Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Επισκόπηση εξαρτήσεων και απαιτήσεων όσον αφορά τις δυνατότητες του Exchange Server 2003

Περίληψη
Το άρθρο αυτό περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες και τις νέες λειτουργίες που περιλαμβάνονται στον Exchange Server 2003 και αναφέρει τις απαιτήσεις και τις εξαρτήσεις για καθεμία από αυτές τις δυνατότητες. Ο Exchange Server 2003 εκτελείται είτε στον Microsoft Windows Server 2003 είτε στο Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 3 (SP3) ή νεότερη έκδοση. Ο Exchange Server 2003 έχει βελτιστοποιηθεί, ώστε να εκτελείται στον Windows Server 2003. Πολλές νέες δυνατότητες του Exchange Server 2003 απαιτούν τον Windows Server 2003.

Επιστροφή στην αρχή

Exchange Server 2003 Standard Edition και Exchange Server 2003 Enterprise Edition

Ο Exchange Server 2003 διατίθεται στις ακόλουθες εκδόσεις:
 • Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Exchange Server 2003 Enterprise Edition
Σημείωση Δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί επιτόπια αναβάθμιση σε Exchange Server 2003 Standard Edition από Exchange 2000 Enterprise Edition.

Για να προβάλετε μια σύγκριση των δυνατοτήτων του Exchange Server 2003 Standard Edition και του Exchange Server 2003 Enterprise Edition, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για να προβάλετε μια σύγκριση των δυνατοτήτων του Exchange Server 2003, του Exchange 2000 Server και του Exchange Server 5.5, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Επιστροφή στην αρχή

Αναβάθμιση και εγκατάσταση: Απαιτήσεις του Exchange Server 2003

Μπορείτε να εκτελέσετε τον Exchange Server 2003 στα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:
 • Windows Server 2003
 • Windows 2000 Server Service Pack 3 (SP3) και νεότερες εκδόσεις
Εάν το περιβάλλον σας περιέχει ελεγκτές τομέα και διακομιστές καθολικού καταλόγου των Windows 2000, οι ελεγκτές τομέα και οι διακομιστές καθολικού καταλόγου που χρησιμοποιεί ο Exchange Server 2003 πρέπει να εκτελούνται είτε στο Windows 2000 SP3 είτε στον Windows Server 2003.

Σημειώστε τα ακόλουθα ζητήματα όσον αφορά την εγκατάσταση και την αναβάθμιση:
 • Παρότι το Microsoft Exchange 2000 Server Service Pack 2 (SP2) ή νεότερη έκδοση υποστηρίζεται σε περιβάλλον με ελεγκτές τομέα και διακομιστές καθολικού καταλόγου του Windows Server 2003, ο Exchange Server 2003 είναι η πρώτη έκδοση του Exchange που υποστηρίζεται σε υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003. Το Exchange 2000 δεν υποστηρίζεται στον Windows Server 2003. Στην περίπτωση που εκτελείτε το Exchange 2000 σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 2000 και θέλετε να αναβαθμίσετε το λειτουργικό σύστημα στον Windows Server 2003, πρέπει προηγουμένως να αναβαθμίσετε το Exchange 2000 στον Exchange Server 2003. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναβαθμίσετε τα Windows 2000 στον Windows Server 2003.
 • Πριν να εγκαταστήσετε τον πρώτο διακομιστή Exchange Server 2003 στην εταιρεία σας, πρέπει να αναβαθμίσετε τις συνδέσεις της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (Active Directory Connector - ADC) στην έκδοση των συνδέσεων ADC που περιλαμβάνεται στον Exchange Server 2003. Η εγκατάσταση των πρώτων συνδέσεων ADC του Exchange Server 2003 αυξάνει όλους τους αριθμούς έκδοσης των συμφωνιών σύνδεσης που υπάρχουν στο διακομιστή.
 • Για διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη και διακομιστές υποστήριξης στην ίδια διαχειριστική ομάδα, πρέπει να αναβαθμίσετε τους διακομιστές περιβάλλοντος χρήστη σε Exchange Server 2003 πριν να αναβαθμίσετε το διακομιστή υποστήριξης σε Exchange Server 2003 (ή να εγκαταστήσετε τον Exchange Server 2003 στο διακομιστή υποστήριξης).
 • Ο Exchange Server 2003 μπορεί να συνυπάρξει με τον Exchange 2000. Ο Exchange Server 2003 μπορεί επίσης να συνυπάρξει με τον Exchange Server 5.5 κατά την εκτέλεση του Exchange σε μικτή κατάσταση λειτουργίας. Μπορείτε να εκτελέσετε επιτόπια αναβάθμιση από το Exchange 2000 στον Exchange Server 2003. Ωστόσο, δεν υποστηρίζεται η επιτόπια αναβάθμιση από το Exchange 5.5 στον Exchange Server 2003.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του Exchange Server με τα λειτουργικά συστήματα του Windows Server, ανατρέξτε στη λευκή βίβλο "Συμβατότητα του Microsoft Exchange Server με τα λειτουργικά συστήματα του Microsoft Windows Server" (Microsoft Exchange Server Compatibility with Microsoft Windows Server Operating Systems). Για να προβάλετε αυτήν τη Λευκή Βίβλο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις του λειτουργικού συστήματος και της υπηρεσίας καταλόγου Microsoft Active Directory για τον Exchange Server 2003, κάντε κλικ στoν αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
822179 Επισκόπηση των απαιτήσεων του λειτουργικού συστήματος και της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για τον Exchange Server 2003
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος για τον Exchange Server 2003, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Επιστροφή στην αρχή

Πλεονεκτήματα της εκτέλεσης του Exchange Server 2003 στον Windows Server 2003

Ο Exchange Server 2003 εκτελείται στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα του Windows Server 2003:
 • Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Server 2003 Datacenter Edition
Η παρακάτω λίστα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα της εκτέλεσης του Exchange Server 2003 στον Windows Server 2003 Standard Edition και στον Windows Server 2003 Enterprise Edition:

Exchange Server 2003 και Windows Server 2003 Standard Edition

Τα πλεονεκτήματα της εκτέλεσης του Exchange Server 2003 στον Windows Server 2003 Standard Edition είναι τα εξής:
 • Ρύθμιση μνήμης
  • Διακόπτης /3GB
  • Διακόπτης /Userva
 • Υποστήριξη επεξεργαστών
  • Υποστήριξη τετραπλών (υπερνηματικών) επεξεργαστών Pentium 4 (P4) Xeon
 • Υποστήριξη δυνατοτήτων
  • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων από την υπηρεσία σκιωδών αντιγράφων τόμου (Volume Shadow Copy)
  • Υποστήριξη συμπίεσης στο Microsoft Outlook Web Access (OWA)
  • Υποστήριξη Διαδικασίας απομακρυσμένης κλήσης (Remote procedure call - RPC) μέσω HTTP στο Microsoft Office Outlook 2003
  • Υποστήριξη IPSec μεταξύ διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη και συμπλεγμάτων υποστήριξης που εκτελούν τον Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Υποστήριξη υπηρεσιών Microsoft Internet Information Services (IIS) σε αποκλειστική λειτουργία.
Επιστροφή στην αρχή

Exchange Server 2003 και Windows Server 2003 Enterprise Edition

Τα πλεονεκτήματα της εκτέλεσης του Exchange Server 2003 στον Windows Server 2003 Enterprise Edition περιλαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω για τον Windows Server Standard Edition, καθώς και τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:
 • Υποστήριξη επεξεργαστών
  • Υποστήριξη οκταπλών επεξεργαστών Pentium III (PIII) Xeon
  • Υποστήριξη οκταπλών (υπερνηματικών) επεξεργαστών P4 Xeon MP
 • Σύμπλεγμα
  • Υποστήριξη συμπλέγματος δύο, τεσσάρων ή οκτώ κόμβων
  • Υποστήριξη σημείου ενεργοποίησης
Για να προβάλετε μια σύγκριση των δυνατοτήτων κατά την εκτέλεση του Exchange Server 2003 στον Windows Server 2003 και στον Windows 2000 Server, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Επιστροφή στην αρχή

Λίστα δυνατοτήτων

Η ακόλουθη ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες του Exchange Server 2003 και περιγράφει τις απαιτήσεις ή τις εξαρτήσεις κάθε δυνατότητας. Περιέχει, επίσης, πληροφορίες για ορισμένες δυνατότητες του Exchange 2000 οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στον Exchange Server 2003.

Υπηρεσία καταλόγου Active Directory

Ο Exchange Server 2003 εκτελείται στα ακόλουθα περιβάλλοντα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory:
 • Τομείς μεικτής κατάστασης λειτουργίας των Windows 2000
 • Τομείς των Windows 2000 σε λειτουργία με τοπικές ρυθμίσεις
 • Μεικτοί τομείς των Windows 2000 και του Windows Server 2003
 • Τομείς του Windows Server 2003
 • Σύμπλεγμα δομών του Windows Server 2003 σε λειτουργία με τοπικές ρυθμίσεις
Η χρήση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory στον Windows Server 2003 περιλαμβάνει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα για τον Exchange Server 2003:
 • Αναπαραγωγή τιμής σύνδεσης
 • Βελτιωμένα εργαλεία διαχείρισης
 • Γραμματοκιβώτια με δυνατότητα InetOrgPerson
 • Υποστήριξη RPC μέσω HTTP στο Outlook 2003
Επιστροφή στην αρχή

Υποστήριξη Διαδικασίας απομακρυσμένης κλήσης (Remote procedure call - RPC) μέσω HTTP στο Microsoft Office Outlook 2003

Ο Exchange Server 2003 στον Windows Server 2003 επιτρέπει στους χρήστες του Outlook 2003 να χρησιμοποιούν τη διαδικασία απομακρυσμένης κλήσης (RPC) μέσω HTTP. Οι υπολογιστές-πελάτες με το Outlook 2003 μπορούν να συνδεθούν μέσω του Internet με το εταιρικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι απαιτήσεις της διαδικασίας απομακρυσμένης κλήσης (RPC) μέσω HTTP είναι οι εξής:
 • Υπολογιστής-πελάτης
  • Ο υπολογιστής-πελάτης πρέπει να εκτελεί το Outlook 2003 σε υπολογιστή που εκτελεί το Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP) ή νεότερη έκδοση.
  • Η ενημερωμένη έκδοση που τεκμηριώνεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) πρέπει να είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή-πελάτη:
   331320 Το Outlook 2003 λειτουργεί αργά ή σταματά να ανταποκρίνεται όταν συνδέεται με τον Exchange Server 2003 μέσω HTTP
 • Διακομιστής


  Πρέπει να εκτελούνται τα ακόλουθα στοιχεία του Exchange Server 2003 σε υπολογιστή βασισμένο στον Windows Server 2003:
  • Διακομιστής περιβάλλοντος χρήστη (εάν χρησιμοποιείτε ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη και διακομιστή υποστήριξης)
  • Διακομιστής υποστήριξης
  • Χώρος αποθήκευσης συστήματος και δημόσιου φακέλου
  • Διακομιστής Καθολικού καταλόγου (Global catalog)
Επιστροφή στην αρχή

Δυνατότητες που απαιτούν τον Microsoft Internet Explorer 6.0

Οι ακόλουθες δυνατότητες απαιτούν τον Internet Explorer 6.0 (ή νεότερη έκδοση):
 • OWA με υποστήριξη S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension)
 • Συμπίεση OWA

  Πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη (ή νεότερη) έκδοση που τεκμηριώνεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  328970 MS02-066: Νοέμβριος 2002, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
 • Απαλοιφή πιστοποιήσεων OWA κατά την αποσύνδεση
Επιστροφή στην αρχή

Outlook Web Access (OWA)

Οι απαιτήσεις για τις δυνατότητες του OWA στον Exchange Server 2003 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Για να μπορέσει ο χρήστης να χρησιμοποιήσει την έκδοση του OWA που περιλαμβάνεται στον Exchange Server 2003, πρέπει να εγκαταστήσετε τον Exchange Server 2003 τόσο στο διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη όσο και στο διακομιστή υποστήριξης (σε ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη και διακομιστή υποστήριξης). Ο παρακάτω πίνακας περιέχει πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του OWA που οδηγεί σε ορισμένες ρυθμίσεις παραμέτρων περιβάλλοντος χρήστη και υποστήριξης του Exchange:
  Διακομιστής περιβάλλοντος χρήστηΔιακομιστής υποστήριξηςΈκδοση του OWA
  Exchange 2000Exchange 2000Exchange 2000
  Exchange Server 2003Exchange 2000Exchange 2000
  Exchange 2000Exchange Server 2003Δεν υποστηρίζεται
  Exchange Server 2003Exchange Server 2003Exchange Server 2003
 • Μηνύματα και δημοσιεύσεις σε δημόσιους φακέλους


  Για να απαντήσετε και να προωθήσετε μηνύματα και δημοσιεύσεις σε δημόσιους φακέλους, ο υπολογιστής-πελάτης πρέπει να χρησιμοποιεί διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη.
 • Έλεγχος ταυτότητας με βάση φόρμες
  Μπορείτε να ρυθμίσετε τον έλεγχο ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες σε αναπτύξεις όπου ο διακομιστής περιβάλλοντος χρήστη εκτελεί τον Exchange Server 2003 και ο διακομιστής υποστήριξης εκτελεί το Exchange 2000. Εντούτοις, ο χειρισμός των χρονικών ορίων των περιόδων λειτουργίας γίνεται καλύτερα όταν ο διακομιστής υποστήριξης εκτελεί τον Exchange Server 2003.
 • Συμπίεση OWA
  Οι απαιτήσεις για τη συμπίεση του στατικού ή του δυναμικού περιεχομένου στο OWA περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
  • Υπολογιστής-πελάτης
   • Ο υπολογιστής-πελάτης πρέπει να εκτελεί τα Windows 2000 ή νεότερη έκδοση.
   • Πρέπει να είναι εγκατεστημένος στον υπολογιστή ο Internet Explorer 6.0, με την ενημερωμένη (ή νεότερη) έκδοση που τεκμηριώνεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
    328970 MS02-066: Νοέμβριος 2002, αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα για τον Internet Explorer
    Εναλλακτικά, πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή ο Netscape Navigator 6.0 ή νεότερη έκδοση.
  • Διακομιστής
   Οι απαιτήσεις διακομιστή είναι οι ακόλουθες:
   • Πρέπει να είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ταυτότητας που βασίζεται σε φόρμες.
   • Εάν χρησιμοποιείτε ρύθμιση παραμέτρων διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη και διακομιστή υποστήριξης, πρέπει να εγκαταστήσετε τον Exchange Server 2003 σε ένα διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη που εκτελεί τον Windows Server 2003 και πρέπει να εγκαταστήσετε τον Exchange Server 2003 σε ένα διακομιστή υποστήριξης που εκτελεί τον Windows Server 2003 ή το Windows 2000 Server Service Pack 4 (SP4) ή νεότερη έκδοση.
   • Εάν χρησιμοποιείτε ρύθμιση παραμέτρων μόνο για υποστήριξη, ο Exchange Server 2003 πρέπει να είναι εγκατεστημένος σε υπολογιστή που εκτελεί τον Windows Server 2003.
Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη με Exchange Server 2003 για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα διακομιστή υποστήριξης με Exchange 2000, απενεργοποιήστε την υποστήριξη συμπίεσης OWA στο διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη.

Επιστροφή στην αρχή

OWA με υποστήριξη S/MIME

Οι απαιτήσεις για τη χρήση του OWA με υποστήριξη S/MIME περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
 • Διακομιστής
  Ο διακομιστής πρέπει να εκτελεί τον Exchange Server 2003.
 • Υπολογιστής-πελάτης
  • Ο υπολογιστής-πελάτης πρέπει να εκτελεί τα Windows 2000 ή νεότερη έκδοση και το Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1) ή νεότερη έκδοση.
  • Ο υπολογιστής-πελάτης πρέπει να διαθέτει έξυπνη κάρτα ή τοπικό πιστοποιητικό.
Επιστροφή στην αρχή

Outlook Mobile Access και Exchange ActiveSync

Σε ένα μεικτό περιβάλλον Exchange, πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Exchange Server 2003 τόσο για το διακομιστή περιβάλλοντος χρήστη όσο και για το διακομιστή υποστήριξης, ώστε να έχετε πρόσβαση στα γραμματοκιβώτια με το Outlook Mobile Access και το Exchange ActiveSync. Για γραμματοκιβώτια που είναι αποθηκευμένα σε ένα διακομιστή που εκτελεί τον Exchange 5.5 και τον Exchange 2000, αναπτύξτε τον Microsoft Mobile Information Server.

Επιστροφή στην αρχή

Λειτουργία με τοπικές ρυθμίσεις

Σημειώστε τα ακόλουθα θέματα όσον αφορά τη λειτουργία με τοπικές ρυθμίσεις:
 • Μπορείτε να δημιουργείτε μόνο ομάδες διανομής βασισμένες σε ερωτήματα σε μια εταιρεία που υλοποιεί το σύστημα Exchange σε λειτουργία με τοπικές ρυθμίσεις.
 • Εάν οι ζεύξεις δρομολόγησης αναβαθμίζονται στον Exchange Server 2003 σε μια εταιρεία που υλοποιεί το πρόγραμμα σε λειτουργία με τοπικές ρυθμίσεις, χρησιμοποιούν μεταφορά δεδομένων 8BITMIME, αντί να κάνουν μετατροπή σε 7 bit.
 • Στη λειτουργία με τοπικές ρυθμίσεις, ο χώρος αποθήκευσης του Exchange παραβλέπει αυτόματα και καταργεί τα στοιχεία για την καταχώρηση ελέγχου πρόσβασης (ACE) zombie, εάν προϋπήρχε ένας υπολογιστής του Exchange 5.5 Server στην εταιρεία.
Επιστροφή στην αρχή

Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων

Η ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaging) του Exchange λειτουργεί μόνο σε διακομιστές που βασίζονται στο Exchange 2000. Δεν είναι δυνατή η επιτόπια αναβάθμιση του Exchange 2000 στον Exchange Server 2003, εάν το στοιχείο της υπηρεσίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaging) του Exchange είναι εγκατεστημένο στο διακομιστή. Εκτελέστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες, ανάλογα με την περίπτωσή σας:
 • Καταργήστε το στοιχείο της υπηρεσίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaging) του Exchange από το διακομιστή, εάν θέλετε να εκτελέσετε επιτόπια αναβάθμιση από τον Exchange 2000 στον Exchange Server 2003.
 • Αφήστε το διακομιστή Exchange 2000 που εκτελεί το στοιχείο της υπηρεσίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaging) του Exchange στην εταιρεία.
Επιστροφή στην αρχή

Exchange Conferencing Server

Το Exchange Conferencing Server Service Pack 3 (SP3) δεν υποστηρίζεται στον Windows Server 2003. Σημειώστε τα ακόλουθα:
 • Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση του Exchange Conferencing Server SP3 και του Exchange Server 2003 στον ίδιο διακομιστή.
 • Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση επιτόπιας αναβάθμισης ενός διακομιστή που εκτελεί το Exchange 2000 και το Exchange Conferencing Server SP3 σε Exchange Server 2003.
 • Δεν είναι δυνατή η χρήση γραμματοκιβωτίων πόρων του Exchange Conferencing Server σε διακομιστή που εκτελεί τον Exchange Server 2003. Ωστόσο, οι χρήστες τα γραμματοκιβώτια των οποίων είναι αποθηκευμένα σε ένα διακομιστή που εκτελεί διακομιστές Exchange Server 2003 μπορούν να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες του Exchange Conferencing Server.
Επιστροφή στην αρχή

Exchange System Manager

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την έκδοση του Exchange System Manager που περιλαμβάνεται στον Exchange Server 2003, για να διαχειριστείτε όλους τους διακομιστές της εταιρείας. Ωστόσοo, αν θέλετε να διαχειριστείτε μια εταιρεία με Exchange 2000 χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Exchange Server 2003 Exchange System Manager, πρέπει πρώτα να εκτελέσετε το forestprep του Exchange Server 2003.
 • Η βελτιωμένη προβολή ουρών εμφανίζεται όταν διαχειρίζεστε διακομιστές Exchange 2000 και, εάν εκτελέσετε την εντολή forestprep για τον Exchange Server 2003, ενεργοποιείται το εργαλείο "Μετακίνηση γραμματοκιβωτίων" (Move Mailboxes).
 • Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση νέων δυνατοτήτων του Exchange Server 2003 σε ένα διακομιστή Exchange 2000. Η επιλογή για αυτήν τη δυνατότητα στο Exchange System Manager δεν είναι διαθέσιμη (εμφανίζεται με αχνά γράμματα) για το διακομιστή Exchange 2000.
 • Δεν είναι δυνατή η χρήση του Exchange System Manager στον Exchange Server 2003 για τη ρύθμιση των παραμέτρων των στοιχείων του Exchange 2000 που δεν είναι διαθέσιμα στον Exchange Server 2003. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ακόλουθων στοιχείων του Exchange 2000:
  • Key Management Server
  • Υπηρεσία ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων (Instant Messaging) του Exchange
  • Συνομιλία
  • Microsoft Exchange Connection (MS Mail), Microsoft Schedule+ και Microsoft Exchange Connector για Lotus cc:Mail
  • Συγχρονισμός καταλόγων
Μην χρησιμοποιείτε την έκδοση του Exchange System Manager που περιλαμβάνεται στον Exchange 2000 για να διαχειριστείτε διακομιστές που εκτελούν τον Exchange Server 2003. Εάν προσπαθήσετε να κάνετε κάτι τέτοιο, οι επιλογές στις καρτέλες του Exchange System Manager εμφανίζονται ως μόνο για ανάγνωση.

Eπιστροφή στην αρχή

Απαιτήσεις για την εκτέλεση του Exchange System Manager


Για την εκτέλεση του Exchange System Manager στα Windows, πρέπει να εγκατασταθούν τα ακόλουθα στοιχεία (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα):
 • Windows Server 2003
  • Διαχείριση Υπηρεσιών πληροφοριών Internet (Internet Information Services - IIS)
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  • Ο υπολογιστής πρέπει να είναι μέλος του τομέα ή του συμπλέγματος δομών.
  • Το συμπληρωματικό πρόγραμμα της Υπηρεσίας πληροφοριών Internet (Internet Information Services - IIS)
  • Η Υπηρεσία Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)

   Σημείωση Αφού εγκαταστήσετε την υπηρεσία SMTP, απενεργοποιήστε την. Απαιτείται μόνο το συμπληρωματικό στοιχείο της Υπηρεσίας SMTP.
  • Η Υπηρεσία World Wide Web

   Σημείωση Αφού εγκαταστήσετε την υπηρεσία World Wide Web, απενεργοποιήστε την.
  • Το πακέτο εργαλείων διαχείρισης του Windows 2000 Server
 • Windows 2000 Server SP3
  • Το συμπληρωματικό πρόγραμμα της Υπηρεσίας πληροφοριών Internet (Internet Information Services - IIS)
  • Η υπηρεσία SMTP

   Σημείωση Αφού εγκαταστήσετε την υπηρεσία SMTP, απενεργοποιήστε την. Απαιτείται μόνο το συμπληρωματικό στοιχείο της Υπηρεσίας SMTP.
  • Το πρωτόκολλο NNTP (Network News Transfer Protocol)

   Σημείωση Αφού εγκαταστήσετε την υπηρεσία SMTP, απενεργοποιήστε την. Απαιτείται μόνο το συμπληρωματικό στοιχείο της Υπηρεσίας NNTP.
 • Windows 2000 Professional SP3
  • Το συμπληρωματικό πρόγραμμα της Υπηρεσίας πληροφοριών Internet (Internet Information Services - IIS)
  • Το πακέτο εργαλείων διαχείρισης του Windows 2000 Server
Eπιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του Exchange Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Exchange Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):Eπιστροφή στην αρχή
QDG QDGs dirsync kbtshoot
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 822178 - Τελευταία αναθεώρηση: 11/20/2006 09:14:25 - Αναθεώρηση: 9.2

 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • kbpubtypekc kbinfo KB822178
Σχόλια