Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Αιτίες των γενικών σφαλμάτων προστασίας και συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR82710
Εάν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το μήνυμα λάθους που εμφανίζεται, προβάλετε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), για να δείτε περισσότερα άρθρα που περιγράφουν μηνύματα λάθους:
315854 Κέντρο πόρων για τα μηνύματα λάθους των Windows 98 και Windows Me
Περίληψη
Οι επεξεργαστές Intel 80286, 80386 και 80486 μπορούν να εντοπίσουν πότε ένα πρόγραμμα δεν λειτουργεί σωστά. Στα πιο συνηθισμένα ζητήματα περιλαμβάνονται σφάλματα στοίβας, μη έγκυρες εντολές, σφάλματα διαίρεσης (διαίρεση με το μηδέν) και γενικά σφάλματα προστασίας. Τα παραπάνω θέματα δηλώνουν γενικά ότι υπάρχει μη τυπικός κώδικας σε ένα πρόγραμμα.
Περισσότερες πληροφορίες

Πιθανοί τύποι σφαλμάτωνΤα ακόλουθα σφάλματα μπορεί να προκύψουν σε προγράμματα που βασίζονται στα Windows, στο ίδιο το λειτουργικό σύστημα των Windows ή στο πρόγραμμα οδήγησης μιας συσκευής των Windows (για παράδειγμα, το πρόγραμμα οδήγησης του προσαρμογέα οθόνης).

Σφάλμα στοίβας (Stack Fault ) (Διακοπή 12)

Στους λόγους εμφάνισης ενός σφάλματος στοίβας περιλαμβάνονται:
 • Μια εντολή προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση στη μνήμη πέρα από τα όρια του τμήματος στοίβας (POP, PUSH, ENTER, LEAVE ή πρόσβαση σχετική με τη στοίβα: MOV AX, [BP+6]).
 • Γίνεται φόρτωση του SS με έναν επιλογέα που επισημαίνεται ως απών, αλλά ο οποίος είναι έγκυρος (αυτό το θέμα δεν πρέπει κανονικά να προκύπτει στα Windows).
Τα σφάλματα στοίβας είναι πάντα ανεπανόρθωτα για το τρέχον πρόγραμμα των Windows.

Μη έγκυρη εντολή (Invalid Instruction) (Διακοπή 6)

Ο επεξεργαστής εντοπίζει τις περισσότερες μη έγκυρες εντολές και προκαλεί τη διακοπή του προγράμματος.

Αυτό το σφάλμα είναι πάντα ανεπανόρθωτο για το πρόγραμμα. Αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει ποτέ και συνήθως προκαλείται όταν εκτελούνται δεδομένα αντί για κώδικας.

Σφάλμα διαίρεσης (Divide Error) (Διακοπή 0)

Αυτό το σφάλμα εμφανίζεται όταν το μητρώο προορισμού δεν μπορεί να διατηρήσει το αποτέλεσμα μιας λειτουργίας διαίρεσης. Το σφάλμα αυτό μπορεί να προκληθεί από μια απόπειρα διαίρεσης με το μηδέν ή από υπερχείλιση διαίρεσης.

Γενικό σφάλμα προστασίας (General Protection Fault) (Διακοπή 13)

Κάθε παραβίαση προστασίας η οποία δεν προκαλεί κάποια άλλη εξαίρεση προκαλεί μια εξαίρεση γενικής προστασίας. Σε αυτά τα σφάλματα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι παρακάτω περιπτώσεις:
 • Υπέρβαση του ορίου του τμήματος, όταν χρησιμοποιούνται τα τμήματα CS, DS, ES, FS ή GS. Πρόκειται για ένα πολύ συνηθισμένο ζήτημα που παρουσιάζεται στα προγράμματα και προκαλείται συνήθως από λανθασμένο υπολογισμό της μνήμης που απαιτείται σε μια εκχώρηση.
 • Μεταφορά εκτέλεσης σε ένα τμήμα χωρίς δυνατότητα εκτέλεσης (για παράδειγμα, μεταπήδηση σε μια θέση που περιέχει εσφαλμένα δεδομένα).
 • Εγγραφή σε τμήμα που είναι μόνο για ανάγνωση ή είναι τμήμα κώδικα.
 • Φόρτωση εσφαλμένης τιμής σε καταχωρητή τμήματος.
 • Χρήση μηδενικού δείκτη. Ως μηδενικός δείκτης ορίζεται η τιμή 0. Σε προστατευμένη λειτουργία, η χρήση ενός καταχωρητή τμήματος που περιέχει την τιμή 0 δεν είναι ποτέ έγκυρη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων για σφάλματα γενικής προστασίαςΠρώτα, εντοπίστε την αιτία του σφάλματος. Επειδή τα σφάλματα γενικής προστασίας είναι δυνατό να προκληθούν από το λογισμικό ή το υλικό, το πρώτο βήμα είναι να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία. Η επανεκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία σάς επιτρέπει να ελέγξετε τον υπολογιστή σας σε μια κατάσταση όπου έχουν φορτωθεί μόνο τα βασικά στοιχεία των Windows. Εάν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία και το μήνυμα σφάλματος δεν εμφανιστεί, τότε πιθανώς η αιτία του σφάλματος είναι κάποιο πρόγραμμα οδήγησης ή πρόγραμμα. Εάν κάνετε επανεκκίνηση σε ασφαλή λειτουργία, ελέγξετε τον υπολογιστή σας και το μήνυμα σφάλματος εμφανιστεί, το σφάλμα οφείλεται μάλλον στο υλικό ή σε κατεστραμμένα αρχεία πυρήνα των Windows.
 1. Για τα Windows 95, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, πατήστε το πλήκτρο F8 όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Starting Windows 95" και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο Safe Mode.

  Για τα Windows 98, ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL μέχρι να εμφανιστεί το μενού εκκίνησης Windows 98 Startup Menu και στη συνέχεια επιλέξτε το στοιχείο Safe Mode.
 2. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode). Εάν δεν παρουσιαστεί το σφάλμα, χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα βήματα παρακάτω, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε. Εάν το σφάλμα παρουσιαστεί, ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα με την εγκατάστασή σας των Windows ή ίσως να αντιμετωπίζετε ένα σύμπτωμα ελαττωματικού υλικού. Δείτε την ενότητα "Έλεγχος υλικού" αυτού του άρθρου.

  Windows 98

  Αφού κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility) (Msconfig.exe) για να ελαχιστοποιήσετε τις διενέξεις που ενδέχεται να προκαλούν το ζήτημα.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και τέλος κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες συστήματος (System Information).
  • Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility).
  • Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) και κατόπιν κάντε κλικ για να απενεργοποιήσετε τα εξής πλαίσια ελέγχου:
   • Επεξεργασία του αρχείου Config.sys (Process Config.sys File)
   • Επεξεργασία του αρχείου Autoexec.bat (Process Autoexec.bat File)
   • Επεξεργασία του αρχείου Winstart.bat (Process Winstart.bat File) (εάν είναι διαθέσιμο)
   • Επεξεργασία του αρχείου System.ini (Process System.ini File)
   • Επεξεργασία του αρχείου Win.ini (Process Win.ini File)
   • Για προχωρημένους (Load Startup Group Items)
  • Κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, όταν σας ζητηθεί. Αφού ξεκινήσετε πάλι και ελέγξετε τον υπολογιστή σας, εάν συνεχίζετε να μην λαμβάνετε το μήνυμα σφάλματος, προχωρήστε στα επόμενα βήματα.
  • Εκτελέστε το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility), κάντε κλικ για να επιλέξετε ένα στοιχείο από το πλαίσιο Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup), κάντε κλικ στο κουμπί OK και τέλος κάντε επανεκκίνηση και έλεγχο του υπολογιστή σας.
  • Συνεχίστε αυτήν τη διαδικασία, έως ότου επιλεγούν όλα τα στοιχεία στο πλαίσιο Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup). Εάν επιλέξετε ένα στοιχείο και το σφάλμα παρουσιαστεί ξανά, κάντε κλικ στην καρτέλα για το αντίστοιχο στοιχείο του πλαισίου Εκκίνηση με επιλογές, απενεργοποιήστε τα μισά πλαίσια ελέγχου, κάντε κλικ στο κουμπί OK και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Συνεχίστε αυτήν τη διαδικασία, έως ότου προσδιορίσετε τη ρύθμιση που προκαλεί το σφάλμα.
  • Εάν μπορέσετε να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας με επιτυχία ενώ είναι επιλεγμένα όλα τα στοιχεία, εκτελέστε το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility), ενεργοποιήστε το κουμπί επιλογής Κανονική εκκίνηση (Normal Startup), κάντε κλικ στο κουμπί OK και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του αρχείου Msconfig.exe, κάντε κλικ στον αριθμό άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98

  Windows 95

  Τα παρακάτω βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε αν το ζήτημα που αντιμετωπίζετε οφείλεται στις παραμέτρους πραγματικής λειτουργίας του υπολογιστή σας. Σε αυτές τις παραμέτρους μπορεί να συμπεριλαμβάνονται προγράμματα οδήγησης που φορτώνονται από τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat.
  • Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Starting Windows 95", πατήστε το πλήκτρο F8 και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Step-By-Step Confirmation από το μενού εκκίνησηςStartup Μenu.
  • Όταν σας ζητηθεί, φορτώστε τα ακόλουθα στοιχεία (εάν σας ζητηθεί να φορτώσετε οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, πατήστε το πλήκτρο Ν):
   • Πρόγραμμα οδήγησης Dblspace.
   • Himem.sys.
   • Ifshlp.sys.
   • Dblbuff.sys.
   • Φορτώστε το περιβάλλον των Windows 95 (GUI), επιλέγοντας να φορτώσετε όλα τα προγράμματα οδήγησης των Windows.
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Windows 95 δεν απαιτούν τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat, αλλά ενδεχομένως να είναι απαραίτητα για ορισμένα εργαλεία που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή. Δεν πρέπει να μετονομάζετε ποτέ τα αρχεία Config.sys και Autoexec.bat, πριν να εκτελέσετε μια επιτυχή αλληλεπιδραστική εκκίνηση, για να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι απαραίτητα.

   Εάν η καθαρή εκκίνηση των παραμέτρων πραγματικής λειτουργίας εξαλείψει το ζήτημα, απομονώστε τη διένεξη με ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που παραμένει στη μνήμη (TSR) ή ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής πραγματικής λειτουργίας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Step-By-Step Confirmation.

   Για να φορτώσετε τα Windows 95, κάντε εκκίνηση σε μια γραμμή εντολών και ξεκινήστε τα Windows 95 πληκτρολογώντας win και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο SHIFT όσο διαρκεί η εκκίνηση. Αυτή η ενέργεια αποτρέπει την αυτόματη φόρτωση οποιουδήποτε προγράμματος κατά την εκκίνηση.

   Εάν το θέμα επιλυθεί με την αποτροπή της φόρτωσης προγραμμάτων κατά την εκκίνηση, εξετάστε τις ακόλουθες πιθανές αιτίες.

  Το αρχείο Winstart.bat

  Το αρχείο Winstart.bat χρησιμοποιείται για τη φόρτωση προγραμμάτων που παραμένουν στη μνήμη (TSR), τα οποία απαιτούνται από τα προγράμματα που βασίζονται σε Windows, αλλά δεν είναι απαραίτητα στις περιόδους λειτουργίας του MS-DOS.

  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο Winstart.bat, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  134402 Ορισμένα προγράμματα TSR μετακινούνται από το αρχείο Autoexec.bat στο Winstart.bat κατά την εγκατάσταση
  Την ομάδα εκκίνησης (Startup Group)

  Εάν το θέμα επιλυθεί παρακάμπτοντας την ομάδα εκκίνησης (Startup Group), καταργήστε κάθε πρόγραμμα από την ομάδα εκκίνησης (Startup Group) ξεχωριστά, για να απομονώσετε το πρόγραμμα που προκαλεί το σφάλμα.

  Το κλειδί Run στο μητρώο

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά θέματα, τα οποία ίσως απαιτήσουν την επανεγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα θέματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) είναι δυνατό να επιλυθούν. Χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) με δική σας ευθύνη.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας του μητρώου, προβάλετε το θέμα της Βοήθειας (Help) "Αλλαγή κλειδιών και τιμών" (Changing Keys and Values) στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) (Regedit.exe) ή τα θέματα της Βοήθειας (Help) "Προσθήκη και διαγραφή πληροφοριών στο μητρώο" (Add and Delete Information in the Registry) και "Επεξεργασία δεδομένων μητρώου" (Edit Registry Data) στο αρχείο Regedt32.exe. Σημειώστε ότι πρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πριν να το επεξεργαστείτε. Εάν εκτελείτε Windows NT ή Windows 2000, θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εφεδρική δισκέτα επιδιόρθωσης (Emergemcy Repair Disk) (ERD).

  Μπορείτε να αποτρέψετε τη φόρτωση προγραμμάτων καταργώντας τη συμβολοσειρά του προγράμματος από τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
  Η φόρτωση των προγραμμάτων μπορεί επίσης να γίνεται από το ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  Το αρχείο Win.ini

  Τα προγράμματα είναι δυνατό να ξεκινούν αυτόματα από τις γραμμές load= και run= στην ενότητα [Windows] του αρχείου. Ανατρέξτε στην ακόλουθη ενότητα για περισσότερες πληροφορίες.

  Έλεγχος των αρχείων παραμέτρων των Windows

  Για να ελέγξετε τα αρχεία παραμέτρων των Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε εκκίνηση σε μια γραμμή εντολών.
  2. Μετονομάστε το αρχείο Win.ini πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
   ren c:\windows\win.ini *.bak
  3. Κάντε εκκίνηση των Windows 95 πληκτρολογώντας win. Εάν το ζήτημα διορθωθεί με αυτήν τη διαδικασία, βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές load= και run= στην ενότητα [Windows] του αρχείου Win.ini είναι κενές ή ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό (;) πριν από αυτές, για να αποτρέψετε τη φόρτωση των στοιχείων.
  4. Μετονομάστε το αρχείο System.ini, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
   ren c:\windows\system.ini *.bak
  5. Τα Windows 95 απαιτούν ένα αρχείο System.ini για τη φόρτωση του περιβάλλοντος των Windows. Αντικαταστήστε το αρχικό αρχείο, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
   copy c:\windows\system.cb c:\windows\system.ini
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εκκίνηση των Windows 95 με το αρχείο System.cb δεν φορτώνει πρόγραμμα οδήγησης για το ποντίκι. Επεξεργαστείτε το νέο αρχείο System.ini, προσθέτοντας τις ακόλουθες γραμμές:
   [386Enh]
   mouse=*vmouse, msmouse.vxd

   [boot]
   drivers=mmsystem.dll
   mouse.drv=mouse.drv
  6. : Η εκκίνηση των Windows 95 με το αρχείο System.cb δεν φορτώνει πρόγραμμα οδήγησης για το ποντίκι. Επεξεργαστείτε το νέο αρχείο System.ini, προσθέτοντας τις ακόλουθες γραμμές: Κάντε εκκίνηση των Windows 95, πληκτρολογώντας win στη γραμμή εντολών. Εάν το ζήτημα διορθωθεί με την αντικατάσταση του αρχικού αρχείου System.ini με το αρχείο System.cb, τότε το σφάλμα πιθανότατα βρίσκεται στην ενότητα [boot] ή την ενότητα [386Enh] του αρχικού αρχείου System.ini. Επαναφέρετε το αρχικό αρχείο για να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα σε αυτό.
  7. : Η εκκίνηση των Windows 95 με το αρχείο System.cb δεν φορτώνει πρόγραμμα οδήγησης για το ποντίκι. Επεξεργαστείτε το νέο αρχείο System.ini, προσθέτοντας τις ακόλουθες γραμμές: Για να απομονώσετε την αιτία του ζητήματος, τοποθετήστε ένα ερωτηματικό (;) στην αρχή μιας γραμμής, για να αποτρέψετε τη φόρτωση του στοιχείου.
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο System.ini και τις προεπιλεγμένες καταχωρήσεις του, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  140441 Δημιουργία νέου αρχείου System.ini χωρίς αναφορές σε προγράμματα οδήγησης άλλων κατασκευαστών
  Προγράμματα οδήγησης συσκευών προστατευμένης λειτουργίας Η ασφαλής λειτουργία απενεργοποιεί όλα τα προγράμματα οδήγησης συσκευών προστατευμένης λειτουργίας για τα Windows 95. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έλεγχο για μη συμβατά στοιχεία και διενέξεις πόρων, απενεργοποιώντας τα προγράμματα οδήγησης συσκευών προστατευμένης λειτουργίας στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).

  Κατάργηση προγραμμάτων οδήγησης συσκευών προστατευμένης λειτουργίας για την απομόνωση διενέξεων
  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System).
  2. Στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προβολή συσκευών κατά τύπο (View Devices By Type).
  3. Απενεργοποιήστε καθένα από τα προγράμματα οδήγησης συσκευών προστατευμένης λειτουργίας. Για παράδειγμα:
   • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο Ελεγκτές δισκέτας (Floppy disk controllers) για να αναπτυχθεί.
   • Κάντε κλικ στο στοιχείο Τυπικός ελεγκτής δισκέτας (Standard Floppy Disk Controller) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
   • Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Αρχικές παράμετροι (τρέχουσες) (Original Configuration (Current)) για να καταργήσετε την επιλογή του και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν έχετε ενεργοποιήσει προφίλ υλικού, θα υπάρχει ένα πλαίσιο ελέγχου για κάθε ρύθμιση παραμέτρων. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για το προφίλ υλικού, για το οποίο πραγματοποιείτε αντιμετώπιση προβλημάτων.
   • Επαναλάβετε τα τρία παραπάνω βήματα για κάθε συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
  Εάν επιλυθεί το θέμα με την απενεργοποίηση των προγραμμάτων οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), ενδέχεται να υπάρχει διένεξη υλικού ή ένα πρόγραμμα οδήγησης ενδέχεται να είναι μη συμβατό με το υλικό σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων για διενέξεις πόρων στα Windows 95, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  133240 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
  Εάν διαπιστώσετε ότι ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής προστατευμένης λειτουργίας των Windows 95 δεν είναι συμβατό με τον υπολογιστή σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα των νέων προγραμμάτων οδήγησης.

  Αλλαγή του προγράμματος οδήγησης οθόνης σε πρόγραμμα οδήγησης τυπικής VGA

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν ακολουθήσατε τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα "Κατάργηση προγραμμάτων οδήγησης προστατευμένης λειτουργίας για την απομόνωση διενέξεων" αυτού του άρθρου, έχετε αλλάξει το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης σε VGA και μπορείτε να προχωρήσετε στην επόμενη ενότητα. Η απενεργοποίηση του προσαρμογέα οθόνης ρυθμίζει την οθόνη σας στο πρόγραμμα οδήγησης VGA.

  Σε ασφαλή λειτουργία, τα Windows 95 ξεκινούν με το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης VGA. Για να εξακριβώσετε αν το θέμα που αντιμετωπίζετε σχετίζεται με το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα οδήγησης VGA για δοκιμή.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εξασφαλίσετε την ασφαλή επαναφορά των προηγούμενων παραμέτρων, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα:
  1. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου System.ini.
  2. Σημειώστε την τρέχουσα επιφάνεια εργασίας (ανάλυση) και την παλέτα χρωμάτων.
  3. Καταγράψτε το όνομα του τρέχοντα προσαρμογέα οθόνης.
  Για να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης VGA, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode).
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Οθόνη (Display).
  3. Στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις οθόνης (Change Display Type).
  4. Στην περιοχή Κάρτα γραφικών (Adapter Type), κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των συσκευών (Show All Devices).
  6. Στο πλαίσιο Κατασκευαστές (Manufacturers), κάντε κλικ στην επιλογή (Βασικοί τύποι οθόνης) (Standard Display Types). Στο πλαίσιο Μοντέλα (Models), κάντε κλικ στην επιλογή Τυπικός προσαρμογέας οθόνης (VGA) (Standard Display Adapter (VGA)) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  7. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ ή στο κουμπί Κλείσιμο (Close), μέχρι να επιστρέψετε στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  8. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
  Εάν διαπιστώσετε ότι το πρόγραμμα οδήγησης οθόνης που διαθέτετε δεν είναι συμβατό με τα Windows 95, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας, για να μάθετε αν είναι διαθέσιμα νέα προγράμματα οδήγησης.

  Καταστροφή του μητρώου

  Όταν κάνετε εκκίνηση των Windows 95 σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), γίνεται η ελάχιστη ανάγνωση του μητρώου. Η καταστροφή του μητρώου ενδέχεται να μην είναι εμφανής όταν εκτελείται σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode). Ενδέχεται να χρειαστεί να αντικαταστήσετε το υπάρχον μητρώο (System.dat) με ένα αντίγραφο ασφαλείας, για να εξακριβώσετε αν το θέμα προκαλείται από ένα κατεστραμμένο μητρώο. Για την αντιμετώπιση προβλημάτων ενός κατεστραμμένου μητρώου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Κάντε εκκίνηση σε μια γραμμή εντολών.
  2. Καταργήστε τα χαρακτηριστικά αρχείων από το αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
   c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\system.1st
  3. Καταργήστε τα χαρακτηριστικά αρχείων από το τρέχον μητρώο, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
   c:\windows\command\attrib -h -s -r c:\windows\system.dat
  4. Μετονομάστε το μητρώο, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
   ren c:\windows\system.dat *.dax
  5. Αντιγράψτε το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας στο τρέχον μητρώο, πληκτρολογώντας την ακόλουθη εντολή:
   copy c:\system.1st c:\windows\system.dat
  6. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το αρχείο System.1st είναι ένα αντίγραφο ασφαλείας του μητρώου που δημιουργείται κατά το τελικό στάδιο του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup) των Windows 95. Επομένως, εμφανίζεται το μήνυμα "Εκτέλεση των Windows 95 για πρώτη φορά" (Running Windows 95 for the first time) και τα Windows 95 ολοκληρώνουν τις ρυθμίσεις σαν να κάνετε εγκατάσταση.

  Εάν το ζήτημα επιλυθεί με την αντικατάσταση του αρχείου System.dat από το αρχείο System.1st, το ζήτημα μπορεί να σχετίζεται με την καταστροφή του μητρώου. Ενδέχεται να απαιτείται νέα εγκατάσταση των προγραμμάτων και των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών που προστέθηκαν μετά την εγκατάσταση των Windows 95, προκειμένου να ενημερωθεί το νέο μητρώο.

  Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί, επαναφέρετε το αρχικό μητρώο ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  1. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σε μια γραμμή εντολών.
  2. Πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές, πατώντας το πλήκτρο ENTER μετά από κάθε εντολή:
   c:\windows\command\attrib -s -h -r c:\windows\system.dat

   copy c:\windows\system.dax c:\windows\system.dat
   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικαταστήστε το υπάρχον αρχείο System.dat, εάν σας ζητηθεί.

  3. : Αντικαταστήστε το υπάρχον αρχείο System.dat, εάν σας ζητηθεί. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
  Το CD-ROM των Windows 95 περιλαμβάνει εργαλεία για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων συστήματος καθώς και του μητρώου. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα εργαλεία, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  139437 Βοηθητικό πρόγραμμα επείγουσας αποκατάστασης των Windows 95 (Windows 95 Emergency Recovery Utility)
  135120 Εργαλείο "Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας παραμέτρων" (Configuration Backup) για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του μητρώου

Έλεγχος υλικού

Για να ελέγξετε το υλικό σας, η πιο αποτελεσματική μέθοδος είναι να εγκαταστήσετε τα Windows σε έναν νέο, καθαρό φάκελο. Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να παρουσιάζεται μετά την "καθαρή" εγκατάσταση, τότε το ζήτημα οφείλεται σε ελαττωματικό υλικό. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας ή ζητήστε από κάποιον ειδικό να ελέγξει το υλικό σας. Για να εγκαταστήσετε τα Windows σε νέο φάκελο, χρησιμοποιήστε τα βήματα που περιλαμβάνονται σε ένα από τα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
193902 Τρόπος εγκατάστασης των Windows 98 σε νέο φάκελο
142096 Τρόπος επανεγκατάστασης των Windows 95 σε νέο φάκελο
Εάν το ζήτημά σας επιλυθεί με την εγκατάσταση των Windows σε "καθαρό" φάκελο, τότε τα αρχεία πυρήνα των Windows ίσως να έχουν καταστραφεί ή να υπάρχει μια ρύθμιση στην αρχική σας εγκατάσταση η οποία προκαλεί το ζήτημα. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη νέα εγκατάσταση των Windows, θα πρέπει όμως να επανεγκαταστήσετε τα προγράμματά σας. Εάν θελήσετε να επαναφέρετε την αρχική σας εγκατάσταση των Windows και να συνεχίσετε με την αντιμετώπιση προβλημάτων, εφαρμόστε τα βήματα που περιλαμβάνονται στα ακόλουθα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
193902 Τρόπος εγκατάστασης των Windows 98 σε νέο φάκελο
142096 Τρόπος επανεγκατάστασης των Windows 95 σε νέο φάκελο
192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98
243039 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows 95
3.10 gpfault 3.0a
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 82710 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/29/2004 21:04:00 - Αναθεώρηση: 2.3

 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • kbinfo kbgpf win98 win31 win95 KB82710
Σχόλια