Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος αντιμετώπισης του μηνύματος λάθους "503 Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη" (503 Service Unavailable) του Outlook Web Access στον Exchange Server 2003

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη
Αφού πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση στο Microsoft Outlook Web Access (OWA) σε έναν υπολογιστή με Microsoft Exchange Server 2003, μπορεί να εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους στο πρόγραμμα περιήγησής σας, πριν να σας ζητηθεί να συνδεθείτε στο OWA:
503 Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη

(503 Service Unavailable)


Το ζήτημα αυτό εμφανίζεται όταν δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του αρχείου Davex.dll με ένα χώρο αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου ή ένα χώρο αποθήκευσης δημόσιου φακέλου. Επιστροφή στην αρχή

Επιβεβαίωση ότι εκτελούνται όλες οι υπηρεσίες

Το μήνυμα λάθους "503 Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη" (503 Service Unavailable) ενδέχεται να εμφανιστεί όταν δεν εκτελούνται οι υπηρεσίες του Exchange 2003 και, ειδικότερα, όταν δεν εκτελούνται οι υπηρεσίες System Attendant και Information Store. Για να προβάλετε τις υπηρεσίες και να βεβαιωθείτε ότι εκτελούνται όλες οι υπηρεσίες:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία διαχείρισης (Administrative Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Υπηρεσίες (Services).
 2. Στην περιοχή Υπηρεσίες (Services), βρείτε τις επιλογές Microsoft Exchange Information Store και Microsoft Exchange System Attendant στη στήλη Όνομα (Name) και στη συνέχεια αναζητήστε την επιλογή Εκκίνηση (Started) της στήλης Κατάσταση (Status).
 3. Εάν δεν έχει γίνει εκκίνηση της υπηρεσίας, κάντε δεξιό κλικ στο όνομα της υπηρεσίας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Εκκίνηση (Start).
Επιστροφή στην αρχή

Επιβεβαίωση ότι οι υπηρεσίες εκτελούνται στο τοπικό σύστημα

Το μήνυμα λάθους "503 Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη" (503 Service Unavailable) ενδέχεται να εμφανιστεί όταν οι υπηρεσίες του Exchange 2003 δεν εκτελούνται στο λογαριασμό τοπικού συστήματος (Local System). Για να βεβαιωθείτε ότι οι υπηρεσίες εκτελούνται στο λογαριασμό τοπικού συστήματος (Local System):
 1. Ανοίξτε το στοιχείο Υπηρεσίες (Services).
 2. Στη στήλη Όνομα (Name), βρείτε τις επιλογές Microsoft Exchange Information Store και Microsoft Exchange System Attendant και στη συνέχεια αναζητήστε την επιλογή Local System στη στήλη Σύνδεση ως (Log On As).
 3. Εάν μια υπηρεσία δεν είναι συνδεδεμένη στο λογαριασμό τοπικού συστήματος (Local System):
  • Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα της υπηρεσίας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση (Log On) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός τοπικού συστήματος ( Local System account) της ενότητας Σύνδεση ως (Log On As).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Επιστροφή στην αρχή

Μοντάρισμα των χώρων αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου και των χώρων αποθήκευσης δημόσιου φακέλου

Το μήνυμα λάθους "503 Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη" (503 Service Unavailable) ενδέχεται να εμφανιστεί όταν δεν έχουν μονταριστεί οι χώροι αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου και οι χώροι αποθήκευσης δημόσιου φακέλου στους οποίους θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση. Επομένως, πρέπει να μοντάρετε τους χώρους αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου και τους χώρους αποθήκευσης δημόσιου φακέλου. Για να μοντάρετε τους χώρους αποθήκευσης γραμματοκιβωτίου και τους χώρους αποθήκευσης δημόσιου φακέλου:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Microsoft Exchange και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή System Manager.
 2. Εάν η επιλογή Display administrative groups είναι ενεργοποιημένη, αναπτύξτε το στοιχείο Administrative Groups και στη συνέχεια αναπτύξτε το στοιχείο Πρώτη_διαχειριστική_ομάδα(όπου Πρώτη_διαχειριστική_ομάδα είναι το όνομα της διαχειριστικής σας ομάδας.)
  Σημείωση Για να εμφανίσετε τις διαχειριστικές ομάδες, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Η_εταιρεία_σας, κάντε κλικ στην εντολή Properties, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Display administrative groups, κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα δύο παράθυρα διαλόγου και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του Exchange System Manager.
 3. Αναπτύξτε την ενότητα Servers, αναπτύξτε την ενότητα Όνομα_διακομιστή_Exchange και στη συνέχεια αναπτύξτε την επιλογή First Storage Group.
 4. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Mailbox Store, κάντε κλικ στην εντολή Mount Store και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Public Folder Store, κάντε κλικ στην εντολή Mount Store και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Επιστροφή στην αρχή

Έλεγχος αν υπάρχει κάποιο κλειδί μητρώου που υπερβαίνει τους 259 χαρακτήρες στην ομάδα μητρώου HKEY_CLASSES_ROOT

Το μήνυμα λάθους "503 Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη" (503 Service Unavailable) ενδέχεται να εμφανιστεί όταν υπάρχει ένα κλειδί μητρώου που υπερβαίνει τους 259 χαρακτήρες στην ομάδα μητρώου
HKEY_CLASSES_ROOT
. Κατά την προετοιμασία, η υπηρεσία παροχής OLE DB του Exchange (ExOLEDB) ελέγχει την ομάδα
HKEY_CLASSES_ROOT
, για να εντοπίσει καταχωρημένους τύπους αρχείων. Εάν κάποιο δευτερεύον κλειδί έχει προεπιλεγμένη τιμή που υπερβαίνει τους 259 χαρακτήρες ή υπάρχει λίστα διακριτικού ελέγχου πρόσβασης η οποία δεν ισχύει για ένα από τα δευτερεύοντα κλειδιά, το ExOLEDB ενδέχεται να κλείσει απροσδόκητα.

Εάν κάποιο δευτερεύον κλειδί υπερβαίνει τους 259 χαρακτήρες ή υπάρχει λίστα διακριτικού ελέγχου πρόσβασης η οποία δεν ισχύει, καταγράφονται οι παρακάτω σειρές μηνυμάτων αναγνωριστικού συμβάντος στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογής, όταν κάνετε επανεκκίνηση των υπηρεσιών του Exchange 2003:
Τύπος συμβάντος: Πληροφορίες
Προέλευση συμβάντος: MSExchangeSA
Κατηγορία συμβάντος: Γενικά
Αναγνωριστικό συμβάντος: 9014
Περιγραφή:
Microsoft Exchange System Attendant has been started for Exchange server servername successfully.

(Event Type: Information
Event Source: MSExchangeSA
Event Category: General
Event ID: 9014
Description:
Microsoft Exchange System Attendant has been started for Exchange server servername successfully.)
Τύπος συμβάντος: Πληροφορίες
Προέλευση συμβάντος: MSExchangeSA
Κατηγορία συμβάντος: Παρακολούθηση
Αναγνωριστικό συμβάντος: 9095
Περιγραφή:
The MAD Monitoring thread is initializing.

(Event Type: Information
Event Source: MSExchangeSA
Event Category: Monitoring
Event ID: 9095
Description:
The MAD Monitoring thread is initializing.)
Τύπος συμβάντος: Πληροφορίες
Προέλευση συμβάντος: MSExchangeSA
Κατηγορία συμβάντος: Παρακολούθηση
Αναγνωριστικό συμβάντος: 9096
Περιγραφή:
The MAD Monitoring thread is initialized.

(Event Type: Information
Event Source: MSExchangeSA
Event Category: Monitoring
Event ID: 9096
Description:
The MAD Monitoring thread is initialized.)
Τύπος συμβάντος: Πληροφορίες
Προέλευση συμβάντος: EXOLEDB
Αναγνωριστικό συμβάντος: 101
Περιγραφή:
Microsoft Exchange OLEDB has successfully shutdown.

(Event Type: Information
Event Source: EXOLEDB
Event ID: 101
Description:
Microsoft Exchange OLEDB has successfully shutdown.)
Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: MSExchangeIS
Αναγνωριστικό συμβάντος: 9542
Περιγραφή:
Initialization of external interface OLEDB failed; Error ecServerOOM.

(Event Type: Error
Event Source: MSExchangeIS
Event ID: 9542
Description:
Initialization of external interface OLEDB failed; Error ecServerOOM.)
Επιπλέον, το παρακάτω μήνυμα αναγνωριστικού συμβάντος ενδέχεται να καταγραφεί πολλές φορές στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογής: Η υπηρεσία διαθεσιμότητας (Free/Busy) ενδέχεται επίσης να δημιουργήσει ορισμένα σφάλματα.
Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: EXCDO
Κατηγορία συμβάντος: Γενικά
Αναγνωριστικό συμβάντος: 8206
Περιγραφή:
Calendaring agent failed with error code 0x800XXXXX while saving appointment.

(Event Type: Error
Event Source: EXCDO
Event Category: General
Event ID: 8206
Description:
Calendaring agent failed with error code 0x800XXXXX while saving appointment.)
Το παρακάτω μήνυμα αναγνωριστικού συμβάντος ενδέχεται να καταγραφεί πολλές φορές στο αρχείο καταγραφής του συστήματος:
Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: DCOM
Κατηγορία συμβάντος: Καμία
Αναγνωριστικό συμβάντος: 10002
Περιγραφή:
Access denied attempting to launch a DCOM Server. The server is: {9DA0E106-86CE-11D1-8699-00C04FB98036} The user is SYSTEM/NT AUTHORITY, SID=S-1-5-18

(Event Type: Error
Event Source: DCOM
Event Category: None
Event ID: 10002
Description:
Access denied attempting to launch a DCOM Server. The server is: {9DA0E106-86CE-11D1-8699-00C04FB98036} The user is SYSTEM/NT AUTHORITY, SID=S-1-5-18)
Για να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, εκτελέστε το εργαλείο HKCRScan (HKCRScan.exe). Το εργαλείο HKCRScan απαριθμεί την ομάδα μητρώου HKEY_CLASSES_ROOT, για να εντοπίσει τα δευτερεύοντα κλειδιά που περιέχουν περισσότερους από 259 χαρακτήρες. Επιπλέον, το HKCRScan σάς βοηθά να προσδιορίσετε αν υπάρχει λίστα διακριτικού ελέγχου πρόσβασης που δεν είναι έγκυρη, επιστρέφοντας τον κωδικό σφάλματος 0x5. Αυτός ο κωδικός σφάλματος σημαίνει ότι "Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση", όταν απαριθμεί ένα κλειδί μητρώου. Το εργαλείο HKCRScan είναι ένα εσωτερικό εργαλείο που έχει αναπτυχθεί από τη Microsoft. Για να αποκτήσετε αυτό το εργαλείο, επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services - PSS). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες PSS, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Επιστροφή στην αρχή

Έλεγχος αν υπάρχει κάποιο αντικείμενο πολιτικής ομάδας (Group Policy Object) το οποίο αποτρέπει την προετοιμασία της υπηρεσίας MSExchangeIS

Το μήνυμα λάθους "503 Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη" (503 Service Unavailable) ενδέχεται να εμφανιστεί όταν υπάρχει κάποιο αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) το οποίο αποτρέπει την προετοιμασία της υπηρεσίας MSExchangeIS.

Ίσως παρατηρήσετε μηνύματα αναγνωριστικού συμβάντος τα οποία είναι παρόμοια με τα συμβάν 101 EXOLEDB και το συμβάν 9542 MSExchangeIS που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Σημείωση Οι περιγραφές των μηνυμάτων αναγνωριστικού συμβάντος ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που παρατίθενται σε αυτό το άρθρο.

Ίσως επίσης παρατηρήσετε τα παρακάτω μηνύματα αναγνωριστικού συμβάντος:
Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: EXCDO
Αναγνωριστικό συμβάντος: 8208
Περιγραφή:
Calendaring agent failed with error code 0x8000ffff while expanding recurring appointments.

(Event Type: Error
Event Source: EXCDO
Event ID: 8208
Description:
Calendaring agent failed with error code 0x8000ffff while expanding recurring appointments.)

Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: DCOM
Αναγνωριστικό συμβάντος: 10009
Περιγραφή:
DCOM was unable to communicate with the computer RCC-EXH-02-W using any of the configured protocols.

(Event Type: Error
Event Source: DCOM
Event ID: 10009
Description:
DCOM was unable to communicate with the computer RCC-EXH-02-W using any of the configured protocols.)
Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα:
 1. Εντοπίστε και εξαγάγετε το ακόλουθο κλειδί μητρώου, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 2. Διαγράψτε το παρακάτω κλειδί μητρώου:
  [HKEY_CLASSES_ROOT\AppID\{9DA0E0EA-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}] "LocalService"="MSEXCHANGEIS"
 3. Σημείωση Πριν να συνεχίσετε με αυτό το βήμα, πρέπει να ολοκληρώσετε το βήμα 2.

  Στο βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων DCOM (Dcomcnfg.exe), ορίστε την καρτέλα Ταυτότητα (Identity) της υπηρεσίας ExOLEDB DCOM Service σε Το χρήστη που κάνει την εκκίνηση (The launching user):
  • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε dcomcnfg και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Υπηρεσίες στοιχείων (Component Services) και κατόπιν αναπτύξτε το στοιχείο Υπολογιστές (Computers).

   Σημείωση Η ανάπτυξη του κόμβου Υπολογιστές (Computers) ίσως διαρκέσει αρκετά λεπτά.
  • Αναπτύξτε το στοιχείο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και, στη συνέχεια, αναπτύξτε το στοιχείο Παράμετροι DCOM (DCOM Config).
   Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
   Το αναγνωριστικό κλάσης {9DA0E103-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}, στοιχείο C:\Program Files\Exchsrvr\bin\STORE.EXE και τίτλος Exoledb Session Factory έχει την ονομαστική τιμή AppID, αλλά δεν έχει εγγραφεί στο \\HKEY_CLASSES_ROOT\AppId. Θέλετε να γίνει εγγραφή του;

   (The CLSID {9DA0E103-86CE-11D1-8699-00C04FB98036}, item C:\Program Files\Exchsrvr\bin\STORE.EXE and title Exoledb Session Factory has the named value AppID, but is not recorded under \\HKEY_CLASSES_ROOT\AppId. Do you wish to record it?)
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
  • Στην περιοχή Παράμετροι DCOM (DCOM Config), κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Exoledb Session Factory και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).

   Σημαντικό Το στοιχείο Exoledb Session Factory δεν εμφανίζεται, εάν δεν καταργήσετε το κλειδί μητρώου που περιγράφεται στο βήμα 2. Επιπλέον, όταν κάνετε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties), το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες: Exoledb Session Factory (Exoledb Session Factory Properties) ενδέχεται να εμφανιστεί έπειτα από αρκετά λεπτά.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Ταυτότητα (Identity), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Το χρήστη που κάνει την εκκίνηση (The launching user) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  Εάν αυτή η διαδικασία επιλύσει το σφάλμα "503 Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη" (503 Service Unavailable) για το OWA, το ζήτημα σχετίζεται με ένα GPO. Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε το GPO που προκαλεί το ζήτημα. Εάν αυτή η διαδικασία δεν επιλύσει το σφάλμα "503 Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη" (503 Service Unavailable), εισαγάγετε το κλειδί μητρώου που έχετε εξαγάγει και διαγράψει. Η οριστική κατάργηση αυτού του κλειδιού μητρώου μπορεί να προκαλέσει άλλα ζητήματα στο διακομιστή, εάν το ζήτημα δεν σχετίζεται με ένα GPO.
Επιστροφή στην αρχή

Επανάληψη της καταχώρησης των στοιχείων MDAC

Εάν εμφανίζονται μηνύματα αναγνωριστικού συμβάντος 101 EXOLEDB και 9542 MSExchangeIS όπως τα παρακάτω μηνύματα αναγνωριστικού συμβάντος, ορισμένα στοιχεία MDAC (Microsoft Data Access Components) ενδέχεται να έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα και να πρέπει να τα καταχωρήσετε ξανά:
Τύπος συμβάντος: Πληροφορίες
Προέλευση συμβάντος: EXOLEDB
Αναγνωριστικό συμβάντος: 101
Περιγραφή:
Microsoft Exchange OLEDB has successfully shutdown.

(Event Type: Information
Event Source: EXOLEDB
Event ID: 101
Description:
Microsoft Exchange OLEDB has successfully shutdown.)
Τύπος συμβάντος: Σφάλμα
Προέλευση συμβάντος: MSExchangeIS
Αναγνωριστικό συμβάντος: 9542
Περιγραφή:
Initialization of external interface OLEDB failed; Error Unknown error.

(Event Type: Error
Event Source: MSExchangeIS
Event ID: 9542
Description:
Initialization of external interface OLEDB failed; Error Unknown error.)

Η ακόλουθη λίστα περιέχει τα αρχεία .dll που πρέπει να διαθέτετε, ώστε να μπορέσετε να επαναλάβετε την καταχώρηση των στοιχείων MDAC για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα. Πρέπει να διακόψετε την υπηρεσία Information Store πριν να καταχωρήσετε ξανά τα αρχεία και στη συνέχεια να κάνετε επανεκκίνηση της υπηρεσίας Information Store, μετά την επιτυχή επανάληψη της καταχώρησης των παρακάτω αρχείων .dll.

Σημείωση Η έκδοση του αρχείου Oledb32.dll πρέπει να είναι η 2.8.1022.0 ή νεότερη.
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32r.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaipp.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\ado\Msado15.dll
 • C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\Msdaurl.dll
Για να καταχωρήσετε ένα αρχείο .dll:
 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε regsvr32 και στη συνέχεια τη διαδρομή και το όνομα του αρχείου .dll που θέλετε να καταχωρήσετε. Για παράδειγμα, για να επαναλάβετε την καταχώρηση του αρχείου Oledb32.dll, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών:
  regsvr32 "c:\program files\common files\system\ole db\oledb32.dll"
Σημείωση Όταν προσπαθείτε να καταχωρήσετε ένα από αυτά τα αρχεία, ίσως εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το εξής:
Η φόρτωση της βιβλιοθήκης ("διαδρομή και όνομα αρχείου") απέτυχε - Δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί η καθορισμένη διαδικασία

(Load library("path and file name") failed - The specified procedure could not be found)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σενάριο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
837285 Οι χρήστες ενδέχεται να λάβουν ένα μήνυμα λάθους "503 Service Unavailable" στον Exchange Server 2003 κατά την προσπάθειά τους να χρησιμοποιήσουν ένα πρόγραμμα περιήγησης για να έχουν πρόσβαση στο OWA
Επιστροφή στην αρχή

Επαλήθευση δικαιωμάτων για το κλειδί μητρώου HKEY_CLASSES_ROOT

Τα προεπιλεγμένα δικαιώματα είναι τα εξής.
ΡόλοςΔικαιώματα
AdministratorsΠλήρης έλεγχος, Ανάγνωση (Full Control, Read)
Authenticated UsersΑνάγνωση (Read)
CREATOR OWNERΕιδικά δικαιώματα
Server OperatorsΑνάγνωσης, Ειδικά δικαιώματα (Read)
SYSTEMΠλήρης έλεγχος, Ανάγνωση (Full Control, Read)
DACL
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 823159 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 06:07:00 - Αναθεώρηση: 6.2

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition

 • kbhowtomaster KB823159
Σχόλια
pe.net/common/oauth2/authorize?response_type=id_token&client_id=fdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpreview.support.microsoft.com%2Fsilentauth&state=b2448eb5-1b98-4119-b22c-b5dcb17fee60%7Cfdf9885b-dd37-42bf-82e5-c3129ef5a302&client-request-id=9b4bec48-a5ac-4fb1-835c-c4616c14d034&x-client-SKU=Js&x-client-Ver=1.0.11&prompt=none&nonce=01a650d1-16e6-4333-99ed-98c0675468bd">