Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή της Υπηρεσίας καταχώρησης Αδειών Χρήσης (License Logging Service) σε λειτουργικά συστήματα του Windows Server

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Η Υπηρεσία καταχώρησης Αδειών Χρήσης (License Logging Service - LLS) είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε αρχικά για να βοηθά τους πελάτες να διαχειρίζονται άδειες χρήσης για τα προϊόντα διακομιστή Microsoft για τα οποία δίνονται άδειες χρήσης στα πλαίσια του μοντέλου Άδειας πρόσβασης πελάτη για διακομιστές (Server Client Access License - CAL). Το εργαλείο LLS εμφανίστηκε στον Windows NT Server 3.51. Από προεπιλογή, το εργαλείο LLS είναι απενεργοποιημένο στον Windows Server 2003. Εξαιτίας των περιορισμών της αρχικής σχεδίασης και των εξελισσόμενων όρων και συνθηκών των αδειών χρήσης, το LLS δεν μπορεί να παρέχει ακριβή εικόνα του συνολικού αριθμού CAL που αγοράζονται, σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό CAL που χρησιμοποιούνται σε ένα μεμονωμένο διακομιστή ή σε ολόκληρη την επιχείρηση. Τα CAL που αναφέρονται από το LLS μπορεί να έρχονται σε διένεξη με την ερμηνεία της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη (End User License Agreement - EULA) και με τα Δικαιώματα χρήσης προϊόντος (Product Usage Rights - PUR). Το LLS δεν θα περιληφθεί στις μελλοντικές εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος των Windows.

Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιείτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Άδεια" (Licensing) (Llsmgr.msc) για να προβάλετε το ιστορικό αγοράς των αδειών χρήσης προϊόντων, το παράθυρο "Ιστορικό αγοράς" (Purchase History) ενδέχεται να είναι κενό ή ανακριβές. Ωστόσο, όταν πραγματοποιείτε πρόσβαση στο ιστορικό αγοράς από άλλον υπολογιστή διακομιστή, το ιστορικό αγοράς ενδέχεται να είναι εσφαλμένο. Μπορείτε να προσθέσετε νέες άδειες χρήσης, ακόμα και σε υπολογιστές όπου το ιστορικό αγοράς είναι ανακριβές.

Σημείωση Αυτό το άρθρο δεν ισχύει για τον Microsoft Windows Small Business Server 2003. Μην απενεργοποιήσετε την Υπηρεσία καταχώρησης Αδειών Χρήσης (License Logging Service) στον SBS 2003. Εάν απενεργοποιήσετε την Υπηρεσία καταχώρησης Αδειών Χρήσης (License Logging Service) στον SBS 2003, θα γίνεται επανεκκίνηση του διακομιστή κάθε 60 λεπτά.
Περισσότερες πληροφορίες
Το εργαλείο LLS υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες άδειας χρήσης:
 • Ανά θέση εργασίας (Per Seat) (αλλάζει σε “Ανά συσκευή" (Per Device) ή "Ανά χρήστη" (Per User) με τον Windows Server 2003)
 • Ανά διακομιστή (Per Server)
Στη λειτουργία "Ανά διακομιστή" (Per Server), επιβάλλεται ένα μέγιστο όριο ταυτόχρονων συνδέσεων σε μια υπηρεσία διακομιστή. Στη λειτουργία "Ανά θέση εργασίας" (Per Seat), ένας διακομιστής καταγράφει όλες τις συνδέσεις υπηρεσίας και αναπαράγει αυτά τα δεδομένα σε έναν κύριο διακομιστή αδειών χρήσης. Ο κύριος διακομιστής αδειών χρήσης παρέχει μια αθροιστική προβολή όλων των δεδομένων που αναπαράγονται. Κάθε νέος υπολογιστής-πελάτης χρησιμοποιεί μία άδεια χρήσης (ακόμα και αν ο υπολογιστής-πελάτης συνδέεται σε πολλούς διακομιστές). Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες άδειες χρήσης, το εργαλείο LLS στον κύριο διακομιστή καταγράφει ένα αναγνωριστικό συμβάντος 201 στο τοπικό αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογής της Προβολής συμβάντων (Event Viewer).

Θέματα LLS

Για την ακριβή παρακολούθηση των CAL, το εργαλείο LLS πρέπει να έχει δύο σύνολα πληροφοριών: τον αριθμό αδειών χρήσης που αγοράστηκαν και τον αριθμό αδειών χρήσης που χρησιμοποιήθηκαν. Τα ακόλουθα είναι γνωστά θέματα του εργαλείου LLC:
 • Οι πληροφορίες αγοράς δεν αναπαράγονται από τον κύριο διακομιστή αδειών χρήσης σε έναν τοπικό διακομιστή ή από έναν τοπικό διακομιστή στον κύριο διακομιστή αδειών χρήσης.
  • Υπάρχουν δύο μέθοδοι τροποποίησης των πληροφοριών αγοράς: Το LLSMGR.exe μπορεί να τροποποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τον κύριο διακομιστή και το LICCPA.cpl μπορεί να τροποποιήσει τις πληροφορίες σχετικά με τον τοπικό διακομιστή. Επειδή δεν υπάρχει αναπαραγωγή συγχώνευσης, τα δύο σύνολα δεδομένων οδηγούν σε ανακριβή δεδομένα.
 • Η αναπαραγωγή των πληροφοριών κατανάλωσης από τον τοπικό διακομιστή στον κύριο διακομιστή δεν ολοκληρώνεται, αν παρουσιαστούν σφάλματα δικτύου. Το LLS δεν παρέχει διαγνωστικό εργαλείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  198132 Η αναπαραγωγή πληροφοριών του Προγράμματος διαχείρισης αδειών χρήσης (License Manager) απέτυχε
 • Η μέθοδος που χρησιμοποιείται από το LLS για το συσχετισμό CAL (Ανά θέση εργασίας (Per Seat), Ανά συσκευή (Per Device) ή Ανά χρήστη (Per User)) με ένα χρήστη ή συσκευή ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύει τη μέθοδο εκχώρησης άδειας χρήσης στο προϊόν και μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη κατανάλωση δεδομένων και μηνύματα λάθους.
 • Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο "Διαχείριση Αδειών" (License Manager), ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
  Ο διακομιστής RPC είναι υπερβολικά απασχολημένος

  (RPC server is too busy)

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το σφάλμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  204018 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Ο διακομιστής RPC είναι υπερβολικά απασχολημένος" (RPC Server Is Too Busy) κατά την προσπάθεια εκκίνησης της Διαχείρισης Αδειών (License Manager)
  Μια επανεκκίνηση του LLS ενδέχεται να διορθώσει το ζήτημα. Ωστόσο, ίσως χρειαστεί να επαναφέρετε τις πληροφορίες της Διαχείρισης Αδειών (License Manager). Κατά την επαναφορά των πληροφοριών της Διαχείρισης Αδειών (License Manager), πρέπει να διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο τα αρχεία ρύθμισης παραμέτρων LLS και να εισαγάγετε ξανά τις πληροφορίες αγοράς. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς των πληροφοριών της Διαχείρισης Αδειών (License Manager), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  153140 Τρόπος επαναφοράς των πληροφοριών της Διαχείρισης Αδειών (License Manager)
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς των πληροφοριών της Διαχείρισης Αδειών (License Manager) σε μια επιχείρηση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  194065 Τρόπος επαναφοράς των πληροφοριών της Διαχείρισης Αδειών (License Manager) σε μια επιχείρηση
 • Οι διαχειριστές μπορούν να προσθέσουν όσες άδειες χρήσης επιθυμούν, χωρίς να εκτελέσουν διαδικασία επαλήθευσης.
Επιπλέον, τα προϊόντα διακομιστή δεν χρησιμοποιούν με συνέπεια το LLS. Για παράδειγμα:
 • Microsoft SQL Server 7.0, όταν είναι εγκατεστημένος σε διακομιστή-μέλος: Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) διευθετεί τις πληροφορίες αγοράς σχετικά με τον κύριο διακομιστή και δεν δημιουργεί τοπικό αντίγραφο. Σε αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία άδειας τοπικά.
 • Microsoft Exchange Server 2000, όταν είναι εγκατεστημένος σε διακομιστή-μέλος: Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) αποθηκεύει τις πληροφορίες αγοράς στον τοπικό χώρο αποθήκευσης και δεν εκτελεί αναπαραγωγή στον κύριο διακομιστή. Δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε τις CAL ανά θέση εργασίας (Per Seat) στην επιχείρηση.
 • Microsoft SQL Server 2000: Η υποστήριξη LLS έχει αντικατασταθεί από μια μικροεφαρμογή CAL του SQL, που επιτρέπει στο χρήστη να επιλέξει λειτουργία Ανά θέση εργασίας (Per Seat) ή Ανά επεξεργαστή (Per Processor), καθώς και τον αριθμό των αδειών χρήσης. Το εργαλείο Licensing Control Panel εμφανίζει τις πληροφορίες που συλλέγονται στη διάρκεια του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup), αλλά δεν παρέχει πρόσθετη λειτουργικότητα.
 • Microsoft Small Business Server (SBS): Ενεργοποιεί το LLS και διατηρεί την υπηρεσία ενεργή.

Δοκιμές λειτουργικότητας

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι τα ακόλουθα προϊόντα και εκδόσεις λειτουργούν σωστά, όταν είναι απενεργοποιημένο το LLS:
 • Οικογένεια προγραμμάτων του Windows NT Server 4.0, οικογένεια προγραμμάτων του Windows 2000 Server και οικογένεια προγραμμάτων του Windows Server 2003
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition, Windows 2000 Terminal Services και Windows Server 2003 Terminal Server
 • Exchange Server 2000 σε υπολογιστή που εκτελεί τον Windows 2000 Server ή σε υπολογιστή που εκτελεί τον Windows Server 2003, Exchange Server 6.0 σε υπολογιστή που εκτελεί τον Windows 2000 Server και Exchange Server 5.5 σε υπολογιστή που εκτελεί τον Windows NT Server 4.0
 • SQL Server 2000 σε υπολογιστή που εκτελεί τον Windows NT Server 4.0 ή σε υπολογιστή που εκτελεί τον Windows 2000 Server, SQL Server 7.0 σε υπολογιστή που εκτελεί τον Windows NT Server 4.0 ή σε υπολογιστή που εκτελεί τον Windows 2000 Server
Σημείωση Ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους, αν εκτελέσετε το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) του SQL Server 7.0 όταν το LLS είναι απενεργοποιημένο:
The License Logging Service is not running on the destination computer, or the destination computer is not accessible.
Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να παραβλέψετε το μήνυμα, και κατόπιν συνεχίστε με το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup).
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 824196 - Τελευταία αναθεώρηση: 10/04/2006 11:36:00 - Αναθεώρηση: 3.2

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 3.51

 • kbinfo kbnofix kbmisctools kblicensing kbusage KB824196
Σχόλια
/body>c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">;did=1&t=">=">g = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("