Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Word 2000: 3 Σεπτεμβρίου 2002

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Word 2002, ανατρέξτε στο άρθρο 824934.

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Word 97 και Word 98 για Microsoft Windows 98 Japanese Edition version, ανατρέξτε στο άρθρο827647.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Word 2000. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιλύει ένα ελάττωμα του Word 2000, που μπορεί να επιτρέψει την αυτόματη εκτέλεση μακροεντολών σε ειδικά δημιουργημένα έγγραφα, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις του χρήστη για το επίπεδο ασφαλείας μακροεντολών. Επιπλέον, έχουν συμπεριληφθεί και άλλες ενημερώσεις κώδικα, όπως περιγράφονται στην ενότητα "Λίστα θεμάτων που επιδιορθώνονται με την ενημερωμένη έκδοση" παρακάτω σε αυτό το άρθρο. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση του Word 2000 αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της Microsoft ώστε να παρέχει τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων στους πελάτες της.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Word 2000: KB824934.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι πληροίτε τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer" του άρθρου αυτού.
 • Microsoft Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

  Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, εγκαταστήστε το Office 2000 SP-3.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Office 2000 Service Pack 3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  326585 OFF2000: Επισκόπηση του Office 2000 Service Pack 3

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη

Εάν εγκαταστήσατε το Word από CD-ROM, έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Service Pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.

  -ή-
 • Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2000: KB824936, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
Σημείωση Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη χρησιμοποιώντας την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web. Η τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Microsoft Office που διαθέτετε και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό,τι χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση του Office είναι πλήρως ενημερωμένη.

Τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web

Προκειμένου να εντοπίζονται από την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web οι απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2000: KB824936

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Office2000-KB824936-Client-Enu.exe. Ημερομηνία έκδοσης: 3 Σεπτεμβρίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση για λήψη της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Office2000-kb824936-client-enu.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο office2000-kb824936-client-enu.exe.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στo κουμπί Ναι (Yes).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
 5. Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε το CD-ROM του Office 2000, τοποθετήστε το και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημείωση Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης μετά την εγκατάστασή της. Για να επιστρέψετε σε μια εγκατάσταση πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να καταργήσετε το Office 2000 και στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό CD-ROM.

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

Εάν εγκαταστήσατε το προϊόν του Office 2000 που διαθέτετε από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση και να αναπτύξει την ενημερωμένη εκείνη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου Office2000-KB824936-Fullfile-Enu.exe. Ημερομηνία έκδοσης: 3 Σεπτεμβρίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Εάν εσείς είστε ο διαχειριστής του διακομιστή, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λήψη της ενημερωμένης έκδοσης αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Office2000-kb824936-fullfile-enu.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο office2000-kb824936-fullfile-enu.exe.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στo κουμπί Ναι (Yes).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για αποδοχή της Άδειας Χρήσης.
 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα αρχεία που θα εξαχθούν (Please type the location where you want to place the extracted files), πληκτρολογήστε c:\KB824936 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 7. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής σας εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογήΕκτέλεση (Run).

  Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI /p C:\KB824936\Αρχείο_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office 2000 (για παράδειγμα, C:\Office2000), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το προϊόν του Office 2000 (για παράδειγμα, Data1.msi) και Αρχείο_MSP είναι το όνομα της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης (για παράδειγμα, WINWORDff.msp).

  Σημείωση Μπορείτε να προσθέσετε το /qb+ στη γραμμή εντολών, έτσι ώστε το παράθυρο διαλόγου Διαχειριστική εγκατάσταση του Office 2000 (Office 2000 Administrative Installation) και το παράθυρο διαλόγου Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End User License Agreement) να μην εμφανίζονται.
 8. Για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση στους σταθμούς εργασίας-πελάτες, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).

  Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /i Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI REINSTALL=Λίστα_δυνατοτήτων REINSTALLMODE=vomu
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office 2000 (για παράδειγμα, C:\Office2000), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI για το προϊόν του Office 2000 (για παράδειγμα, Data1.msi) και Λίστα_δυνατοτήτων είναι η λίστα με τα ονόματα των δυνατοτήτων (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) που πρέπει να επανεγκατασταθούν για την ενημερωμένη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή REINSTALL=ALL ή να εγκαταστήσετε την ακόλουθη δυνατότητα:
  • WORDFiles
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και της ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας προγράμματος-πελάτη, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
304165 OFF2000: Τρόπος εγκατάστασης δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστική εγκατάσταση
Αυτό το άρθρο περιέχει βασικές οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση μιας διαχειριστικής δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης. Mπορείτε επίσης να μεταβείτε στο ακόλουθο άρθρο του Microsoft Office XP Resource Kit. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος για να διαπιστώσετε αν έχει εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των παρακάτω αρχείων:
 Όνομα αρχείου  Έκδοση -------------------------- Winword.exe   9.0.0.7924
Για να εξακριβώσετε ποια έκδοση του Word 2000 είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders) στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε Winword.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Winword.exe και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), προσδιορίστε την έκδοση του Word που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της έκδοσης του Word 2000 στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
255275 OFF2000: Τρόπος καθορισμού της έκδοσης ενός προγράμματος του Office
ΣημείωσηΑν η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2000: KB824936 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2000: KB824936:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε μια ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

(This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)

Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer

Η εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο απαιτεί τον Windows Installer 2,0 ή νεότερη έκδοση. Τόσο τα Microsoft Windows XP όσο και το Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) περιλαμβάνουν τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Installer, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web.

Windows Installer για τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows Millennium Edition (Me): Windows Installer για Microsoft Windows NT 4.0 και Microsoft Windows 2000:

Λίστα θεμάτων που επιδιορθώνονται με την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2000: KB824936 επιδιορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

319788 WD2000: Τα έγγραφα που περιέχουν πολλά διαδοχικά πλαίσια ανοίγουν πιο αργά
325619 WD2000: Ένα έγγραφο με ενσωματωμένο αντικείμενο συνεχίζει να σας ζητά να κάνετε αποθήκευση ακόμη και μετά τη ρύθμιση της ιδιότητας Saved
329913 WD2000: Όταν χρησιμοποιείτε το Word 2000 για άνοιγμα εγγράφου του Word 97, η ιδιότητα NumberPosition δεν διατηρεί καθορισμένη τιμή
329810 WD2000: Καταστρέφονται πρότυπα που περιέχουν στοιχεία ελέγχου ActiveX
324303 WD2000: Το Word σταματά να ανταποκρίνεται όταν επεξεργαστείτε πίνακα που εκτείνεται σε πολλές σελίδες
321206 WD2000: Εμφανίζονται επιπλέον γραμμές γύρω από υπερ-συνδέσεις κατά την εκτύπωση του εγγράφου σας
324304 WD2000: Πίνακας που εκτείνεται σε πολλές σελίδες φαίνεται να επαναλαμβάνει γραμμές σε διάταξη εκτύπωσης
328709 Το Word 2000 σταματά να ανταποκρίνεται κατά την αποστολή προστατευμένης φόρμας
327037 WD2000: Ίσως να μην είναι δυνατή η ενημέρωση φύλλων εργασίας του Excel που περιέχουν συνδέσεις με σελιδοδείκτες του Word
329525 WD2000: Εμφανίζονται γραμμές στο Word που αποτελούνται από επαναλαμβανόμενους μη αλφαριθμητικούς χαρακτήρες μετά από στηλοθέτη
810863 WD2000: Δεν είναι δυνατή η προβολή πίνακα μετά την προβολή κεφαλίδας και υποσέλιδου
812123 WD2000: Το Word τερματίζει απότομα μετά την εισαγωγή ιστοσελίδων σε έγγραφα
817432 WD2000: Το Word αγνοεί τη ρύθμιση "Σελίδες ανά φύλλο" (Pages Per Sheet) όταν εκτυπώνετε από το αντικείμενο παραθύρου διαλόγου wdDialogFilePrint
813549 WD2000: Συγχώνευση αλληλογραφίας: Δεν συγχωνεύονται ειδικοί χαρακτήρες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων
814508 WD2000: Μήνυμα λάθους κατά την επαναλαμβανόμενη κατάργηση ομαδοποίησης εικόνων και αναίρεση της κατάργησης ομαδοποίησης
815193 WD2000: Η καταχώρηση ευρετηρίου αναφέρεται ως μια εμφάνιση στο ευρετήριο
814038 WD2000: Εσφαλμένη στοίχιση στην εκτύπωση πινάκων εγγράφου του Word 97
813817 WD2000: Αλλάζουν οι ένθετοι σελιδοδείκτες στο έγγραφο .rtf όταν ανοίξετε το έγγραφο
815681 WD2000: Το Word και τα Lotus Notes φαίνεται ότι σταματούν να ανταποκρίνονται κατά την αποθήκευση αλλαγών σε έγγραφο
814917 WD2000: Επαναλαμβανόμενα κλικ σε κελί πίνακα προκαλούν μήνυμα λάθους
817140 WD2000: Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου "Κωδικοποίηση μετατροπής αρχείου" κατά το άνοιγμα αρχείου κειμένου
821474 WD2000: Η ημερομηνία που πληκτρολογείτε στο πλαίσιο "Φόρμα πλαισίου" (Text Form) αλλάζει σε διαφορετική ημερομηνία όταν πιέσετε το πλήκτρο Tab στην ιαπωνική έκδοση του Word 2000
822114 WD2000: Το Word ίσως κλείσει απροσδόκητα κατά την αντιγραφή και επικόλληση μεμονωμένου χαρακτήρα κειμένου


Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2000: KB824936 επιδιορθώνει ζητήματα που τεκμηριώνονται στο Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS03-035 της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
827653 MS03-035: Ένα ελάττωμα στο Microsoft Word μπορεί να ενεργοποιήσει την αυτόματη εκτέλεση μακροεντολών


Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2000: KB824936 επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχε τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

Εμφανίζεται μαύρη γραμμή κατά μήκος του κάτω μέρους της οθόνης όταν ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα τυφλής πρόσβασης

Όταν ενεργοποιήσετε την επιλογή τυφλής πρόσβασης για άτομα με ειδικές ανάγκες στο μητρώο (Registry) των Windows, ίσως εμφανιστεί μαύρη γραμμή κατά μήκος του κάτω μέρους της οθόνης.

WD2000: Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση αλλαγών πινάκων από τη VBA

Όταν χρησιμοποιείτε τη Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) για πρόσβαση σε εντοπισμένες αλλαγές εγγράφου του Word 2000 Service Pack 3 (SP3), ίσως παρουσιαστεί το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Error Run Time Error '-2147467259' (80004005)': Method 'Author' of object 'Revision' failed
word office security patch performance reliability update download 2000 hotfix fix
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 824936 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/12/2014 18:02:10 - Αναθεώρηση: 5.2

Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB824936
Σχόλια