Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Word 2002: 3 Σεπτεμβρίου 2003

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Word 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 824936.

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Word 97 και Word 98 για Microsoft Windows 98 Japanese Edition version, ανατρέξτε στο άρθρο827647.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Word 2002. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα ελάττωμα του Word 2002, που μπορεί να επιτρέψει την αυτόματη εκτέλεση μακροεντολών σε ειδικά δημιουργημένα έγγραφα, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις του χρήστη για το επίπεδο ασφαλείας μακροεντολών. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση του Word 2002 αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της Microsoft ώστε να παρέχει τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων στους πελάτες της.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB824934.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι εξής απαιτήσεις:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer" αυτού του άρθρου.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)

  Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, εγκαταστήστε το Office XP SP-2.
 • Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Office XP Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  325671 OFFXP: Επισκόπηση του Office XP Service Pack 2

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη

Εάν εγκαταστήσατε το Word από CD-ROM, έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Service Pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.

  -ή-
 • Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB824934, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
Σημείωση Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη χρησιμοποιώντας την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web. Η τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Microsoft Office που διαθέτετε και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό,τι χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση του Office είναι πλήρως ενημερωμένη.

Τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web

Προκειμένου να εντοπίζονται από την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web οι απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση της εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB824934

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου OfficeXP-KB824934-Client-Enu.exe.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών, που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο φυλάσσεται σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι δεν επιτρέπουν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο αρχείο.

Αφού κάνετε κλικ για λήψη της ενημερωμένης έκδοσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο OfficeXP-kb824934-client-enu.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο OfficeXP-kb824934-client-enu.exe.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στo κουμπί Ναι (Yes).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
 5. Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε το CD-ROM του Office XP, τοποθετήστε το και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης μετά την εγκατάστασή της. Για να επιστρέψετε σε μια εγκατάσταση πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να καταργήσετε το Office XP και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό CD-ROM.

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

Εάν εγκαταστήσατε το Office XP από μια θέση διακομιστή, τότε θα πρέπει ο διαχειριστής του διακομιστή να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση και ύστερα να εγκαταστήσει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου OfficeXP-KB824934-Fullfile-Enu.exe.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών, που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο φυλάσσεται σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι δεν επιτρέπουν μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο αρχείο.
Εάν εσείς είστε ο διαχειριστής του διακομιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο OfficeXP-kb824934-fullfile-enu.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο OfficeXP-kb824934-fullfile-enu.exe.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στo κουμπί Ναι (Yes).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα αρχεία που θα εξαχθούν (Please type the location where you want to place the extracted files), πληκτρολογήστε c:\KB824934 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 7. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο "Άνοιγμα" (Open)
  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI /p C:\KB824934\Αρχείο_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\Office XP), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, Data1.msi) και Αρχείο_MSP είναι το όνομα της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης.

  Σημείωση Μπορείτε να προσθέσετε το /qb+ στη γραμμή εντολών, έτσι ώστε το παράθυρο διαλόγου Διαχειριστική εγκατάσταση του Office XP (Office XP Administrative Installation) και το παράθυρο διαλόγου Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End User License Agreement) να μην εμφανίζονται.
 8. Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας-πελάτες, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /i Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI REINSTALL=Λίστα_δυνατοτήτων REINSTALLMODE=vomu
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\Office XP), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, Data1.msi) και Λίστα_δυνατοτήτων είναι η λίστα με τα ονόματα των δυνατοτήτων (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) που πρέπει να επανεγκατασταθούν για την ενημερωμένη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή REINSTALL=ALL ή να εγκαταστήσετε την ακόλουθη δυνατότητα:
  • WORDFiles
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και της ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας προγράμματος-πελάτη, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301348 OFFXP: Τρόπος εγκατάστασης δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστική εγκατάσταση
Αυτό το άρθρο περιέχει βασικές οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση μιας διαχειριστικής δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης. Mπορείτε επίσης να μεταβείτε στο ακόλουθο άρθρο του Microsoft Office XP Resource Kit. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος για να διαπιστώσετε αν έχει εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των παρακάτω αρχείων:
 Όνομα αρχείου Έκδοση -------------------------- Winword.exe  10.0.5522.0
Για να εξακριβώσετε ποια έκδοση του Microsoft Word είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ίσως να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και έπειτα στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders) στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε Winword.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Winword.exe και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), προσδιορίστε την έκδοση του Word που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της έκδοσης του Word 2002 στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
291331 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Έλεγχος της έκδοσης του Office XP
Σημείωση Αν η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB824934 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2000: KB824934:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε μια ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

(This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)

Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer 2.0

Η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο απαιτεί το Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Τόσο τα Microsoft Windows XP όσο και το Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) περιλαμβάνουν τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Installer, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web.

Windows Installer για τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Windows Installer για Microsoft Windows NT 4.0 και Microsoft Windows 2000:

Λίστα θεμάτων που επιδιορθώνονται με την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB824934 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

320902 WD2002: Το διαγραμμένο κείμενο εμφανίζεται ξανά στο έγγραφο μετά από αναθεώρηση αλλαγών
327667 ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΑ του Word2002: Η συνάρτηση IOleObject::DoVerb επιστρέφει σφάλμα RPC_E_SERVERFAULT κατά το άνοιγμα ορισμένων εγγράφων
330300 WD2002: Μήνυμα λάθους "4198" κατά το κλείσιμο αντικειμένου πίνακα του Word
326041 WD2002: Δεν είναι δυνατή η επιλογή πλαισίου ή κειμένου εντός του πλαισίου κατά τη δημιουργία εγγράφου του Word που περιέχει πλαίσιο
325620 WD2002: Ένα έγγραφο με ενσωματωμένο αντικείμενο σας ζητά να κάνετε αποθήκευση αφού ορίσετε την ιδιότητα Saved
292097 WD2002: Δεν συμβαίνει τίποτα όταν κάνετε κλικ σε εικόνα που περιέχει υπερ-σύνδεση
328474 WD2002: Πρότυπο μιας σελίδας ανοίγει ως πρότυπο δύο σελίδων
325527 WD2002: Το έγγραφο εκτυπώνεται με πλατύ δεξιό περιθώριο και μικρά γράμματα αν απενεργοποιήσετε τα πλαίσια
331945 WD2002: Το συμβάν BeforeClose Event δεν εκτελείται όταν απενεργοποιηθεί το πλαίσιο ελέγχου "Παράθυρα στη γραμμή εργασιών" (Windows in Taskbar)
331941 WD2002: Η ρύθμιση της ιδιότητας DeletedTextMark με απενεργοποιημένη τη δυνατότητα πλαισίων αναθεωρήσεων είναι η αιτία εσφαλμένης μορφοποίησης εγγράφου
329040 PPT2002: Τα Αυτόματα Σχήματα (Autoshapes) ενδέχεται να μην εμφανίζονται κατά την επικόλληση ενός πίνακα με Αυτόματα Σχήματα (AutoShapes) από το Microsoft Word σε μια παρουσίαση του Microsoft PowerPoint
332114 WD2002: Αλλαγή γραμματοσειρών στα πεδία φόρμας κειμένου
331899 WD2002: Ενδεχόμενη εκτύπωση περιστρεφόμενου κειμένου πίνακα χωρίς την αναμενόμενη μορφή περιστροφής
810162 WD2002: Το παράθυρο εργασιών δεν εμφανίζεται κατά την εκκίνηση
292158 WD2002: Απροσδόκητη αλλαγή όλων των αριθμών σελίδας εγγράφου σε 0 (μηδέν)
329815 WD2002: Οι μακροεντολές AutoOpen ή Document_open δεν εκτελούνται όπως αναμένεται μετά τη μεταβίβαση ελέγχου εγγράφου
328092 WD2002: Οι πίνακες που έχουν εισαχθεί δεν στοιχίζονται όταν ανοίγετε πάλι το έγγραφο
329587 WD2002: Ο εκτυπωτής αγνοεί την προσαρμοσμένη ρύθμιση "Προς ν" στο Word
316270 WD2000: Μήνυμα λάθους "Άγνωστος χαρακτήρας" (Unknown Character) ή μηδενικό αποτέλεσμα όταν το πεδίο περιέχει το χαρακτήρα Ε ή Ν
328232 WD2002: Εμφανίζεται μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια επεξεργασίας σύνθετων πινάκων
292174 WD2002: Μήνυμα λάθους: Η μορφοποίηση σε αυτό το έγγραφο είναι πολύπλοκη. Αποθηκεύστε το έγγραφο τώρα.
329280 WD2002: Κείμενο που έχει διαγραφεί και έχει σημανθεί ως κρυφό εκτυπώνεται κατά τη χρήση της δυνατότητας "Παρακολούθηση αλλαγών" (Track Changes)
328683 WD2002: Λείπει κείμενο ή είναι κρυφό σε έγγραφο του Word όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο SaveAs της VBA
331325 ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Το Word 2002 ενδέχεται να απορρίπτει δεδομένα εισαγωγής πληκτρολογίου στα Windows 98 και Windows Me όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα-πελάτη για άτομα με ειδικές ανάγκες
328100 WD2002: Μήνυμα λάθους "Το όνομα εγγράφου ή η διαδρομή δεν είναι έγκυρα" (The Document Name or Path Is Not Valid)
235678 WD2002: Μήνυμα σφάλματος του "Οδηγού νομικού ισχυρισμού" (Legal Pleading Wizard): Το στοιχείο του έργου δεν μπορεί να αντιγραφεί (The Project Item Cannot Be Copied)
327043 WD2002: Εσφαλμένη ταξινόμηση στηλών από το Word
811946 Το Outlook παύει να ανταποκρίνεται ("κολλάει") κατά την απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
811930 WD2002: Το Word κλείνει κατά την αντιγραφή και επικόλληση τμημάτων εγγράφου
328707 WD2002: Μετατόπιση πινάκων σε κεφαλίδες και υποσέλιδα προς τα δεξιά κατά το άνοιγμα εγγράφου του Word 2002
327871 WD2002: Η δυνατότητα "Σύγκριση και συγχώνευση εγγράφων" (Compare and Merge Documents) εμφανίζει ανακριβείς αλλαγές
812637 WD2002: Όταν χρησιμοποιείτε το Word 2002 για άνοιγμα εγγράφου του Word 97, η ιδιότητα NumberPosition δεν διατηρεί καθορισμένη τιμή
328528 WD2002: Το γράφημα του Excel επικολλάται ως αντικείμενο σε μη αγγλική έκδοση
329976 WD2002: Επέκταση πινάκων της μιας σελίδας για να καλυφθούν δύο σελίδες
290981 WD2002: Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Κωδικοποίηση μετατροπής αρχείου" κατά το άνοιγμα αρχείου κειμένου
327579 WD2002: Ο μήνας και η ημέρα δεν εμφανίζονται με την αναμενόμενη σειρά σε έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας που συνδέεται με εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων
330432 WD2002: Το κείμενο χάνει την αρίθμηση παραγράφων όταν επικολλάται σε νέο έγγραφο
324328 WD2002: Εμφανίζεται ερώτηση για τον κωδικό πρόσβασης, όταν κλείνετε ένα έγγραφο του Word που ανοίξατε σε πρόγραμμα περιήγησης Web
810361 ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Σύνδεση κειμένου χωρίς μορφοποίηση παρουσιάζει σφάλμα κατά την εισαγωγή ή ενημέρωση σε πίνακα
814482 WD2002: Η δυνατότητα "Παρακολούθηση αλλαγών" (Track Changes) τοποθετεί πλαίσια σε λάθος θέση όταν διαγράφετε κείμενο υποσημείωσης
814407 WD2002: Η ακύρωση αποθήκευσης εγγράφου που περιέχει εντοπισμένες αλλαγές ή σχόλια δημιουργεί ψευδή εγγραφή σε DMS
815006 WD2002: Η μέθοδος VBA Find.Execute ReplaceAll Method δεν επιστρέφει την αρχική επιλογή
329808 WD2002: Τα αντικείμενα του Word μετατρέπονται σε γραφικά όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί "Κλείσιμο" (Close) για κλείσιμο και αποθήκευση εγγράφου
814137 WD2002: Αλλαγή γραμματοσειράς όταν ο χαρακτήρας πληκτρολογείτε σε IME άλλων κατασκευαστών
814507 WD2002: Οι εικόνες εγγράφου που ανοίγουν σε δισκέτα ή μονάδα δίσκου δικτύου παρουσιάζουν κόκκινο Χ όταν χρησιμοποιείτε προσαρμοσμένο πρόγραμμα
286864 WD2002: Δεν είναι δυνατή η περιήγηση προς τα εμπρός και πίσω στη γραμμή εργαλείων Web
331492 WD2002: Το αντικείμενο φύλλου εργασίας του Excel με χρώμα κειμένου εκτυπώνεται μαύρο
813815 WD2002: Το πεδίο υπό όρους που αναφέρεται σε καταχωρήσεις Αυτόματης Καταχώρησης δεν ενημερώνεται πλήρως την πρώτη φορά
815621 WD2002: Προσαρμοσμένη γραμμή εργαλείων σε πρότυπο είναι η αιτία σφάλματος στο Word κατά τον τερματισμό του
814673 WD2002: Γραμμές ή στήλες λείπουν από επικολλημένο φύλλο εργασίας του Microsoft Excel
327037 WD2000: Ίσως να μην είναι δυνατή η ενημέρωση φύλλων εργασίας του Excel που περιέχουν συνδέσεις με σελιδοδείκτες του Word
816476 WD2002: Αλλαγή γραμματοσειρών σε πεδία φόρμας κειμένου που εισαγάγετε μέσω Αυτόματου Κειμένου
816478 WD2002: Πολλά αντίγραφα του ίδιου στυλ λίστας στο παράθυρο μορφοποίησης
813816 WD2002: Διατηρείται το σημάδι παραγράφου στην κεφαλίδα μετά τη διαγραφή του κειμένου κεφαλίδας
815621 WD2002: Προσαρμοσμένη γραμμή εργαλείων σε πρότυπο είναι η αιτία σφάλματος στο Word κατά τον τερματισμό του
329809 WD2002: Δεν ξεκινάνε οι υπηρεσίες μετάφρασης όταν χρησιμοποιείτε διακομιστή μεσολάβησης με βασικό έλεγχο ταυτότητας
330575 WD2002: Ιταλικά: Ίσως αλλάξει ο αριθμός γραμμών στη σελίδα μετά την αναίρεση επεξεργασίας αυτόματου συλλαβισμού λέξης
818052 WD2002: Το Word αγνοεί τη ρύθμιση "Σελίδες ανά φύλλο" (Pages per Sheet) όταν εκτυπώνετε από το αντικείμενο παραθύρου διαλόγου wdDialogFilePrint
815193 WD2000: Η καταχώρηση ευρετηρίου αναφέρεται ως μια εμφάνιση στο ευρετήριο
818328 WD2002: Το κείμενο που αναδιπλώνεται γύρω από πίνακα από δεξιά προς τα αριστερά εμφανίζεται κάτω από τον πίνακα σε εκτυπωμένο έγγραφο
308937 ΣΦΑΛΜΑ: Το Word 2002 επιστρέφει σφάλμα σε κλήση προς τη μέθοδο IPrint::Print ενώ εκτυπώνεται το έγγραφο
818791 WD2002: Τα αρχεία RTF ανοίγουν αργά και η κύλιση εκτελείται αργά
813817 WD2000: Αλλάζουν οι ένθετοι σελιδοδείκτες στο έγγραφο .rtf όταν ανοίξετε το έγγραφο
820734 WD2002: Συμπεριλαμβανόμενο αρχείο που περιέχει πεδία συγχώνευσης δεν αποκρύπτει κενές γραμμές στη συγχώνευση αλληλογραφίας
822528 WD2002: Στοιχεία ελέγχου της Εργαλειοθήκης στοιχείων ελέγχου (Control Toolbox) επιστρέφουν σε κατάσταση σχεδίασης κατά την κύλιση σε έγγραφο
822891 WD2002: Σχήματα που περιέχουν κείμενο αλλάζουν μέγεθος όταν ανοίγετε έγγραφο του Word 2000 στο Word 2002
821526 Διακόπτεται η λειτουργία του Word 2002 όταν εκτυπώνετε έγγραφο στο παρασκήνιο
822847 WD2002: Μήνυμα λάθους "Το Word αντιμετώπισε πρόβλημα" (Word Has Encountered a Problem) κατά το άνοιγμα εγγράφου
823200 WD2002: Πεδία παραπομπών σε συγκρινόμενο έγγραφο εμφανίζονται με τιμή μηδέν
290981 WD2002: Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Κωδικοποίηση μετατροπής αρχείου" κατά το άνοιγμα αρχείου κειμένου
293005 OL2002: Τα συνημμένα του Outlook εμφανίζονται στη λίστα των πιο πρόσφατα χρησιμοποιημένων αρχείων
823476 Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση αλλαγών σε κοινόχρηστο έγγραφο δικτύου του Word
823154 Όλες οι παραπομπές φαίνονται ίδιες όταν τοποθετήσετε σελιδοδείκτες σε έναν αριθμό πεδίων ListNum


Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB824934 επιδιορθώνει ζητήματα που τεκμηριώνονται στο Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS03-035 της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
827653 MS03-035: Ένα ελάττωμα στο Microsoft Word μπορεί να ενεργοποιήσει την αυτόματη εκτέλεση μακροεντολών


Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB824934 επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχε τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

WD2002: Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση δεύτερης συγχώνευσης αλληλογραφίας από το Word σε μεμονωμένη περίοδο λειτουργίας του Word

Όταν χρησιμοποιείτε το Word για αλληλεπίδραση με σύστημα διαχείρισης εγγράφων και επιχειρήσετε να εκτελέσετε πολλές λειτουργίες συγχώνευσης αλληλογραφίας, μπορείτε να συγχωνεύσετε εγγραφές από το αρχείο προέλευσης δεδομένων κειμένου την πρώτη φορά, αλλά δεν μπορείτε να συγχωνεύσετε τις εγγραφές για δεύτερη φορά κατά την ίδια περίοδο λειτουργίας του Word.

Ένα πεδίο INCLUDETEXT σε έγγραφο του Word που έχει σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να περιέχει κείμενο από διαφορετικό αρχείο

Όταν επιστρέφετε έγγραφο του Word που περιέχει πεδίο INCLUDETEXT σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το Word ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ίσως να συμπεριλαμβάνονται τα περιεχόμενα διαφορετικού αρχείου του υπολογιστή σας στο έγγραφο του Word που επιστρέφεται.

Γίνεται εκτύπωση επάνω από την αρχή της παραγράφου

Όταν εκτυπώνετε έγγραφο με ενεργοποιημένη τη δυνατότητα Αυτόματος συλλαβισμός εγγράφου (Automatically hyphenate document), ίσως εκτυπωθεί το τέλος της τελευταίας παραγράφου επάνω από την αρχή της παραγράφου.

WD2002: Η δυνατότητα "Συγχώνευση αλληλογραφίας" (Mail Merge) δεν συγχωνεύει όλους τους χαρακτήρες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Συγχώνευση αλληλογραφίας" (Mail Merge) στο Word 2002, ίσως χαθούν κάποιοι εκτεταμένοι χαρακτήρες ή μπορεί να αντικατασταθούν από κενό διάστημα, όπως τον κώδικα χαρακτήρα 0172 (το διάστημα μη αλλαγής γραμμής).

WD2002: Αν πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Y για επανάληψη ενέργειας, οι αλλαγές δεν εφαρμόζονται αν η τελευταία σας αλλαγή είναι αλλαγή γραμματοσειράς

Όταν πιέσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + Y για επανάληψη ενέργειας στο Word 2002, η αλλαγή δεν εφαρμόζεται στην επιλεγμένη γραμμή κειμένου αν η τελευταία αλλαγή είναι αλλαγή γραμματοσειράς ή αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς.

Το Word παύει να ανταποκρίνεται όταν επικολλήσετε επιλογή σε μορφή RTF (μορφή εμπλουτισμένου κειμένου) σε άλλα προγράμματα

Όταν αντιγράψετε μεγάλη επιλογή κειμένου και μετά επικολλήσετε το κείμενο με μορφή RTF (μορφή εμπλουτισμένου κειμένου) σε άλλο πρόγραμμα, το Word ίσως πάψει να ανταποκρίνεται.

WD2000: Μήνυμα λάθους κατά την προσπάθεια κλεισίματος ανοικτών μηνυμάτων

Αν έχετε αρκετά ανοικτά μηνύματα από αρχείο προσωπικών φακέλων (.pst) στο Outlook 2000 και το Word είναι το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους και υπάρχει περίπτωση το Word 2000 ή το Outlook 2000 να πάψουν να ανταποκρίνονται κατά την προσπάθειά σας να κλείσετε κάθε ανοικτό μήνυμα (κάνοντας κλικ στο κουμπί "X" στην επάνω δεξιά γωνία του μηνύματος):
Δεν υπάρχει αρκετή μνήμη ή ελεύθερος χώρος στο δίσκο. Το Word δεν μπορεί να εμφανίσει την απαιτούμενη γραμματοσειρά.

(There is insufficient memory or disk space. Word cannot display the requested font)

Το Word λειτουργεί αργά όταν μεταβαίνει από παράγραφο σε παράγραφο συλλογής παραγράφων σε έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας

Μια ρουτίνα της Visual Basic for Applications (VBA) του Word 2002 η οποία διέρχεται μέσα από συλλογή παραγράφων εγγράφου εκτελείται πολύ αργά όταν υπάρχει συνημμένο αρχείο προέλευσης δεδομένων συγχώνευσης αλληλογραφίας στο έγγραφο.

Μπορεί έγγραφο του Word που ανοίγεται με τον Microsoft Internet Explorer να κλείσει απροσδόκητα

Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Πίσω (Back) στον Internet Explorer, το Word μπορεί να κλείσει απροσδόκητα. Αυτό το ζήτημα ίσως προκύψει όταν το έγγραφο του Word 2002, που ανοίγεται στον Internet Explorer, περιέχει στοιχεία ελέγχου ActiveX (πλαίσια κειμένου).

Ενδεχόμενη περικοπή μεγάλων σχολίων ή ημιτελής εμφάνισή τους στη συμβουλή οθόνης

Μπορεί να προκύψουν ένα από τα ακόλουθα ζητήματα αν κρατήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω από σχόλιο σε έγγραφο του Microsoft Word:
 • Ίσως εμφανιστεί ένα μέρος του σχολίου στη συμβουλή οθόνης σχολίου.
 • Ίσως να μην εμφανιστεί το σχόλιο στη συμβουλή οθόνης σχολίου.

Η συγχώνευση αλληλογραφίας καταλόγου σε πίνακα είναι αιτία καταστροφής του πίνακα

Όταν εκτελείτε συγχώνευση αλληλογραφίας καταλόγου σε πίνακα με τη χρήση αρχείου κειμένου, ίσως καταστραφεί ο πίνακας στη συγχώνευση αλληλογραφίας καταλόγου όταν το αρχείο προέλευσης δεδομένων περιέχει χαρακτήρες επαναφοράς.

Υπερ-συνδέσεις που εισαγάγονται σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου RTF (μορφή εμπλουτισμένου κειμένου) εμφανίζονται συγχωνευμένες μαζί

Αν χρησιμοποιείτε το Microsoft Word ως πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Microsoft Outlook και εισαγάγετε πολλά συνημμένα ως υπερ-συνδέσεις σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου RTF (μορφή εμπλουτισμένου κειμένου), τα συνημμένα (υπερ-συνδέσεις) δεν εμφανίζονται ξεχωριστά. Αντί για αυτό, οι υπερ-συνδέσεις φαίνονται συγχωνευμένες μαζί.

Όταν εκτυπώσετε έγγραφο που περιέχει πεδίο NUMPAGES, το πεδίο NUMPAGES δεν ενημερώνεται και ίσως εκτυπωθεί το αποτέλεσμα του πεδίου με εσφαλμένη τιμή. Αυτό το ζήτημα ίσως παρουσιαστεί, εάν ισχύουν όλες οι ακόλουθες συνθήκες:
 • Η επιλογή Ενημέρωση πεδίων (Update fields) της καρτέλας Εκτύπωση (Print) (κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές (Options) του μενού Εργαλεία (Tools)) είναι απενεργοποιημένη.
 • Κεφαλίδα του εγγράφου περιέχει πεδίο INCLUDEPICTURE, EMBED ή LINK.
 • Το πεδίο INCLUDEPICTURE, EMBED ή LINK field είναι ενσωματωμένο με κείμενο.
 • Διαγράφετε κείμενο, με συνέπεια τη μείωση των αριθμών σελίδων που περιέχονται στο έγγραφό σας και στη συνέχεια εκτυπώνετε το έγγραφο.

Λείπει ο ταχυδρομικός κώδικας κατά τη συγχώνευση με επαφές του Microsoft Outlook

Όταν πραγματοποιείτε συγχώνευση αλληλογραφίας και χρησιμοποιείτε τις επαφές του Outlook ως το αρχείο προέλευσης δεδομένων, ίσως να μην υλοποιηθεί η συγχώνευση του ταχυδρομικού κώδικα όταν χρησιμοποιείτε το πεδίο μπλοκ διευθύνσεων συγχώνευσης.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 824934 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/12/2014 22:09:35 - Αναθεώρηση: 6.4

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824934
Σχόλια