Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Οι περιορισμοί που είναι διαθέσιμοι στο Internet Explorer 6.0 SP1

Περίληψη
Σε αυτό το άρθρο καθορίζονται οι ρυθμίσεις μητρώου που παρέχουν νέους περιορισμούς χρήστη, τους οποίους μπορεί να εφαρμόσει ένας διαχειριστής υπολογιστή στο Internet Explorer 6.0 Service Pack 1 (SP1).
Περισσότερες πληροφορίες
Το Internet Explorer 6.0 SP1 παρέχει στους διαχειριστές υπολογιστών μεγαλύτερο περιθώριο δράσης όσον αφορά τον περιορισμό της πρόσβασης των χρηστών σε διάφορες δυνατότητες του προγράμματος. Καθεμία από τις ακόλουθες τιμές είναι τύπου DWORD. Για να ενεργοποιήσετε την τιμή, ορίστε την σε 1. Για να την απενεργοποιήσετε, ορίστε την σε μηδέν (0).

Σημείωση Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις Πολιτικής ομάδας (Group Policy) ή το Internet Explorer Administration Kit (IEAK), για να εφαρμόσετε τις περισσότερες από αυτές τις ρυθμίσεις. Όταν εφαρμόζετε τις περισσότερες από αυτές τις ρυθμίσεις, απαιτείται επανεκκίνηση του Internet Explorer, για να ενεργοποιηθούν οι αλλαγές.

Τιμές περιορισμού στα κλειδιά μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions και HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions

Οι ακόλουθες τιμές περιορισμού βρίσκονται σε ένα από τα εξής κλειδιά:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 • HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
Όταν ένας διαχειριστής υπολογιστή περιορίζει τις εντολές μενού με την εφαρμογή της κατάλληλης τιμής μητρώου, οι χρήστες ενδέχεται να λάβουν το παρακάτω μήνυμα λάθους, εάν προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τις εντολές μενού:
Αυτή η λειτουργία ακυρώθηκε εξαιτίας των περιορισμών που ισχύουν σε αυτόν τον υπολογιστή. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

(The operation has been canceled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator.)
 • NoFileOpen: Απενεργοποιεί την εντολή Άνοιγμα (Open) του μενού Αρχείο (File).
 • NoFileNew: Απενεργοποιεί την εντολή Δημιουργία (New) του μενού Αρχείο (File).
 • NoBrowserOptions: Απενεργοποιεί την εντολή Επιλογές Internet (Internet Options) του μενού Εργαλεία (Tools).
 • NoSelectDownloadDir: Απενεργοποιεί την επιλογή Αποθήκευση (Save) του παραθύρου διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download).
 • NoBrowserClose: Απενεργοποιεί το κουμπί Κλείσιμο (Close), που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου ή του παραθύρου διαλόγου. Αυτή τη τιμή μητρώου απενεργοποιεί επίσης την εντολή Κλείσιμο (Close) του μενού Αρχείο (File).
Οι ακόλουθες τιμές μητρώου καταργούν το αντίστοιχο μενού, όταν εφαρμόζεται το κατάλληλο κλειδί και τιμή μητρώου:
 • NoBrowserSaveAs: Καταργεί την εντολή Αποθήκευση ως (Save As) του μενού Αρχείο (File).
 • NoFavorites: Καταργεί το μενού Αγαπημένα (Favorites) και απενεργοποιεί τη γραμμή "Αγαπημένα" (Favorites).
 • NoHelpItemTipOfTheDay: Καταργεί την εντολή Συμβουλή της ημέρας (Tip of the Day) του μενού Βοήθεια (Help).
 • NoHelpItemNetscapeHelp: Καταργεί την εντολή Για χρήστες του Netscape (For Netscape Users) του μενού Βοήθεια (Help).
 • NoHelpItemTutorial: Καταργεί την εντολή Πρόγραμμα εκμάθησης του Internet Explorer (Internet Explorer Tutorial) του μενού Βοήθεια (Help).
 • NoHelpItemSendFeedback: Καταργεί την εντολή Αποστολή σχολίων (Send Feedback) του μενού Βοήθεια (Help).
 • NoPrinting: Καταργεί την εντολή Εκτύπωση (Print) του μενού Αρχείο (File).
 • No_LaunchMediaBar: Καταργεί την εντολή Γραμμή μέσων (Media Bar) από τη γραμμή εργαλείων, όταν ο χρήστης κάνει αναπαραγωγή ηλεκτρονικού περιεχομένου.
Τα ακόλουθα μενού απενεργοποιούνται, όταν προστίθεται το κατάλληλο κλειδί και τιμή μητρώου:
 • NoTheaterMode: Απενεργοποιεί το κλειδί F11 (κατάσταση λειτουργίας πλήρους οθόνης).
 • NoBrowserContextMenu: Απενεργοποιεί το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται όταν κάνετε δεξιό κλικ σε μια ιστοσελίδα.
 • NoFindFiles: Απενεργοποιεί την εντολή F3 και τη γραμμή "Αναζήτηση" (Search).
 • NoViewSource: Απενεργοποιεί την εντολή Προέλευση (Source) του μενού Προβολή (View). Ωστόσο, για να απενεργοποιηθεί εντελώς η δυνατότητα προβολής της προέλευσης από τους χρήστες, πρέπει να προστεθεί η τιμή NoBrowserContextMenu.
 • NoOpeninNewWnd: Απενεργοποιεί την εντολή CTRL+N και την εντολή Άνοιγμα (Open) για το άνοιγμα νέου παραθύρου.
 • AlwaysPromptWhenDownload: Απενεργοποιεί το πλαίσιο ελέγχου Ερώτηση πριν από κάθε άνοιγμα αρχείων αυτού του τύπου (Always ask before opening this type of file) του παραθύρου διαλόγου Ασφαλές άνοιγμα αρχείου (Safe Open File), έτσι ώστε να είναι πάντα επιλεγμένο.

  Σημείωση Η τιμή αυτή δεν ισχύει για αρχεία που έχει καθοριστεί ότι δεν είναι ασφαλή.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα μη ασφαλών αρχείων στον Internet Explorer 6, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  291369 Πληροφορίες σχετικά με τη λίστα μη ασφαλών αρχείων στον Internet Explorer 6
 • NoNavButtons: Απενεργοποιεί τα κουμπιά μετακίνησης Πίσω (Back) και Εμπρός (Forward) της γραμμής εργαλείων.
 • NoHelpMenu: Απενεργοποιεί το μενού Βοήθεια (Help) του Internet Explorer.
 • No_MediaBarOnlineContent: Δεν επιτρέπει την αναπαραγωγή ηλεκτρονικού περιεχομένου.

Τιμές περιορισμού στο κλειδί μητρώου HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions

Οι ακόλουθες τιμές περιορισμού γραμμών εργαλείων βρίσκονται στο εξής κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Toolbars\Restrictions


Όταν το παρακάτω μενού περιορίζεται με χρήση της κατάλληλης τιμής DWORD του μητρώου, οι χρήστες ενδέχεται να λάβουν το παρακάτω μήνυμα λάθους:
Αυτή η λειτουργία ακυρώθηκε εξαιτίας των περιορισμών που ισχύουν σε αυτόν τον υπολογιστή. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

(The operation has been canceled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator.)


 • NoToolbarOptions: Ο χρήστης λαμβάνει το μήνυμα λάθους όταν προσπαθεί να κάνει κλικ σε οποιαδήποτε εντολή του μενού Προβολή (View), εκτός από τις εντολές Προσαρμογή (Customize) και Κλείδωμα γραμμών εργαλείων (Lock the Toolbars).

  Τα ακόλουθα μενού καταργούνται, όταν προστίθεται η κατάλληλη τιμή DWORD του μητρώου:
 • NoToolBar: Καταργεί τη γραμμή εργαλείων. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε βασικά κουμπιά από το μενού Προβολή - Γραμμές εργαλείων (View - Toolbars). Για να ενεργοποιήσετε πλήρως αυτήν τη ρύθμιση, πρέπει να ενεργοποιήσετε την τιμή DWORD DontAddToMRUIfURL.
 • NoAddressBar: Καταργεί τη γραμμή "Διεύθυνση" (Address).
 • NoLinksBar: Καταργεί τη γραμμή "Συνδέσεις" (Links). Ο χρήστης λαμβάνει το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθεί να κάνει κλικ στο στοιχείο Συνδέσεις (Links) του μενού Γραμμές εργαλείων (Toolbars):
  Αυτή η λειτουργία ακυρώθηκε εξαιτίας των περιορισμών που ισχύουν σε αυτόν τον υπολογιστή. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας.

  (The operation has been canceled due to restrictions in effect on this computer. Please contact your system administrator.)

  Τιμές περιορισμού στο κλειδί μητρώου HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

  Η ακόλουθη τιμή περιορισμού βρίσκεται στο εξής κλειδί μητρώου:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  Το ακόλουθο μενού καταργείται, όταν προστίθεται η κατάλληλη τιμή DWORD του μητρώου:
 • NoWindowsUpdate: Καταργεί την εντολή Windows Update του μενού Εργαλεία (Tools).
Για να απενεργοποιήσετε την εντολή Συγχρονισμός (Synchronize) από το μενού Εργαλεία (Tools), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Εντοπίστε το ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions
  Σημείωση Εάν δεν υπάρχει το δευτερεύον κλειδί, δημιουργήστε το. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Εντοπίστε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο ακόλουθο δευτερεύον κλειδί μητρώου:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε Internet Explorer και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε Infodelivery και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
  • Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
  • Πληκτρολογήστε Restrictions και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο δευτερεύον κλειδί HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Infodelivery\Restrictions, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 3. Πληκτρολογήστε NoManualUpdates και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή NoManualUpdates και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify).
 5. Στο πλαίσιο "Δεδομένα τιμής" (Value data), πληκτρολογήστε 1 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
IE6 regkey
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 823057 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/15/2006 02:47:00 - Αναθεώρηση: 2.3

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

 • kbinfo KB823057
Σχόλια