Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Tρόπος χρήσης του εργαλείου σάρωσης KB 824146 για τον εντοπισμό κεντρικών υπολογιστών που δεν έχουν εγκατεστημένες τις ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας 823980 (MS03-026) και 824146 (MS03-039)

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Σημείωση Στις 7 Οκτωβρίου 2003, η Microsoft κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση (1.00.0257) του εργαλείου σάρωσης KB 824146 (KB824146scan.exe) με ενσωματωμένες αρκετές δυνατότητες που κρίθηκαν απαραίτητες με βάση τα σχόλια των πελατών. Στις βασικές αλλαγές της έκδοσης 1.00.0257 περιλαμβάνονται οι εξής:
 • Δυνατότητα σάρωσης υπολογιστών που βασίζονται στα Microsoft Windows NT 4.0 και έχουν ενεργοποιημένη την τιμή RestrictAnonymous στο μητρώο
 • Βελτιωμένες κατηγορίες αποτελεσμάτων που βοηθούν στη διασάφηση του επιπέδου ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας των υπολογιστών που σαρώνονται.
 • Έξοδος ονομάτων NetBIOS για τους υπολογιστές που σαρώνονται
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει το εργαλείο σάρωσης KB 824146 (KB824146scan.exe), το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι διαχειριστές δικτύου για να εντοπίζουν στα δίκτυά τους κεντρικούς υπολογιστές που δεν έχουν εγκατεστημένες τις ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας 823980 (MS03-026) και 824146 (MS03-039). Αυτό το εργαλείο αντικαθιστά το εργαλείο σάρωσης KB 823980 (KB823980scan.exe).

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε το εργαλείο KB823980scan.exe για να σαρώσετε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 824146, το εργαλείο θα αναφέρει εσφαλμένα ότι η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 823980 (MS03-026) λείπει από τον υπολογιστή. Η Microsoft συνιστά στους πελάτες της να εκτελέσουν το εργαλείο KB824146scan.exe για να προσδιορίσουν εάν οι κεντρικοί υπολογιστές των δικτύων τους έχουν εγκατεστημένες τις ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας 8241980 (MS03-026) και 824146 (MS03-039). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 824146 (MS03-039), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824146 MS03-039: Η υπέρβαση buffer στο RPCSS μπορεί να επιτρέψει την εκτέλεση κακόβουλων προγραμμάτων από έναν εισβολέα
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 823980 (MS03-026), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
823980 MS03-026: Η υπέρβαση buffer στο RPC ενδέχεται να επιτρέψει την εκτέλεση κώδικα
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με έναν καινούριο ιό τύπου worm που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την ευπάθεια DCOM RPC, η οποία επιδιορθώνεται από την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 823980 (MS03-026), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
826955 Προειδοποίηση για τον ιό τύπου worm Blaster και τις παραλλαγές του
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δέσμες ενεργειών της υπηρεσίας "Όργανα Διαχείρισης των Windows" (Windows Management Instrumentation) για την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας 823980 (MS03-026) σε υπολογιστές χωρίς ενημερωμένη έκδοση κώδικα στον τομέα των Microsoft Windows NT, των Microsoft Windows 2000 ή του Microsoft Windows Server 2003, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
827227 Τρόπος χρήσης του Visual Basic Script για την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας 824146 (MS03-039) ή 823980 (MS03-026) σε απομακρυσμένους κεντρικούς υπολογιστές
Περισσότερες πληροφορίες
Το εργαλείο KB824146scan.exe μπορεί να σαρώσει απομακρυσμένους υπολογιστές για να επιτρέψει στους διαχειριστές δικτύου να εντοπίσουν τους υπολογιστές που βασίζονται σε Windows και δεν έχουν εγκατεστημένες τις ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας 823980 (MS03-026) και 824146 (MS03-039). Η σάρωση δεν απαιτεί έλεγχο ταυτότητας (αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να δώσετε έγκυρες πιστοποιήσεις στον απομακρυσμένο υπολογιστή). Το εργαλείο KB824146scan.exe δεν επηρεάζει τη σταθερότητα του λειτουργικού συστήματος προορισμού που σαρώνεται.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο KB824146scan.exe από έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2003, Windows XP ή Windows 2000. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να σαρώσετε υπολογιστές βασισμένους σε Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000 ή Windows NT 4.0 στο δίκτυό σας.

Πληροφορίες λήψης και εγκατάστασης

Για να κάνετε λήψη του εργαλείου KB824146scan.exe, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Λήψη του πακέτου εγκατάστασης Dcom-kb827363-x86-enu.exe. Για να εγκαταστήσετε το εργαλείο KB824146scan.exe, κάντε διπλό κλικ στο πακέτο εγκατάστασης Dcom-kb827363-x86-enu.exe μετά τη λήψη του. Το εργαλείο είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών που εγκαθίσταται στον υποφάκελο KB824146scan του φακέλου Program Files ή στον υποφάκελο KB824146scan του φακέλου Program Files (X86) για εκδόσεις 64-bit των Windows XP ή του Windows Server 2003.

Πληροφορίες χρήσης

Για να εκτελέσετε το εργαλείο KB824146scan.exe, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 3. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε cd %programfiles%\kb824146scan και, κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Πληκτρολογήστε kb824146scan διακόπτες.
Για πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες που είναι διαθέσιμοι για χρήση με το εργαλείο KB824146scan.exe, πληκτρολογήστε KB824146scan.exe /?. Εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:
Microsoft (R) KB824146 Scanner Version 1.00.0257 for 80x86Copyright (c) Microsoft Corporation 2003. All rights reserved.The purpose of KB824146Scan.exe is to audit Windows systems over the networkfor KB824146 and KB823980patch compliance. KB824146Scan.exe allowsadministrators to quickly scan enterprise networks for unpatched systems.Usage: KB824146Scan.exe [/?] [/i:input_file] [/l[:log_file]] [/n]            [/o:out_file] [/r] [/t:timeout] [/v] target ...Targets can take any of the following forms:  a.b.c.d       - IP address  a.b.c.d-i.j.k.l   - IP address range  a.b.c.d/mask    - IP address with CIDR mask  host        - unqualified hostname  host.domain.com   - fully-qualified domain name  localhost      - check local machineTargets can be specified on the command line & in user-specified input files.The format of the input file is one target per line.KB824146Scan.exe maintains a log file in the current directory if the /lswitch is specified on the command line. (Otherwise output is only sent to thescreen.) The log files will take the form of KB824146Scan_YYMMDD[a-z][a-z].log,where YY is the two digit year, MM is the two digit month, and DD is the twodigit day. The [a-z][a-z] will be appended to the log file name as additionalscans are completed on the same day. Please note that the log output will onlycontain essential information. To capture full information, please specify the/v switch for verbose logging.KB824146Scan.exe will create a list of vulnerable systems (unpatched as wellas those with KB823980 installed) in the current working directory. The logfiles will take the form of Vulnerable_YYMMDD[a-z][a-z].log, where YY is thetwo digit year, MM is the two digit month, and DD is the two digit day. The[a-z][a-z] will be appended to the log file name as additional scans arecompleted on the same day. Its name can be changed with the /o switch.KB824146Scan.exe will resolve IP addresses to DNS names if the /r switch isgiven on the command line. This may incur a performance penalty if your DNSservers are slow in responding.KB824146Scan.exe will resolve IP addresses to NetBIOS names if the /n switchis given on the command line. This may incur a performance penalty if theremote NetBIOS connection is slow in responding.KB824146Scan.exe has a default timeout of 5 seconds, which should be finefor most networks. If your network is slow or has IPSec enabled then youmight want to increase the timeout to 10 seconds or more. Use /t to specifythe number of seconds for the timeout.

Δείγμα αποτελεσμάτων

Ακολουθεί ένα δείγμα των αποτελεσμάτων της γραμμής εντολών που εμφανίζονται από το εργαλείο KB824146Scan.exe, όταν το χρησιμοποιείτε για να σαρώσετε μια περιοχή διευθύνσεων IP (στο συγκεκριμένο παράδειγμα από 10.1.1.0 έως 10.1.1.255).
C:\>kb824146scan 10.1.1.1/24Microsoft (R) KB824146 Scanner Version 1.00.0257 for 80x86 Copyright (c) Microsoft Corporation 2003. All rights reserved.<+> Starting scan (timeout = 5000 ms)Checking 10.1.1.0 - 10.1.1.25510.1.1.1: unpatched10.1.1.2: patched with both KB824146 (MS03-039) and KB823980 (MS03-026)10.1.1.3: Patched with only KB823980 (MS03-026)10.1.1.4: host unreachable10.1.1.5: DCOM is disabled on this host10.1.1.6: address not valid in this context10.1.1.7: connection failure: error 51 (0x00000033)10.1.1.8: connection refused10.1.1.9: this host needs further investigation<-> Scan completedStatistics:Patched with both KB824146 (MS03-039) and KB823980 (MS03-026) .... 1Patched with only KB823980 (MS03-026) ............................ 1Unpatched ............................. 1TOTAL HOSTS SCANNED ................... 3DCOM Disabled ......................... 1Needs Investigation ................... 1Connection refused .................... 1Host unreachable ...................... 248Other Errors .......................... 2TOTAL HOSTS SKIPPED ................... 253TOTAL ADDRESSES SCANNED ............... 256

Μηνύματα λάθους, κατάσταση και στατιστικά στοιχεία

 • Η κατάσταση "unpatched" δηλώνει ότι ο κεντρικός υπολογιστής που εξετάσατε είναι κεντρικός υπολογιστής με Windows, αλλά δεν έχει εγκατεστημένες τις ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας 823980 (MS03-026) και 824146 (MS03-039). Για να προστατέψετε αυτόν τον υπολογιστή, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 824146 (MS03-039).
 • Η κατάσταση "patched with KB823980" δηλώνει ότι ο κεντρικός υπολογιστής σαρώθηκε και βρέθηκε ότι έχει εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 823980 (MS03-026). Ο υπολογιστής δεν έχει εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 824146 (MS03-039). Για να προστατέψετε αυτόν τον υπολογιστή, θα πρέπει να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 824146 (MS03-039).
 • Η κατάσταση "patched with KB824146 and KB823980" δηλώνει ότι ο κεντρικός υπολογιστής σαρώθηκε και βρέθηκε ότι έχει εγκατεστημένες τις ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας 823980 (MS03-026) και 824146 (MS03-039).
 • Το μήνυμα λάθους "host unreachable" δηλώνει ότι δεν υπάρχει κεντρικός υπολογιστής στην καθορισμένη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP). Επιπλέον, οι δρομολογητές τύπου black hole ή τα τείχη προστασίας που απορρίπτουν πακέτα, όπως το "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall - ICF), επιστρέφουν επίσης το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στον κεντρικό υπολογιστή" (host unreachable).
 • Η κατάσταση "DCOM is disabled on this host" δηλώνει ότι το DCOM είναι απενεργοποιημένο στον κεντρικό υπολογιστή προορισμού. Το DCOM ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί ώστε να παρέχει προστασία από τα ζητήματα ευπάθειας που αντιμετωπίζονται από τις ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας 823980 (MS03-026) και 824146 (MS03-039). Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  825750 Τρόπος απενεργοποίησης της υποστήριξης DCOM στα Windows
 • Τα μηνύματα λάθους "address is not valid in this context" ή "connection failure" δηλώνουν ότι παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά τη σύνδεση με τον απομακρυσμένο υπολογιστή. Για να διαπιστώσετε εάν οι υπολογιστές προορισμού διαθέτουν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, πρέπει να τους εξετάσετε με μη αυτόματο τρόπο.
 • Το μήνυμα λάθους "connection refused" δηλώνει είτε ότι καμία υπηρεσία δεν εκτελεί ακρόαση στη θύρα TCP 135 είτε ότι η θύρα TCP 135 φιλτράρεται (είτε από τη στοίβα TCP/IP των Windows είτε από ένα τείχος προστασίας ή ένα δρομολογητή). Για να διαπιστώσετε εάν οι υπολογιστές προορισμού διαθέτουν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, πρέπει να τους εξετάσετε με μη αυτόματο τρόπο.
 • Το μήνυμα λάθους "this host needs further investigation" δηλώνει ότι παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατά τη σάρωση του απομακρυσμένου κεντρικού υπολογιστή. Για να διαπιστώσετε εάν οι υπολογιστές προορισμού διαθέτουν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, πρέπει να τους εξετάσετε με μη αυτόματο τρόπο.
 • Το μήνυμα λάθους "connection failure, error 67 (0x00000043)" δηλώνει ότι το όνομα δικτύου δεν βρέθηκε. Για να προσδιορίσετε την αιτία παρόμοιων μηνυμάτων λάθους, πληκτρολογήστε την εξής γραμμή εντολών, όπου nn είναι ο δεκαδικός αριθμός σφάλματος:
  net helpmsg nn
 • Το στατιστικό στοιχείο "Patched with KB824146 and KB823980" αποτελεί καταμέτρηση των υπολογιστών προορισμού που χαρακτηρίστηκαν από το μήνυμα κατάστασης "patched with KB824146 and KB823980".
 • Το στατιστικό στοιχείο "Patched with KB823980" αποτελεί καταμέτρηση των υπολογιστών προορισμού που χαρακτηρίστηκαν από το μήνυμα κατάστασης "patched with KB823980".
 • Το στατιστικό στοιχείο "Unpatched" αποτελεί καταμέτρηση των υπολογιστών προορισμού που χαρακτηρίστηκαν από το μήνυμα κατάστασης "Unpatched".
 • Το στατιστικό στοιχείο "TOTAL HOSTS SCANNED" δείχνει το σύνολο των στατιστικών στοιχείων "Patched with KB824146 and KB823980", "Patched with KB823980" και "Unpatched".
 • Το στατιστικό στοιχείο "DCOM Disabled" αποτελεί καταμέτρηση των υπολογιστών προορισμού που χαρακτηρίστηκαν από το μήνυμα κατάστασης "DCOM is disabled on this host".
 • Το στατιστικό στοιχείο "Needs Investigation" αποτελεί καταμέτρηση των υπολογιστών προορισμού που χαρακτηρίστηκαν από το μήνυμα κατάστασης "this host needs further investigation".
 • Το στατιστικό στοιχείο "Connection refused" αποτελεί καταμέτρηση των υπολογιστών προορισμού που χαρακτηρίστηκαν από το μήνυμα κατάστασης "connection refused".
 • Το στατιστικό στοιχείο "Host unreachable" αποτελεί καταμέτρηση των υπολογιστών προορισμού που χαρακτηρίστηκαν από το μήνυμα κατάστασης "Host unreachable".
 • Το στατιστικό στοιχείο "Other Errors" αποτελεί καταμέτρηση των υπολογιστών προορισμού που χαρακτηρίστηκαν από κάποιο άλλο μήνυμα λάθους που δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν τη λίστα.
 • Το στατιστικό στοιχείο "TOTAL HOSTS SKIPPED" δείχνει το σύνολο των στατιστικών στοιχείων "DCOM Disabled", "Needs Investigation", "Connection refused", "Host unreachable" και "Other Errors".
 • Το στατιστικό στοιχείο "TOTAL ADDRESSES SCANNED" δείχνει το σύνολο των στατιστικών στοιχείων "TOTAL HOSTS SCANNED" και "TOTAL HOSTS SKIPPED".

Αρχεία καταγραφής που δημιουργεί το εργαλείο KB824146Scan.exe

Σημείωση Αυτά τα αρχεία καταγραφής δημιουργούνται στον τρέχοντα φάκελο εργασίας (δηλαδή, στο φάκελο στον οποίο εκτελείτε το εργαλείο KB824146Scan.exe). Από προεπιλογή, πρόκειται για τον υποφάκελο KB824146scan του φακέλου Program Files ή τον υποφάκελο KB824146scan του φακέλου Program Files (X86) για τις εκδόσεις 64-bit των Windows XP ή του Windows Server 2003.
 • KB824146Scan_ΕΕMMΗΗ[a-z][a-z].log: Αυτό το αρχείο καταγραφής περιέχει πληροφορίες παρόμοιες με τις πληροφορίες της ενότητας "Δείγμα αποτελεσμάτων" αυτού του άρθρου.
 • Vulnerable_ΕΕMMΗΗ[a-z][a-z].log: Αυτό το αρχείο καταγραφής περιέχει μια λίστα διευθύνσεων IP για υπολογιστές του δικτύου σας οι οποίοι δεν έχουν εγκατεστημένη την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας 824146 (MS03-039). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο Vulnerable_ΕΕMMΗΗ[a-z][a-z] χωρίς τροποποίηση, όπως το αρχείο δεδομένων εισόδου (Ipfile.txt) για τη δέσμη ενεργειών Patchinstall.vbs που περιγράφεται στο άρθρο 827227 της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base). Εάν εκτελέσετε το εργαλείο KB824146Scan.exe περισσότερες από μία φορές την ημέρα για να εκτελέσετε σάρωση, προστίθενται γράμματα [a-z][a-z] στο όνομα του αρχείου Vulnerable_ΕΕMMΗΗ[a-z][a-z] μετά την ημερομηνία. Για παράδειγμα, εάν εκτελέσετε το εργαλείο KB824146Scan.exe πέντε φορές στις 21 Αυγούστου 2003, δημιουργούνται τα ακόλουθα αρχεία καταγραφής με αυτήν τη σειρά:
  1. Vulnerable_030821.log
  2. Vulnerable_030821a.log
  3. Vulnerable_030821b.log
  4. Vulnerable_030821c.log
  5. Vulnerable_030821d.log
  Για το δείγμα αποτελεσμάτων που περιγράφεται στην ενότητα "Δείγμα αποτελεσμάτων" αυτού του άρθρου, το αρχείο καταγραφής Vulnerable_ΕΕMMΗΗ[a-z][a-z].log θα περιείχε τις ακόλουθες καταχωρήσεις:
  10.1.1.2
  10.1.1.8

Γνωστά θέματα

 • Εάν είναι ενεργοποιημένη η απομακρυσμένη πρόσβαση ή η κοινή χρήση αρχείων, το εργαλείο KB824146scan.exe ενδέχεται να αναφέρει, εσφαλμένα, ότι οι ακόλουθες εκδόσεις των Windows είναι ευάλωτες:
  • Microsoft Windows 95
  • Microsoft Windows 98
  • Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση
  • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Η αρχική έκδοση του εργαλείου KB824146scan.exe (1.00.0249 ) δεν μπορεί να καθορίσει εάν οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας 823980 (MS03-026) και 824146 (MS03-039) είναι εγκατεστημένες σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows NT 4.0 και έχει τιμή 1 για την παράμετρο RestrictAnonymous στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa


  Σε αυτήν την περίπτωση, το εργαλείο KB824146scan.exe αναφέρει την ακόλουθη κατάσταση σφάλματος για τον υπολογιστή προορισμού: “cannot get workstation info: error 997 (0x000003E5).” (Δεν είναι δυνατή η λήψη πληροφοριών από το σταθμό εργασίας: σφάλμα 997 (0x000003E5)) Για να εξακριβώσετε εάν αυτοί οι υπολογιστές διαθέτουν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, χρησιμοποιήστε την έκδοση 1.00.0257 του εργαλείου KB824146scan.exe ή εξετάστε με μη αυτόματο τρόπο όλους τους υπολογιστές που βασίζονται στα Windows NT 4.0 και έχουν ενεργοποιημένη την τιμή RestrictAnonymous.
 • Κατά τη χρήση του εργαλείου KB824146scan.exe, δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε σύνολα χαρακτήρων δύο byte (DBCS) στη διαδρομή για το αρχείο δεδομένων εισόδου, το αρχείο δεδομένων εξόδου, το αρχείο καταγραφής ή τον κεντρικό υπολογιστή.
dcomscan ms03-026 rpc dcom ενημερωμένη έκδοση κώδικα σαρωτής 1.0 αξιοποίηση θέμα ευπάθειας rpcss
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 827363 - Τελευταία αναθεώρηση: 07/11/2005 05:20:33 - Αναθεώρηση: 4.3

Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

 • kbfirewall KB827363
Σχόλια