Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Πως να αποτρέψετε τους χρήστες να συνδέονται σε συσκευές αποθήκευσης USB;

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περιγραφή ζητήματος
Υποθέστε ότι θέλετε να αποτρέψετε τους χρήστες να συνδεθούν σε μια συσκευή αποθήκευσης USB η οποία είναι συνδεδεμένη σε έναν υπολογιστή που λειτουργεί με Windows XP, Windows Server 2003 ή Windows 2000. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται δύο μέθοδοι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτόν τον σκοπό.
Επίλυση
Για να εμποδίσετε τους χρήστες να συνδεθούν σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, χρησιμοποιήστε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω διαδικασίες ανάλογα με την περίσταση.

Αν δεν είναι ήδη εγκαταστημένη στον υπολογιστή μια συσκευή αποθήκευσης USB

Αν δεν είναι ήδη εγκαταστημένη στον υπολογιστή μια συσκευή αποθήκευσης USB, αντιστοιχίστε τον χρήστη ή την ομάδα και τις άδειες Άρνηση (Deny) του λογαριασμού τοπικού συστήματος στα παρακάτω αρχεία:
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf
 • %SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf
Μετά από αυτήν τη διαδικασία, οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης μιας συσκευής αποθήκευσης USB στον υπολογιστή. Για να εκχωρήσετε σε ένα χρήστη ή ομάδα δικαιώματα "Άρνηση" (Deny) στα αρχεία Usbstor.pnf και Usbstor.inf, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε την "Εξερεύνηση των Windows" (Windows Explorer) και κατόπιν εντοπίστε το φάκελο %SystemRoot%\Inf
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Usbstor.pnf και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 4. Στη λίστα Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names), προσθέστε τον χρήστη ή την ομάδα για τα οποία θέλετε να ορίσετε δικαιώματα Άρνηση (Deny).
 5. Στη λίστα Δικαιώματα για (Permissions for)UserName ή GroupName, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άρνηση (Deny) δίπλα στην επιλογή Πλήρης έλεγχος (Full Control).

  Σημείωση Επιπλέον, προσθέστε το λογαριασμό System στη λίστα Άρνηση (Deny).
 6. Στη λίστα Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names), επιλέξτε τον λογαριασμό SYSTEM.
 7. Στη λίστα Δικαιώματα για (Permissions for)UserName ή GroupName, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άρνηση (Deny) δίπλα στην επιλογή Πλήρης έλεγχος (Full Control) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.
 8. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Usbstor.inf και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 9. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 10. Στη λίστα Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names), προσθέστε τον χρήστη ή την ομάδα για τα οποία θέλετε να ορίσετε δικαιώματα Άρνηση (Deny).
 11. Στη λίστα Δικαιώματα για (Permissions for)UserName ή GroupName, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άρνηση (Deny) δίπλα στην επιλογή Πλήρης έλεγχος (Full Control).
 12. Στη λίστα Ονόματα χρηστών ή ομάδων (Group or user names), επιλέξτε τον λογαριασμό SYSTEM.
 13. Στη λίστα Δικαιώματα για (Permissions for)UserName ή GroupName, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Άρνηση (Deny) δίπλα στην επιλογή Πλήρης έλεγχος (Full Control) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή OK.

Όταν μια συσκευή αποθήκευσης USB είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή


Όταν μια συσκευή αποθήκευσης USB είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή, μπορείτε να αλλάξετε το μητρώο για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία όταν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο υπολογιστή. Για να επιλυθεί αυτό το πρόβλημα από εμάς, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Αν προτιμάτε να επιλύσετε το πρόβλημα μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση (Fix it for me)


Για την αυτόματη επίλυση του προβλήματος, κάντε κλικ στη σύνδεση Επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου File Download (Λήψη αρχείου) και ακολουθήστε τα βήματα αυτού του οδηγού.

Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την αυτόματη επιδιόρθωση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και εκτελέστε την αργότερα στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".

Επίλυση από το χρήστη (Let me fix it myself)

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα αν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά αυτά τα βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base) της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows XP
Όταν μια συσκευή αποθήκευσης USB είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή, ορίστε την τιμή Start για το ακόλουθο κλειδί μητρώου σε 4:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
Μετά από αυτήν τη διαδικασία, η συσκευή αποθήκευσης USB δεν λειτουργεί όταν ο χρήστης τη συνδέει στον υπολογιστή. Για να ορίσετε την τιμή Start, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε regedit και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο εξής κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor
 4. Στο παράθυρο λεπτομερειών, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Έναρξη (Start).
 5. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε 4, κάντε κλικ στην επιλογή Δεκαεξαδικό (Hexadecimal) (αν δεν είναι ήδη επιλεγμένη) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.
Περισσότερες πληροφορίες
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της συσκευής USB για να ζητήσετε ένα νεότερο πρόγραμμα οδήγησης. Για πληροφορίες σχετικά με τον κατασκευαστή του υλικού σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web:Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές προκειμένου να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.
επίλυση fixit
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 823732 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/25/2011 00:46:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • kbmsifixme kbfixme kbinfo KB823732
Σχόλια
>CustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write(" ">