Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

MS03-034: Ελάττωμα στο NetBIOS θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκάλυψη πληροφοριών

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Το βασικό σύστημα εισόδου/εξόδου δικτύου (NetBIOS) είναι ένα API που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από προγράμματα σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN). Το NetBIOS παρέχει προγράμματα με ομοιόμορφο σύνολο εντολών για τη ζήτηση υπηρεσιών χαμηλότερου επιπέδου που πρέπει να διαθέτουν τα προγράμματα ώστε να διαχειρίζονται ονόματα, να εκτελούν περιόδους λειτουργίας και να στέλνουν datagram μεταξύ κόμβων σε ένα δίκτυο.

Εντοπίστηκε στα Microsoft Windows ένα ζήτημα ασφαλείας το οποίο θα μπορούσε να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να δει πληροφορίες στη μνήμη του υπολογιστή σας μέσω κάποιου δικτύου. Αυτό το θέμα ευπάθειας αφορά μία από τις υπηρεσίες του NetBIOS μέσω TCP/IP (NetBT), το NetBIOS Name Server (NBNS). Με την υπηρεσία αυτή, μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση IP ενός υπολογιστή χρησιμοποιώντας το όνομα NetBIOS του υπολογιστή και αντίστροφα.

Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η απόκριση σε μια ερώτηση της υπηρεσίας ονόματος NetBT θα μπορούσε, μαζί με την συνηθισμένη απόκριση, να περιέχει τυχαία δεδομένα από τη μνήμη του υπολογιστή προορισμού. Τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να είναι κείμενο HTML, εάν ο χρήστης του υπολογιστή προορισμού χρησιμοποιεί ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, ή μπορεί να περιέχουν άλλους τύπους δεδομένων που υπήρχαν στη μνήμη τη στιγμή κατά την οποία ο υπολογιστής προορισμού αποκρίθηκε σε μια ερώτηση της υπηρεσίας ονόματος NetBT.

Ένας εισβολέας θα μπορούσε να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το θέμα ευπάθειας, στέλνοντας στον υπολογιστή προορισμού ένα ερώτημα της υπηρεσίας ονόματος NetBT και ψάχνοντας κατόπιν προσεκτικά την απόκριση ώστε να εντοπίσει τυχαία δεδομένα της μνήμης του υπολογιστή που τυχόν περιλαμβάνονται.

Σημείωση Εάν τηρούνται οι συνηθισμένες πρακτικές ασφαλείας και εάν η θύρα 137 του πρωτοκόλλου UDP (User Datagram Protocol) έχει μπλοκαριστεί στο τείχος προστασίας, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν οι επιθέσεις μέσω Internet .

Παράγοντες που αμβλύνουν τις επιπτώσεις
 • Η αποκάλυψη οποιωνδήποτε πληροφοριών είναι απόλυτα τυχαία.
 • Από προεπιλογή, το Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Firewall - ICF) μπλοκάρει αυτές τις θύρες. Το Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Firewall - ICF) διατίθεται με τα Windows XP και τον Windows Server 2003.
 • Για να εκμεταλλευτεί αυτό το θέμα ευπάθειας, ένας εισβολέας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στείλει μια ειδικά δημιουργημένη αίτηση NetBT στη θύρα 137 του υπολογιστή προορισμού και στη συνέχεια να εξετάσει την απόκριση, για να δει αν περιλαμβάνονται κάποια τυχαία δεδομένα από τη μνήμη του υπολογιστή. Για περιβάλλοντα intranet, συνήθως υπάρχει πρόσβαση σε αυτές τις θύρες, αλλά για υπολογιστές συνδεδεμένους στο Internet, οι θύρες αυτές συνήθως αποκλείονται από τείχος προστασίας.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την επίλυση αυτής της ευπάθειας, κάντε κλικ στην κατάλληλη σύνδεση από την παρακάτω λίστα.

Windows Server 2003 (όλες οι εκδόσεις)

Πληροφορίες λήψης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):


Windows Server 2003 (Εκδόσεις 32-bit)Windows Server 2003 (Εκδόσεις 64-bit) Ημερομηνία κυκλοφορίας: 3 Σεπτεμβρίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας απαιτεί την επίσημη έκδοση του Windows Server 2003.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f: Αναγκαστικό κλείσιμο άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /n: Χωρίς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που καταργούνται.
 • /o: Αντικατάσταση αρχείων OEM χωρίς ειδοποίηση.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Χρήση κατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
 • /l: Λίστα των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • /x: Εξαγωγή αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).

Πληροφορίες ανάπτυξης

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας χωρίς παρέμβαση του χρήστη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsServer2003-KB824105-x86-ENU /u /q
Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας χωρίς επιβολή επανεκκίνησης του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsServer2003-KB824105-x86-ENU /z
Σημείωση Μπορείτε να συνδυάσετε αυτούς τους διακόπτες σε μία εντολή.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας με τις υπηρεσίες Software Update Services, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας, πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe, για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας. Το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe βρίσκεται στο φάκελο %Windir%\$NTUninstallKB824105$\Spuninst. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f: Αναγκαστικό κλείσιμο άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Χρήση κατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας δεν αντικαθιστά άλλες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος Όνομα αρχείου Φάκελος Πλατφόρμα  ----------------------------------------------------------------------------  18-Jul-2003 15:15 5.2.3790.69  534.016 Netbt.sys   Rtmgdr  Ia64  18-Jul-2003 15:15 5.2.3790.69  534.016 Netbt.sys   Rtmqfe  Ia64  18-Jul-2003 15:16 5.2.3790.69  195.072 Netbt.sys   Rtmgdr  X86  18-Jul-2003 15:15 5.2.3790.69  195.072 Netbt.sys   Rtmqfe  X86
Σημείωση Όταν κάνετε εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας σε υπολογιστή με Windows Server 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει εάν οποιοδήποτε από τα αρχεία τα οποία ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχει ενημερωθεί προηγουμένως από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει στον υπολογιστή σας τα αρχεία της επείγουσας επιδιόρθωσης. Διαφορετικά, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει στον υπολογιστή σας τα αρχεία GDR (General Distribution Releases). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824994 Περιγραφή των περιεχομένων ενός πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων Windows Server 2003
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα αρχεία που εγκαθιστά αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, εξετάζοντας το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP1\KB824105\Filelist
Για να επιβεβαιώσετε τα μεμονωμένα αρχεία, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες ημερομηνίας/ώρας και έκδοσης που παρέχονται στον πίνακα πληροφοριών αρχείου, για να βεβαιωθείτε ότι στον υπολογιστή σας βρίσκονται τα σωστά αρχεία.

Windows XP

Πληροφορίες λήψης
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition και Windows XP Tablet PC Edition
Windows XP 64-bit Edition, έκδοση του 2002Windows XP 64-bit Edition, έκδοση του 2003 Ημερομηνία κυκλοφορίας: 3 Σεπτεμβρίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας απαιτεί την επίσημη έκδοση των Windows XP ή του Windows XP Service Pack 1 (SP1). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322389 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows XP

Πληροφορίες εγκατάστασης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f: Αναγκαστικό κλείσιμο άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /n: Χωρίς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που καταργούνται.
 • /o: Αντικατάσταση αρχείων OEM χωρίς ειδοποίηση.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Χρήση κατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
 • /l: Λίστα των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • /x: Εξαγωγή αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).

Πληροφορίες ανάπτυξης

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας χωρίς παρέμβαση του χρήστη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsXP-KB824105-x86-ENU /u /q
Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας χωρίς επιβολή επανεκκίνησης του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsXP-KB824105-x86-ENU /z
Σημείωση Μπορείτε να συνδυάσετε αυτούς τους διακόπτες σε μία εντολή.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας με τις υπηρεσίες Software Update Services, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας, πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας δεν αντικαθιστά άλλες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition και Windows XP Tablet PC Edition

   Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος  Όνομα αρχείου  Πλατφόρμα   -----------------------------------------------------------------------------------   23-Jul-2003 16:15 5.1.2600.117  149.120  Netbt.sys    X86 (πριν από το SP1)   08-Jul-2003 21:48 5.1.2600.1243  149.248  Netbt.sys    X86 (με SP1)
Windows XP 64-bit Edition, έκδοση του 2002
   Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση     Μέγεθος  Όνομα αρχείου  Πλατφόρμα   ------------------------------------------------------------------------------------   23-Jul-2003 16:15 5.1.2600.117  553.088  Netbt.sys    Ia64 (πριν από το SP1)   08-Jul-2003 21:49 5.1.2600.1243  553.728  Netbt.sys    Ia64 (με SP1)


Windows XP 64-bit Edition, έκδοση του 2003
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος  Όνομα αρχείου  Φάκελος  Πλατφόρμα  ------------------------------------------------------------------------------------  18-Jul-2003 15:15 5.2.3790.69    534.016  Netbt.sys    Rtmgdr  Ia64  18-Jul-2003 15:15 5.2.3790.69    534.016  Netbt.sys    Rtmqfe  Ia64
Σημείωση Οι εκδόσεις Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Tablet PC Edition και Windows XP 64-Bit Edition, έκδοση του 2002, αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας υπάρχουν ως πακέτα διπλής λειτουργίας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα διπλής λειτουργίας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328848 Περιγραφή πακέτων ενημερωμένης έκδοσης διπλής λειτουργίας για τα Windows XP
Σημείωση Όταν κάνετε εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας Windows XP 64-bit Edition, έκδοση του 2003, σε υπολογιστή με Windows XP 64-Bit Edition, έκδοση του 2003, το πρόγραμμα εγκατάστασης ελέγχει εάν οποιοδήποτε από τα αρχεία τα οποία ενημερώνονται στον υπολογιστή σας έχει ενημερωθεί προηγουμένως από μια επείγουσα επιδιόρθωση της Microsoft. Εάν έχετε εγκαταστήσει προηγουμένως μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από αυτά τα αρχεία, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει στον υπολογιστή σας τα αρχεία της επείγουσας επιδιόρθωσης. Διαφορετικά, το πρόγραμμα εγκατάστασης αντιγράφει στον υπολογιστή σας τα αρχεία GDR (General Distribution Releases). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824994 Περιγραφή των περιεχομένων ενός πακέτου ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων Windows Server 2003
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα αρχεία που εγκαθιστά αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, εξετάζοντας το ακόλουθο κλειδί μητρώου.

Windows XP:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP1\KB824105\Filelist
Windows XP με Service Pack 1 (SP1):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows XP\SP2\KB824105\Filelist
Για να επιβεβαιώσετε τα μεμονωμένα αρχεία, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες ημερομηνίας/ώρας και έκδοσης που παρέχονται στον πίνακα πληροφοριών αρχείου, για να βεβαιωθείτε ότι στον υπολογιστή σας βρίσκεται το σωστό αρχείο.

Windows 2000 Server

Πληροφορίες λήψης


Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):


Ημερομηνία κυκλοφορίας: 3 Σεπτεμβρίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Σημείωση Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας δεν εγκαθίσταται στον Windows 2000 Datacenter Server. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης μιας ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας για τον Windows 2000 Datacenter Server, επικοινωνήστε με το συμμετέχοντα προμηθευτή ΟΕΜ. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον Windows 2000 Datacenter Server, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
265173 Το πρόγραμμα Datacenter και το προϊόν διακομιστή Windows 2000 Datacenter Server

Προϋποθέσεις

Για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας απαιτείται το Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ή το Windows 2000 Service Pack 4 (SP4).

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260910 Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack των Windows 2000

Πληροφορίες εγκατάστασης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f: Αναγκαστικό κλείσιμο άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /n: Χωρίς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων που καταργούνται.
 • /o: Αντικατάσταση αρχείων OEM χωρίς ειδοποίηση.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Χρήση κατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
 • /l: Λίστα των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • /x: Εξαγωγή αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB824105

Πληροφορίες ανάπτυξης

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας χωρίς την παρέμβαση χρήστη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
Windows2000-KB824105-x86-ENU /u /q
Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας χωρίς επιβολή επανεκκίνησης του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
Windows2000-KB824105-x86-ENU /z
Σημείωση Μπορείτε να συνδυάσετε αυτούς τους διακόπτες σε μία εντολή.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας με τις υπηρεσίες Software Update Services, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας, πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe, για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας. Το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe βρίσκεται στο φάκελο %Windir%\$NTUninstallKB824105$\Spuninst. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f: Αναγκαστικό κλείσιμο άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Χρήση κατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας δεν αντικαθιστά άλλες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος  Όνομα αρχείου  -------------------------------------------------------------  16-Jul-2003 17:44 5.0.2195.6783   163.600  Netbt.sys 
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα αρχεία που εγκαθιστά αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, εξετάζοντας το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows 2000\SP5\KB824105\Filelist
Για να επιβεβαιώσετε τα μεμονωμένα αρχεία, χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες ημερομηνίας/ώρας και έκδοσης που παρέχονται στον πίνακα πληροφοριών αρχείου, για να βεβαιωθείτε ότι στον υπολογιστή σας βρίσκονται τα σωστά αρχεία.

Windows NT Workstation και Windows NT Server 4.0 Server

Πληροφορίες λήψης
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Windows NT Workstation 4.0 και Windows NT Server 4.0 Server: Windows NT 4.0 Server, Terminal Server Edition: Ημερομηνία κυκλοφορίας: 3 Σεπτεμβρίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας απαιτείται το Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a) ή το Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6).

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
152734 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack των Windows NT 4.0

Πληροφορίες εγκατάστασης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /y: Εκτέλεση κατάργησης (μόνο με τους διακόπτες /m ή /q).
 • /f: Επιβολή κλεισίματος προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας.
 • /n: Χωρίς δημιουργία φακέλου Uninstall.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
 • /q: Εγκατάσταση χωρίς μηνύματα ή κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση, χωρίς περιβάλλον εργασίας χρήστη (αυτός ο διακόπτης είναι υπερσύνολο του διακόπτη /m).
 • /m: Κατάσταση λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση με περιβάλλον εργασίας χρήστη.
 • /l: Λίστα των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • /x: Εξαγωγή αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).

Πληροφορίες ανάπτυξης

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας χωρίς παρέμβαση του χρήστη σε έναν υπολογιστή με Windows NT 4.0, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsNT4Server-KB824105-x86-ENU.EXE /q
Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας χωρίς παρέμβαση του χρήστη σε έναν υπολογιστή με Windows NT 4.0 Server, Terminal Server Edition, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsNT4TerminalServer-KB824105-x86-ENU.EXE /q
Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας σε έναν υπολογιστή με Windows NT 4.0 χωρίς επιβολή επανεκκίνησης του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsNT4Server-KB824105-x86-ENU.EXE /z
Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας σε έναν υπολογιστή με Windows NT 4.0 χωρίς επιβολή επανεκκίνησης του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
WindowsNT4TerminalServer-KB824105-x86-ENU.EXE /z
Σημείωση Μπορείτε να συνδυάσετε αυτούς τους διακόπτες σε μία εντολή.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας με τις υπηρεσίες Software Update Services, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, πρέπει να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Hotfix.exe για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας. Το βοηθητικό πρόγραμμα Hotfix.exe βρίσκεται στο φάκελο %Windir%\$NTUninstallKB824105$. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f: Αναγκαστικό κλείσιμο άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Χρήση κατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας δεν αντικαθιστά άλλες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).

Windows NT 4.0 Server:
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος  Όνομα αρχείου  ------------------------------------------------------------  16-Jul-2003 13:44 4.0.1381.7224  125.296  Netbt.sys  
Windows NT 4.0 Server, Terminal Server Edition:
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος  Όνομα αρχείου  ------------------------------------------------------------  16-Jul-2003 13:44 4.0.1381.7224  125.296  Netbt.sys  
Για να επαληθεύσετε ότι η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας, επιβεβαιώστε ότι όλα τα αρχεία που αναφέρονται στον πίνακα πληροφοριών αρχείου υπάρχουν στον υπολογιστή.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Παρόλο που η Microsoft προτρέπει όλους τους πελάτες να εφαρμόσουν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας το συντομότερο δυνατό, υπάρχουν αρκετοί εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο μεταξύ οι οποίοι μπορεί να σας βοηθήσουν να αποτρέψετε το φορέα που χρησιμοποιείται για την εκμετάλλευση αυτού του θέματος ευπάθειας.

Αυτοί οι εναλλακτικοί τρόποι αντιμετώπισης είναι προσωρινά μέτρα. Μπορεί απλώς να σας βοηθήσουν να αποκλείσετε τις διαδρομές της επίθεσης. Δεν διορθώνουν το υποκείμενο θέμα ευπάθειας.

Οι ενότητες που ακολουθούν παρέχουν πληροφορίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να προστατέψετε τον υπολογιστή σας από επίθεση. Κάθε ενότητα περιγράφει τους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή σας και το επίπεδο λειτουργικότητας που απαιτείτε.
 • Αποκλείστε τα πρωτόκολλα TCP και UDP στη θύρα 137 του τείχους προστασίας στους υπολογιστές που επηρεάζονται.

  Η θύρα 137 χρησιμοποιείται από την υπηρεσία ονόματος NetBT. Ο αποκλεισμός των πρωτοκόλλων TCP και UDP στο τείχος προστασίας μπορεί να βοηθήσει τους υπολογιστές που βρίσκονται πίσω από το τείχος προστασίας να αποφύγουν τις προσπάθειες εκμετάλλευσης αυτών των θεμάτων ευπάθειας. Χρησιμοποιήστε το Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Firewall - ICF) (διατίθεται μόνο με τα Windows XP και τον Windows Server 2003). Εάν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall) στα Windows XP ή στον Windows Server 2003 για να βοηθήσετε στην προστασία της σύνδεσής σας με το Internet, από προεπιλογή θα αποκλείσει την εισερχόμενη κίνηση NetBT από το Internet. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης του Τείχους προστασίας σύνδεσης στο Internet (Internet Connection Firewall - ICF) και άλλες διαθέσιμες επιλογές, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
 • Αποκλείστε τη θύρα που επηρεάζεται χρησιμοποιώντας ένα φίλτρο ασφαλείας IPSec (Internet Protocol security) στον υπολογιστή που επηρεάζεται.

  Μπορεί να βοηθήσετε στην διασφάλιση των επικοινωνιών δικτύου σε υπολογιστές με Windows 2000, εάν χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση ασφαλείας IPSec. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλείας IPSec και τον τρόπο εφαρμογής φίλτρων, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  313190 Τρόπος χρήσης λίστας φίλτρων IP της ρύθμισης ασφαλείας IPSec στα Windows 2000
  813878 Τρόπος αποκλεισμού συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και θυρών του δικτύου, με τη χρήση της ρύθμισης ασφαλείας IPSec
 • Απενεργοποίηση του NetBIOS μέσω TCP/IP (NetBT).

  Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το NetBT σε υπολογιστές με Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ενέργεια και τις συνέπειές της, ανατρέξτε στην ενότητα "Έννοιες του NetBIOS μέσω TCP/IP (NetBT)" (NetBIOS over TCP/IP (NetBT) concepts) στο υλικό τεκμηρίωσης των Windows 2000 (στα αγγλικά):
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία του υπολογιστή σας όταν είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι αυτό το ζήτημα μπορεί να προκαλέσει κάποιο βαθμό ευπάθειας ασφαλείας στα προϊόντα της Microsoft που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".
Περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ευπάθειας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
ενημερωμένη_έκδοση_κώδικα_ασφαλείας
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 824105 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/03/2007 05:50:12 - Αναθεώρηση: 13.5

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.5, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0a, Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbqfe kbhotfixserver kbwin2000presp5fix kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbbug KB824105
Σχόλια
>y: none; " src="https://c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">mp;did=1&t=">did=1&t="> var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("