Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος δημιουργίας ιστοσελίδων που προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης, με χρήση του FrontPage 2003, των Ενεργών σελίδων διακομιστή (Active Server Pages) και μιας βάσης δεδομένων της Access

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που να αφορά το Microsoft FrontPage 2002, ανατρέξτε στο άρθρο 321439.
Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft FrontPage 2000, ανατρέξτε στο άρθρο 321503.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει βήμα προς βήμα τον τρόπο δημιουργίας μιας απλής λύσης σελίδας Web που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης με χρήση του FrontPage 2003, των ενεργών σελίδων διακομιστή (Active Server Pages - ASP) και μιας βάσης δεδομένων της Microsoft Access.

Σημαντικό
 • Το δείγμα κωδικού σε αυτό το άρθρο δεν έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει την ενσωματωμένη λειτουργία ασφαλείας του FrontPage 2003. Τα δείγματα έχουν σχεδιαστεί για την παροχή ενός απλού μηχανισμού ασφαλείας μόνο για τους χρήστες που εκτελούν αναζήτηση στη δική σας τοποθεσία Web. Ως τέτοιος μηχανισμός, η ασφάλεια του FrontPage 2003 δεν ενοποιείται με τα ονόματα χρηστών και τους κωδικούς πρόσβασης που προστίθενται στη βάση δεδομένων της Microsoft Access.
 • Τα ονόματα χρηστών και οι κωδικοί πρόσβασης που πληκτρολογούνται μεταδίδονται μέσω του Internet με τη μορφή απλού κειμένου. Για να βοηθήσει στην ενίσχυση της ασφάλειας, η Microsoft συνιστά τη χρήση ενός διακομιστή Web που έχει τη δυνατότητα χρήσης της κρυπτογράφησης SSL (Secure Sockets Layer). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή τοποθεσίας Web ή με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP).

Χρήση των δυνατοτήτων ASP του FrontPage 2003

Για να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες ASP του FrontPage 2003, πρέπει προηγουμένως να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα διακομιστή Web ή σε περιεχόμενο Web που βασίζεται σε δίσκο και υποστηρίζει τις Ενεργές σελίδες διακομιστή (ASP).

Δημιουργία νέας τοποθεσίας Web στο FrontPage 2003

Σημείωση Το παράδειγμα πληροφοριών προϋποθέτει ότι ονομάσατε "logon" την τοποθεσία σας Web και ότι τη δημιουργήσατε ως δευτερεύουσα τοποθεσία της τοποθεσίας σας Web ρίζας. Εάν χρησιμοποιήσετε άλλο όνομα, εκτός από logon, ή εάν δημιουργήσετε την τοποθεσία Web σε μια εναλλακτική θέση, θα πρέπει να τροποποιήσετε αναλόγως τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.

Για να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία Web στο FrontPage 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε το FrontPage 2003.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New).
 3. Στο παράθυρο εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα πρότυπα τοποθεσίας Web (More Web site templates) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Κενή τοποθεσία Web (Empty Web Site).
 4. Κάτω από το στοιχείο Επιλογές (Options), πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκευτεί η καινούρια τοποθεσία Web, με την ακόλουθη μορφή:
  http://όνομα_διακομιστή/logon
  όπου όνομα_διακομιστή είναι το όνομα του διακομιστή Web με δυνατότητα ASP που χρησιμοποιείτε.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Η νέα κενή τοποθεσία Web με το όνομα logon ανοίγεται στο FrontPage 2003.

Δημιουργία βάσης δεδομένων

Δημιουργήστε μια βάση δεδομένων για να αποθηκεύετε τα ονόματα χρηστών και τους κωδικούς πρόσβασης, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα βάσης δεδομένων, όπως είναι η Microsoft Office Access 2003.

Σημείωση Εάν χρησιμοποιήσετε κάποια άλλο πρόγραμμα, εκτός από την Access 2003, για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων, τροποποιήστε αναλόγως τα βήματα αυτά.

Για να δημιουργήσετε μια βάση δεδομένων, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε την Access 2003.
 2. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New).
 3. Στο παράθυρο εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Κενή βάση δεδομένων (Blank database).
 4. Πληκτρολογήστε logon.mdb για το όνομα του αρχείου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (Create).
 5. Στο παράθυρο Αντικείμενα (Objects), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακες (Tables) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία (New).
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης (Design View) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Στην πρώτη γραμμή της στήλης Όνομα πεδίου (Field Name), πληκτρολογήστε UID.
 8. Στην αντίστοιχη στήλη Τύπος δεδομένων (Data Type), κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο (Text) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Πρωτεύον κλειδί (Primary Key) της γραμμής εργαλείων (εμφανίζεται με τη μορφή συμβόλου κλειδιού).
 9. Στη δεύτερη γραμμή της στήλης Όνομα στήλης (Field Name), πληκτρολογήστε PWD και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο (Text) στη δεύτερη γραμμή της στήλης Τύπος δεδομένων (Data Type).
 10. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save).
 11. Στο πλαίσιο Όνομα πίνακα (Table Name), πληκτρολογήστε tblUsers και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 12. Από το μενού Προβολή (View), κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων (Datasheet View).
 13. Στη στήλη UID, πληκτρολογήστε testuser.

  Στη στήλη PWD, πληκτρολογήστε password.
 14. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο (Close) και κατόπιν κλείστε την Access 2003.
Σημείωση Για λόγους ασφαλείας, οι κωδικοί πρόσβασης περιορίζονται σε ένα συνδυασμό κεφαλαίων χαρακτήρων, πεζών χαρακτήρων και αριθμών.

Εισαγωγή της βάσης δεδομένων

Εισαγάγετε τη βάση δεδομένων ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης που δημιουργήσατε με το FrontPage 2003. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο FrontPage 2003, έχοντας ανοιχτή την τοποθεσία Web logon, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή (Import) του μενού Αρχείο (File).
 2. Κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη αρχείου (Add File), εντοπίστε το αρχείο logon.mdb που δημιουργήσατε και κάντε κλικ σε αυτό.

  Κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
 3. Κάντε κλικ στην εντολή Τροποποίηση (Modify), πληκτρολογήστε _private/logon.mdb στο πλαίσιο Θέση αρχείου στο περιεχόμενό σας Web (File location within your web) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Υπάρχει ένας χαρακτήρας υπογράμμισης (_) πριν από το στοιχείο "private" στη διαδρομή του αρχείου.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να εισαχθεί το αρχείο βάσης δεδομένων.
 5. Εάν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε μια σύνδεση βάσης δεδομένων για αυτό το αρχείο που έχει εισαχθεί, κάντε κλικ στο κουμπί Όχι (No).

Δημιουργία των σελίδων ASP

Πρέπει να δημιουργήσετε πολλά αρχεία για να εργαστείτε με αυτό το δείγμα. Αρχικά, δημιουργήστε μια κεντρική σελίδα για την τοποθεσία Web, μια "μη ασφαλή" σελίδα και μια σελίδα που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης για έλεγχο και, στη συνέχεια, δημιουργήστε την ιστοσελίδα logon και το αρχείο προσθήκης σύνδεσης.

Δημιουργία της κεντρικής σελίδας

Η σελίδα αυτή χρησιμεύει ως προεπιλεγμένη σελίδα για την τοποθεσία σας και περιλαμβάνει συνδέσεις για τη μη ασφαλή σελίδα και την ιστοσελίδα που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης. Για να δημιουργήσετε μια κεντρική σελίδα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο FrontPage 2003, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File), κατόπιν στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν στην εντολή Κενή σελίδα (Blank page).
 2. Στην περιοχή υποσέλιδου του παραθύρου εγγράφου, κάντε κλικ στο στοιχείο Κώδικας (Code) για να εμφανιστεί η προβολή κώδικα.
 3. Επιλέξτε και κατόπιν καταργήστε όλους τους κώδικες HTML της ιστοσελίδας.
 4. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα HTML στην ιστοσελίδα.
  <% @language="vbscript" %><html><head><title>Home Page</title></head><body><h3>Home Page</h3><p>You are logged on as: <% If Len(Session("UID")) = 0 Then  Response.Write "<b>You are not logged on.</b>" Else  Response.Write "<b>" & Session("UID") & "</b>" End If%></p><ul> <li><a href="passwordprotect.asp">Password-Protected Page</a></li><li><a href="nonsecure.asp">Nonsecure Page</a></li></ul></body></html>
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα νέα_σελίδα_1.htm (new_page_1.htm) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save).

  Αποθηκεύστε τη σελίδα ως default.asp στον ριζικό φάκελο της τοποθεσίας σας Web logon.
 6. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο (Close) για να κλείσετε την ιστοσελίδα default.asp.

Δημιουργία της μη ασφαλούς σελίδας

Δημιουργήστε μια τυπική σελίδα ASP που θα προβάλλεται σε όλους. Για να δημιουργήσετε μια μη ασφαλή σελίδα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο FrontPage 2003, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File), κατόπιν στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν στην εντολή Κενή σελίδα (Blank page).
 2. Στην περιοχή υποσέλιδου του παραθύρου εγγράφου, κάντε κλικ στο στοιχείο Κώδικας (Code) για να εμφανιστεί η προβολή κώδικα.
 3. Επιλέξτε και κατόπιν καταργήστε όλους τους κώδικες HTML της ιστοσελίδας.
 4. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα HTML στην ιστοσελίδα.
  <% @language="vbscript" %><html><head><title>Nonsecure Page</title></head><body><h3>Nonsecure Page</h3><p>You are logged on as: <% If Len(Session("UID")) = 0 Then  Response.Write "<b>You are not logged on.</b>" Else  Response.Write "<b>" & Session("UID") & "</b>" End If%></p><p><a href="default.asp">Back to default</a></p></body></html>
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα νέα_σελίδα_1.htm (new_page_1.htm) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save).

  Αποθηκεύστε τη σελίδα ως nonsecure.asp στον ριζικό φάκελο της τοποθεσίας σας Web logon.
 6. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο (Close) για να κλείσετε την ιστοσελίδα nonsecure.asp.

Δημιουργία της σελίδας που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης

Σε αυτό το βήμα, η σελίδα είναι ίδια με τη μη ασφαλή ιστοσελίδα που δημιουργήσατε προηγουμένως, με τη διαφορά ότι πρέπει να προσθέσετε την ακόλουθη γραμμή κώδικα προς την αρχή της σελίδας:
<!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
Όταν προσθέτετε αυτήν τη γραμμή κώδικα σε μια ιστοσελίδα ASP, η σελίδα αυτή μετατρέπεται σε σελίδα που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης, από το αρχείο logon.inc που δημιουργείτε. Για να δημιουργήσετε μια ιστοσελίδα που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο FrontPage 2003, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File), κατόπιν στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν στην εντολή Κενή σελίδα (Blank page).
 2. Στην περιοχή υποσέλιδου του παραθύρου εγγράφου, κάντε κλικ στο στοιχείο Κώδικας (Code) για να εμφανιστεί η προβολή κώδικα.
 3. Επιλέξτε και κατόπιν καταργήστε όλους τους κώδικες HTML της ιστοσελίδας.
 4. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα HTML στην ιστοσελίδα.
  <% @language="vbscript" %><!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"--><html><head><title>Password-Protected Page</title></head><body><h3>Password-Protected Page</h3><p>You are logged on as: <% If Len(Session("UID")) = 0 Then  Response.Write "<b>You are not logged on.</b>" Else  Response.Write "<b>" & Session("UID") & "</b>" End If%></p><p><a href="default.asp">Back to default</a></body></html>
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα νέα_σελίδα_1.htm (new_page_1.htm) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save).

  Αποθηκεύστε τη σελίδα ως passwordprotect.asp στον ριζικό φάκελο της τοποθεσίας σας Web logon.
 6. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο (Close) για να κλείσετε την ιστοσελίδα passwordprotect.asp.

Δημιουργία της σελίδας σύνδεσης

Δημιουργήστε μια σελίδα σύνδεσης (logon) που μοιάζει με ένα συνηθισμένο παράθυρο διαλόγου σύνδεσης των Windows. Οι χρήστες που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης παραπέμπονται σε αυτήν τη σελίδα για να πληκτρολογήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής τους. Για να δημιουργήσετε μια σελίδα σύνδεσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο FrontPage 2003, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File), κατόπιν στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν στην εντολή Κενή σελίδα (Blank page).
 2. Στην περιοχή υποσέλιδου του παραθύρου εγγράφου, κάντε κλικ στο στοιχείο Κώδικας (Code) για να εμφανιστεί η προβολή κώδικα.
 3. Επιλέξτε και κατόπιν καταργήστε όλους τους κώδικες HTML της ιστοσελίδας.
 4. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα HTML στην ιστοσελίδα.
  <% @language="vbscript" %><!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"--><% ' Was this page posted to? If UCase(Request.ServerVariables("HTTP_METHOD")) = "POST" Then  ' If so, check the username/password that was entered.  If ComparePassword(Request("UID"),Request("PWD")) Then   ' If comparison was good, store the user name...   Session("UID") = Request("UID")   ' ...and redirect back to the original page.   Response.Redirect Session("REFERRER")  End If End If%><html><head><title>Logon Page</title><style>body { font-family: arial, helvetica }table { background-color: #cccccc; font-size: 9pt; padding: 3px }td  { color: #000000; background-color: #cccccc; border-width: 0px }th  { color: #ffffff; background-color: #0000cc; border-width: 0px }</style></head><body bgcolor="#000000" text="#ffffff"><h3 align="center">&#xa0;</h3><div align="center"><center><form action="<%=LOGON_PAGE%>" method="POST"><table border="2" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tr>  <th colspan="4" align="left">Enter User Name and Password</th> </tr> <tr>  <td>&#xa0;</td>  <td colspan="2" align="left">Please type your user name and password.</td>  <td>&#xa0;</td> </tr> <tr>  <td>&#xa0;</td>  <td align="left">Site</td>  <td align="left"><%=Request.ServerVariables("SERVER_NAME")%> &#xa0;</td>  <td>&#xa0;</td> </tr> <tr>  <td>&#xa0;</td>  <td align="left">User Name</td>  <td align="left"><input name="UID" type="text" size="20"></td>  <td>&#xa0;</td> </tr> <tr>  <td>&#xa0;</td>  <td align="left">Password</td>  <td align="left"><input name="PWD" type="password" size="20"></td>  <td>&#xa0;</td> </tr> <tr>  <td>&#xa0;</td>  <td colspan="2" align="center"><input type="submit" value="LOGON"></td>  <td>&#xa0;</td> </tr></table></form></center></div></body></html>
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα νέα_σελίδα_1.htm (new_page_1.htm) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save).

  Αποθηκεύστε τη σελίδα ως logon.asp στον ριζικό φάκελο της τοποθεσίας σας Web logon.
 6. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο (Close) για να κλείσετε την ιστοσελίδα logon.asp.

Δημιουργία του αρχείου προσθήκης σύνδεσης

Το αρχείο προσθήκης παρέχει τη λειτουργικότητα ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης και χρησιμοποιείται από την ιστοσελίδα που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και από την ιστοσελίδα σύνδεσης. Για να δημιουργήσετε ένα αρχείο προσθήκης σύνδεσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο FrontPage 2003, κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File), κατόπιν στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν στην εντολή Κενή σελίδα (Blank page).
 2. Στην περιοχή υποσέλιδου του παραθύρου εγγράφου, κάντε κλικ στο στοιχείο Κώδικας (Code) για να εμφανιστεί η προβολή κώδικα.
 3. Επιλέξτε και κατόπιν καταργήστε όλους τους κώδικες HTML της ιστοσελίδας.
 4. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τον ακόλουθο κώδικα HTML στην ιστοσελίδα.
  <% ' Do not cache this page. Response.CacheControl = "no-cache" ' Define the name of the users table. Const USERS_TABLE = "tblUsers" ' Define the path to the logon page. Const LOGON_PAGE  = "/logon/logon.asp" ' Define the path to the logon database. Const MDB_URL   = "/logon/_private/logon.mdb" ' Check to see whether you have a current user name. If Len(Session("UID")) = 0 Then  ' Are you currently on the logon page?  If LCase(LOGON_PAGE) <> LCase(Request.ServerVariables("URL")) Then   ' If not, set a session variable for the page that made the request...   Session("REFERRER") = Request.ServerVariables("URL")   ' ...and redirect to the logon page.   Response.Redirect LOGON_PAGE  End If End If ' This function checks for a username/password combination. Function ComparePassword(UID,PWD)  ' Define your variables.  Dim strSQL, objCN, objRS  ' Set up your SQL string.  strSQL = "SELECT * FROM " & USERS_TABLE & _   " WHERE (UID='" & ParseText(UID) & _   "' AND PWD='" & ParseText(PWD) & "');"  ' Create a database connection object.  Set objCN = Server.CreateObject("ADODB.Connection")  ' Open the database connection object.  objCN.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; dbq=" & _   Server.MapPath(MDB_URL) & "; uid=admin; pwd="  ' Run the database query.  Set objRS = objCN.Execute(strSQL)  ' Set the status to true/false for the database lookup.  ComparePassword = Not(objRS.EOF)  ' Close your database objects.  Set objRS = Nothing  Set objCN = Nothing End Function ' This function restricts text to alpha-numeric data only. Function ParseText(TXT)  Dim intPos, strText, intText  For intPos = 1 TO Len(TXT)   intText = Asc(Mid(TXT,intPos,1))   If (intText > 47 And intText < 58) Or _     (intText > 64 And intText < 91) Or _     (intText > 96 And intText < 123) Then     strText = strText & Mid(TXT,intPos,1)   End if  Next  ParseText = strText End Function%>
 5. Κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα νέα_σελίδα_1.htm (new_page_1.htm) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση (Save).

  Αποθηκεύστε τη σελίδα ως logon.inc στο φάκελο _private της τοποθεσίας σας Web logon.
 6. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Κλείσιμο (Close) για να κλείσετε το αρχείο logon.inc.

Έλεγχος της τοποθεσίας Web σύνδεσης

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο FrontPage 2003, στο παράθυρο Λίστα φακέλων (Folder List), κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο Default.asp και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση με το πρόγραμμα περιήγησης (Preview in Browser).

  Το πρόγραμμα περιήγησης Web εκτελεί φόρτωση του δείγματος κεντρικής σελίδας και εμφανίζει ότι δεν είστε συνδεδεμένοι.
 2. Κάντε κλικ στη σύνδεση Μη ασφαλής σελίδα (Nonsecure page).

  Η σελίδα φορτώνεται και εμφανίζει ότι δεν είστε συνδεδεμένοι. Κάντε κλικ στη σύνδεση Επιστροφή στην προεπιλεγμένη (Back to default) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη σελίδα.
 3. Κάντε κλικ στη σύνδεση Σελίδα με προστασία κωδικού πρόσβασης (Password-Protected page).

  Φορτώνεται η σελίδα logon.asp στη θέση της σελίδας που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης.
 4. Στο πλαίσιο Όνομα χρήστη (User Name), πληκτρολογήστε testuser, πληκτρολογήστε password στο πλαίσιο Κωδικός πρόσβασης (Password) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Σύνδεση (LOGON).

  Εμφανίζεται η σελίδα που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και δείχνει ότι έχετε συνδεθεί ως testuser. Κάντε κλικ στη σύνδεση Επιστροφή στην προεπιλεγμένη (Back to default) για να επιστρέψετε στην προεπιλεγμένη σελίδα. Φορτώνεται η κεντρική σελίδα και δείχνει ότι έχετε συνδεθεί ως testuser.
 5. Κάντε κλικ στη σύνδεση Μη ασφαλής σελίδα (Nonsecure page).

  Φορτώνεται η σελίδα και δείχνει ότι έχετε συνδεθεί ως testuser.

Προσαρμογή της τοποθεσίας Web σύνδεσης

Μπορείτε να προσαρμόσετε το παράδειγμα τοποθεσίας Web σύνδεσης με τους εξής τρόπους:
 • Προσθήκη ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης: Μπορείτε να ανοίξετε τη βάση δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, κάντε διπλό κλικ στη βάση δεδομένων του FrontPage 2003 και κατόπιν προσθέστε χρήστες στον πίνακα tblUsers.
 • Προστασία άλλων ιστοσελίδων με κωδικό πρόσβασης: Για να προστατέψετε με κωδικό πρόσβασης κάποια άλλη ιστοσελίδα στην τοποθεσία σας, πρέπει να αποθηκεύσετε το αρχείο με μια επέκταση ονόματος αρχείου ASP, για παράδειγμα, Mypage.asp και κατόπιν να προσθέσετε τις δύο γραμμές που ακολουθούν στην κορυφή του αρχείου:
  <% @language="vbscript" %><!--#include virtual="/logon/_private/logon.inc"-->
  Η πρώτη γραμμή καθορίζει ότι χρησιμοποιείτε ως γλώσσα δέσμης ενεργειών τη Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) και η δεύτερη γραμμή περιλαμβάνει τη λειτουργία ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από το αρχείο προσθήκης σύνδεσης που δημιουργήσατε νωρίτερα.
Περισσότερες πληροφορίες
Τα ονόματα χρήστη και οι κωδικοί πρόσβασης που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων δεν είναι κρυπτογραφημένα. Ακόμα και η χρήση μάσκας εισαγωγής κωδικού πρόσβασης (Password Input Mask) δεν κρυπτογραφεί αυτά τα δεδομένα. Για αυτόν και για άλλους λόγους, οι βάσεις δεδομένων της Access δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τοποθεσίες Web παραγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης των επικοινωνιών HTTP ανάμεσα στον υπολογιστή-πελάτη και το διακομιστή, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
299525 Τρόπος εγκατάστασης του SSL με τις υπηρεσίες IIS 5.0 και τον Certificate Server 2.0
299875 Τρόπος υλοποίησης του SSL στις υπηρεσίες IIS
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης Ενεργών σελίδων διακομιστή (Active Server Pages - ASP), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
299987 Τρόπος χρήσης των περιόδων λειτουργίας της βάσης δεδομένων και των ASP για την υλοποίηση της ασφάλειας ASP
300382 Τρόπος δημιουργίας μιας σύνδεσης βάσης δεδομένων από μια σελίδα ASP των υπηρεσιών IIS
318287 Τι χρειάζεστε για να χρησιμοποιήσετε τις Ενεργές σελίδες διακομιστή (Active Server Pages - ASP) στο FrontPage 2002
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 825498 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/04/2007 09:59:16 - Αναθεώρηση: 5.1

Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office FrontPage 2003

 • kbdatabase kbasp kbhowtomaster KB825498
Σχόλια