Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Επισκόπηση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Access 2000 Runtime: 3 Σεπτεμβρίου 2003

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τη Microsoft Access 2002, ανατρέξτε στο άρθρο 827430.
Περίληψη
Η Microsoft κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση του Microsoft Access 2002 Runtime. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει ένα ζήτημα όπου έγγραφα του Microsoft Office 2000 που δημιουργήθηκαν ειδικά για να περιέχουν κακόβουλα έργα της VBA (Visual Basic for Applications) ενδέχεται να εκτελέσουν μη εξουσιοδοτημένο κώδικα στον υπολογιστή σας. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση του Access 2000 Runtime αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της Microsoft να παρέχει τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων στους πελάτες της.

Το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Access 2000 Runtime: KB827431.
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Microsoft Windows Installer 2.0

  Πριν να εγκαταστήσετε αυτή την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να εγκαταστήσετε τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer" του άρθρου αυτού.
 • Office 2000 Service Pack 3 (SP-3)

  Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, εγκαταστήστε το Office 2000 SP-3.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Office 2000 Service Pack 3, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  326585 OFF2000: Επισκόπηση του Office 2000 Service Pack 3
Τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web

Προκειμένου να εντοπίζονται από την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web οι απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις που πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο προγραμματιστής για την ενημέρωση των υπαρχόντων προγραμμάτων χρόνου εκτέλεσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δύο επιλογές:
 • Να παραπέμψετε τους χρήστες στην τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" της Microsoft στο Web
 • Να διανείμετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Access 2000 Runtime: KB827431.
Παραπομπή χρηστών στην τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" της Microsoft στο Web

Μία επιλογή για την ενημέρωση των υπολογιστών είναι να παραπέμψετε κάθε χρήστη στην τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" της Microsoft στο Web, γα να κάνει λήψη της ενημερωμένης έκδοσης. Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση προγράμματος-πελάτη. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web. Η τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Access Runtime και άλλων στοιχείων του Microsoft Office που διαθέτετε και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό,τι χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση του Access Runtime είναι πλήρως ενημερωμένη. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, ζητήστε από κάθε χρήστη να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Σημείωση Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης μετά την εγκατάστασή της. Για να επιστρέψετε σε μια εγκατάσταση πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να καταργήσετε το πρόγραμμα χρόνου εκτέλεσης της Access και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από την αρχική προέλευση. Θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων δεδομένων πριν να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος χρόνου εκτέλεσης της Access.
 1. Επισκεφθείτε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" της Microsoft στο Web.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Έλεγχος για ενημερωμένες εκδόσεις (Check for Updates).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Access 2000 Runtime: KB827431 (Access 2000 Runtime Security Patch: KB827431) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εκκίνηση της εγκατάστασης (Start Installation).
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Αποδέχομαι τους όρους της Άδειας Χρήσης (I accept the terms in the License Agreement) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Next και στα δύο παράθυρα διαλόγου.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
Διανομή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Access 2000 Runtime: KB827431

Μια άλλη επιλογή για την ενημέρωση των υπολογιστών είναι η λήψη και η διανομή της ενημερωμένης έκδοσης προγράμματος-πελάτη ή της ενημερωμένης έκδοσης που περιέχει όλα τα αρχεία στους χρήστες.

Σημείωση Δεν είναι δυνατή η κατάργηση της ενημερωμένης έκδοσης μετά την εγκατάστασή της. Για να επιστρέψετε σε μια εγκατάσταση πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης, πρέπει να καταργήσετε το πρόγραμμα χρόνου εκτέλεσης της Access και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από την αρχική προέλευση. Θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων δεδομένων πριν να καταργήσετε την εγκατάσταση του προγράμματος χρόνου εκτέλεσης της Access.

Για να κάνετε λήψη και διανομή της ενημερωμένης έκδοσης προγράμματος-πελάτη στους χρήστες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Λήψη της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Access 2002 Runtime: KB827431.

  ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου office2000-kb827431-client-enu.exe (Αγγλική έκδοση).
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
  Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
 2. Διανομή του αρχείου office2000-kb827431-client-enu.exe στους χρήστες.
 3. Ζητήστε από τους χρήστες να ανοίξουν την Εξερεύνηση των Microsoft Windows (Windows Explorer), να κάνουν διπλό κλικ στο αρχείο office2000-kb827431-client-enu.exe και, στη συνέχεια, να ακολουθήσουν τα βήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση.
Σημείωση Η χρήση ενημερωμένων εκδόσεων που περιέχουν όλα τα αρχεία απευθείας σε υπολογιστές προγράμματος-πελάτη είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι χρήστες διαθέτουν την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού, όταν δεν γνωρίζετε τις ενημερωμένες εκδόσεις που χρησιμοποιούν οι χρήστες. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα με όλα τα αρχεία, ακόμη και αν δεν έχουν πρόσβαση στο μέσο εγκατάστασης.

Για να κάνετε λήψη και διανομή της ενημερωμένης έκδοσης με όλα τα αρχεία στους χρήστες, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Λήψη της έκδοσης που περιέχει όλα τα αρχεία της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Access 2000 Runtime: KB827431.

  ΛήψηΆμεση λήψη του πακέτου office2000-kb827431-fullfile-enu.exe (Αγγλική έκδοση).
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
  Η Microsoft εξέτασε το αρχείο αυτό για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
 2. Διανομή του αρχείου office2000-kb827431-fullfile-enu.exe στους χρήστες.
 3. Ζητήστε από τους χρήστες να ανοίξουν την Εξερεύνηση των Microsoft Windows (Windows Explorer), να κάνουν διπλό κλικ στο αρχείο office2000-kb827431-fullfile-enu.exe και, στη συνέχεια, να ακολουθήσουν τα βήματα που απαιτούνται για την εγκατάσταση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη μέθοδο εγκατάστασης και μια σύγκριση των διαφορετικών επιλογών ενημέρωσης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Τρόπος για να εξακριβώσετε εάν έχει εγκατασταθεί η ενημερωμένη έκδοση

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των παρακάτω αρχείων:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση  ----------------------------  Vbe6.dll     6.4.99.69  Snapview.exe   10.0.4622.0  Snapview.ocx   10.0.5529.0
Για να εξακριβώσετε εάν η ενημερωμένη έκδοση είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders) στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε Snapview.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Snapview.exe και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Έκδοση (Version). Εάν ο αριθμός έκδοσης είναι 10.0.4622.0, η ενημερωμένη έκδοση είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
ΣημείωσηΕάν η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Access 2000 Runtime: KB827431 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν επιχειρείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Access 2000 Runtime: KB827431.
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

(This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)

Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης του Windows Installer

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, πρέπει να είναι εγκατεστημένος ο Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Τόσο τα Microsoft Windows XP όσο και το Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) περιλαμβάνουν τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της τελευταίας έκδοσης του Windows Installer για τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows Millennium Edition (Me), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης της νεότερης έκδοσης του Windows Installer για τα Microsoft Windows NT 4.0 και τα Windows 2000, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση

Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Access 2000 Runtime: KB827431 διορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα, τα οποία δεν τεκμηριώνονταν παλιότερα στη Γνωσιακή Βάση (Knowledge Base) της Microsoft.

Έγγραφα του Office που περιέχουν κακόβουλα έργα της VBA ενδέχεται να εκτελέσουν μη εξουσιοδοτημένο κώδικα

Έγγραφα του Microsoft Office 2000 που δημιουργήθηκαν ειδικά για να περιέχουν κακόβουλα έργα της VBA ενδέχεται να εκτελέσουν μη εξουσιοδοτημένο κώδικα στον υπολογιστή σας.

Κάποιο αντικείμενο SnapShot χωρίς δυνατότητα σύνδεσης ενδέχεται να εμφανιστεί με το χρώμα της επιφάνειας εργασίας

Κατά την εισαγωγή ενός αντικειμένου SnapShot (αρχείο .snp) χωρίς σύνδεση του αντικειμένου με ένα έγγραφο, ενδέχεται να μην δείτε το αντικείμενο. Το αντικείμενο SnapShot ενδέχεται να εμφανιστεί με χρώμα ίδιο με αυτό της επιφάνειας εργασίας.

Προσθήκη νέου ΚωδΤάξης στο αρχείο Snapshot.ocx

Αυτή η ενημέρωση κώδικα ενημερώνει τα Office Web Components (OWC) για υποστήριξη του αρχικού GUID και ΚωδΤάξης του Internet Explorer.

Ο SnapShot Viewer ενδέχεται να φορτώσει ένα αρχείο σε έναν τομέα


Εάν χρησιμοποιείτε το στοιχείο ελέγχου του προγράμματος προβολής SnapShot σε μια σελίδα, ενδέχεται να μπορείτε να φορτώσετε ένα αρχείο SnapShot από διαφορετικό τομέα.

Ο SnapShot Viewer ενδέχεται να κλείσει απροσδόκητα ή να εμφανίσει ένα μήνυμα λάθους

Κατά το άνοιγμα ενός αρχείου του SnapShot Viewer (.snp), ο SnapShot Viewer ενδέχεται να κλείσει απροσδόκητα ή να εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά το άνοιγμα αρχείου Snapshot

(An error occurred while opening a Snapshot file).

Το αρχείο Snapview.ocx δεν έχει καταχωρηθεί σωστά

Το αρχείο Snapview.ocx ενδέχεται να μην καταχωρείται σωστά.

Το CSnapshotViewerControl ενδέχεται να προκαλέσει μη αναμενόμενο τερματισμό της Access

Η Access ενδέχεται να κλείσει απροσδόκητα κατά την πραγματοποίηση μιας κλήσης προγραμματισμού στη λειτουργία CSnapshotViewerControl::InitViewingFromStg.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 827431 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 04:29:19 - Αναθεώρηση: 7.4

Microsoft Office 2000 Developer Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbsecurity kbinfo kbupdate KB827431
Σχόλια