Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Εμφανίζεται το μήνυμα “Εάν ανοίξετε αυτό το στοιχείο θα εκτελεστεί η ακόλουθη εντολή SQL" κατά το άνοιγμα ενός κύριου εγγράφου συγχώνευσης αλληλογραφίας του Word που είναι συνδεδεμένο με ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες που σας δείχνουν τον τρόπο μείωσης των ρυθμίσεων ασφαλείας ή τον τρόπο απενεργοποίησης των δυνατοτήτων ασφαλείας ενός υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε αυτές τις αλλαγές για να αντιμετωπίσετε ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Πριν να κάνετε αυτές τις αλλαγές, συνιστάται να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του εναλλακτικού τρόπου αντιμετώπισης στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν εφαρμόσετε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, λάβετε τα κατάλληλα πρόσθετα μέτρα για την προστασία του συστήματός σας.
Συμπτώματα
Όταν ανοίγετε ένα κύριο έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας στο Microsoft Office Word, αντιμετωπίζετε ένα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  “Εάν ανοίξετε αυτό το έγγραφο θα εκτελεστεί η ακόλουθη εντολή SQL:
  ΕΠΙΛΕΞΤΕ * ΑΠΟ την προέλευση της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε
  Δεδομένα από τη βάση δεδομένων σας θα τοποθετηθούν στο έγγραφο. Θέλετε να συνεχίσετε;"

  (Opening this document will run the following SQL command:
  SELECT * FROM your datasource
  Data from your database will be placed in the document. Do you want to continue?)
  Σημείωση Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes), το κύριο έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας θα ανοίξει έχοντας συνημμένο το αρχείο προέλευσης δεδομένων. Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Όχι (No), το κύριο έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας θα ανοίξει χωρίς να έχει συνημμένη την προέλευση δεδομένων.

  Στο Microsoft Office Word 2007, εκτελέστε την ακόλουθη ενέργεια ενώ εμφανίζεται το μήνυμα:
  • Για να καθορίσετε τον μοναδικό αριθμό που σχετίζεται με το μήνυμα που λαμβάνετε, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+I. Ο ακόλουθος αριθμός εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία αυτού του μηνύματος:
   201235
 • Ένα κύριο έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας που ανοίγει χρησιμοποιώντας το Microsoft Visual Basic for Applications(VBA) δεν έχει συνημμένο το αρχείο προέλευσης δεδομένων.
Σημείωση Όταν αντιμετωπίζετε τα συμπτώματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα τη Microsoft Access ή το Microsoft Visual FoxPro, για να ανοίξετε προγραμματισμένα ένα αρχείο κύριου εγγράφου συγχώνευσης αλληλογραφίας.
Αιτία
Το ερώτημα που περιγράφεται στην ενότητα "Συμπτώματα" οφείλεται στο σχεδιασμό.

Αυτό το ερώτημα υπάρχει σε όλες τις νεότερες εκδόσεις του Microsoft Office και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Office XP Service Pack 3. Αυτό το ερώτημα προστέθηκε στα προϊόντα που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" για να ενισχύσει την ασφάλεια της συγχώνευσης αλληλογραφίας. Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Ναι (Yes) όταν εμφανιστεί το ερώτημα, θα επιτρέψετε την εκτέλεση κώδικα στον υπολογιστή σας. Ένας κακόβουλος χρήστης ίσως να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα ερώτημα SQL το οποίο έχει σχεδιαστεί με σκοπό την κλοπή ή την καταστροφή δεδομένων στα οποία έχετε δυνατότητα πρόσβασης. Εάν κάνετε κλικ στην επιλογή Όχι (No) όταν εμφανιστεί το ερώτημα, δεν θα επιτρέψετε την εκτέλεση κώδικα.

Σημείωση Η ρύθμιση DisplayAlerts=none μέσω του VBA κάνει απόκρυψη του ερωτήματος κατά το άνοιγμα του αρχείου χρησιμοποιώντας το VBA, αλλά χρησιμοποιεί την επιλογή NO για το άνοιγμα του εγγράφου και δεν επισυνάπτονται δεδομένα στο κύριο έγγραφο συγχώνευσης αλληλογραφίας.
Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Προειδοποίηση Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης ενδέχεται να καταστήσει τον υπολογιστή σας ή το δίκτυό σας πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλους χρήστες ή επιβλαβές λογισμικό, όπως οι ιοί. Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης δεν συνιστάται, αλλά παρέχονται οι σχετικές πληροφορίες, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τον εφαρμόσετε κατά την κρίση σας. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης με δική σας ευθύνη.

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.

Εάν διαβάσετε και κατανοήσετε την αποποίηση ευθυνών που παρέχεται σε αυτό το άρθρο και αν τα έγγραφα που ανοίγετε χρησιμοποιώντας συγχώνευση αλληλογραφίας προέρχονται από αξιόπιστη προέλευση, ίσως θελήσετε να αντιμετωπίσετε τη συμπεριφορά που περιγράφεται στην ενότητα “Συμπτώματα”.

Για να αντιμετωπίσετε αυτήν τη συμπεριφορά, απενεργοποιήστε το ερώτημα ασφαλείας χρησιμοποιώντας το κλειδί μητρώου
SQLSecurityCheck
.

Για να απενεργοποιήσετε το ερώτημα ασφαλείας χρησιμοποιώντας το κλειδί μητρώου
SQLSecurityCheck
, ακολουθήστε τα κατάλληλα βήματα για την έκδοση του Microsoft Word που χρησιμοποιείτε.

Word 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Εκκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor).
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Word\Options
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Στο πεδίο Όνομα (Name), πληκτρολογήστε:
  SQLSecurityCheck
 5. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο SQLSecurityCheck.
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε:
  00000000
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Word 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000
 1. Ξεκινήστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Στο πεδίο Όνομα (Name), πληκτρολογήστε:
  SQLSecurityCheck
 5. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο SQLSecurityCheck.
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε:
  00000000
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Word 2002 Service Pack 3

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options


"SQLSecurityCheck"=dword:00000000

Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Word\Options
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Τιμή DWORD (DWORD Value).
 4. Στο πεδίο Όνομα (Name), πληκτρολογήστε:
  SQLSecurityCheck
 5. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο SQLSecurityCheck.
 6. Στο πλαίσιο Δεδομένα τιμής (Value data), πληκτρολογήστε:
  00000000
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Κατάσταση
Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
WD2002 WD2003 WD2007
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 825765 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/17/2011 07:20:00 - Αναθεώρηση: 3.0

Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Service Pack 2

 • kbofficealertid kbexpertisebeginner kbinfo KB825765
Σχόλια