Εμφανίζεται το μήνυμα Page not found όταν χρησιμοποιείτε το Outlook Web Access (OWA) για να πραγματοποιήσετε περιήγηση στο πρόγραμμα-πελάτη Exchange Server 2003 μετά την εγκατάσταση των υπηρεσιών Windows SharePoint Services

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Outlook Web Access, για να πραγματοποιήσετε περιήγηση στο πρόγραμμα-πελάτη Microsoft Exchange Server 2003, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Page not found
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να προκύψει μετά την εγκατάσταση των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services σε διακομιστή που εκτελεί τον Microsoft Exchange Server. Το φίλτρο ISAPI των υπηρεσιών Windows SharePoint Services χειρίζεται όλες τις εισερχόμενες διευθύνσεις URL. Όταν πραγματοποιείτε περιήγηση σε έναν από τους εικονικούς καταλόγους του Exchange Server 2003, το φίλτρο ISAPI δεν βρίσκει τη διαδρομή URL του φακέλου.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα και για να λειτουργούν σωστά οι υπηρεσίες Windows SharePoint Services και ο Exchange Server 2003, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας Kerberos και να εξαιρέσετε τους φακέλους (καταλόγους) που χρησιμοποιεί ο Microsoft Exchange Server 2003. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ρυθμίστε τις παραμέτρους του εικονικού διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services και τα προγράμματα του Exchange Server 2003, ώστε να χρησιμοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας Kerberos.

  Όταν ένας εικονικός διακομιστής αναπτύσσεται με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, απενεργοποιείται ο έλεγχος ταυτότητας Kerberos και ενεργοποιείται ο ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας των Windows. Για να λειτουργεί σωστά ο Exchange Server 2003, πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του εικονικού διακομιστή, ώστε να χρησιμοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας Kerberos. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων των υπηρεσιών Windows SharePoint Services για χρήση του ελέγχου ταυτότητας Kerberos, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  832769 Τρόπος ρύθμισης των παραμέτρων του εικονικού διακομιστή με υπηρεσίες Windows SharePoint Services, ώστε να χρησιμοποιεί τον έλεγχο ταυτότητας Kerberos, και τρόπος εναλλαγής από έλεγχο ταυτότητας Kerberos σε έλεγχο ταυτότητας NTLM
 2. Εξαιρέστε τους ακόλουθους φακέλους (καταλόγους) που χρησιμοποιεί ο Microsoft Exchange Server 2003:
  • Public
  • Exchange
  • Exadmin
  • OMA
  • Microsoft-Server-ActiveSync
  • ExchWeb
  Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  • Στο διακομιστή που εκτελεί τον Exchange Server 2003 και τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, κάντε κλικ στο κουμπί Start, κάντε κλικ στην επιλογή Administrative Tools και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή SharePoint Central Administration.
  • Στην περιοχή Virtual Server Configuration, κάντε κλικ στο στοιχείο Configure virtual server settings.
  • Στην καρτέλα Virtual Server List, κάντε κλικ στον εικονικό διακομιστή στον οποίο πρέπει να προσθέσετε τις διαδρομές που εξαιρούνται.
  • Κάτω από την περιοχή Virtual Server Management, κάντε κλικ στο στοιχείο Define Managed Paths.
  • Στην ενότητα Add a New Path, πληκτρολογήστε τη διαδρομή που θα εξαιρεθεί στο πλαίσιο Path.
  • Κάντε κλικ στην επιλογή Excluded Path και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
  • Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 6 για κάθε φάκελο που θέλετε να εξαιρέσετε.
Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Outlook Mobile Access με τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, πρέπει να ολοκληρώσετε ένα επιπλέον βήμα, εκτός από τη μη συμπερίληψη της διαδρομής OMA, για να κάνετε δυνατή την πρόσβαση σε αυτόν τον εικονικό κατάλογο. Ανοίξτε το αρχείο OMA Web.config, που βρίσκεται στην ακόλουθη διαδρομή
\Program Files\Exchsrvr\OMA\browse\web.config
, και προσθέστε τις ακόλουθες οδηγίες στο Web.config ανάμεσα στα <system.web></system.web>. Προσθέστε αυτές τις οδηγίες αμέσως μετά το <system.web>, για να το διατηρήσετε όσο το δυνατόν πιο απλό:
<!--     Clear out the WSS ASP.Net handler and specify the default ASP.Net handler for all pages   -->   <httpHandlers>    <clear />    <add verb="*" path="*.aspx" type="System.Web.UI.PageHandlerFactory, System.Web, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" />  </httpHandlers>   <!--     Set the trust back to Full. WSS configures a very restrictive trust policy that does not allow OMA to run correctly.  -->   <trust level="Full" originUrl="" />   <!--     Enable the session module. This can also be enabled on the WSS Web.config, but is not enabled by default.      If you receive the following message:     Parser Error Message: The module 'Session' is already in the application and cannot be added again     You can remove the following <httpModules></httpModules> section as session is already enabled on the virtual server   -->   <httpModules>    <add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>  </httpModules> <!-- Enable Session for the pages in the OMA application --> <pages enableSessionState="true" enableViewState="true" enableViewStateMac="true" validateRequest="false" />
Αφού προσθέσετε τις οδηγίες στο Web.config, αποθηκεύστε το αρχείο.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 823265 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 03:20:22 - Αναθεώρηση: 5.1

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbprb KB823265
Σχόλια