Τρόπος απενεργοποίησης της υποστήριξης DCOM στα Windows

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Περίληψη
To DCOM (Distributed Component Object Model) είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει την άμεση επικοινωνία μεταξύ στοιχείων λογισμικού σε ένα δίκτυο. Το DCOM, το οποίο προηγουμένως ονομαζόταν "OLE δικτύου" (Network OLE), έχει σχεδιαστεί για χρήση σε πολλούς τρόπους μεταφοράς μέσω δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοκόλλων Internet, όπως το HTTP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DCOM, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/cnet/cnad_arc_wbak.mspx?mfr=true
Το DCOM υποστηρίζεται εγγενώς στα Windows NT 4.0, τα Windows 2000, τα Windows XP και τον Windows Server 2003.

Προειδοποίηση Εάν απενεργοποιήσετε το DCOM, ενδέχεται να χαθούν ορισμένες λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. Αφού απενεργοποιήσετε την υποστήριξη για DCOM, μπορεί να προκύψουν τα εξής:
 • Τα αντικείμενα COM με δυνατότητα απομακρυσμένης εκκίνησης ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
 • Το τοπικό συμπληρωματικό πρόγραμμα COM+ δεν θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με απομακρυσμένους διακομιστές για απαρίθμηση του καταλόγου COM+ που περιλαμβάνουν.
 • Η αυτόματη εγγραφή πιστοποιητικού ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
 • Τα ερωτήματα της υπηρεσίας "Όργανα διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation - WMI) προς απομακρυσμένους διακομιστές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Εάν απενεργοποιήσετε το DCOM, είναι πιθανό να επηρεαστούν πολλά ενσωματωμένα στοιχεία και εφαρμογές άλλων κατασκευαστών. Η Microsoft δεν συνιστά να απενεργοποιήσετε το DCOM στο περιβάλλον σας, εάν δεν εξακριβώσετε πρώτα ποιες εφαρμογές επηρεάζονται. Η απενεργοποίηση του DCOM ενδέχεται να μην είναι εφικτή σε όλα τα περιβάλλοντα.

Η υποστήριξη για DCOM είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί σε όλα τα λειτουργικά συστήματα που βασίζονται στα Windows NT. Για να απενεργοποιήσετε την υποστήριξη, εκτελέστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Για να απενεργοποιήσετε το DCOM σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows 2000, ο υπολογιστής πρέπει να εκτελεί το Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) ή νεότερη έκδοση.

Επεξεργασία του μητρώου

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 2. Εντοπίστε την ακόλουθη διαδρομή:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE
 3. Αλλάξτε την τιμή της συμβολοσειράς EnableDCOM σε N.
 4. Ξεκινήστε ξανά το λειτουργικό σύστημα για να ισχύσουν οι αλλαγές.

Χρήση του DCOMCNFG.EXE

 1. Εκτελέστε το αρχείο Dcomcnfg.exe.
 2. Εάν εκτελείτε τα Windows XP ή τον Windows Server 2003, εκτελέστε τα παρακάτω πρόσθετα βήματα:
  • Κάντε κλικ στον κόμβο Υπηρεσίες στοιχείων (Component Services) στην περιοχή Αρχική κονσόλα (Console Root).
  • Ανοίξτε το φάκελο Υπολογιστές (Computers).
  • Για τον τοπικό υπολογιστή, κάντε δεξιό κλικ στo στοιχείο Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  • Για έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, κάντε δεξιό κλικ στo φάκελο Υπολογιστές (Computers), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κάντε κλικ στην εντολή Υπολογιστής (Computer).
  • Πληκτρολογήστε το όνομα του υπολογιστή.
  • Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του υπολογιστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Προεπιλεγμένες ιδιότητες (Default Properties).
 4. Κάντε κλικ για την επιλογή (ή την κατάργηση της επιλογής) του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση του Distributed COM σε αυτόν τον υπολογιστή (Enable Distributed COM on this Computer).
 5. Εάν θέλετε να ορίσετε περισσότερες ιδιότητες για αυτόν τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) για να ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) το DCOM. Διαφορετικά, κάντε κλικ στο κουμπί OK για εφαρμογή των αλλαγών και έξοδο από το Dcomcnfg.exe.
 6. Ξεκινήστε ξανά το λειτουργικό σύστημα για να ισχύσουν οι αλλαγές.
Περισσότερες πληροφορίες
Για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του DCOM σε όλα τα λειτουργικά συστήματα χρησιμοποιείται η ακόλουθη τιμή συμβολοσειράς μητρώου:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\OLE\EnableDCOM
Εάν αλλάξετε αυτήν την τιμή σε N, απενεργοποιείται το DCOM μετά την επανεκκίνηση του λειτουργικού συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Τρόπος απενεργοποίησης του dcom windows ασφάλεια rpc αξιοποίηση ms03-026 ms03-032
Eigenschaften

Artikelnummer: 825750 – Letzte Überarbeitung: 01/31/2007 08:09:09 – Revision: 5.4

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbhowto KB825750
Feedback