Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Microsoft Project 2000: 3 Σεπτεμβρίου 2003

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Project 2000. Η ενημερωμένη αυτή έκδοση προσφέρει το υψηλότερο επίπεδο σταθερότητας και ασφάλειας που είναι διαθέσιμο για το Microsoft Project 2000. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βοηθάει στο να αποτραπεί η εκτέλεση μη εξουσιοδοτημένου κώδικα στον υπολογιστή σας μέσω εγγράφων του Microsoft Project που δημιουργήθηκαν ειδικά για να περιέχουν κακόβουλα έργα της Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Αυτή η ενημερωμένη έκδοση αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της Microsoft να παρέχει τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων στους πελάτες της.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Microsoft Project 2000: KB822478.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Microsoft Windows Installer 1.1

  Πριν να εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εγκαταστήσετε τον Windows Installer 1,1 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer" του άρθρου αυτού.
 • Microsoft Project 2000 Service Release 1 (SR-1)

  Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, εγκαταστήστε το Microsoft Project SR-1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Microsoft Project Service Release 1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  288953 Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης του Microsoft Project 2000 SR-1
Εάν εγκαταστήσατε το Microsoft Project από CD-ROM, χρησιμοποιήστε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Service Pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.

Σημείωση Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη χρησιμοποιώντας την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web. Η τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Microsoft Office που διαθέτετε και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό,τι χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση του Office είναι πλήρως ενημερωμένη.

Προκειμένου να εντοπίζονται από την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web οι απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Σημείωση Δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα για την κατάργηση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας. Εάν προεξοφλείτε ότι η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα είναι απαραίτητη, μετονομάστε τα υπάρχοντα αντίγραφα του αρχείου Vbe6.dll που διαθέτετε, πριν να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα.

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

Εάν εγκαταστήσατε το Microsoft Project από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση και να αναπτύξει την ενημερωμένη εκείνη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Εάν εσείς είστε ο διαχειριστής του διακομιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση για λήψη της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στην "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer) της Microsoft, δημιουργήστε ένα νέο φάκελο στη μονάδα δίσκου C και στη συνέχει ονομάστε το φάκελο KB822478.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Project2000-KB822478-FullFile-ENU.exe στο φάκελο KB822478.
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες γραμμές και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε γραμμή:
   cd\kb822478  project2000-kb822478-fullfile-enu.exe /c /t:c:\kb822478
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης (License Agreement).
 6. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε την ακόλουθη γραμμή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER:
  exit
 7. Σημείωση Τα βήματα αυτά προϋποθέτουν ότι γνωρίζετε τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής σας εγκατάστασης. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).

  Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open):
  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI/p C:\KB822478\Αρχείο_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Microsoft Project 2000 (για παράδειγμα, C:\Project), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το Microsoft Project 2000 και Αρχείο_MSP είναι το όνομα της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης (για παράδειγμα, Project2000-KB822478-FullFile.MSP).

  Σημείωση Μπορείτε να προσθέσετε το /qb+ στη γραμμή εντολών, έτσι ώστε το παράθυρο διαλόγου Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End User License Agreement) να μην εμφανίζεται.
 8. Για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας-πελάτες, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).

  Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open):
  msiexec /i Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI REINSTALL=Λίστα_δυνατοτήτων REINSTALLMODE=vomu
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Microsoft Project 2000 (για παράδειγμα, C:\Project), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI για το Project 2000 και Λίστα_δυνατοτήτων είναι η λίστα με τα ονόματα των δυνατοτήτων (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) που πρέπει να επανεγκατασταθούν για την ενημερωμένη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή REINSTALL=ALL ή την ακόλουθη δυνατότητα:
  • ProductNonBootFiles

Τρόπος εξακρίβωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση περιέχει μια ενημερωμένη έκδοση του αρχείου που ακολουθεί:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση  --------------------------  Vbe6.dll     6.4.99.69
Για να προσδιορίσετε την έκδοση του αρχείου Vbe6.dll που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders) στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε VBE6.dll και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο VBE6.dll και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), προσδιορίστε την έκδοση του αρχείου Vbe6.dll που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Σημείωση Αν η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Microsoft Project 2000: KB822478 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Microsoft Project 2000: KB822478:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

(This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)

Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης για τον Windows Installer

Η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο απαιτεί τον Windows Installer 1.1 ή νεότερη έκδοση. Τόσο τα Microsoft Windows XP όσο και τα Microsoft Windows 2000 περιλαμβάνουν τη σωστή έκδοση του Windows Installer. Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Installer, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web.

Windows Installer για τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows Millennium Edition (Me) (στα αγγλικά): Windows Installer για τα Microsoft Windows NT 4.0 και τα Windows 2000 (στα αγγλικά):

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Microsoft Project 2000: KB822478 επιδιορθώνει το ακόλουθο θέμα για το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
 • Έγγραφα του Microsoft Project που περιέχουν κακόβουλα έργα της VBA ενδέχεται να εκτελέσουν κώδικα στον υπολογιστή σας
  Έγγραφα του Microsoft Project που δημιουργήθηκαν ειδικά για να περιέχουν κακόβουλα έργα της VBA ενδέχεται να εκτελέσουν μη εξουσιοδοτημένο κώδικα στον υπολογιστή σας.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 822478 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/11/2014 05:45:25 - Αναθεώρηση: 8.2

Microsoft Project 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbupdate kbinfo KB822478
Σχόλια