Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Access 2002 Snapshot Viewer: 3 Σεπτεμβρίου 2003

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.

Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για την Access 2002. Η ενημερωμένη αυτή έκδοση επιδιορθώνει ένα ελάττωμα στο στοιχείο ελέγχου του Microsoft Access Snapshot Viewer που μπορεί να επιτρέψει σε έναν εισβολέα να εκτελέσει έναν δικό του κώδικα στο σύστημα ενός χρήστη, εάν ο χρήστης επισκεφθεί μια κακόβουλη τοποθεσία Web.

Επιπλέον, έχουν συμπεριληφθεί και άλλες ενημερώσεις κώδικα, οι οποίες περιγράφονται στην ενότητα "Λίστα θεμάτων που επιδιορθώνονται με την ενημερωμένη έκδοση". Αυτή η ενημερωμένη έκδοση της Access 2002 αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της Microsoft να παρέχει τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων στους πελάτες της.

Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Access 2002 Snapshot Viewer: KB826293.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer".
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)

  Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Office XP Service Pack 2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Office XP Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  325671 OFFXP: Επισκόπηση του Office XP Service Pack 2

Ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη

Εάν εγκαταστήσατε την Access από CD-ROM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία της Microsoft "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Service Pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.
 • Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Access 2002 Snapshot Viewer: KB826293, ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο.
Σημείωση Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος-πελάτη χρησιμοποιώντας την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web. Η τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Microsoft Office που διαθέτετε και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό,τι χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση του Office είναι πλήρως ενημερωμένη.
Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office", επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης (Start Installation) για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Access 2002 Snapshot Viewer: KB826293
Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου OfficeXP-KB826293-Client-ENU.exe.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο. Αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση για λήψη της ενημερωμένης έκδοσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο OfficeXP-KB826293-Client-ENU.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο OfficeXP-KB826293-Client-ENU.exe.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στo κουμπί Ναι (Yes).
 4. Για να αποδεχθείτε τους όρους της Άδειας Χρήσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 5. Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε το CD-ROM του Office XP, τοποθετήστε το και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης μετά την εγκατάστασή της. Για να επιστρέψετε σε μια εγκατάσταση πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να καταργήσετε το Office XP και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό CD-ROM.

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση

Εάν εγκαταστήσατε το προϊόν του Office XP που διαθέτετε από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση και, στη συνέχεια, να αναπτύξει αυτήν την ενημερωμένη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):
ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου OfficeXP-KB826293-Fullfile-ENU.exe.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση για λήψη της ενημερωμένης έκδοσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο OfficeXP-KB826293-Fullfile-ENU.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο OfficeXP-KB826293-Fullfile-ENU.exe.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στo κουμπί Ναι (Yes).
 4. Για να αποδεχθείτε την Άδεια Χρήσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα αρχεία που θα εξαχθούν (Type the location where you want to place the extracted files), πληκτρολογήστε C:\KB826293 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 6. Όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 7. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής σας εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run). Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open):

  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI /p C:\KB826293\Αρχείο_MSP SHORTFILENAMES=TRUE

  Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\Office XP). Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσεων δεδομένων MSI (.msi) του Windows Installer για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, Data1.msi). Αρχείο_MSP είναι το όνομα της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης.

  Σημείωση Μπορείτε να προσθέσετε το /qb+ στη γραμμή εντολών, ώστε το παράθυρο διαλόγου Διαχειριστική εγκατάσταση του Office XP (Office XP Administrative Installation) και το παράθυρο διαλόγου Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End User License Agreement) να μην εμφανίζονται.

  Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση σε σταθμούς εργασίας προγράμματος-πελάτη. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open):

  msiexec /i Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI REINSTALL=Λίστα_δυνατοτήτων REINSTALLMODE=vomu

  Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\Office XP). Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσεων δεδομένων του Windows Installer για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, Data1.msi). Λίστα_δυνατοτήτων είναι η λίστα με τα ονόματα των δυνατοτήτων (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) που πρέπει να επανεγκατασταθούν για την ενημερωμένη έκδοση.

  Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή REINSTALL=ALL.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και της ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας προγράμματος-πελάτη, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  301348 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Εγκατάσταση δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστικές εγκαταστάσεις του Office XP
  Αυτό το άρθρο παρέχει οδηγίες για τον τρόπο εγκατάστασης μιας διαχειριστικής δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το άρθρο του Microsoft Office Resource Kit, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος εξακρίβωσης της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Η ενημερωμένη έκδοση περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των αρχείων που ακολουθούν:
  Όνομα αρχείου Έκδοση  --------------------------  Snapview.ocx  10.0.5529.0  Snapview.exe  10.0.4622.0
Για να εξακριβώσετε ποια έκδοση του Snapview.exe είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Σημείωση Επειδή υπάρχουν διάφορες εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε τα βήματα αυτά.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο τμήμα παραθύρου "Αποτελέσματα αναζήτησης" (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders) στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε Snapview.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Snapview.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), καθορίστε εάν η ενημερωμένη έκδοση είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της έκδοσης της Access 2002 στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  291331 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Έλεγχος της έκδοσης του Office XP
Σημείωση Εάν η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Access 2002 Snapshot Viewer: KB826293 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας και επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Access 2002 Snapshot Viewer: KB826293, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε μια ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

(This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)

Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, πρέπει να είναι εγκατεστημένος ο Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Τόσο τα Microsoft Windows XP όσο και το Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) περιλαμβάνουν τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της τελευταίας έκδοσης του Windows Installer για τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows Millennium Edition (Me), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της τελευταίας έκδοσης του Windows Installer για τα Microsoft Windows NT 4.0 και Windows 2000, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Λίστα θεμάτων που επιδιορθώνονται με την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση του κώδικα ασφαλείας του Access 2002 Snapshot Viewer: KB826293 επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχε τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base).

Κάποιο αντικείμενο SnapShot χωρίς δυνατότητα σύνδεσης ενδέχεται να εμφανιστεί με το χρώμα της επιφάνειας εργασίας

Κατά την εισαγωγή ενός αντικειμένου SnapShot (.snp) χωρίς σύνδεση του αντικειμένου με ένα έγγραφο, ενδέχεται να μην δείτε το αντικείμενο. Το αντικείμενο SnapShot ενδέχεται να εμφανιστεί με χρώμα ίδιο με αυτό της επιφάνειας εργασίας.

Προσθήκη νέου ΚωδΤάξης στο αρχείο Snapshot.ocx

Αυτή η ενημέρωση κώδικα ενημερώνει το Office Web Component (OWC) για υποστήριξη του αρχικού GUID και ΚωδΤάξης του Microsoft Internet Explorer.

Ο SnapShot Viewer ενδέχεται να φορτώσει ένα αρχείο σε έναν τομέα

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα που προκύπτει εάν χρησιμοποιείτε το στοιχείο ελέγχου του Access SnapShot Viewer σε μια σελίδα. Ενδέχεται να μπορείτε να φορτώσετε ένα αρχείο SnapShot από διαφορετικό τομέα.

Ο SnapShot Viewer ενδέχεται να κλείσει απροσδόκητα ή να εμφανίσει ένα σφάλμα

Κατά το άνοιγμα ενός αρχείου του Access SnapShot Viewer (.snp), ο Access SnapShot Viewer ενδέχεται να κλείσει απροσδόκητα ή να εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά το άνοιγμα ενός αρχείου Snapshot

(An error occurred while opening a Snapshot file).

Το αρχείο Snapview.ocx δεν έχει καταχωρηθεί σωστά

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου το αρχείο Snapview.ocx δεν καταχωρείται σωστά.

Το CSnapshotViewerControl ενδέχεται να προκαλέσει μη αναμενόμενο τερματισμό της Access

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου η Access ενδέχεται να κλείσει απροσδόκητα κατά την πραγματοποίηση μιας κλήσης προγραμματισμού στη λειτουργία CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 826293 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/24/2014 12:22:36 - Αναθεώρηση: 4.1

 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbhowto kbinfo kbupdate KB826293
Σχόλια