Ασχολείται με τον τρόπο που βρίσκεται στο καθολικό πρότυπο Normal.dot από το Office Word 2003

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:826839
Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο το Microsoft Word 2003 αναζητά το καθολικό πρότυπο Normal.dot. Επειδή το Word 2003 αναζητά το πρότυπο Normal.dot με διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο αναζήτησης προτύπων σε παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Word, το πρότυπο Normal.dot συμπεριφέρεται διαφορετικά από άλλα καθολικά πρότυπα.

Εάν το πρότυπο Normal.dot δεν βρίσκεται σε έναν από τους φακέλους όπου αναμένεται από Word 2003 για να το εντοπίσετε, το Word 2003 εκτελεί αναζήτηση μέσω διαδρομών φακέλων για διαφορετικά πρότυπα (βάσει του τύπου της εγκατάστασής σας) και το Word 2003 χρησιμοποιεί το πρώτο πρότυπο Normal.dot που βρίσκει. Αυτό ισχύει επίσης εάν υπάρχουν πολλά αρχεία Normal.dot στο σύστημά σας.

Το καθολικό πρότυπο (Normal.dot) ταξινομείται ως πρότυπο "χρήστη" και μπορεί να προσαρμοστεί για να συμπεριλάβει στοιχεία όπως μακροεντολές, προσαρμοσμένα στυλ και καταχωρήσεις αυτόματου κειμένου. Το καθολικό πρότυπο (Normal.dot) δεν είναι πρότυπο που εγκαθίσταται. Το καθολικό πρότυπο (Normal.dot) δημιουργείται κατά την πρώτη χρήση του Word.

Οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν τη σειρά αναζήτησης που χρησιμοποιεί το Word 2003 για να εντοπίσετε το πρότυπο Normal.dot με περισσότερες λεπτομέρειες.

Επιστροφή στην αρχή
Περισσότερες πληροφορίες
Πριν εφαρμοστεί το πρότυπο Normal.dot σε ένα αρχείο, το Word 2003 αναζητά ένα συνδυασμό προτύπων που βρίσκονται σε μία από τις εξής τρεις θέσεις φακέλων:
 • Εγκατεστημένα πρότυπα:
  C:\Program Files\Microsoft μετονομάσετε
 • Διαδρομή προτύπων χρήστη (προεπιλεγμένος φάκελος):
  C:\Documents and Settings\<Username>\Application Data\Microsoft\Templates</Username>
 • Διαδρομή προτύπων ομάδας εργασίας:
  <Not set="" by="" default=""></Not>
Σημείωση Microsoft Windows 2000 και Microsoft Windows XP υποστηρίζει το Office 2003. Office 2003 δεν υποστηρίζεται σε παλαιότερες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος των Microsoft Windows.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος αλλαγής της διαδρομής προτύπων χρήστη και η διαδρομή προτύπων ομάδας εργασίας

Για να αλλάξετε τη διαδρομή πρότυπα χρήστη και τις θέσεις διαδρομή πρότυπα ομάδας εργασίας από τους προεπιλεγμένους φακέλους στους φακέλους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σχετικά με το Εργαλεία μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, και στη συνέχεια επιλέξτε το Θέσεις αρχείων στην καρτέλα.
 2. Επιλέξτε τη διαδρομή προτύπου που θέλετε να τροποποιήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τροποποίηση.
 3. Εντοπίστε τους φακέλους που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των διαδρομών των προτύπων, κάντε κλικ στο κουμπί Στη Βοήθεια για το Microsoft Microsoft Office 2003 σχετικά με το Βοήθεια μενού "," Τύπος θέσεις προτύπων στο Βοηθό του Office ή Answer Wizard και στη συνέχεια κάντε κλικ Αναζήτηση Για να προβάλετε τα θέματα που επιστρέφονται.


Επιστροφή στην αρχή

Επιλογές εγκατάστασης: Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου και Εκτέλεση όλων από τον υπολογιστή μου

Εάν χρησιμοποιείτε το Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου ή το Εκτέλεση όλων από τον υπολογιστή μου εγκαταστάσεις, Word 2003 αναζητά το πρότυπο Normal.dot στις εξής τρεις θέσεις, με τη σειρά που παρατίθενται:
 • Διαδρομή προτύπων χρήστη (προεπιλεγμένος φάκελος):
  C:\Documents and Settings\<Username>\Application Data\Microsoft\Templates</Username>
 • Φάκελο προγράμματος Word 2003 (θέση του Winword.exe):
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11
 • Διαδρομή προτύπων ομάδας εργασίας:
  <Not set="" by="" default=""></Not>
Εάν χρησιμοποιείτε το Εκτέλεση από τον υπολογιστή μου ή το Εκτέλεση όλων από τον υπολογιστή μου επιλογές εγκατάστασης, το Word 2003 χρησιμοποιεί την ακόλουθη μέθοδο για να βρει το πρότυπο Normal.dot:
 1. Στο φάκελο "Πρότυπα χρήστη", το Word 2003 αναζητά το πρότυπο Normal.dot.
 2. Εάν το πρότυπο Normal.dot δεν βρίσκεται στο φάκελο "Πρότυπα χρήστη", το Word 2003 αναζητά στο φάκελο προγράμματος Word 2003.
 3. Εάν το Word 2003 δεν βρει το πρότυπο Normal.dot στο φάκελο προγράμματος Word 2003, το Word 2003 αναζητά το φάκελο προτύπων ομάδας εργασίας (εάν έχει καθοριστεί ένα).
 4. Εάν το Word 2003 εξακολουθεί να εντοπίσει το αρχείο προτύπου Normal.dot, το Word 2003 δημιουργεί ένα νέο πρότυπο στο φάκελο που καθορίζεται από τη διαδρομή προτύπων χρήστη.
Σημείωση Το εκτελέσιμο αρχείο Word 2003, Winword.exe, εγκαθίσταται στο φάκελο προγράμματος Word 2003. Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θέση του φακέλου προγράμματος Word 2003, πρέπει πρώτα να επανεγκαταστήσετε το Word 2003.

Για να εφαρμόσετε ένα πρότυπο σε ένα έγγραφο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Σχετικά με το Αρχείο μενού, κάντε κλικ στο κουμπί Νέα.
 2. Με το Γενικά πρότυπα στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή του Γενικά καρτέλα και στη συνέχεια κάντε κλικ Κενό έγγραφο. Το Word 2003 δημιουργεί ένα νέο έγγραφο ή πρότυπο, χρησιμοποιώντας το πρότυπο Normal.dot.
Επιστροφή στην αρχή

Επιλογές εγκατάστασης: Εκτέλεση από δίκτυο και Εκτέλεση όλων από δίκτυο

Εάν χρησιμοποιείτε το Εκτέλεση από δίκτυο ή το Εκτέλεση όλων από δίκτυο εγκαταστάσεις, Word 2003 αναζητά το πρότυπο Normal.dot στις εξής τρεις θέσεις, με τη σειρά που παρατίθενται:
 • Φάκελος προγράμματος του Word 2003 (θέση του Winword.exe):
  Μονάδα δίσκου: \Server_Folder\PFiles\MSOffice\Office11
 • Διαδρομή προτύπων χρήστη (προεπιλεγμένος φάκελος):
  C:\Documents and Settings\<Username>\Application Data\Microsoft\Templates</Username>
 • Διαδρομή προτύπων ομάδας εργασίας
  <Not set="" by="" default=""></Not>
Εάν χρησιμοποιείτε το Εκτέλεση από δίκτυο ή Εκτέλεση όλων από δίκτυο επιλογές εγκατάστασης, το Word 2003 ακολουθεί τα εξής βήματα για να βρει το πρότυπο Normal.dot:
 1. Στο φάκελο προγράμματος Word 2003, το Word 2003 αναζητά το φάκελο Normal.dot.
 2. Εάν το πρότυπο Normal.dot δεν βρίσκεται στο φάκελο προγράμματος Word 2003, το Word 2003 αναζητά στο φάκελο "Πρότυπα χρήστη".
 3. Εάν το Word 2003 δεν βρει το πρότυπο Normal.dot στο φάκελο "Πρότυπα χρήστη", το Word 2003 αναζητά το φάκελο προτύπων ομάδας εργασίας (εάν έχει καθοριστεί ένα).
 4. Εάν το Word 2003 εξακολουθεί να δεν βρει το πρότυπο Normal.dot, το Word 2003 δημιουργεί ένα νέο πρότυπο στο φάκελο που καθορίζεται από τη διαδρομή προτύπων χρήστη.
Σημείωση Το εκτελέσιμο αρχείο Word 2003, Winword.exe, βρίσκεται στο διακομιστή δικτύου στο φάκελο προγράμματος Word 2003. Για να αλλάξετε τη θέση του φακέλου προγράμματος Word 2003, το διαχειριστή του δικτύου σας πρέπει να επανεγκαταστήσετε το Word 2003 στο διακομιστή του δικτύου σας.

Για να εφαρμόσετε ένα πρότυπο σε ένα έγγραφο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στο μενού αρχείο , κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.
 2. Από το Γενικά πρότυπα στο παράθυρο διαλόγου, κάντε κλικ στην επιλογή του Γενικά καρτέλα και στη συνέχεια κάντε κλικ Κενό έγγραφο. Το Word 2003 δημιουργεί ένα νέο έγγραφο ή πρότυπο, χρησιμοποιώντας το πρότυπο Normal.dot.
Επιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης και προσαρμογής του Office 2003 σε περιβάλλον δικτύου, ανατρέξτε στο Microsoft Office 2003 Resource Kit. Για να προβάλετε το Microsoft Office 2003 Resource Kit, επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση της Microsoft στο Web:http://Office.Microsoft.com/en-US/Office-2003-Resource-Kit/Office-2003-Editions-Resource-Kit-Documentation-HA001140299.aspx

Επιστροφή στην αρχή
κανονική κουκκίδα διαδρομή προτύπου του Office

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 826839 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 04:15:36 - Αναθεώρηση: 0.1

Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbtemplate kbhowtomaster kbhowto kbmt KB826839 KbMtel
Σχόλια