Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Υπηρεσίες αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων και σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) του Exchange Server 2003

Περίληψη
Η δυνατότητα της υπηρεσίας σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) του Windows Server 2003 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εφαρμογών που δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρουν τον Microsoft Exchange Server 2003. Η υπηρεσία σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy - VSS) παρέχει μια υποδομή η οποία δίνει τη δυνατότητα σε προγράμματα διαχείρισης αποθήκευσης άλλων κατασκευαστών, σε επιχειρηματικά προγράμματα και σε προμηθευτές λογισμικού να συνεργαστούν για τη δημιουργία και τη διαχείριση σκιωδών αντιγράφων. Οι λύσεις που βασίζονται σε αυτήν την υποδομή μπορούν να χρησιμοποιούν σκιώδη αντίγραφα (ή αντίγραφα με είδωλο), για να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρουν μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων του Exchange Server 2003.

Η υπηρεσία σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) συντονίζει την επικοινωνία ανάμεσα στα προγράμματα αίτησης (Requestor) (εφαρμογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας), τις μονάδες εγγραφής (Writer) (εφαρμογές σε υπηρεσίες των Windows, όπως ο Exchange Server 2003 και ο SQL Server 2000) και τις υπηρεσίες παροχής (Provider) (στοιχεία του συστήματος, του λογισμικού ή του υλικού που δημιουργούν τα σκιώδη αντίγραφα). Για να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα της υπηρεσίας σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) , το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αίτησης (requestor) της υπηρεσίας σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) του Exchange 2003. Επειδή το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, το οποίο συνοδεύει τον Windows Server, δεν έχει τέτοιο πρόγραμμα αίτησης (requestor), οι εταιρείες πρέπει να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας άλλων κατασκευαστών.

Για να είναι συμβατές με τον Exchange Server 2003, οι εφαρμογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που βασίζονται στην υπηρεσία VSS πρέπει να πληρούν τρεις βασικές απαιτήσεις, για να εξασφαλίσουν την ακεραιότητα και τη δυνατότητα ανάκτησης των αντιγράφων ασφαλείας των σκιωδών αντιγράφων. Εάν δεν πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (PSS) θα θεωρήσουν ότι η λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας βρίσκεται εκτός του πλαισίου της υπηρεσίας VSS του Exchange και δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς. Οι πελάτες πρέπει να επιβεβαιώσουν μέσω του προμηθευτή τους ότι η εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας πληροί τις απαιτήσεις συμβατότητας με το Exchange που αναφέρονται στο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base). Λεπτομέρειες για τις απαιτήσεις της υπηρεσίας VSS του Exchange αναφέρονται στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" αυτού του άρθρου.

Όπως και με οποιαδήποτε λύση άλλου κατασκευαστή, ο προμηθευτής της εφαρμογής αντιγράφων ασφαλείας είναι η κύρια υπηρεσία παροχής υποστήριξης για ζητήματα αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς. Οι υπηρεσίες PSS μπορούν να σας βοηθήσουν να διαγνώσετε ή να αναλύσετε ζητήματα που αφορούν τα διαθέσιμα σύνολα αρχείων καταγραφής βάσεων δεδομένων και συναλλαγών. Ωστόσο, η Microsoft δεν πραγματοποιεί αντιμετώπιση προβλημάτων ή εντοπισμό σφαλμάτων σε προϊόντα άλλων κατασκευαστών. Η βοήθεια των υπηρεσιών PSS περιορίζεται στην παροχή συμβουλών σχετικά με τη χρήση της καλύτερης μεθόδου για την ανάκτηση των διαθέσιμων αρχείων καταγραφής βάσεων δεδομένων και συναλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποστήριξης των λύσεων που βασίζονται στην υπηρεσία VSS από τις υπηρεσίες PSS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
841696 Επισκόπηση της πολιτικής της Microsoft που αφορά την υποστήριξη λύσεων λογισμικού αποθήκευσης άλλων κατασκευαστών
Περισσότερες πληροφορίες

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του Exchange Server 2003 με τη διαδικασία της υπηρεσίας σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy):

 1. Το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (ή ο παράγοντας) εκτελεί μια προγραμματισμένη εργασία.
 2. Το πρόγραμμα αίτησης (Requestor) της υπηρεσίας σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) στο πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας αποστέλλει εντολή στην υπηρεσία σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) να λάβει ένα σκιώδες αντίγραφο από τις επιλεγμένες ομάδες αποθήκευσης του Exchange Server 2003.
 3. Η υπηρεσία σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) επικοινωνεί με τη μονάδα εγγραφής Exchange Server 2003 Writer για την προετοιμασία ενός αντιγράφου ασφαλείας στιγμιοτύπου.
 4. Η υπηρεσία σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) επικοινωνεί με την κατάλληλη υπηρεσία παροχής αποθήκευσης, για να δημιουργήσει ένα σκιώδες αντίγραφο του τόμου αποθήκευσης ή των τόμων αποθήκευσης που περιέχει η ομάδα αποθήκευσης ή οι ομάδες αποθήκευσης του Exchange Server 2003.
 5. Η υπηρεσία σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) αποδεσμεύει τον Exchange Server 2003, για να συνεχίσει τις συνηθισμένες λειτουργίες.
 6. Το πρόγραμμα αίτησης (Requestor) της υπηρεσίας σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) επαληθεύει την ακεραιότητα του συνόλου αντιγράφων ασφαλείας πριν να ενημερώσει το Exchange για την επιτυχή ολοκλήρωση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.
Για παράδειγμα, όταν ληφθεί μια αίτηση σκιώδους αντιγράφου από ένα πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του Exchange 2003 το οποίο υποστηρίζει την υπηρεσία σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) (πρόγραμμα αίτησης (requestor)), η υπηρεσία σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) επικοινωνεί με τη μονάδα εγγραφής Exchange Server 2003 Writer για να προετοιμαστεί για το στιγμιότυπο. Σε αυτό το σημείο, το Exchange Server 2003 απαγορεύει την εκτέλεση διαχειριστικών ενεργειών στην ομάδα αποθήκευσης, ελέγχει τις εξαρτήσεις τόμου και αναστέλλει όλες τις λειτουργίες εγγραφής στα αρχεία καταγραφής βάσεων δεδομένων και συναλλαγών, ενώ επιτρέπει την πρόσβαση "μόνο για ανάγνωση". Η υπηρεσία σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) στη συνέχεια επικοινωνεί με την κατάλληλη υπηρεσία παροχής αποθήκευσης για να προετοιμάσει τη διαδικασία δημιουργίας σκιωδών αντιγράφων για τόμους δίσκου οι οποίοι περιέχουν τα δεδομένα του Exchange Server 2003. Η δημιουργία του σκιώδους αντιγράφου διαρκεί συνήθως λίγα δευτερόλεπτα, κάτι το οποίο σχεδόν δεν γίνεται αντιληπτό από τον τελικό χρήστη. Μετά τη λήψη του σκιώδους αντιγράφου, η υπηρεσία σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) ενημερώνει τη μονάδα εγγραφής Exchange Server 2003 Writer ότι το Exchange μπορεί να συνεχίσει τις συνηθισμένες λειτουργίες του. Το πρόγραμμα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας επαληθεύει την καλή κατάσταση ενός σκιώδους αντιγράφου πριν να ενημερώσει το Exchange για την επιτυχία της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Στο τέλος μιας επιτυχημένης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, το Exchange περικόπτει τα αρχεία καταγραφής και καταγράφει το χρόνο της δημιουργίας του τελευταίου αντιγράφου ασφαλείας για τη βάση δεδομένων ή τις βάσεις δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του Exchange Server 2003 με την υπηρεσία σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
842066 Εκπομπή υποστήριξης στο Web του TechNet : Υπηρεσία σκιώδους αντιγράφου τόμου (Volume Shadow Copy) για Exchange Server 2003

Η ακόλουθη λίστα περιγράφει τις απαιτήσεις του Exchange Server 2003 τις οποίες πρέπει να πληροί οποιαδήποτε εφαρμογή δημιουργίας σκιωδών αντιγράφων ασφαλείας, για να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα και η δυνατότητα ανάκτησης των βάσεων δεδομένων του Exchange:

Η παρακάτω λίστα παρέχει τα συγκεκριμένα αρχεία καταγραφής εφαρμογής, τα οποία προσδιορίζουν εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του Exchange. Οι εφαρμογές αντιγράφων ασφαλείας και ο Exchange Server ενδέχεται να καταγράψουν άλλα συμβάντα τα οποία σχετίζονται με τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς. Η καταγραφή των ακόλουθων συμβάντων στη διάρκεια της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και της επαναφοράς επιβεβαιώνει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της υπηρεσίας VSS του Exchange. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα πρόγραμμα πιστοποίησης για οποιοδήποτε λογισμικό άλλου κατασκευαστή που εκτελείται στο Exchange. Η συμμόρφωση εξασφαλίζει την ακεραιότητα και τη δυνατότητα ανάκτησης των αντιγράφων ασφαλείας των σκιωδών αντιγράφων, αλλά δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία της λύσης που παρέχεται από άλλον κατασκευαστή.
 1. Τα αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων, του αρχείου καταγραφής συναλλαγών και των αρχείων σημείου ελέγχου του Exchange πρέπει να δημιουργούνται αποκλειστικά μέσω της μονάδας εγγραφής Exchange Writer:

  Τα ακόλουθα συμβάντα εφαρμογής θα καταγραφούν αν γίνει προετοιμασία της μονάδας εγγραφής Exchange Writer στη διάρκεια της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας σκιωδών αντιγράφων.

  Event Type: Information
  Event Source: ESE
  Event Category: ShadowCopy
  Event ID: 2005
  Date: 6/17/2004
  Time: 11:40:41 AM
  User: N/A
  Computer: EXCHSERVER
  Description: Information Store (2180) Shadow copy instance 3 starting. This will be a “Backup Type”* shadow copy.

  * Όπου “Backup Type” είναι ο τύπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που πραγματοποιείται (πλήρης, αντιγραφή, επαυξητική ή διαφορική).

  Event Type: Information
  Event Source: MSExchangeIS
  Event Category: Exchange VSS Writer
  Event ID: 9608
  Date: 6/17/2004
  Time: 11:40:42 AM
  User: N/A
  Computer: EXCHSERVER
  Description: Exchange VSS Snapshot prepared for Snapshot successfully.

  Event Type: Information
  Event Source: MSExchangeIS
  Event Category: Exchange VSS Writer
  Event ID: 9610
  Date: 6/17/2004
  Time: 11:40:43 AM
  User: N/A
  Computer: EXCHSERVER
  Description: Exchange VSS Snapshot has frozen the storage groups successfully.

  Event Type: Information
  Event Source: MSExchangeIS
  Event Category: Exchange VSS Writer
  Event ID: 9612
  Date: 6/17/2004
  Time: 11:40:44 AM
  User: N/A
  Computer: EXCHSERVER
  Description: Exchange VSS Snapshot has thawed the storage groups successfully.

 2. Η εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας πρέπει να επικυρώσει την ακεραιότητα του συνόλου αντιγράφων ασφαλείας σκιωδών αντιγράφων.

  Η Microsoft συνιστά, αλλά δεν απαιτεί, να εκτελέσετε την παραπάνω διαδικασία πριν από την ενημέρωση του Exchange για την επιτυχή ολοκλήρωση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από την εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Ο λόγος αυτής της σύστασης είναι ότι το Exchange εκτελεί δύο σημαντικές εργασίες μετά την ολοκλήρωση μιας επιτυχημένης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας:
  • Το Exchange ενημερώνει τις κεφαλίδες των βάσεων δεδομένων για τις οποίες δημιουργήθηκαν αντίγραφα ασφαλείας, ώστε να απεικονίζουν το χρόνο της τελευταίας επιτυχημένης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας
  • Το Exchange καταργεί (“εκκαθαρίζει”) από το διακομιστή τα αρχεία καταγραφής που δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προώθηση σε νεότερη κατάσταση μετά την τελευταία επιτυχημένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.
  Στην περίπτωση που κάποια εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας αναβάλει την επιβεβαίωση της ακεραιότητας μέχρι την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για τη διατήρηση της τελευταίας επιβεβαιωμένης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, μαζί με τα αντίγραφα όλων των αρχείων καταγραφής που απαιτούνται από αυτήν τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Αν και η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ενδέχεται να έχει ήδη αναφερθεί ως επιτυχημένη στο Exchange, δεν πρέπει να βασιστείτε σε αυτό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης της ακεραιότητας από την εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

  Ανατρέξτε στην ενότητα "Τρόπος επιβεβαίωσης της ακεραιότητας για αντίγραφα ασφαλείας VSS" αυτού του άρθρου, για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των ελέγχων ακεραιότητας και τον τρόπο προσδιορισμού της βάσης δεδομένων και των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που πρέπει να διατηρηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσης της ακεραιότητας.
 3. Η επαναφορά στην αρχική θέση** πρέπει να γίνει αποκλειστικά μέσω της μονάδα εγγραφής Exchange Writer

  Η μονάδα εγγραφής Exchange Writer θα καταγράψει τα ακόλουθα συμβάντα στα αρχεία καταγραφής συμβάντων εφαρμογών στη διάρκεια μιας διαδικασίας επαναφοράς σκιωδών αντιγράφων.

  Event Type: Information
  Event Source: MSExchangeIS
  Event Category: Exchange VSS Writer
  Event ID: 9620
  Date: 6/17/2004
  Time: 1:49:59 PM
  User: N/A
  Computer: EXCHSERVER
  Description: Exchange VSS Snapshot has processed pre-restore event successfully

  Event Type: Information
  Event Source: MSExchangeIS
  Event Category: Exchange VSS Writer
  Event ID: 9618
  Date: 6/17/2004
  Time: 1:59:46 PM
  User: N/A
  Computer: EXCHSERVER
  Description: Exchange VSS Snapshot has processed post-restore event successfully

** "Αρχική θέση" σημαίνει ότι πρόκειται για έναν υπολογιστή με Exchange που έχει το ίδιο όνομα διακομιστή και την ίδια διαδρομή αρχείου με τον υπολογιστή με Exchange όπου έχει δημιουργηθεί το αντίγραφο ασφαλείας VSS.

Η επαναφορά σε εναλλακτικές θέσεις δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί μέσω της μονάδας εγγραφής Exchange Writer μετά το Exchange Server 2003 SP1. Οι εφαρμογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας που βασίζονται στην υπηρεσία VSS μπορούν να επιλέξουν την παροχή μη αυτόματων ή άλλων μεθόδων προγραμματισμού για την επαναφορά σκιωδών αντιγράφων των βάσεων δεδομένων του Exchange σε εναλλακτικές θέσεις.

Τρόπος επιβεβαίωσης της ακεραιότητας για αντίγραφα ασφαλείας VSS

Όταν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας μιας βάσης δεδομένων με τη χρήση του API δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ροής του Exchange , γίνεται ανάγνωση κάθε σελίδας της βάσης δεδομένων με τη σειρά και η ακεραιότητα του αθροίσματος ελέγχου κάθε σελίδας επιβεβαιώνεται στη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Η ακεραιότητα του αθροίσματος ελέγχου των αρχείων καταγραφής συναλλαγών ελέγχεται επίσης πριν από τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αυτών των αρχείων.

Στη διάρκεια μιας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας VSS, το Exchange δεν έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ολόκληρο κάθε αρχείο της βάσης δεδομένων και να επιβεβαιώσει την ακεραιότητα του αθροίσματος ελέγχου του. Επομένως, η ακεραιότητα της βάσης δεδομένων και του αρχείου καταγραφής συναλλαγών πρέπει να επιβεβαιωθεί από την εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Αυτό μπορεί να γίνει με την εκτέλεση του εργαλείου Eseutil, όπως περιγράφεται στο τέλος αυτού του εγγράφου.

Εάν δεν κάνετε επιβεβαίωση μέσω του αθροίσματος ελέγχου των αντιγράφων ασφαλείας VSS, είναι πιθανό να μην εντοπιστεί μια κατεστραμμένη σελίδα στη βάση δεδομένων και, τελικά, να εμφανιστεί σε όλα τα υπάρχοντα αντίγραφα ασφαλείας. Ο μόνος τρόπος αποκατάστασης αυτής της κατάστασης είναι η επιδιόρθωση της βάσης δεδομένων. Η επιδιόρθωση της βάσης δεδομένων θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας και θα καταλήξει στην απώλεια κάποιων δεδομένων (στην απώλεια τουλάχιστον των δεδομένων που υπήρχαν στις κατεστραμμένες σελίδες).

Ωστόσο, εάν έχει επιβεβαιωθεί ότι το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας VSS περιέχει μόνο σωστές σελίδες, μπορείτε να διαγράψετε τις κατεστραμμένες σελίδες από τη βάση δεδομένων, επαναφέροντας τα επιβεβαιωμένα αντίγραφα ασφαλείας και προωθώντας τα σε νεότερο σημείο με τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που δημιουργήθηκαν μετά τη δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας. Ο χρόνος εκτός λειτουργίας που απαιτείται για την παραπάνω διαδικασία είναι συνήθως μικρότερος από αυτόν της επιδιόρθωσης μιας βάσης δεδομένων και αυτή η μέθοδος αποκατάστασης είναι δυνατό να διορθώσει τα σφάλματα της βάσης δεδομένων με μηδενική απώλεια δεδομένων.

Επομένως, δεν πρέπει να θεωρήσετε ότι μια δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας VSS είναι επιτυχημένη μέχρι να γίνει επιβεβαίωση μέσω του αθροίσματος ελέγχου όλων των αρχείων της.

Για να επιβεβαιώσετε την ακεραιότητα των αντιγράφων ασφαλείας, πρέπει να ακολουθήσετε τους δύο παρακάτω κανόνες:
 • Για αρχεία βάσης δεδομένων: Πρέπει πάντοτε να διατηρείτε ένα αντίγραφο των διαθέσιμων αρχείων βάσης δεδομένων που έχει υποβληθεί σε έλεγχο ακεραιότητας. Τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ακεραιότητας είναι εκείνα στα οποία έχει ολοκληρωθεί η επιβεβαίωση μέσω αθροίσματος ελέγχου των σελίδων στα αρχεία βάσης δεδομένων του συνόλου αντιγράφων ασφαλείας.
Μια βάση δεδομένων, για την οποία δημιουργήθηκε πρόσφατα αντίγραφο ασφαλείας και η οποία δεν έχει υποβληθεί ακόμη σε επιβεβαίωση μέσω αθροίσματος ελέγχου, δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ως έγκυρο αντίγραφο ασφαλείας. Δεν πρέπει να απορρίπτετε ένα προηγούμενο επιβεβαιωμένο αντίγραφο ασφαλείας μέχρι να επιβεβαιώσετε την ακεραιότητα του τρέχοντος αντιγράφου ασφαλείας.
 • Για αρχεία καταγραφής συναλλαγών: Πρέπει επίσης να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας και να ελεγχθεί η ακεραιότητα επιπέδου αθροίσματος ελέγχου όλων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που απαιτούνται για την ανάκτηση των πιο πρόσφατα επιβεβαιωμένων για την ακεραιότητά τους αντιγράφων ασφαλείας βάσης δεδομένων.
Αυτά τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών περιλαμβάνουν, το λιγότερο, τη συνολική περιοχή των αρχείων καταγραφής που παρατίθενται στο πεδίο Log Required της κεφαλίδας κάθε βάσης δεδομένων των τελευταίων επιβεβαιωμένων αντιγράφων ασφαλείας. Εάν αυτά τα αρχεία καταγραφής δεν είναι διαθέσιμα, δεν θα είναι δυνατό το μοντάρισμα της βάσης δεδομένων μετά την επαναφορά.

Σημαντικό Αυτή η απαίτηση ισχύει για το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας που έχει ελεγχθεί η ακεραιότητά του και όχι για το πιο πρόσφατο αντίγραφο ασφαλείας. Μέχρι να γίνει η επιβεβαίωση μέσω αθροίσματος ελέγχου του πιο πρόσφατου αντιγράφου ασφαλείας, δεν θεωρείται έγκυρο αντίγραφο ασφαλείας.

Προαιρετικά, μπορείτε επίσης να διατηρήσετε τα πρόσθετα αρχεία καταγραφής που απαιτούνται για την πλήρη προώθηση της βάσης δεδομένων μετά την επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας μιας βάσης δεδομένων. Αυτά είναι όλα τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών σε συνεχή ακολουθία, από το παλαιότερο αρχείο καταγραφής που απαιτείται μέχρι το πιο πρόσφατα δημιουργημένο αρχείο καταγραφής συναλλαγών που έχει εκκαθαριστεί από το διακομιστή Exchange. Αναλυτικά παραδείγματα και επεξηγήσεις του τι σημαίνει αυτό παρέχονται παρακάτω.

Η διατήρηση αρχείων καταγραφής συναλλαγών εκτός αυτών που παρατίθενται στην περιοχή Log Required είναι προαιρετική, με την έννοια ότι αυτή η ενέργεια δεν είναι απολύτως απαραίτητη για την επιτυχή επαναφορά και το μοντάρισμα μιας βάσης δεδομένων για την οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας. Ωστόσο, εάν δεν διατηρήσετε όλα αυτά τα αρχεία καταγραφής, η επαναφορά τους από ένα αντίγραφο ασφαλείας θα προκαλέσει την απώλεια όλων των αλλαγών στη βάση δεδομένων μετά το σημείο της δημιουργίας του αντιγράφου ασφαλείας. Η Microsoft συνιστά ιδιαίτερα να διατηρείτε τόσο τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που απαιτούνται για την επαναφορά και το μοντάρισμα μιας βάσης δεδομένων για την οποία δημιουργήθηκε αντίγραφο ασφαλείας όσο και όλα τα επόμενα αρχεία καταγραφής συναλλαγών που είναι απαραίτητα για την προώθηση της βάσης δεδομένων χωρίς απώλεια δεδομένων.

Προσδιορισμός των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που απαιτούνται

Εάν δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας μιας βάσης δεδομένων ενώ βρίσκεται σε σύνδεση, πρέπει πάντοτε να δημιουργείται μαζί με τη βάση δεδομένων ένα αντίγραφο ασφαλείας ενός τουλάχιστον αρχείου καταγραφής συναλλαγών. Αυτό γίνεται ανεξάρτητα από τη χρήση του API δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ροής ή του API δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας VSS.

Μετά την επαναφορά ενός αντιγράφου ασφαλείας από το δίκτυο, οι πληροφορίες των αρχείων καταγραφής συναλλαγών πρέπει να εφαρμοστούν στη βάση δεδομένων ("να αναπαραχθούν"), για να υπάρχει ξανά δυνατότητα μονταρίσματος της βάσης δεδομένων. Το πεδίο Log Required κάθε κεφαλίδας βάσης δεδομένων καταγράφει τους αριθμούς ακολουθίας (δημιουργίας) της περιοχής των αρχείων καταγραφής συναλλαγών τα οποία πρέπει να αναπαραχθούν στη βάση δεδομένων.

Εάν το πεδίο Log Required αναγράφει 0-0, αυτό σημαίνει ότι η βάση δεδομένων μπορεί να μονταριστεί χωρίς να χρειάζεται η αναπαραγωγή κάποιων πρόσθετων δεδομένων του αρχείου καταγραφής. Η μοναδική φορά που η τιμή του πεδίου Log Required είναι 0-0 είναι όταν η βάση δεδομένων τεθεί σε κατάσταση καθαρού τερματισμού. Κατά την εκτέλεση μιας βάσης δεδομένων, το πεδίο Log Required καταγράφει πάντοτε την περιοχή των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη στη βάση δεδομένων. Αυτή η περιοχή ενημερώνεται συνεχώς.

Μια βάση δεδομένων για την οποία έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας στο δίκτυο θα έχει πάντοτε μια μη μηδενική περιοχή Log Required και πρέπει να δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας για αυτά τα αρχεία καταγραφής μαζί με τη βάση δεδομένων. Εάν, μετά την επαναφορά, αυτά τα αρχεία καταγραφής δεν είναι διαθέσιμα, η βάση δεδομένων δεν θα μπορεί να μονταριστεί. (Μπορείτε να επιδιορθώσετε τη βάση δεδομένων όταν δεν είναι δυνατή η εύρεση των απαιτούμενων αρχείων καταγραφής, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτή η επιδιόρθωση θα είναι επιτυχημένη και η επιδιόρθωση θα καταλήξει σχεδόν πάντα σε μερική απώλεια δεδομένων, ακόμα και όταν πρόκειται μόνο για τα δεδομένα των αρχείων καταγραφής που λείπουν.)

Εάν χρησιμοποιήσετε το API δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ροής του Exchange ή το API δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας VSS που περιέχονται στο Exchange VSS Writer, θα δημιουργηθούν αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας των απαιτούμενων αρχείων καταγραφής που χρειάζονται για το μοντάρισμα της βάσης δεδομένων, μαζί με τη βάση δεδομένων. Εάν αναπαραγάγετε μόνο τα αρχεία του πεδίου Log Required, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επαναφορά της βάσης δεδομένων στο σημείο στο οποίο τερματίστηκε η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας. Εάν θέλετε να επεκτείνετε τη βάση δεδομένων πέρα από αυτό το σημείο, πρέπει επίσης να κάνετε αναπαραγωγή των αρχείων καταγραφής που δημιουργήθηκαν μετά την ολοκλήρωση του αντιγράφου ασφαλείας.

Για να προωθήσετε πλήρως τη βάση δεδομένων από οποιοδήποτε αντίγραφο ασφαλείας, πρέπει να διατηρήσετε όλα τα αρχεία καταγραφής σε συνεχή σειρά, ξεκινώντας από το παλαιότερο αρχείο καταγραφής του πεδίου Log Required μέχρι το πιο πρόσφατα δημιουργημένο αρχείο καταγραφής της ομάδας αποθήκευσης της βάσης δεδομένων. Εάν κάποιο αρχείο καταγραφής αυτής της σειράς λείπει ή είναι κατεστραμμένο, θα μπορείτε να κάνετε προώθηση μόνο μέχρι το σημείο του τελευταίου σωστού αρχείου καταγραφής, πριν από το αρχείο που λείπει ή είναι κατεστραμμένο.

Επομένως, εάν θέλετε να κάνετε ανάκτηση από ένα αντίγραφο ασφαλείας χωρίς να έχετε απώλεια δεδομένων, είναι σημαντικό να διατηρείτε σωστά αντίγραφα όλων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών μετά το τελευταίο επιβεβαιωμένο σωστό αντίγραφο ασφαλείας μιας βάσης δεδομένων.

Εκκαθάριση αρχείων καταγραφής συναλλαγών

Εάν τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών δεν καταργηθούν από ένα διακομιστή Exchange, θα εξακολουθήσουν να συσσωρεύονται μέχρι να γεμίσουν όλο τον διαθέσιμο χώρο στο δίσκο. Επομένως, τόσο τα API δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ροής όσο και τα API δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας VSS υποστηρίζουν την εκκαθάριση των αρχείων καταγραφής συναλλαγών μετά την ολοκλήρωση μιας κανονικής ή επαυξητικής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Τα αρχεία καταγραφής που είναι παλαιότερα από αυτά που χρειάζονται για την ανάκτηση των πιο πρόσφατων αντιγράφων ασφαλείας διαγράφονται αυτόματα από το διακομιστή μετά την ενημέρωση του Exchange για την επιτυχία της δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας από τις εφαρμογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Με τα API ροής, η επιβεβαίωση μέσω αθροίσματος ελέγχου της βάσης δεδομένων πραγματοποιείται στη διάρκεια της διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Τη στιγμή που ολοκληρώνεται η διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος της φυσικής ακεραιότητας ολόκληρης της βάσης δεδομένων και των απαιτούμενων αρχείων καταγραφής. Με το API της υπηρεσίας VSS, η επιβεβαίωση μέσω αθροίσματος ελέγχου δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί ως μέρος της πραγματικής διαδικασίας δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Ο προμηθευτής πρέπει να επιβεβαιώσει τη φυσική ακεραιότητα της βάσης δεδομένων, ανεξάρτητα από τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Αυτό μπορεί να γίνει με το εργαλείο Eseutil, είτε πριν είτε μετά την ενημέρωση του Exchange για την επιτυχή ολοκλήρωση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Εάν η επιβεβαίωση μέσω αθροίσματος ελέγχου γίνει πριν από την ολοκλήρωση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και βρεθεί κάποιο σφάλμα στο σύνολο των αντιγράφων ασφαλείας, το Exchange είναι δυνατό να ενημερωθεί για την αποτυχία της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Με αυτήν την ενέργεια, αποτρέπεται η εκκαθάριση αρχείων καταγραφής στο διακομιστή από το Exchange.

Εάν η επιβεβαίωση μέσω αθροίσματος ελέγχου αναβληθεί μέχρι να γίνει ενημέρωση για την ολοκλήρωση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, το Exchange θα διαγράψει τα παλαιότερα αρχεία καταγραφής από το διακομιστή. Ορισμένα από αυτά τα αρχεία καταγραφής ενδέχεται να χρειάζονταν για την προώθηση από ένα προηγούμενο σωστό αντίγραφο ασφαλείας. Εάν δεν έχετε ήδη δημιουργήσει αντίγραφα αυτών των αρχείων καταγραφής, δεν θα έχετε τη δυνατότητα πλήρους προώθησης.

Επομένως, η Microsoft συνιστά, αλλά δεν απαιτεί, να εκτελέσετε την επιβεβαίωση μέσω αθροίσματος ελέγχου σε ένα αντίγραφο ασφαλείας VSS πριν από την ενημέρωση του Exchange σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας από την εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Εάν η επιβεβαίωση μέσω αθροίσματος ελέγχου αναβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, η εφαρμογή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας πρέπει να δημιουργήσει αντίγραφα όλων των αρχείων καταγραφής συναλλαγών που έχουν εκκαθαριστεί από το διακομιστή, εκτός αν η προώθηση δεν είναι σημαντική για σας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, όλα τα αρχεία καταγραφής που είναι απαραίτητα για την προώθηση ενός αντιγράφου ασφαλείας VSS είναι διαθέσιμα στο σύνολο των αρχείων καταγραφής που έχουν αποθηκευτεί με το προηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας, μαζί με αυτά που αποθηκεύτηκαν με το τρέχον αντίγραφο ασφαλείας. Ωστόσο, οι πελάτες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι ισχύει αυτό για το πρόγραμμα κάποιου συγκεκριμένου προμηθευτή.

Επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας που δεν έχουν επιβεβαιωθεί

Ενδέχεται να υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια καταστροφή που απαιτεί αποκατάσταση παρουσιάζεται πριν από την ολοκλήρωση της επιβεβαίωσης μέσω αθροίσματος ελέγχου ενός πρόσφατου αντιγράφου ασφαλείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Microsoft συνιστά να επαναφέρετε ένα αντίγραφο ασφαλείας που έχει επιβεβαιωθεί προηγουμένως και να το προωθήσετε, αντί να βασιστείτε σε έναν αντίγραφο ασφαλείας που δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Ωστόσο, ίσως να έχετε συμφωνίες εξυπηρέτησης που απαιτούν να επαναφέρετε τα δεδομένα πιο γρήγορα από ό,τι με την επαναφορά από προηγούμενο αντίγραφο ασφαλείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επαναφορά του αντιγράφου ασφαλείας που δεν έχει επιβεβαιωθεί ενδέχεται να είναι καλύτερη επιλογή, εφόσον διατηρείτε ακόμα ένα προηγούμενο ελεγμένο αντίγραφο ασφαλείας και όλα τα αρχεία καταγραφής που χρειάζονται για την προώθηση από αυτό. Εάν πληρούνται αυτές τις απαιτήσεις, θα εξακολουθήσετε να έχετε τη δυνατότητα προώθησης από ένα γνωστό σωστό αντίγραφο ασφαλείας, εάν διαπιστωθεί ότι το τελευταίο αντίγραφο ασφαλείας είναι εσφαλμένο.

Τρόπος ελέγχου της συμβατότητας στιγμιοτύπων

Το πρόγραμμα αίτησης VSS Requestor πρέπει να ελέγχει τη συμβατότητα στιγμιοτύπων, με την εκτέλεση του Eseutil.exe στη βάση δεδομένων και τα αρχεία καταγραφής, χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες επιλογές, όπως στον ακόλουθο πίνακα. Το πρόγραμμα αίτησης VSS Requestor πρέπει να επιβεβαιώσει ότι όλα τα ERRORLEVEL εξόδου που επιστρέφονται δεν είναι αρνητικά. Για να δείτε το ERRORLEVEL στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε echo %errorlevel% αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση του Eseutil.exe. Αρνητικό ERRORLEVEL σημαίνει ότι υπάρχει καταστροφή στα αρχεία. Πριν από την κλήση του BackupComplete από το πρόγραμμα αίτησης VSS Requestor, το πρόγραμμα αίτησης VSS Requestor πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η κατάσταση των στοιχείων του αντιγράφου ασφαλείας στο έγγραφο Backup Component Document απεικονίζει το αποτέλεσμα του ελέγχου συμβατότητας. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση των στοιχείων του αντιγράφου ασφαλείας πρέπει να είναι FALSE, εάν εντοπιστεί κάποιο κατεστραμμένο στοιχείο, και TRUE, εάν δεν βρεθεί κανένα κατεστραμμένο στοιχείο. Η επαλήθευση της συμβατότητας στιγμιοτύπων είναι μια υποχρεωτική απαίτηση για τη λύση που υποστηρίζεται από την ομάδα του Exchange.

Ο ακόλουθος πίνακας εμφανίζει το συνδυασμό των ελέγχων ακεραιότητας για κάθε τύπο αντιγράφου ασφαλείας.
Τύπος αρχείου \ Τύπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείαςΠλήρης δημιουργία αντιγράφων ασφαλείαςΔημιουργία αντιγράφων ασφαλείας μέσω αντιγραφήςΕπαυξητική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείαςΔιαφορική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
.edb"eseutil /k /i”"eseutil /k /i"Δ/ΥΔ/Υ
.log"eseutil /k" *"eseutil /k" *"eseutil /k" **"eseutil /k" **
.stmΔ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΔ/Υ
.chkΔ/ΥΔ/ΥΔ/ΥΔ/Υ

Λόγω της γρήγορης λήψης των αντιγράφων ασφαλείας VSS, το JET δεν έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με όλες τις σελίδες για να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους συνέπειας. Επομένως, είναι ευθύνη του προγράμματος αίτησης VSS Requestor να εξασφαλίσει τη συνέπεια του στιγμιοτύπου.

* Όλα τα αρχεία καταγραφής με αριθμό δημιουργίας αρχείου καταγραφής ίσο ή μεγαλύτερο από αυτόν του αρχείου καταγραφής του σημείου ελέγχου είναι απαραίτητα για την ανάκτηση μιας βάσης δεδομένων στιγμιοτύπων. Εάν υπάρχει, το τρέχον αρχείο καταγραφής (Enn.log) απαιτείται επίσης για την ανάκτηση της βάσης δεδομένων. Εάν κάποιο από τα απαιτούμενα αρχεία καταγραφής αποτύχει στον έλεγχο συμβατότητας, το πρόγραμμα αίτησης Requester πρέπει να επιβεβαιώσει ότι η κατάσταση του στοιχείου του αντιγράφου ασφαλείας έχει οριστεί σε FALSE, πριν να καλέσει το στοιχείο BackupComplete. Για να προσδιορίσετε το αρχείο καταγραφής σημείου ελέγχου, εκτελέστε το eseutil.exe στο αρχείο σημείου ελέγχου στιγμιοτύπου και αναλύστε το αποτέλεσμα για το "Checkpoint:" Για παράδειγμα, το "c:\eseutil.exe /mk E01.chk" δείχνει τα ακόλουθα:
Checkpoint: (0x20,9D,187)
όπου 0x20 είναι ο αριθμός δημιουργίας καταγραφής του αρχείου καταγραφής σημείου ελέγχου.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, όλα τα αρχεία καταγραφής, από το αρχείο E0100020.log και μετά, δεν πρέπει να είναι κατεστραμμένα, για να γίνει ανάκτηση της βάσης δεδομένων στιγμιοτύπου, ακόμα και όταν η ίδια η βάση δεδομένων έχει ήδη περάσει τον έλεγχο φυσικής συνέπειας.

** Όλα τα αρχεία καταγραφής ενός συνόλου επαυξητικών ή διαφορικών αντιγράφων ασφαλείας απαιτούνται για την ανάκτηση της βάσης δεδομένων. Η συνέπεια μιας ολόκληρης σειράς αρχείων καταγραφής είναι δυνατό να ελεγχθεί με την εκτέλεση του eseutil για το πρόθεμα του αρχείου καταγραφής. Για παράδειγμα, το “eseutil /k E01” θα εκτελέσει ελέγχους συνέπειας σε όλα τα αρχεία της μορφής E01xxxxx.log μιας δεδομένης διαδρομής.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 822896 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 05:49:00 - Αναθεώρηση: 7.5

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbtshoot KB822896
Σχόλια
arCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("