Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Περιγραφή των περιεχομένων των πακέτων ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού του Windows XP Service Pack 2 και του Windows Server 2003

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει το λόγο για τον οποίο οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που αφορούν ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για" περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα αντίγραφα των ίδιων αρχείων. Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού περιλαμβάνουν τα εξής:
 • ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
 • κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις
 • ενημερωμένες εκδόσεις
 • συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων
 • προγράμματα οδήγησης
 • πακέτα δυνατοτήτων
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο προσδιορισμού των αρχείων που είναι κατάλληλα για ένα συγκεκριμένο υπολογιστή.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft δημιουργεί ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού για τα προϊόντα που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για", σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα ανάπτυξης. Οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού που αντιμετωπίζουν ευρέως διαδεδομένα κρίσιμα θέματα. όπως ζητήματα ευπάθειας ασφαλείας και κυκλοφορούν στο ευρύ κοινό από τη Microsoft είναι επίσης γνωστές ως εκδόσεις γενικής διανομής (GDR). Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού περιλαμβάνουν τα εξής:
 • ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας
 • κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις
 • ενημερωμένες εκδόσεις
 • συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων
 • προγράμματα οδήγησης
 • πακέτα δυνατοτήτων
Αυτές οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού δημιουργούνται σε ένα ιδιαίτερο περιβάλλον ανάπτυξης ξεχωριστά από τις επείγουσες επιδιορθώσεις. Οι επείγουσες επιδιορθώσεις διανέμονται από τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης της Microsoft (Microsoft Product Support Services), για να αντιμετωπίσουν μια συγκεκριμένη περίπτωση πελάτη. Οι επείγουσες επιδιορθώσεις παράγονται γρήγορα, ώστε να προσφέρουν άμεση βοήθεια σε συγκεκριμένους πελάτες της Microsoft. Επομένως, οι επείγουσες επιδιορθώσεις μπορεί να μην ελέγχονται τόσο εξονυχιστικά όσο οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων. Η Microsoft διατηρεί διαφορετικά περιβάλλοντα ανάπτυξης, ώστε να διαχωρίζει τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, τις κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, τις ενημερωμένες εκδόσεις, τις συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων από τις επείγουσες επιδιορθώσεις και τη συνεχή εργασία ανάπτυξης που εκτελείται από τη Microsoft για τα επόμενα Service Pack. Με αυτήν τη διαδικασία ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος για τους πελάτες, επιτρέποντάς τους να εγκαταστήσουν μόνο τις επιδιορθώσεις που αντιμετωπίζουν ευρέως διαδεδομένα κρίσιμα θέματα (όπως ζητήματα ευπάθειας ασφαλείας) και δεν περιλαμβάνουν αρχεία επειγουσών επιδιορθώσεων.

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων για οποιαδήποτε από τα προϊόντα που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για", περιλαμβάνουν δύο ή περισσότερα αντίγραφα των ίδιων αρχείων, ώστε να υποστηρίξουν αυτά τα δύο διαφορετικά περιβάλλοντα ανάπτυξης για κάθε "ορόσημο" στον κύκλο κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά. Υπάρχει ένα ορόσημο για την αρχική έκδοση του προϊόντος που κυκλοφόρησε και για κάθε Service Pack (SPx). Τα αντίγραφα των ίδιων αρχείων που περιλαμβάνονται στις εκδόσεις GDR και στις επείγουσες επιδιορθώσεις τοποθετούνται σε διαφορετικούς φακέλους στο πακέτο ενημερωμένης έκδοσης λογισμικού για κάθε ορόσημο στον κύκλο κυκλοφορίας του προϊόντος. Για παράδειγμα, πριν από το Service Pack 1 (SP1), οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων για τον Windows Server 2003 περιείχαν δύο αντίγραφα των ίδιων αρχείων στους φακέλους RTMGDR και RTMQFE. Μετά την κυκλοφορία του SP1, οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων του Windows Server 2003 μπορεί να περιέχουν αντίγραφα των ίδιων αρχείων στους φακέλους RTMGDR και RTMQFE και στους φακέλους SP1GDR και SP1QFE. Τα αρχεία στους φακέλους <ορόσημο>GDR περιέχουν μόνο ενημερώσεις κώδικα κλάσης GDR. Τα αρχεία στους φακέλους <ορόσημο>QFE είναι αθροιστικά και περιέχουν τόσο την ενημέρωση κώδικα κλάσης GDR, όσο και όλες τις προηγούμενες επείγουσες επιδιορθώσεις που επηρεάζουν τα συμπεριλαμβανόμενα δυαδικά αρχεία. Επειδή η Microsoft παρέχει υποστήριξη για το τρέχον και για το επόμενο πιο πρόσφατο Service Pack (N και N-1), οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων μπορεί να περιέχουν έως και τέσσερις εκδόσεις των ίδιων αρχείων.

Όταν εγκαθιστάτε μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, μια κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση, μια ενημερωμένη έκδοση, μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, ένα πρόγραμμα οδήγησης ή ένα πακέτο δυνατοτήτων, γίνεται έλεγχος από το πακέτο του προγράμματος εγκατάστασης (Update.exe), για να διαπιστωθεί εάν τα υπάρχοντα αρχεία προέρχονται από την αρχική έκδοση (RTM) που έχει κυκλοφορήσει, από το SPxή από το περιβάλλον της έκδοσης GDR ή της επείγουσας επιδιόρθωσης. Εάν όλα τα αρχεία που ενημερώνονται στον υπολογιστή σας προέρχονται από την αρχική έκδοση (RTM), από περιβάλλον SPxή από περιβάλλον GDR (εάν δηλαδή δεν έχετε προηγουμένως εγκαταστήσει μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε κάποιο από τα αρχεία, από τη στιγμή της δημιουργίας του τελευταίου ορόσημου), τότε το πρόγραμμα Update.exe εγκαθιστά τα αρχεία από τον κατάλληλο φάκελο GDR στον υπολογιστή σας. Εάν κάποιο από τα αρχεία που ενημερώνονται στον υπολογιστή σας προέρχεται από το περιβάλλον της επείγουσας επιδιόρθωσης (εάν δηλαδή έχετε προηγουμένως εγκαταστήσει μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε ένα από τα αρχεία, από τη στιγμή της δημιουργίας του τελευταίου ορόσημου), τότε το πρόγραμμα Update.exe εγκαθιστά τα αρχεία από τον κατάλληλο φάκελο QFE στον υπολογιστή σας.

Για να προσδιορίσετε εάν ένα αρχείο στον υπολογιστή σας προέρχεται από το περιβάλλον GDR ή από το περιβάλλον της επείγουσας επιδιόρθωσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Για αρχεία και φακέλους (For Files and Folders). Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 3. Στο παράθυρο αποτελεσμάτων της αναζήτησης, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 4. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), κάντε κλικ στην επιλογή Έκδοση αρχείου (File version) στην περιοχή Άλλες πληροφορίες για την έκδοση (Other version information).
Ο εξής πίνακας παραθέτει τις πιθανές μορφές για την έκδοση του αρχείου:

Windows Server 2003
srv03_rtm.mmmmmm-nnnnΑυτή η μορφή δηλώνει ότι το αρχείο προέρχεται από την αρχική έκδοση του προϊόντος που έχει κυκλοφορήσει και δεν έχει ενημερωθεί από μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, μια κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση, μια ενημερωμένη έκδοση, μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, ένα πρόγραμμα οδήγησης, ένα πακέτο δυνατοτήτων ή μια επείγουσα επιδιόρθωση. Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων θα αντικαταστήσουν το αρχείο με μια έκδοση GDR.
srv03_spx_gdr.mmmmmm-nnnnΑυτή η μορφή δηλώνει ότι το αρχείο προέρχεται από μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, μια κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση, μια ενημερωμένη έκδοση, μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, ένα πρόγραμμα οδήγησης ή ένα πακέτο δυνατοτήτων και δεν έχει ενημερωθεί από μια επείγουσα επιδιόρθωση. Είναι η έκδοση που βασίζεται σε SPx Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων θα αντικαταστήσουν το αρχείο με μια έκδοση GDR.
srv03_spx_rtm.mmmmmm-nnnnΑυτή η μορφή δηλώνει ότι το αρχείο προέρχεται από SPx και δεν έχει ενημερωθεί από μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, μια κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση, μια ενημερωμένη έκδοση, μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, ένα πρόγραμμα οδήγησης, ένα πακέτο δυνατοτήτων ή μια επείγουσα επιδιόρθωση. Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων θα αντικαταστήσουν το αρχείο με μια έκδοση GDR.
srv03_spx_qfe.mmmmmm-nnnnΑυτή η μορφή δηλώνει ότι το αρχείο προέρχεται από μια επείγουσα επιδιόρθωση. Είναι η έκδοση που βασίζεται σε SPx. Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων θα αντικαταστήσουν το αρχείο με μια έκδοση επείγουσας επιδιόρθωσης που περιλαμβάνει επίσης την ενημέρωση κώδικα GDR.
Windows XP SP2
xpclient.mmmmmm-nnnnΑυτή η μορφή δηλώνει ότι το αρχείο προέρχεται από την αρχική έκδοση του προϊόντος που έχει κυκλοφορήσει και δεν έχει ενημερωθεί από μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, μια κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση, μια ενημερωμένη έκδοση, μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, ένα πρόγραμμα οδήγησης, ένα πακέτο δυνατοτήτων ή μια επείγουσα επιδιόρθωση. Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων θα αντικαταστήσουν το αρχείο με μια έκδοση GDR.
xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnnΑυτή η μορφή δηλώνει ότι το αρχείο προέρχεται από μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, μια κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση, μια ενημερωμένη έκδοση, μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, ένα πρόγραμμα οδήγησης ή ένα πακέτο δυνατοτήτων και δεν έχει ενημερωθεί από μια επείγουσα επιδιόρθωση. Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων θα αντικαταστήσουν το αρχείο με μια έκδοση GDR.
xpspx.mmmmmm-nnnnΑυτή η μορφή δηλώνει ότι το αρχείο προέρχεται από μια επείγουσα επιδιόρθωση. Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων θα αντικαταστήσουν το αρχείο με μια έκδοση επείγουσας επιδιόρθωσης που περιλαμβάνει επίσης την ενημέρωση κώδικα GDR.
xpspxrtm.mmmmmm-nnnnΑυτή η μορφή δηλώνει ότι το αρχείο προέρχεται από SPx και δεν έχει ενημερωθεί από μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, μια κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση, μια ενημερωμένη έκδοση, μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, ένα πρόγραμμα οδήγησης, ένα πακέτο δυνατοτήτων ή μια επείγουσα επιδιόρθωση. Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων θα αντικαταστήσουν το αρχείο με μια έκδοση GDR.
xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnnΑυτή η μορφή δηλώνει ότι το αρχείο προέρχεται από μια επείγουσα επιδιόρθωση. Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων θα αντικαταστήσουν το αρχείο με μια έκδοση επείγουσας επιδιόρθωσης που περιλαμβάνει επίσης την ενημέρωση κώδικα GDR.
xpsp.mmmmmm-nnnnΑυτή η μορφή δηλώνει ότι το αρχείο προέρχεται από μια επείγουσα επιδιόρθωση πριν από το SP3. Το SP 2 απαιτείται για την εγκατάσταση αυτού του αρχείου. Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων θα αντικαταστήσουν το αρχείο με μια έκδοση επείγουσας επιδιόρθωσης που περιλαμβάνει επίσης την ενημέρωση κώδικα GDR.

Τρόπος επιβολής του προεπιλεγμένου κλάδου στο QFE κατά την εγκατάσταση

Ο διακόπτης /B είναι μια επιλογή που χρησιμοποιείται ως τμήμα μιας εσωτερικής λειτουργίας εγκατάστασης κλάδου του Update.exe. Ο διακόπτης αλλάζει τον προεπιλεγμένο κλάδο που χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση ενός πακέτου κλάδων. Η σύνταξη των πακέτων GDR έχει γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε τα δυαδικά αρχεία GDR να είναι τα προεπιλεγμένα δυαδικά αρχεία που εγκαθίστανται στο σύστημα. Το πρόγραμμα εγκατάστασης θα χρησιμοποιήσει το διακόπτη /B για να μεταδώσει την απαίτηση για μετάβαση στον κλάδο QFE.

Ο διακόπτης /B δεν επιβάλλει στο πρόγραμμα εγκατάστασης να εγκαταστήσει ένα πακέτο σε συγκεκριμένο κλάδο. Ο διακόπτης αλλάζει απλά τον κλάδο όπου το πρόγραμμα ξεκινά την αξιολόγηση του κλάδου από τον οποίο θα κάνει την εγκατάσταση. Το πρόγραμμα επιλέγει να εγκαταστήσει την πιο κατάλληλη έκδοση των δυαδικών αρχείων τα οποία είναι διαθέσιμα στο σύστημα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα σύστημα που περιέχει bit του QFE τα οποία επικαλύπτονται από ένα πακέτο GDR που εγκαθιστάτε. Εάν εγκαθιστάτε το πακέτο με τη χρήση του διακόπτη /b:RTMGDR, στο τέλος θα έχετε τα δυαδικά αρχεία του κλάδου QFE. Ο κλάδος QFE είναι συνήθως ο ανώτερος κλάδος. Επομένως, κατά την εγκατάσταση του πακέτου με τη χρήση του διακόπτη /b:RTMQFE , σας επιβάλλεται γενικά να μετακινηθείτε στον κλάδο QFE.

Σημείωση Στο κείμενο που ακολουθεί, ο διακόπτης/b πρέπει να χρησιμοποιήσει το όνομα του κλάδου όπως εμφανίζεται στο ίδιο το πακέτο. Το κείμενο χρησιμοποιεί την ακόλουθη μορφή.
 • Windows XP
  ορόσημοQFE WindowsXp-KB826939-x86-ENU.exe /b:SP2QFE
 • Windows Server 2003
  ορόσημοQFE WindowsServer2003-KB826939-x86-ENU.exe /b:RTMQFE
Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο ο προεπιλεγμένος κλάδος που επιλέγετε αλλάζει τη συμπεριφορά του προγράμματος εγκατάστασης για διάφορες καταστάσεις συστήματος.
Πακέτο προς εγκατάστασηGDR (n)GDR (n-1) QFE (n)QFE (n-1)
GDR (n)Εγκατεστημένο GDR(n)Εγκατεστημένο GDR(n)Εγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n)
GDR (n) /b:ορόσημο QFEΕγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n)
GDR (n-1)Εγκατεστημένο GDR(n)Εγκατεστημένο GDR(n-1)Εγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n-1)
GDR (n-1) /b:ορόσημο QFEΕγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n-1)Εγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n-1)
QFE (n)Εγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n)
QFE (n) /b:ορόσημο GDRΕγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n)
QFE (n-1)Εγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n-1)Εγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n-1)
QFE (n-1) /b:ορόσημο GDRΕγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n-1)Εγκατεστημένο QFE(n)Εγκατεστημένο QFE(n-1)
Προειδοποίηση Ο διακόπτης /b δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του κλάδου GDR ενός πακέτου όταν υπάρχει ένα εγκατεστημένο πακέτο QFE, το οποίο περιέχει επικαλυπτόμενα δυαδικά αρχεία.

Σημειώσεις
 • Οι ενημερώσεις κώδικα κλάσης GDR περιλαμβάνονται σε αρχεία επειγουσών επιδιορθώσεων, αλλά οι επείγουσες επιδιορθώσεις δεν περιλαμβάνονται σε αρχεία έκδοσης GDR.
 • Οι εκδόσεις GDR και επείγουσας επιδιόρθωσης ενός συγκεκριμένου αρχείου σε ένα πακέτο μιας ενημερωμένης έκδοσης ασφαλείας, μιας κρίσιμης ενημερωμένης έκδοσης, μιας ενημερωμένης έκδοσης, μιας συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων, ενός προγράμματος οδήγησης ή ενός πακέτου δυνατοτήτων θα έχουν τυπικά τους ίδιους αριθμούς έκδοσης. Εάν οι αριθμοί έκδοσης είναι διαφορετικοί, τότε το αρχείο της επείγουσας επιδιόρθωσης θα έχει μεταγενέστερο αριθμό έκδοσης. Αυτό υποδεικνύει ότι το αρχείο της επείγουσας επιδιόρθωσης περιλαμβάνει μια επείγουσα επιδιόρθωση που δημιουργήθηκε μετά την ενημέρωση κώδικα κλάσης GDR.
 • Τα αρχεία έκδοσης GDR εγκαθίστανται όταν μία από τις ακόλουθες συνθήκες είναι αληθής:
  • Τα αρχεία στον υπολογιστή σας ανήκουν στις αρχικές εκδόσεις που έχουν κυκλοφορήσει (srv03_rtm.mmmmmm-nnnn ή xpclient.mmmmmm-nnnn).
  • Τα αρχεία στον υπολογιστή σας είναι εκδόσεις Service Pack (srv03_spx.mmmmmm-nnnn ή xpspx.mmmmmm-nnnn).
  • Τα αρχεία στον υπολογιστή σας είναι εκδόσεις GDR (srv03_gdr.mmmmmm-nnnn, xpsp_spx_gdr.mmmmmm-nnnn).
 • Όταν μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας, μια κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση, μια ενημερωμένη έκδοση, μια συλλογή ενημερωμένων εκδόσεων, ένα πρόγραμμα οδήγησης ή ένα πακέτο δυνατοτήτων εγκαθιστά αρχεία έκδοσης GDR, τότε τα αρχεία της επείγουσας επιδιόρθωσης αντιγράφονται επίσης στο φάκελο %windir%\$hf_mig$. Αυτό υποστηρίζει την μετεγκατάσταση στα κατάλληλα αρχεία, εάν εγκαταστήσετε αργότερα μια επείγουσα επιδιόρθωση ή ένα Service Pack που περιλαμβάνει παλαιότερες εκδόσεις αυτών των αρχείων. Για παράδειγμα, εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  1. Εφαρμόζετε μια ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας που εγκαθιστά μια έκδοση GDR του Αρχείου.dll με αριθμό έκδοσης 5.2.3790.1000 και αντιγράφει μια έκδοση επείγουσας επιδιόρθωσης του Αρχείου.dll με αριθμό έκδοσης 5.2.3790.1000 στο φάκελο %windir%\$hf_mig$.
  2. Εφαρμόζετε μια επείγουσα επιδιόρθωση που περιλαμβάνει μια έκδοση επείγουσας επιδιόρθωσης του Αρχείου.dll με αριθμό έκδοσης 5.2.3790.0000.
  Σε αυτό το σενάριο, η εγκατάσταση της επείγουσας επιδιόρθωσης στο βήμα 2 εγκαθιστά την έκδοση επείγουσας επιδιόρθωσης του Αρχείου.dll (αριθμός έκδοσης 5.2.3790.1000) από το φάκελο %windir%\$hf_mig$ αντί για την έκδοση επείγουσας επιδιόρθωσης του Αρχείου.dll (αριθμός έκδοσης 5.2.3790.0000) από το πακέτο της επείγουσας επιδιόρθωσης.
 • Τα αρχεία επείγουσας επιδιόρθωσης εγκαθίστανται μόνο όταν τα αρχεία στον υπολογιστή σας ανήκουν σε εκδόσεις επείγουσας επιδιόρθωσης (srv03_qfe.mmmmmm-nnnn, xpsp.mmmmmm-nnnn ή xpclnt_qfe.mmmmmm-nnnn) ή εξαρτώνται από άλλα αρχεία έκδοσης επείγουσας επιδιόρθωσης.
 • Τα πακέτα επείγουσας επιδιόρθωσης για Windows Server 2003 περιλαμβάνουν μόνο αρχεία με εκδόσεις αρχείου "QFE".
 • Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει μια επείγουσα επιδιόρθωση για να ενημερώσετε αρχεία, από τη στιγμή της δημιουργίας του τελευταίου ορόσημου για αυτά τα αρχεία, τότε οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων θα εγκαταστήσουν την έκδοση GDR αυτών των αρχείων.
 • Όταν εγκαθιστάτε ένα Service Pack των Windows, όλα τα αρχεία που ενημερώνονται με το Service Pack αναβαθμίζονται έως το "ορόσημο" για αυτό το Service Pack. Επομένως, οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας, οι κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις, οι ενημερωμένες εκδόσεις, οι συλλογές ενημερωμένων εκδόσεων, τα προγράμματα οδήγησης και τα πακέτα δυνατοτήτων θα αντικαταστήσουν στη συνέχεια τα αρχεία του Service Pack με τις εκδόσεις GDR, μέχρι να εγκαταστήσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση.
 • Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού του Windows Server 2003 και του Windows XP SP2 καθώς και οι νεότερες ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού, περιέχουν τα αρχεία QFE και GDR.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού των Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
328848 Περιγραφή πακέτων ενημερωμένης έκδοσης διπλής λειτουργίας για τα Windows XP
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
winxpsp2 winxp_sp2 srv03_sp1 srv03_sp2 srv03_sp3 srv03_sp4 sp1gdr sp1qfe sp2gdr sp2qfe sp3gdr sp3qfe sp4gdr sp4qfe hotpatch coldpatch
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 824994 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/04/2008 13:04:07 - Αναθεώρηση: 11.1

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

 • KB824994
Σχόλια