Ενημερωμένη έκδοση για τη συμπεριφορά εντολών δέσμης ενεργειών URL του Windows Media Player

Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση στις εκδόσεις του Microsoft Windows Media Player που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για" αυτού του άρθρου. Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ώστε να μπορείτε να διαχειριστείτε πιο εύκολα τη συμπεριφορά των ενσωματωμένων εντολών δέσμης ενεργειών URL σε αρχεία ήχου και βίντεο (.asf) καθώς και σε ροές του Windows Media Player. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις νέες λειτουργίες που υποστηρίζονται από αυτήν την ενημερωμένη έκδοση και περιγράφει τον τρόπο απόκτησης της ενημερωμένης έκδοσης.
Περισσότερες πληροφορίες
Όταν ένας κάτοχος περιεχομένου δημιουργήσει μια ροή ήχου ή βίντεο, αυτός ο κάτοχος περιεχομένου μπορεί να προσθέσει εντολές δέσμης ενεργειών (όπως εντολές δέσμης ενεργειών URL και προσαρμοσμένες εντολές δέσμης ενεργειών) που είναι ενσωματωμένες στη ροή. Όταν αναπαράγεται η ροή, οι εντολές δέσμης ενεργειών μπορούν να ενεργοποιήσουν συμβάντα σε ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής ή μπορούν να ξεκινήσουν το πρόγραμμα περιήγησης στο Web και στη συνέχεια να συνδεθούν με μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.

Η ενημερωμένη έκδοση 828026 αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το Windows Media Player χειρίζεται τις εντολές δέσμης ενεργειών URL που είναι ενσωματωμένες σε μια ροή. Συγκεκριμένα, η ενημερωμένη έκδοση τροποποιεί το Windows Media Player, ώστε να αναγνωρίζει τρεις νέες τιμές μητρώου που επιτρέπουν σε ένα χρήστη ή ένα διαχειριστή να ελέγχει τα σενάρια στα οποία το πρόγραμμα αναπαραγωγής θα εκτελέσει εντολές δέσμης ενεργειών URL που είναι ενσωματωμένες σε μια ροή.

Το Windows Media Player αναγνωρίζει τώρα τρεις τιμές μητρώου DWORD. Αυτές οι τιμές DWORD βρίσκονται κάτω από το ακόλουθο κλειδί μητρώου και έχουν τιμή 0 (απενεργοποιημένη) ή 1 (ενεργοποιημένη):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\Preferences
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν δημιουργεί τις ακόλουθες τιμές μητρώου.

Σημείωση Εάν κάποια τιμή δεν υπάρχει, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη τιμή δεδομένων.
 • PlayerScriptCommandsEnabled
  : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις εντολές δέσμης ενεργειών URL στο αυτόνομο πρόγραμμα αναπαραγωγής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 0 (απενεργοποιημένη).
 • WebScriptCommandsEnabled
  : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις εντολές δέσμης ενεργειών URL στο ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 (ενεργοποιημένη).
 • URLAndExitCommandsEnabled
  : Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις εντολές δέσμης ενεργειών URLAndExit. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 (ενεργοποιημένη).
Επιπλέον, προστέθηκε λογική ώστε, όταν το Windows Media Player δεν εκτελεί εντολές δέσμης ενεργειών URL, η δέσμη ενεργειών να μην μπορεί να αλλάξει τη ρύθμιση του χρήστη από λιγότερο αξιόπιστη ζώνη ασφαλείας σε περισσότερο αξιόπιστη ζώνη ασφαλείας. Ο ακόλουθος πίνακας αναφέρει τα σενάρια κατά τα οποία οι εντολές δέσμης ενεργειών επιτρέπεται να εκτελεστούν (Ναι) ή δεν επιτρέπεται να εκτελεστούν (Όχι) μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Σημείωση Η ζώνη προέλευσης αφορά είτε τη ζώνη του περιεχομένου που αναπαράγεται, είτε τη ζώνη της ιστοσελίδας στην οποία είναι ενσωματωμένο το πρόγραμμα αναπαραγωγής, όποια από τις δύο είναι λιγότερο αξιόπιστη. Η ζώνη προορισμού είναι η ζώνη του περιεχομένου στην οποία στοχεύει η εντολή δέσμης ενεργειών URL.
Ζώνη προορισμούΟ Υπολογιστής μου (My Computer) Τοπικό Intranet (Local Intranet) Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted Sites)InternetΕλεγχόμενες τοποθεσίες (Restricted Sites)
Ζώνη προέλευσης
Ο Υπολογιστής μου (My Computer)Ναι **ΝαιΝαιΝαιΝαι
Τοπικό Intranet (Local Intranet) ΌχιΝαιΝαιΝαιΝαι
Αξιόπιστες τοποθεσίες (Trusted Sites)ΌχιΌχιΝαιΝαιΝαι
InternetΌχιΌχιΌχιΝαιΝαι
Ελεγχόμενες τοποθεσίες (Restricted)ΌχιΌχιΌχιΌχιΌχι


** Για λόγους ασφαλείας, οι εντολές δέσμης ενεργειών URL από τη ζώνη "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer) προς τη ζώνη "Ο Υπολογιστής μου" (My Computer) θα λειτουργούν μόνο στις περιπτώσεις όπου οι διευθύνσεις URL χρησιμοποιούν ένα από τα ακόλουθα πρωτόκολλα: http://, https:// ή wmhtml://.

Πληροφορίες λήψης

Για λήψη και εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία Microsoft Windows Update στο Web και κατόπιν εγκαταστήστε την ενημερωμένη έκδοση 828026:Οι διαχειριστές μπορούν να κάνουν λήψη αυτής της ενημερωμένης έκδοσης από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center) ή από τον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog), για να την αναπτύξουν σε πολλούς υπολογιστές. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε αργότερα αυτήν την ενημερωμένη έκδοση σε έναν ή περισσότερους υπολογιστές, αναζητήστε αυτόν τον αναγνωριστικό αριθμό άρθρου χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Επιλογές σύνθετης αναζήτησης" (Advanced Search Options) στον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης ενημερωμένων εκδόσεων από τον Κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
323166 Τρόπος λήψης ενημερωμένων εκδόσεων και προγραμμάτων οδήγησης των Windows από τον κατάλογο του Windows Update (Windows Update Catalog)
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

Windows Media Player (όλες οι εκδόσεις) για τα Microsoft Windows 2000, τα Microsoft Windows XP και τον Microsoft Windows Server 2003

Εάν χρησιμοποιείτε το Windows Media Player 7.0, εφαρμόστε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση μετά την αναβάθμιση σε Windows Media Player 7.1 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης του Windows Media Player, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Windows Media Player 6.4, Windows Media Player 7.1 ή Windows Media Player 9 Series για τα Microsoft Windows Millennium Edition


Windows Media Player 6.4 για τον Microsoft Windows NT 4.0 Server

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες εγκατάστασης

Θα πρέπει να έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής για την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης. Για λήψη και εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία Microsoft Windows Update στο Web και κατόπιν εγκαταστήστε την κρίσιμη ενημερωμένη έκδοση 828026:Για να εγκαταστήσετε μια έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης που έχετε λάβει, εκτελέστε το πακέτο ενημερωμένης έκδοσης 828026 που έχετε λάβει μέσω των κατάλληλων διακοπτών του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Οι διαχειριστές μπορούν να αναπτύξουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες Software Update Services (SUS) της Microsoft. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SUS, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
810796 Λευκή Βίβλος: Λευκή Βίβλος επισκόπησης των υπηρεσιών Software Update Services (SUS)

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup)

Οι εκδόσεις αυτής της ενημερωμένης έκδοσης για Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP και Microsoft Windows Server 2003 υποστηρίζουν τους ακόλουθους διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /? - Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u - Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f - Αναγκαστικό κλείσιμο άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /n - Χωρίς δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για κατάργηση.
 • /o - Αντικατάσταση αρχείων OEM χωρίς ειδοποίηση.
 • /z - Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q - Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
 • /l - Λίστα των εγκατεστημένων επειγουσών επιδιορθώσεων.
 • /x - Εξαγωγή αρχείων χωρίς εκτέλεση του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση χωρίς την παρέμβαση του χρήστη, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /u /q
Για να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας χωρίς υποχρεωτική επανεκκίνηση του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη εντολή:
windowsmedia-q828026-x86-enu.exe /z
Σημείωση Μπορείτε να συνδυάσετε αυτούς τους διακόπτες σε μία εντολή.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες γραμμής εντολών και τη συμπεριφορά τους για αυτό το πακέτο, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
824687 Διακόπτες γραμμής εντολών για πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Τα πακέτα ενημερωμένων εκδόσεων για το Windows Media Player 6.4 για Microsoft Windows NT 4.0 Server και το Windows Media Player 6.4, 7.1 ή 9 για Microsoft Windows Millennium Edition υποστηρίζουν τους ακόλουθους διακόπτες:
 • /q - Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα ή απόκρυψη μηνυμάτων, όταν γίνεται εξαγωγή αρχείων.
 • /q:u - Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα χρήστη. Κατά την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα χρήστη, εμφανίζονται ορισμένα παράθυρα διαλόγου στο χρήστη.
 • /q:a - Χρήση εγκατάστασης χωρίς μηνύματα διαχειριστή. Κατά την εγκατάσταση χωρίς μηνύματα διαχειριστή, δεν εμφανίζεται κανένα παράθυρο διαλόγου στο χρήστη.
 • /t: διαδρομή - Προσδιορισμός της θέσης του προσωρινού φακέλου που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) ή του φακέλου προορισμού για την εξαγωγή των αρχείων (όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη /c).
 • /c - Εξαγωγή των αρχείων χωρίς εγκατάσταση. Εάν δεν καθορίσετε το διακόπτη /t: διαδρομή, θα σας ζητηθεί ένας φάκελος προορισμού.
 • /c: διαδρομή - Προσδιορισμός της διαδρομής και του ονόματος του αρχείου .inf ή .exe του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup).
 • /r:n - Να μην γίνεται ποτέ επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
 • /r:i - Προτροπή του χρήστη να κάνει επανεκκίνηση του υπολογιστή, εάν απαιτείται, εκτός από την περίπτωση που αυτός ο διακόπτης χρησιμοποιείται με το διακόπτη /q:a.
 • /r:a - Να γίνεται πάντα επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
 • /r:s - Επανεκκίνηση του υπολογιστή έπειτα από εγκατάσταση, χωρίς να ζητείται έγκριση του χρήστη.
Για παράδειγμα, για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση χωρίς παρέμβαση του χρήστη και χωρίς αναγκαστική επανεκκίνηση του υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες εντολές:
WindowsMedia-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n
WindowsMedia64-Q828026-x86-ENU.exe /q:a /r:n

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Windows Media Player 9 Series
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος Όνομα αρχείου  Λειτουργικό σύστημα  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  17-Sep-2003 16:01 6.4.9.1128  844.048 Msdxm.ocx    Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003  17-Sep-2003 05:25 9.0.0.3075 4.706.304 Wmp.dll     Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003  24-Sep-2003 21:18 6.4.7.1128  845.072 Msdxm.ocx    Windows Millennium Edition  24-Sep-2003 21:18 9.0.0.3075 4.706.304 Wmp.dll     Windows Millennium Edition
Windows Media Player για Windows XP
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος Όνομα αρχείου  Λειτουργικό σύστημα  -------------------------------------------------------------------------------  17-Sep-2003 16:01 6.4.9.1128  844.048 Msdxm.ocx    Windows XP  18-Sep-2003 11:53 8.0.0.4491 1.302.528 Wmpcore.dll   Windows XP
Windows Media Player 7.1
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος Όνομα αρχείου  Λειτουργικό σύστημα  --------------------------------------------------------------------------------------  17-Sep-2003 16:01 6.4.9.1128  844.048 Msdxm.ocx    Windows 2000     17-Sep-2003 22:13 7.10.0.3075  815.104 Wmpcore.dll   Windows 2000    24-Sep-2003 21:18 6.4.7.1128  845.072 Msdxm.ocx    Windows Millennium Edition  24-Sep-2003 21:18 7.10.0.3075  815.104 Wmpcore.dll   Windows Millennium Edition
Windows Media Player 6.4
  Ημερομηνία  Ώρα  Έκδοση    Μέγεθος  Όνομα αρχείου  Λειτουργικό σύστημα  ---------------------------------------------------------------------------------  17-Sep-2003 16:55 6.4.7.1128  845.072  Msdxm.ocx    Windows NT 4.0 Server

Πληροφορίες κατάργησης

Για να καταργήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση από τα Microsoft Windows 2000, τα Microsoft Windows XP και τον Microsoft Windows Server 2003, χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add or Remove Programs ή Add/Remove Programs) από τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel). Κάντε κλικ στο στοιχείο Επείγουσα επιδιόρθωση για το Windows Media Player [Ανατρέξτε στο wm828026 για περισσότερες πληροφορίες] (Windows Media Player Hotfix [See wm828026 for more information]) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove) (ή κάντε κλικ στο κουμπί Προσθαφαίρεση (Add/Remove)).

Στα Windows 2000, τα Windows XP ή τον Windows Server 2003, οι διαχειριστές συστήματος μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό πρόγραμμα Spunist.exe, για να καταργήσουν αυτήν την ενημερωμένη έκδοση. Το βοηθητικό πρόγραμμα Spuninst.exe βρίσκεται στο φάκελο %Windir%\$NTUninstallq828026$\Spuninst. Αυτό το βοηθητικό πρόγραμμα υποστηρίζει τους εξής διακόπτες του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup):
 • /?: Εμφάνιση της λίστας των διακοπτών εγκατάστασης.
 • /u: Χρήση κατάστασης λειτουργίας χωρίς παρακολούθηση.
 • /f: Αναγκαστικό κλείσιμο άλλων προγραμμάτων κατά τον τερματισμό λειτουργίας του υπολογιστή.
 • /z: Χωρίς επανεκκίνηση μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.
 • /q: Χρήση κατάστασης χωρίς μηνύματα (χωρίς αλληλεπίδραση του χρήστη).
Σημείωση Οι ενημερωμένες εκδόσεις των Microsoft Windows Millennium Edition και Windows NT 4.0 Server δεν υποστηρίζουν τις λειτουργίες απεγκατάστασης και δεν είναι δυνατή η κατάργησή τους.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 828026 - Τελευταία αναθεώρηση: 05/15/2011 15:38:00 - Αναθεώρηση: 11.0

Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 6.4

 • atdownload kbfix kbbug kbqfe KB828026
Σχόλια