάμεσου σταδίου όπως καθορίζεται στο ακόλουθο κλειδί μητρώου.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Currentcontrolset\Services\NtFrs\Parameters\Replica Sets\GUID\Replica Set Stage

  Από προεπιλογή, η προεργασία χρησιμοποιεί την ακόλουθη θέση:
  %systemroot%\Sysvol\Staging areas
  Εξαιρέστε τα παρακάτω αρχεία:
  • Nntfrs_cmp*.*
 • Απενεργοποιήστε τη σάρωση των αρχείων στο φάκελο Sysvol\Sysvol.

  Η τρέχουσα θέση του φακέλου Sysvol\Sysvol και όλων των υποφακέλων του είναι ο προορισμός νέας ανάλυσης του συστήματος αρχείων της ρίζας του συνόλου ρεπλικών. Ο φάκελος Sysvol\Sysvol χρησιμοποιεί την ακόλουθη θέση:
  %systemroot%\Sysvol\Domain
  Εξαιρέστε τα παρακάτω αρχεία από αυτόν το φάκελο και όλους τους υποφακέλους του:
  • *.adm
  • *.admx
  • *.adml
  • Registry.pol
  • *.aas
  • *.inf
  • Fdeploy.inf
  • Scripts.ini
  • *.ins
  • Oscfilter.ini
 • Απενεργοποιήστε τη σάρωση των αρχείων στο φάκελο προεγκατάστασης του FRS που βρίσκεται στην ακόλουθη θέση:
  Replica_root\DO_NOT_REMOVE_NtFrs_PreInstall_Directory
  Ο φάκελος προεγκατάστασης είναι πάντα ανοικτός κατά την εκτέλεση του FRS.

  Εξαιρέστε τα ακόλουθα αρχεία από αυτόν το φάκελο και όλους τους υποφακέλους του:
  • Ntfrs*.*
 • Απενεργοποιήστε τη σάρωση των αρχείων στη βάση δεδομένων και τους φακέλους εργασίας του DFSR. Η θέση καθορίζεται από το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Currentcontrolset\Services\DFSR\Parameters\Replication Groups\GUID\Replica Set Configuration File=Path >
  Σε αυτό το κλειδί μητρώου, το στοιχείο "Path" είναι η διαδρομή ενός αρχείου XML που δηλώνει το όνομα της ομάδας αναπαραγωγής. Σε αυτό το παράδειγμα, η διαδρομή θα ήταν "Τόμος συστήματος τομέα."

  Η προεπιλεγμένη θέση είναι ο ακόλουθος κρυφός φάκελος.
  %systemdrive%\System Volume Information\DFSR
  Εξαιρέστε τα παρακάτω αρχεία από αυτόν το φάκελο και όλους τους υποφακέλους του:
  • $db_normal$
  • FileIDTable_*
  • SimilarityTable_*
  • *.xml
  • $db_dirty$
  • $db_lost$
  • Dfsr.db
  • Fsr.chk
  • *.frx
  • *.log
  • Fsr*.jrs
  • Tmp.edb
  Αν κάποιος από αυτούς τους φακέλους ή τα αρχεία μετακινηθεί ή τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση, σαρώστε ή εξαιρέστε το ισοδύναμο στοιχείο.

Απενεργοποίηση της σάρωσης των αρχείων DFS

Οι ίδιοι πόροι που εξαιρούνται για ένα σύνολο ρεπλικών SYSVOL πρέπει να εξαιρούνται και όταν χρησιμοποιείται το FRS ή το DFSR για την αναπαραγωγή κοινόχρηστων στοιχείων που έχουν αντιστοιχιστεί στη ρίζα DFS και για τη σύνδεση προορισμών σε υπολογιστές-μέλη ή σε ελεγκτές τομέα που βασίζονται σε Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 ή Windows 2000.

Απενεργοποίηση της σάρωσης των αρχείων DHCP

Από προεπιλογή, τα αρχεία DHCP που πρέπει να εξαιρεθούν βρίσκονται στον ακόλουθο φάκελο στο διακομιστή:
%systemroot%\System32\DHCP
Εξαιρέστε τα παρακάτω αρχεία από αυτόν το φάκελο και όλους τους υποφακέλους του:
 • *.mdb
 • *.pat
 • *.log
 • *.chk
 • *.edb
Η θέση των αρχείων DHCP μπορεί να αλλάξει. Για να προσδιορίσετε την τρέχουσα θέση των αρχείων DHCP στο διακομιστή, ελέγξτε τις παραμέτρους DatabasePath, DhcpLogFilePath και BackupDatabasePath που καθορίζονται στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\DHCPServer\Parameters

Για ελεγκτές τομέα Windows Server 2008, Windows Server 2003 και Windows 2000

Απενεργοποίηση της σάρωσης αρχείων DNS

Από προεπιλογή, το DNS χρησιμοποιεί τον παρακάτω φάκελο:
%systemroot%\System32\Dns
Εξαιρέστε τα παρακάτω αρχεία από αυτόν το φάκελο και όλους τους υποφακέλους του:
 • *.log
 • *.dns
 • BOOT

Απενεργοποίηση της σάρωσης των αρχείων WINS

Από προεπιλογή, το WINS χρησιμοποιεί τον ακόλουθο φάκελο:
%systemroot%\System32\Wins
Εξαιρέστε τα ακόλουθα αρχεία από αυτόν το φάκελο και όλους τους υποφακέλους του:
 • *.chk
 • *.log
 • *.mdb

Για υπολογιστές που εκτελούν εκδόσεις των Windows που βασίζονται σε Hyper-V

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2008 και έχει εγκατεστημένο το ρόλο Hyper-V, σε έναν υπολογιστή με Microsoft Hyper-V Server 2008 ή σε έναν υπολογιστή που βασίζεται σε Microsoft Hyper-V Server 2008 R2, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η ρύθμιση των παραμέτρων του στοιχείου σάρωσης σε πραγματικό χρόνο εντός του λογισμικού προστασίας από ιούς, για την εξαίρεση αρχείων και ολόκληρων φακέλων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
961804 Δεν υπάρχουν εικονικές μηχανές στην Κονσόλα διαχείρισης Hyper-V ή κατά τη δημιουργία ή την εκκίνηση μιας εικονικής μηχανής λαμβάνετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς σφάλματος: "0x800704C8", "0x80070037" ή "0x800703E3"
ανίχνευση ιών dc
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 822158 - Τελευταία αναθεώρηση: 03/30/2012 12:51:00 - Αναθεώρηση: 4.0

Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

 • kbinfo kbprb kbexpertiseinter kbsecurity KB822158
Σχόλια