ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Σας ζητείται επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης μετά την αλλαγή μιας τυπικής σύνδεσης SQL Server

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΣΦΑΛΜΑ #: 470066 (SHILOH_BUGS)
Συμπτώματα
Μετά την εγκατάσταση του MS03-031: Στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας για τον SQL Server, κατά την πραγματοποίηση αλλαγών σε μια τυπική σύνδεση SQL Server με χρήση του Enterprise Manager, σας ζητείται κωδικός πρόσβασης, ακόμα και αν δεν αλλάξατε τον κωδικό πρόσβασης. Εάν δεν αλλάξατε τον κωδικό πρόσβασης, δεν έχετε τη δυνατότητα να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου με επιτυχία, ανεξάρτητα από την καταχώρηση που χρησιμοποιείτε.

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, είναι διαθέσιμες δύο εκδόσεις των ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα. Η μία αφορά υπολογιστές στους οποίους είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας από το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS03-031 της Microsoft. Η άλλη έκδοση είναι για υπολογιστές στους οποίους δεν είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας από το Ενημερωτικό δελτίο ασφαλείας MS03-031 της Microsoft.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες για το Service Pack

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο Service Pack για τον Microsoft SQL Server 2000. Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
290211 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack του SQL Server 2000

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Με εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας από το Ενημερωτικό δελτίο MS03-031 της Microsoft

Εάν έχετε εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας από το Ενημερωτικό δελτίο MS03-031 της Microsoft, κάντε λήψη μίας από τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center) (σε αντίθεση με τις περισσότερες επείγουσες επιδιορθώσεις του SQL Server, πρέπει να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση σε κάθε κόμβο μιας εμφάνισης σε σύμπλεγμα):

Αγγλικά: SQL2000Tools-KB826161-8.00.0819-ENU.exe

Κινέζικα (Απλοποιημένα): SQL2000Tools-KB826161-8.00.0819-CHS.exe

Κινέζικα (Παραδοσιακά): SQL2000Tools-KB826161-8.00.0819-CHT.exe

Γαλλικά: SQL2000Tools-KB826161-8.00.0819-FRN.exe

Γερμανικά: SQL2000Tools-KB826161-8.00.0819-GER.exe

Ιταλικά: SQL2000Tools-KB826161-8.00.0819-ITA.exe

Ιαπωνικά: SQL2000Tools-KB826161-8.00.0819-JPN.exe

Κορεατικά: SQL2000Tools-KB826161-8.00.0819-KOR.exe

Ισπανικά: SQL2000Tools-KB826161-8.00.0819-ESN.exe

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος  Όνομα αρχείου------------------------------------------------------------ 29-Jun-2003 13:13 2000.80.819.0  492.096  Semobj.dll

Χωρίς να είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας από το Ενημερωτικό δελτίο MS03-031 της Microsoft

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας από το Ενημερωτικό δελτίο MS03-031 της Microsoft, κάντε λήψη μίας από τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Αγγλικά: SQL2000-KB826161-8.00.0819-ENU.exe

Κινέζικα (Απλοποιημένα): SQL2000-KB826161-8.00.0819-CHS.exe

Κινέζικα (Παραδοσιακά): SQL2000-KB826161-8.00.0819-CHT.exe

Γαλλικά: SQL2000-KB826161-8.00.0819-FRN.exe

Γερμανικά: SQL2000-KB826161-8.00.0819-GER.exe

Ιταλικά: SQL2000-KB826161-8.00.0819-ITA.exe

Ιαπωνικά: SQL2000-KB826161-8.00.0819-JPN.exe

Κορεατικά: SQL2000-KB826161-8.00.0819-KOR.exe

Ισπανικά: SQL2000-KB826161-8.00.0819-ESN.exe

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα έχει τα χαρακτηριστικά αρχείων (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείων) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο εργαλείο "Ημερομηνία και Ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση      Μέγεθος    Όνομα αρχείου  -------------------------------------------------------------------------  31-May-2003 18:45 2000.80.818.0   78.400 bytes Console.exe  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33.340 bytes Dbmslpcn.dll  25-Apr-2003 02:12          786.432 bytes Distmdl.ldf  25-Apr-2003 02:12         2.359.296 bytes Distmdl.mdf  30-Jan-2003 01:55            180 bytes Drop_repl_hotfix.sql  07-Apr-2003 19:15 2000.80.801.0  1.557.052 bytes Dtsui.dll  24-Apr-2003 02:51          747.927 bytes Instdist.sql  03-May-2003 01:56           1.581 bytes Inst_repl_hotfix.sql  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   90.692 bytes Msgprox.dll  01-Apr-2003 02:07           1.873 bytes Odsole.sql  05-Apr-2003 01:46 2000.80.800.0   62.024 bytes Odsole70.dll  02-Apr-2003 21:48 2000.80.796.0   57.904 bytes Osql.exe  02-Apr-2003 23:15 2000.80.797.0   279.104 bytes Pfutil80.dll  04-Apr-2003 21:27         1.083.467 bytes Replmerg.sql  04-Apr-2003 21:53 2000.80.798.0   221.768 bytes Replprov.dll  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   307.784 bytes Replrec.dll  05-May-2003 00:05         1.085.874 bytes Replsys.sql  29-Jun-2003 13:13 2000.80.819.0   492.096 bytes Semobj.dll  31-May-2003 18:27 2000.80.818.0   172.032 bytes Semobj.rll  29-May-2003 00:29          115.944 bytes Sp3_serv_uni.sql  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0  4.215.360 bytes Sqldmo.dll  07-Apr-2003 17:44           25.172 bytes Sqldumper.exe  19-Mar-2003 18:20 2000.80.789.0   28.672 bytes Sqlevn70.rll  24-Apr-2003 05:39 2000.80.811.0   176.696 bytes Sqlmap70.dll  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   57.920 bytes Sqlrepss.dll  01-Jun-2003 01:02 2000.80.818.0  7.544.916 bytes Sqlservr.exe  01-Jun-2003 01:02         12.739.584 bytes Sqlservr.pdb  08-Feb-2003 06:40 2000.80.765.0   45.644 bytes Sqlvdi.dll  25-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   33.340 bytes Ssmslpcn.dll  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   82.492 bytes Ssnetlib.dll  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   25.148 bytes Ssnmpn70.dll  01-Jun-2003 01:01 2000.80.818.0   158.240 bytes Svrnetcn.dll  31-May-2003 18:59 2000.80.818.0   76.416 bytes Svrnetcn.exe  30-Apr-2003 23:52 2000.80.816.0   45.132 bytes Ums.dll  30-Apr-2003 23:52          132.096 bytes Ums.pdb  28-Feb-2003 01:34 2000.80.778.0   98.872 bytes Xpweb70.dll


Σημείωση Λόγω εξαρτήσεων αρχείων, η πιο πρόσφατη επείγουσα επιδιόρθωση ή δυνατότητα που περιέχει αυτά τα αρχεία μπορεί επίσης να περιέχει πρόσθετα αρχεία.

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης
Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, διαχειριστείτε τον SQL Server από ένα σταθμό εργασίας στον οποίο είναι εγκατεστημένα τα εργαλεία προγραμμάτων-πελατών SQL και δεν είναι εγκατεστημένη η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας MS03-031.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".Το ζήτημα αυτό διορθώθηκε αρχικά στο Service Pack 4 του Microsoft SQL Server 2000.
Περισσότερες πληροφορίες
Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 826161 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/27/2014 16:01:48 - Αναθεώρηση: 6.1

Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3, Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3a

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbqfe kbdownload kbsqlserv2000presp4fix kbfix kbbug KB826161
Σχόλια