Τρόπος κατανόησης της δυνατότητας επιδιόρθωσης στο Office 2003 και το Office XP

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο λειτουργίας της διαδικασίας επιδιόρθωσης στο Office.

Το Office αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες αυτόματης επιδιόρθωσης που προσφέρει ο Microsoft Windows Installer. Εάν λείπει ένας πόρος που είναι απαραίτητος για την έναρξη ενός προγράμματος του Office, όπως ένα αρχείο ή κλειδί μητρώου, ο Windows Installer εντοπίζει τον πόρο που λείπει και επιδιορθώνει το πρόγραμμα.

Επιστροφή στην αρχή

Στοιχεία και δυνατότητες

Η διαδικασία επιδιόρθωσης του Windows Installer αποτελείται από δύο μηχανισμούς: τα στοιχεία και τις δυνατότητες.
 • Στοιχεία Το μικρότερο και βασικότερο δομικό στοιχείο: μια συλλογή αρχείων, κλειδιών μητρώου και άλλων πόρων που εγκαθίστανται ή απεγκαθίστανται ως μονάδα. Ένας από τους πόρους σε ένα στοιχείο μπορεί να οριστεί ως η διαδρομή-κλειδί για το στοιχείο. Ως διαδρομή-κλειδί επιλέγεται συνήθως ένα αρχείο, αλλά η διαδρομή-κλειδί μπορεί να είναι επίσης μια τιμή μητρώου.

  Η διαδρομή-κλειδί αντιπροσωπεύει τα εξής:
  • Τη διαδρομή προς το επιλεγμένο στοιχείο. Όταν ένα πρόγραμμα ζητά μια διαδρομή προς ένα στοιχείο, ο Windows Installer επιστρέφει τη διαδρομή στον πόρο διαδρομής-κλειδιού.
  • Την επιβεβαίωση της σωστής εγκατάστασης του στοιχείου. Εάν λείπει ο πόρος διαδρομής-κλειδιού, ο Windows Installer χειρίζεται ολόκληρο το στοιχείο ως κατεστραμμένο.
 • Δυνατότητες Τα συγκεκριμένα μέρη ενός προγράμματος που μπορείτε να επιλέξετε για εγκατάσταση. Οι δυνατότητες αντιπροσωπεύουν συνήθως τα λειτουργικά στοιχεία του προγράμματος. Μια δυνατότητα είναι ουσιαστικά μια ομάδα στοιχείων. Όταν εκτελείτε μια προσαρμοσμένη εγκατάσταση, τα στοιχεία που παρατίθενται στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμογή για προχωρημένους (Advanced Customization) είναι οι δυνατότητες για το Office και για τα διάφορα προγράμματα του Office.
Επιστροφή στην αρχή

Δυναμική επιδιόρθωση κατά το χρόνο εκτέλεσης

Ο Windows Installer ενεργοποιεί τη δυναμική επιδιόρθωση ενός προγράμματος με τρόπο παρόμοιο με αυτόν με τον οποίο ενεργοποιεί την εγκατάσταση δυνατοτήτων κατά την πρώτη χρήση. Κατά την εκκίνηση ενός προγράμματος, ο Windows Installer επιβεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία έχουν εγκατασταθεί σωστά.

Όπως αναφέρεται στην ενότητα "Στοιχεία και δυνατότητες" αυτού του άρθρου, η ύπαρξη της διαδρομής-κλειδιού χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν ένα στοιχείο είναι κατεστραμμένο ή λείπει. Εάν λείπει ο πόρος της διαδρομής-κλειδιού, ο Windows Installer επανεγκαθιστά αυτόματα το στοιχείο ή τα στοιχεία που έχουν καταστραφεί ή λείπουν.

Εάν είναι δυνατή η πρόσβαση στα αρχεία προέλευσης, μπορεί να εμφανιστεί για λίγο ένα παράθυρο διαλόγου Windows Installer κατά τη διαδικασία επιδιόρθωσης. Στη συνέχεια, η εκκίνηση του προγράμματος ολοκληρώνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Windows Installer, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
310598 Επισκόπηση της τεχνολογίας του Windows Installer

Σημείωση Όταν εκτελείτε το Office XP ή ένα από τα προγράμματα του Office 2002, πρέπει να έχετε εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) στον υπολογιστή σας για να λειτουργήσει όπως αναμένεται η δυνατότητα δυναμικής επιδιόρθωσης κατά το χρόνο εκτέλεσης. Εάν ο υπολογιστής δεν εκτελεί την ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update), εκτελείται μόνο περιορισμένη επιδιόρθωση. Για να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες αυτόματης επιδιόρθωσης που περιλαμβάνονται στο Office, πρέπει να διαθέτετε τουλάχιστον το Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1 (SP1 ή το Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2 (SP2) και η ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) πρέπει να είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή πριν από την εγκατάσταση του Office XP. Αυτές οι απαιτήσεις θα είναι ένα ζήτημα μόνο σε υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows NT 4.0. Όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα που απαιτούνται για το Office XP περιλαμβάνουν την απαιτούμενη έκδοση του Internet Explorer. Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το Office 2003 ή μεμονωμένα προγράμματα του Office 2003 στα Microsoft Windows NT 4.0.

Επιστροφή στην αρχή

Εντοπισμός και επιδιόρθωση κατ' απαίτηση

Για να εκτελέσετε τη δυνατότητα "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" (Detect and Repair) στα προγράμματα του Office, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε ένα πρόγραμμα του Office.
 2. Στο μενού Βοήθεια (Help), κάντε κλικ στην εντολή Εντοπισμός και επιδιόρθωση (Detect and Repair).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εντοπισμός και επιδιόρθωση (Detect and Repair), κάντε ένα από τα εξής:
  • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Επαναφορά των συντομεύσεων κατά την επιδιόρθωση (Restore my shortcuts while repairing). Από προεπιλογή, αυτό το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο. Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Επαναφορά των συντομεύσεων κατά την επιδιόρθωση (Restore my shortcuts while repairing), η δυνατότητα "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" (Detect and Repair) θα διατηρήσει τις προσαρμοσμένες συντομεύσεις του Office. Εάν δεν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η δυνατότητα "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" (Detect and Repair) θα καταργήσει τις προσαρμοσμένες συντομεύσεις του Office.
  • Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Απόρριψη των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων και ανάκτηση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων (Discard my customized settings and restore default settings). Εάν ενεργοποιήσετε την επιλογή Απόρριψη των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων και ανάκτηση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων (Discard my customized settings and restore default settings), η δυνατότητα "Εντοπισμός και επιδιόρθωση" (Detect and Repair) θα επαναφέρει τα ακόλουθα στην κατάσταση στην οποία εμφανίζονταν όταν εγκαταστήσατε για πρώτη φορά το Office:
   • Την επιλογή χαρακτήρα του Βοηθού (Assistant).
   • Θα καταργηθούν οι καταχωρήσεις των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων από το μενού "Αρχείο" (File).
   • Το μέγεθος του παραθύρου προγράμματος για όλα τα προγράμματα.
   • Τη θέση των μενού και των γραμμών εργαλείων και όλες τις προσαρμογές.
   • Το επίπεδο ασφαλείας για κάθε πρόγραμμα.
   • Τις ρυθμίσεις προβολής του προγράμματος, όπως την προβολή Ημερολογίου στο Outlook.
   • Πρέπει να εισαγάγετε πάλι το όνομα χρήστη και τα αρχικά, όταν κάνετε επανεκκίνηση των προγραμμάτων του Office.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Παράβλεψη (Ignore) , εάν το παράθυρο διαλόγου Κλείσιμο των προγραμμάτων του Office (Close Office Programs) εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα (όπου πρόγραμμα (program) είναι οποιοδήποτε πρόγραμμα του Office που εκτελείται εκείνη τη στιγμή):
  Για να γίνει σωστά η επιλογή ή η επαναφορά των ρυθμίσεών σας, θα πρέπει να κλείσουν τα ακόλουθα προγράμματα:
  (In order to correctly pick up or restore your settings, the following programs must be closed:)
  Microsoft πρόγραμμα (program)
 6. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιδιόρθωσης, κάντε κλικ στο κουμπί OK στο μήνυμα που ακολουθεί, όπου έκδοση (edition) είναι η έκδοση του Office 2003 που έχετε εγκαταστήσει (για παράδειγμα, Microsoft Office Professional Edition 2003):
  Η εγκατάσταση του προϊόντος Microsoft Office έκδοση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
  (Microsoft Office edition 2003 Setup completed successfully.)
Επιστροφή στην αρχή
off2003 auto-repair self-heal self-healing self-repair auto repair repairing self inf xl2003 wd2003 ppt2003 pub2003 acc2003 ol2003 onenote2003
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 822238 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 03:00:14 - Αναθεώρηση: 2.7

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbfunctions kbinfo kbhowtomaster KB822238
Σχόλια