Τρόπος δημοσίευσης τοποθεσίας Web του SharePoint Designer 2007, του Expression Web ή του FrontPage 2003 σε CD-R ή CD-RW

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft FrontPage 2002, ανατρέξτε στο άρθρο 310511.

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft FrontPage 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 315508.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο βήμα-προς-βήμα περιγράφει τον τρόπο δημοσίευσης μιας τοποθεσίας Web του Microsoft Office SharePoint Designer 2007, του Microsoft Expression Web ή του Microsoft Office FrontPage Web 2003 σε ένα εγγράψιμο CD (CD-R) ή σε ένα επανεγγράψιμο CD (CD-RW).

Εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει συσκευή εγγραφής CD, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας μιας τοποθεσίας Web του SharePoint Designer 2007, του Expression Web ή του FrontPage σε ένα CD. Ίσως σας φανεί χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε ένα CD για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας ή να μεταφέρετε μια τοποθεσία Web μεγάλου μεγέθους.

Με πολλές συσκευές εγγραφής CD, μπορείτε να προετοιμάσετε ένα δίσκο CD-R ή CD-RW, ώστε να μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία απευθείας στη συσκευή εγγραφής, χρησιμοποιώντας ένα γράμμα μονάδας δίσκου. Εκτελέστε αυτήν την ενέργεια με τον ίδιο τρόπο που αντιγράφετε αρχεία σε έναν σκληρό δίσκο, μια δισκέτα ή μια αφαιρούμενη μονάδα δίσκου. Κατόπιν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SharePoint Designer 2007, το Expression Web ή το FrontPage 2003, για να δημοσιεύσετε μια τοποθεσία Web στο CD.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web στον σκληρό σας δίσκο και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα εγγραφής CD, για να αντιγράψετε την έκδοση του σκληρού δίσκου στο CD.
Περισσότερες πληροφορίες

Προετοιμασία δίσκου CD-R ή CD-RW για απευθείας αντιγραφή αρχείων

 1. Τοποθετήστε ένα δίσκο CD-R ή CD-RW στη συσκευή εγγραφής CD που διαθέτετε.
 2. Ξεκινήστε το πρόγραμμα εγγραφής CD και στη συνέχεια διαμορφώστε το CD, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε ανάγνωση και εγγραφή στο CD χρησιμοποιώντας ένα γράμμα μονάδας δίσκου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το λογισμικό εγγραφής CD.
Τα Microsoft Windows XP σάς επιτρέπουν να αποθηκεύετε πληροφορίες, όπως φωτογραφίες και λογισμικό, σε ένα CD, χωρίς να χρησιμοποιείτε λογισμικό άλλου κατασκευαστή. Ωστόσο, επειδή τα Windows XP δεν υποστηρίζουν εγγραφή πακέτου για εγγραφή και διαγραφή μεμονωμένων αρχείων σε ένα εγγράψιμο CD, πρέπει να έχετε πρόσθετο λογισμικό για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία Web που βασίζεται σε δίσκο σε ένα εγγράψιμο CD ή για να δημοσιεύσετε μια τοποθεσία Web απευθείας σε ένα εγγράψιμο CD, χρησιμοποιώντας ένα γράμμα μονάδας δίσκου.

Σημαντικό Εάν χρησιμοποιείτε μονάδα CD-R και ένα CD-ROM, μπορείτε να αντιγράψετε ή να δημοσιεύσετε συγκεκριμένα αρχεία σε έναν συγκεκριμένο φάκελο μόνο μία φορά. Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον τύπο μονάδας δίσκου και πολυμέσων, πρέπει να αντιγράψετε ή να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web σε έναν διαφορετικό φάκελο στο CD-ROM.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης μιας συσκευής εγγραφής CD στα Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
279157 Περιγραφή της εγγραφής σε CD-ROM στα Windows XP
306524 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Αντιγραφή πληροφοριών σε ένα CD στα Windows XP
306641 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Διαγραφή αρχείων από δίσκο CD-RW στα Windows XP

Δημοσίευση σε τοποθεσία Web που βασίζεται σε δίσκο και αντιγραφή σε CD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Δημοσίευση (Publish), για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας τοποθεσίας Web που βασίζεται σε δίσκο και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα εγγραφής CD, για να αντιγράψετε την έκδοση του δίσκου στο CD. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το SharePoint Designer 2007, το Expression Web ή το FrontPage 2003 και κατόπιν ανοίξτε την τοποθεσία Web.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση τοποθεσίας (Publish Site).
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες απομακρυσμένης τοποθεσίας Web (Remote Web Site Properties), κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα αρχείων (File System) στην περιοχή Τύπος απομακρυσμένου διακομιστή Web (Remote Web server type).
 4. Στο πλαίσιο Θέση απομακρυσμένης τοποθεσίας Web (Remote Web site location), χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  • Πληκτρολογήστε τη θέση της απομακρυσμένης τοποθεσίας Web στην οποία θέλετε να δημοσιεύσετε φακέλους και αρχεία.

   Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε C:\My_Website ή πληκτρολογήστε \\MyNetworkShare\My_Website, εάν η θέση βρίσκεται σε διακομιστή αρχείων.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) για να εντοπίσετε ένα φάκελο στον σκληρό σας δίσκο ή σε ένα διακομιστή αρχείων.
 5. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ιδιοτήτων της τοποθεσίας Web, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Για να καταργήσετε συγκεκριμένους τύπους κώδικα από σελίδες τοποθεσίας Web όπως δημοσιεύονται, κάντε κλικ στην καρτέλα Βελτιστοποίηση HTML (Optimize HTML) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.
  • Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες επιλογές για δημοσίευση, κάντε κλικ στην καρτέλα Δημοσίευση (Publishing) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Εάν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία Web, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 8. Ξεκινήστε το πρόγραμμα εγγραφής CD και στη συνέχεια αντιγράψτε την τοποθεσία Web σε ένα εγγράψιμο CD.

  Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), για να αντιγράψετε την τοποθεσία Web σε ένα εγγράψιμο CD, ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το λογισμικό εγγραφής CD.

Δημοσίευση τοποθεσίας Web που βασίζεται σε δίσκο από CD

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το SharePoint Designer 2007, το Expression Web ή το FrontPage 2003, για να ανοίξετε μια τοποθεσία Web που βασίζεται σε δίσκο από CD και κατόπιν να δημοσιεύσετε την τοποθεσία Web στο Internet, σε τοπικό intranet ή σε τοποθεσία Web που βασίζεται σε δίσκο. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τοποθετήστε το CD που περιέχει την τοποθεσία Web στη συσκευή εγγραφής CD.
 2. Ξεκινήστε το SharePoint Designer 2007, το Expression Web ή το FrontPage 2003 και κατόπιν ανοίξτε την τοποθεσία Web από το CD.
 3. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Δημοσίευση τοποθεσίας (Publish Site).
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες απομακρυσμένης τοποθεσίας Web (Remote Web Site Properties), κάντε κλικ στην επιλογή Σύστημα αρχείων (File System) στην περιοχή Τύπος απομακρυσμένου διακομιστή Web (Remote Web server type).
 5. Στο πλαίσιο Θέση απομακρυσμένης τοποθεσίας Web (Remote Web site location), χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες:
  • Πληκτρολογήστε τη θέση της απομακρυσμένης τοποθεσίας Web στην οποία θέλετε να δημοσιεύσετε φακέλους και αρχεία.

   Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε C:\My Website ή πληκτρολογήστε \\MyNetworkShare\My Website, εάν η θέση βρίσκεται σε διακομιστή αρχείων.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse) για να εντοπίσετε ένα φάκελο στον σκληρό σας δίσκο ή σε ένα διακομιστή αρχείων.
 6. Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των ιδιοτήτων της τοποθεσίας Web, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Για να καταργήσετε συγκεκριμένους τύπους κώδικα από ιστοσελίδες όπως δημοσιεύονται, κάντε κλικ στην καρτέλα Βελτιστοποίηση HTML (Optimize HTML) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.
  • Για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες επιλογές για δημοσίευση, κάντε κλικ στην καρτέλα Δημοσίευση (Publishing) και στη συνέχεια ενεργοποιήστε τις επιλογές που θέλετε.
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 8. Εάν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία Web, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).

Αντιγραφή τοποθεσίας Web που βασίζεται σε δίσκο από CD σε σκληρό δίσκο

Όταν αντιγράφετε μια τοποθεσία Web που βασίζεται σε δίσκο από ένα CD σε έναν σκληρό δίσκο, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε τα χαρακτηριστικά "μόνο για ανάγνωση" (read-only) για να κάνετε αλλαγές στην τοποθεσία Web. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.
 1. Τοποθετήστε το CD που περιέχει την τοποθεσία Web στη συσκευή εγγραφής CD.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Εξερεύνηση (Explore).
 3. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεταφοράς και απόθεσης, για να αντιγράψετε την τοποθεσία Web από το CD σε ένα φάκελο στο σκληρό δίσκο.
 4. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
 5. Στην καρτέλα Προβολή (View), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders) και στη συνέχεια κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων (Hide file extension for known file types).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 7. Στη λίστα Φάκελοι (Folders), κάντε διπλό κλικ στο φάκελο του σκληρού δίσκου που περιέχει την τοποθεσία Web.
 8. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο _vti_pvt.
 9. Διαγράψτε όλα τα αρχεία με επέκταση .lck.

  Σημείωση Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα πρόσθετα βήματα, εάν αντιγράφετε μια δημοσιευμένη τοποθεσία Web:
 10. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Service και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 11. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read-only) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 12. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Services και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 13. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read-only) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

 • Όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνετε σε μια τοποθεσία Web στο σκληρό σας δίσκο, ίσως εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου ...\_vti_pvt\service.lck για εγγραφή

  (Cannot open file ...\_vti_pvt\service.lck for writing).
  Το ζήτημα αυτό προκύπτει όταν ανοίγετε ή αντιγράφετε την τοποθεσία Web από CD-ROM, επειδή τα αρχεία .lck έχουν σημανθεί ως "Μόνο για ανάγνωση" (read-only).

  Για να επιλύσετε αυτό και άλλα θέματα που αφορούν αρχεία μόνο για ανάγνωση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

  Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.
  Σημείωση Δεν έχετε τη δυνατότητα να ακολουθήσετε τα βήματα αυτά σε ένα CD-R, επειδή δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Μόνο για ανάγνωση (Read Only) από τα αρχεία που βρίσκονται στο CD-R. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Μόνο για ανάγνωση (Read Only) από τα αρχεία που βρίσκονται στο δίσκο CD-RW.
  1. Κάντε δεξιό κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Εξερεύνηση (Explore).
  2. Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
  3. Στην καρτέλα Προβολή (View), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders) και στη συνέχεια κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη επεκτάσεων για γνωστούς τύπους αρχείων (Hide file extension for known file types).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  5. Στη λίστα Φάκελοι (Folders), κάντε διπλό κλικ στο φάκελο του σκληρού δίσκου που περιέχει την τοποθεσία Web.
  6. Κάντε διπλό κλικ στο φάκελο _vti_pvt.
  7. Διαγράψτε όλα τα αρχεία με επέκταση .lck.

   Σημείωση Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε τα ακόλουθα πρόσθετα βήματα, εάν αντιγράφετε μια δημοσιευμένη τοποθεσία Web:
  8. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Service και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  9. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read-only) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  10. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Services και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  11. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read-only) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για όλα τα δευτερεύοντα περιεχόμενα Web.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Service.lck, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  266216 FP 2000: Μήνυμα λάθους κατά τη δημοσίευση του περιεχομένου Web: "Σφάλμα διακομιστή: Το Web είναι απασχολημένο..." ("Server Error: Web Is Busy...")
  303255 FP2000: Μήνυμα λάθους κατά την αποθήκευση αλλαγών στο Web: Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του αρχείου ...\_vti_pvt\Service.lck για εγγραφή (Cannot Open File ...\_vti_pvt\Service.lck for Writing).
 • Οι υπερ-συνδέσεις που βρίσκονται σε μια τοποθεσία Web που έχετε αντιγράψει σε CD ίσως να μην λειτουργήσουν όπως αναμένεται. Το πρόγραμμα περιήγησης ίσως να μην συνδέεται με τις ιστοσελίδες στις οποίες αναφέρονται οι υπερ-συνδέσεις.

  Το θέμα αυτό μπορεί να προκύψει εάν οι υπερ-συνδέσεις περιέχουν απόλυτες αναφορές, οι οποίες αναφέρονται σε αρχεία που βρίσκονται στον τοπικό υπολογιστή όπου δημιουργήθηκε η τοποθεσία Web.

  Για να επιλύσετε αυτό το θέμα, επεξεργαστείτε την τοποθεσία Web, για να αντικαταστήσετε τις απόλυτες διευθύνσεις υπερ-συνδέσεων με σχετικές διευθύνσεις υπερ-συνδέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  301442 Οι υπερ-συνδέσεις δεν λειτουργούν μετά τη δημοσίευση του περιεχομένου Web
 • Όταν κάνετε κλικ στην καρτέλα Προεπισκόπηση (Preview) στο κάτω μέρος του παραθύρου ή κάνετε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση με το πρόγραμμα περιήγησης (Preview In Browser) στη γραμμή εργαλείων, για να κάνετε προεπισκόπηση μιας ιστοσελίδας που περιέχει ένα στοιχείο του SharePoint Designer 2007, του Expression Web ή του FrontPage 2003, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
  Αυτή η σελίδα περιέχει στοιχεία τα οποία ίσως πρέπει να αποθηκευτούν ή να δημοσιευτούν ώστε να γίνει σωστά η προεπισκόπησή τους.

  (This page contains elements that may need to be saved or published to display properly.)
  Τα στοιχεία του SharePoint Designer 2007, του Expression Web και του FrontPage 2003 που αλληλεπιδρούν με ένα διακομιστή Web δεν λειτουργούν, όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία Web του SharePoint Designer 2007, του Expression Web ή του FrontPage, η οποία βασίζεται σε δίσκο. Τα στοιχεία χρόνου περιήγησης λειτουργούν μόνο όταν χρησιμοποιείτε ένα διακομιστή πρωτοκόλλου Hypertext Transfer Protocol (HTTP) και έχετε εγκαταστήσει τα FrontPage Server Extensions. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  206154 Ορισμένα στοιχεία του FrontPage δεν λειτουργούν σε περιεχόμενα Web βασισμένα σε δίσκο
 • Όταν προσπαθείτε να δημοσιεύσετε μια τοποθεσία Web σε CD που περιέχει ήδη ένα αντίγραφο της τοποθεσίας Web, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Τα Windows συνάντησαν ένα πρόβλημα κατά την προσπάθεια αντιγραφής αυτού του αρχείου. Τι θέλετε να κάνουν τα Windows;

  (Windows encountered a problem when trying to copy this file. What do you want Windows to do?)
  Επίσης, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα από το λογισμικό εγγραφής CD που σας πληροφορεί ότι δεν υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος στο CD για να αντιγραφούν τα αρχεία σας.

  Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει αν το εγγράψιμο CD δεν έχει αρκετό ελεύθερο χώρο, για να αντιγραφούν νεότερες εκδόσεις αρχείων από την ενημερωμένη τοποθεσία Web.

  Όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό εγγραφής πακέτου, για να κάνετε ανάγνωση και εγγραφή στο CD χρησιμοποιώντας ένα γράμμα μονάδας δίσκου, μπορείτε να κάνετε μόνο μια φορά εγγραφή σε κάθε τμήμα του δίσκου. Όταν αντιγράφετε μια ενημερωμένη τοποθεσία Web στο CD, οι παλαιότερες εκδόσεις αρχείων ουσιαστικά δεν διαγράφονται από το CD. Συνεπώς, οι νεότερες εκδόσεις των αρχείων απαιτούν επιπλέον χώρο. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται σε περιορισμούς της τεχνολογίας εγγραφής CD.

  Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, δημοσιεύστε την τοποθεσία Web σε ένα νέο, κενό CD.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 825447 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/03/2007 12:04:37 - Αναθεώρηση: 2.1

Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Expression Web, Microsoft Office FrontPage 2003

 • kbwebpublishing kberrmsg kbhowtomaster KB825447
Σχόλια