Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων τείχους προστασίας ή μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (NAT) για Windows Media Services 9 Series

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:827562
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τις θύρες τείχους προστασίας που πρέπει να ανοίξετε περιεχόμενο ροής από ένα διακομιστή πολυμέσων που βρίσκεται πίσω από ένα τείχος προστασίας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρωτόκολλο ελέγχου plug-ins όπως Microsoft Media Server (MMS), Real Time Streaming Protocol (RTSP) ή πρωτόκολλο μεταφοράς υπερκειμένου (HTTP) κατά τη ρύθμιση παραμέτρων του τείχους προστασίας. Για να κάνετε τη διαδικασία ρύθμισης παραμέτρων ευκολότερη τείχη προστασίας, μπορείτε να ρυθμίσετε κάθε πρόσθετο πρωτόκολλο ελέγχου διακομιστή για να χρησιμοποιήσετε μια συγκεκριμένη θύρα. Επομένως, εάν ο διαχειριστής του δικτύου σας έχει ανοίξει ήδη μια σειρά θυρών για χρήση από τους διακομιστές σας πολυμέσων των Windows, μπορείτε να δεσμεύσετε πρωτόκολλα ελέγχου αυτών των θυρών. Εάν οι θύρες δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, μπορείτε να ζητήσετε το άνοιγμα προεπιλεγμένες θύρες για κάθε πρωτόκολλο.

Εάν δεν μπορεί να ανοίξει θύρες στο τείχος προστασίας σας, το Windows Media Services μπορεί να ροή περιεχομένου, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο HTTP μέσω της θύρας 80. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων του ελέγχου πρωτόκολλο προσθήκες, δείτε την τεκμηρίωση της Βοήθειας του διακομιστή.

Στην ενότητα "Περισσότερες πληροφορίες" περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης παραμέτρων τείχους προστασίας για την παρακάτω λίστα καταστάσεων:
Περισσότερες πληροφορίες

Τα τείχη προστασίας για ροή μοναδικής διανομής

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τείχους προστασίας για ροή δεδομένων μοναδικής διανομής, πρέπει να ανοίξετε τις θύρες του τείχους προστασίας που απαιτούνται για τα πρωτόκολλα σύνδεσης που είναι ενεργοποιημένη στο διακομιστή σας. Εάν η ροή περιεχομένου, χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο MMS ή του πρωτοκόλλου RTSP, πρέπει να υποστηρίζει User Datagram Protocol (UDP) και Transmission Control Protocol (TCP).

Άνοιγμα των θυρών

Για να ενεργοποιήσετε το Windows Media Player και άλλα προγράμματα-πελάτες να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο HTTP, το πρωτόκολλο RTSP ή το πρωτόκολλο MMS για να συνδεθείτε με ένα διακομιστή Windows Media που βρίσκεται πίσω από ένα τείχος προστασίας ανοίξετε τις ακόλουθες θύρες.
ΘύρεςΠεριγραφή
Στο: TCP στη θύρα 80, 554 και 1755Διακομιστή Windows Media χρησιμοποιεί τις θύρες TCP στο για να αποδεχτείτε μια εισερχόμενη σύνδεση HTTP (θύρα 80), μια σύνδεση RTSP (θύρα 554) ή μιας σύνδεσης MMS (θύρα 1755) από το Windows Media Player και άλλα προγράμματα-πελάτες.
Στο: UDP στη θύρα 1755 και 5005Χρησιμοποιεί διακομιστή Windows Media UDP στη θύρα 1755 να λαμβάνετε ξαναστείλετε αιτήσεις από υπολογιστές-πελάτες που ροής χρησιμοποιώντας MMSU και επανάληψη αποστολής UDP στη θύρα 5005 να λάβει αιτήσεις από υπολογιστές-πελάτες που ροής χρησιμοποιώντας RTSPU.
Εκτός: Θύρες UDP 1024 έως 5000 και 5004 Διακομιστή Windows Media χρησιμοποιεί UDP Out θυρών 1024 έως 5000 και 5004 για να στείλετε δεδομένα μέσω της MMSU και RTSPU Windows Media Player και άλλα προγράμματα-πελάτες.

Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε όλες τις UDP Out θύρες

Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε όλες τις UDP Out θύρες στο τείχος προστασίας, τα πακέτα UDP που αποστέλλεται από ένα διακομιστή Windows Media μπορεί να αποκλειστεί από το τείχος προστασίας και δεν μπορεί να καταλήξουν σε υπολογιστές-πελάτες στην άλλη πλευρά του τείχους προστασίας. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συνθήκη, οι υπολογιστές-πελάτες μπορεί να μπορείτε να λαμβάνετε μια ροή, εάν τα προγράμματα-πελάτες ζαριά αυτόματα ενός πρωτοκόλλου με TCP, όπως HTTP, MMST ή RTSPT. Ωστόσο, η εικόνα κατάδειξης προκαλεί καθυστέρηση για το πρόγραμμα-πελάτης που λαμβάνει τη ροή. Εάν γνωρίζετε ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα να υποστηρίζουν UDP ροής μέσω του τείχους προστασίας, μπορείτε να μειώσετε την καθυστέρηση κατάδειξης, καταργώντας την επιλογή του UDP το πλαίσιο ελέγχου με την απλή Προσθήκη συσκευής εγγραφής δεδομένων Ιδιότητες στο παράθυρο διαλόγου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την τεκμηρίωση της Βοήθειας του διακομιστή.

Τα τείχη προστασίας για διανομή μετάδοσης

Για να ενεργοποιήσετε ένα διακομιστή διανομής που βρίσκεται πίσω από ένα τείχος προστασίας για να χρησιμοποιήσετε το πρωτόκολλο HTTP ή το πρωτόκολλο RTSP για ροή περιεχομένου από ένα διακομιστή καταγωγής εκτός του τείχους προστασίας, ανοίξτε τις παρακάτω θύρες.
ΘύρεςΠεριγραφή
Στο: Θύρες UDP 1024 έως 5000Διακομιστή Windows Media χρησιμοποιεί UDP σε θύρες 1024-5000 για να λάβει δεδομένα από άλλο διακομιστή.
Εκτός: TCP στη θύρα 80 και 554Διακομιστή Windows Media χρησιμοποιεί τις θύρες TCP εκτός για τη δημιουργία μιας σύνδεσης HTTP (θύρα 80) ή RTSP σύνδεσης (θύρα 554) σε άλλο κωδικοποιητή ή διακομιστή.
Εκτός: UDP στη θύρα 5005Όταν χρησιμοποιείται RTSPU διανομής, το Windows Media server χρησιμοποιεί UDP Out θύρα 5005 για την αποστολή ξαναστείλετε αιτήσεις σε άλλο διακομιστή.
Διακομιστές διανομής δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση URL που έχει ένα mms: / / πρόθεμα για να ζητήσετε μια σύνδεση στο διακομιστή προέλευσης.
  • Εάν στο διακομιστή διανομής προσπαθεί να συνδεθεί χρησιμοποιώντας RTSP, που ζητούν μετάφραση ως RTSPU.
  • Εάν ο διαχειριστής του διακομιστή επιλέξει να χρησιμοποιεί μια μεταφορά TCP βασίζεται (είτε επειδή μια προτίμηση ή επειδή είναι απαραίτητη μια transport με βάση το TCP), πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση URL ενός rtspt: / / πρόθεμα.
  • Εάν πρέπει να συνδέσετε τους διακομιστές διανομής χρησιμοποιώντας HTTP, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση URL ενός http:// πρόθεμα.

Τα τείχη προστασίας για πολλαπλή μετάδοση

Εάν διανείμετε περιεχόμενο χρησιμοποιώντας την πολλαπλή μετάδοση, κυκλοφορία δικτύου κατευθύνονται μέσω τυπικών διευθύνσεις IP κλάσης D (από 224.0.0.0 έως 239.255.255.255). Για να χρησιμοποιήσετε την πολλαπλή μετάδοση, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει προώθησης πολλαπλής διανομής του δικτύου σας. Το πρωτόκολλο διαχείρισης ομάδας Internet (IGMP) εξασφαλίζει ότι πολλαπλής ροής κυκλοφορίας διέρχεται μέσω του δικτύου σας μόνο όταν ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής ζητά μια πολλαπλή σύνδεση ροής. Αυτό το πρωτόκολλο εξασφαλίζει ότι η πολλαπλή μετάδοση σε δρομολογητές κατακλύσουν το δίκτυο. (Αυτό το πρωτόκολλο υποστηρίζεται από το Windows Media Services.)

Η ακόλουθη ρύθμιση παραμέτρων τείχους προστασίας επιτρέπει πολλαπλής διανομής ροής διέλευση πακέτων σε τείχος προστασίας σας:
Διευθύνσεων πολλαπλής διανομής IP: 224.0.0.1 έως 239.255.255.255
Για να ενεργοποιήσετε πολλαπλής διανομής IP ροής, πρέπει να επιτρέπουν τα πακέτα που αποστέλλονται σε τυπική πολλαπλής διανομής IP διευθύνσεων να έρθουν μέσω του τείχους προστασίας σας. Το IP περιοχή διευθύνσεων πολλαπλής διανομής πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στις πλευρές του προγράμματος αναπαραγωγής και του διακομιστή και σε κάθε δρομολογητή μεταξύ του προγράμματος αναπαραγωγής και του διακομιστή. Πολλαπλής διανομής IP συνήθως ροής δεν θα λειτουργεί μέσω του Internet, επειδή προώθησης πολλαπλής διανομής είναι ενεργοποιημένη σε δρομολογητές στο Internet.

Ενεργοποίηση πρόσβασης σε έναν κωδικοποιητή εκτός του τείχους προστασίας

Κωδικοποιητές χρήση HTTP για σύνδεση σε ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Windows Media. Από προεπιλογή, το Windows Media Encoder χρησιμοποιεί τη θύρα 8080 για συνδέσεις HTTP. Ωστόσο, ο διαχειριστής του κωδικοποιητή ενδέχεται να καθορίσετε μια διαφορετική θύρα. Αν χρησιμοποιείται μια διαφορετική θύρα, πρέπει να καθορίσετε την ίδια θύρα Όταν προσδιορίσετε τη σύνδεση URL κωδικοποιητή για το διακομιστή Windows Media και κατά το άνοιγμα της θύρας στο τείχος προστασίας σας.

Το παρακάτω παράδειγμα ρύθμισης παραμέτρων τείχους προστασίας επιτρέπει σε έναν υπολογιστή που εκτελεί το Windows Media Encoder εκτός του τείχους προστασίας για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα διακομιστή Windows Media που βρίσκεται πίσω από ένα τείχος προστασίας, χρησιμοποιώντας HTTP. Η θύρα σε είναι θύρα όπου ο διακομιστής αποδέχεται συνδέσεις. Θύρα εξόδου είναι η θύρα όπου ο διακομιστής στέλνει δεδομένα σε υπολογιστές-πελάτες:
/ Out: TCP στη θύρα 8080
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τείχη προστασίας και θύρες για το Windows Media Services 4.0 και 4.1, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
189416Τα τείχη προστασίας και θύρες που χρησιμοποιούνται από το Windows Media Services
Θύρα τείχους προστασίας διακομιστή μεσολάβησης "9 σειρά"

Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 827562 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/27/2011 16:51:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Windows Media Services 9 Series

  • kbinfo kbmt KB827562 KbMtel
Σχόλια
tomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("