Το Virtual PC for Mac δεν είναι συμβατό με τον επεξεργαστή Apple Power Mac G5

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Όταν προσπαθείτε να εκτελέσετε το Microsoft Virtual PC for Mac Έκδοση 6.1 σε έναν υπολογιστή Apple Power Mac G5, θα λάβετε ένα μήνυμα λάθους που σας πληροφορεί ότι το Virtual PC δεν υποστηρίζει τον επεξεργαστή στον υπολογιστή Macintosh που διαθέτετε.
Αιτία
Το Virtual PC for Mac Έκδοση 6.1 και οι παλαιότερες εκδόσεις χρησιμοποιούν μια δυνατότητα που υπάρχει στους επεξεργαστές PowerPC G3 και PowerPC G4, η οποία ονομάζεται "pseudo little-endian mode". Το Virtual PC for Mac χρησιμοποιεί τη δυνατότητα "pseudo little-endian mode" για αυξημένες επιδόσεις, όταν εξομοιώνει έναν επεξεργαστή Pentium. Το Virtual PC for Mac 6.1 πρέπει να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα "pseudo little-endian mode" για να λειτουργήσει.

Ο νέος επεξεργαστής Power Mac G5 δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα "pseudo little-endian mode". Επομένως, οι τρέχουσες εκδόσεις του προγράμματος Virtual PC for Mac δεν εκτελούνται στον Power Mac G5.
Περισσότερες πληροφορίες
Οι ακόλουθες εκδόσεις του Virtual PC for Mac δεν εκτελούνται σε υπολογιστή Apple Power Mac G5:
  • Microsoft Virtual PC for Mac Έκδοση 6.1
  • Connectix Virtual PC for Mac Έκδοση 6.0.x
  • Connectix Virtual PC for Mac Έκδοση 5.0.x
  • Connectix Virtual PC for Mac Έκδοση 4.x.x
Επειδή ο επεξεργαστής Macintosh G5 δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα "pseudo little-endian mode", η Microsoft συντάσσει εκ νέου και δοκιμάζει προσεκτικά κάποια τμήματα του Virtual PC for Mac. Η Microsoft αναμένει να παρέχει συμβατότητα G5 στην επόμενη πλήρη έκδοση του Virtual PC for Mac. Η Microsoft θα ανακοινώσει αργότερα το χρόνο αυτής της κυκλοφορίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος του Virtual PC for Mac 6.1, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: http://www.microsoft.com/mac/howtobuy.aspx?pid=sysreq#vpc
VPC VPC4 VPC5 VPC6 VPC6.1
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 827904 - Τελευταία αναθεώρηση: 01/12/2015 22:30:12 - Αναθεώρηση: 2.0

Microsoft Virtual PC for Mac 6.1 Standard Edition, Connectix Virtual PC for Mac 6.0, Connectix Virtual PC for Mac 5.0

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB827904
Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)