Τα Service Pack, οι ενημερωμένες εκδόσεις και οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας ενδέχεται να απαιτούν το CD-ROM του Office XP.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Κατά την εγκατάσταση στον υπολογιστή σας ενός Service Pack, μιας ενημερωμένης έκδοσης ή μιας ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Microsoft Office XP, ίσως σας ζητηθεί να τοποθετήσετε το CD-ROM του Office XP. Αυτό το άρθρο ασχολείται με τον λόγο για τον οποίο τα Service Pack, οι ενημερωμένες εκδόσεις και οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας του Office XP ενδέχεται να απαιτούν το CD-ROM του Office XP.
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν έχετε εγκαταστήσει το Office XP από CD-ROM, ίσως σας ζητηθεί να τοποθετήσετε το αυθεντικό CD-ROM του Office XP κατά την εγκατάσταση ενός Service Pack, μιας ενημερωμένης έκδοσης ή μιας ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Office XP. Λαμβάνετε ένα μήνυμα λάθους όμοιο με ένα από τα ακόλουθα:
Η δυνατότητα που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε βρίσκεται σε CD-ROM ή σε άλλον αφαιρούμενο δίσκο ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος.

Τοποθετήστε το δίσκο του Microsoft Office XP και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

(The feature that you are trying to use is on a CD-ROM or other removable disk that is not available.

Insert the Microsoft Office XP disk and click OK.)
-ή-
Σφάλμα 1706.

Δεν ήταν δυνατή η εύρεση έγκυρης προέλευσης για το προϊόν Microsoft Office XP. Ο Windows installer δεν είναι δυνατό να συνεχιστεί.

(Error 1706.

No valid source could be found for product Microsoft Office XP. The Windows installer cannot continue.)
Τα Service Pack, οι ενημερωμένες εκδόσεις και οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας του Office XP ενδέχεται να απαιτούν πρόσβαση στο αρχικό CD-ROM του Office XP για τους παρακάτω λόγους:
 • Εκτελείτε το Microsoft Windows Installer 1.1 ή παλαιότερη έκδοση και ένα από τα αρχεία που ενημερώνονται είναι αρχείο χωρίς έκδοση.

  Σημείωση Η συνθήκη αυτή δεν ισχύει για τις βελτιστοποιημένες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα και τις ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα που περιέχουν όλα τα αρχεία του Office XP. Οι βελτιστοποιημένες ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα και οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα που περιέχουν όλα τα αρχεία του Office XP απαιτούν τον Windows Installer 2.0.
 • Εκτελείτε τον Microsoft Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση, αλλά ισχύει μία από τις ακόλουθες συνθήκες:
  • Έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους μιας δυνατότητας του Office ώστε να εκτελείται από το μέσο προέλευσης που απαιτείται και το Service Pack, η ενημερωμένη έκδοση ή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας ισχύουν για αυτήν τη δυνατότητα.

   Σημείωση Όταν εφαρμόζετε μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα, αν μια δυνατότητα επισημαίνεται ως εκτελούμενη από την προέλευση, ο Windows Installer αντιγράφει το αρχείο τοπικά για να εφαρμόσει σε αυτό μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα και στη συνέχεια η δυνατότητα μεταπηδά από την κατάσταση εκτέλεσης από το μέσο προέλευσης στην τοπική κατάσταση.
  • Το Service Pack, η ενημερωμένη έκδοση ή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας εφαρμόζεται σε ένα στοιχείο που είναι κατεστραμμένο (αρχείο που λείπει ή έχει καταστραφεί).
  • Ένα από τα αρχεία, το οποίο ενημερώνεται από το Service Pack, την ενημερωμένη έκδοση ή την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας είναι αρχείο χωρίς έκδοση. Το αρχείο δεν βρίσκεται στον πίνακα MsiFileHash.

   Σημείωση Ο πίνακας MsiFileHash χρησιμοποιείται για να επιβεβαιωθεί ότι τα αρχεία δεν αντιγράφονται χωρίς λόγο.
  • Ένα από τα στοιχεία που ενημερώνονται βασίζεται σε ένα αρχείο χωρίς έκδοση το οποίο έχει τροποποιηθεί από τότε που έγινε η αρχική εγκατάσταση.

   Για παράδειγμα, το αρχείο Outllib.dll είναι ένα αρχείο που ενημερώνεται τακτικά το οποίο εξαρτάται από το αρχείο Outlook.txt. Το αρχείο Outlook.txt είναι ένα αρχείο χωρίς έκδοση.
  • Η τοπική ρύθμιση γλώσσας του υπολογιστή σας έχει οριστεί σε κάποια γλώσσα διαφορετική από τα Αγγλικά και ένα από τα αρχεία του Office XP που ενημερώνετε είναι ένα πολύγλωσσο αρχείο.

   Για παράδειγμα, το αρχείο Msreftl.dll είναι ένα πολύγλωσσο αρχείο το οποίο διατίθεται σε όλες τις εκδόσεις γλώσσας του Office.
  • Είστε διαχειριστής δικτύου και εγκαθιστάτε το Service Pack, την ενημερωμένη έκδοση ή την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας χρησιμοποιώντας την εντολή REINSTALLMODE=amus.

   Σημείωση Η ιδιότητα REINSTALLMODE είναι μια συμβολοσειρά η οποία περιέχει γράμματα που καθορίζουν τον τύπο επανάληψης της εγκατάστασης που πρέπει να πραγματοποιηθεί. Η επιλογή a επιβάλλει την επανάληψη της εγκατάστασης όλων των αρχείων, ανεξάρτητα από το άθροισμα ελέγχου ή την έκδοση του αρχείου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αναθεώρηση παλαιότερων αρχείων. Η λειτουργία αυτή απαιτεί σχεδόν πάντοτε το μέσο προέλευσης. Για να αποφύγετε αυτό το ζήτημα, οι διαχειριστές δικτύου μπορούν να χρησιμοποιήσουν την εντολή REINSTALLMODE=amus.

Πρόσθετες σημειώσεις

 • Ο Windows Installer διατηρεί την ακεραιότητα της εγκατάστασης του Office XP "συγχωνεύοντας" το Service Pack, την ενημερωμένη έκδοση ή την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας με την τρέχουσα εγκατάσταση του Office XP. Εξαιτίας της σχεδίασης αυτής της δυνατότητας, το Office XP χρησιμοποιεί χωρίς δυσκολία τα αρχεία του Service Pack, της ενημερωμένης έκδοσης ή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας κατά την προσθήκη, κατάργηση ή επανάληψη της εγκατάστασης των στοιχείων του Office XP κάποια στιγμή αργότερα.
 • Για να διατηρήσετε το μέγεθος των Service Pack, των ενημερωμένων εκδόσεων και των ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα ασφαλείας όσο γίνεται μικρότερο, αν αυτά τα πακέτα καθορίζουν ότι ένα αρχείο που πρόκειται να ενημερωθεί ανήκει σε νεότερη έκδοση από την αρχική έκδοση του αρχείου που περιλαμβάνεται στο Office XP, το Service Pack, η ενημερωμένη έκδοση ή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας αντιγράφουν εκ νέου το αρχικό αρχείο από το CD-ROM του Office XP και στη συνέχεια ενημερώνουν το αρχείο. Ως αποτέλεσμα, τα αρχεία σας ενημερώνονται σωστά, ανεξάρτητα από την έκδοση που είχαν πριν από την εγκατάσταση του Service Pack, της ενημερωμένης έκδοσης ή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας.
 • Εάν βρίσκεστε σε περιβάλλον όπου το CD-ROM του Office XP ή η προέλευση δεν είναι άμεσα διαθέσιμα (για παράδειγμα, σε ένα γραφείο όπου όλοι οι χρήστες έχουν εγκαταστήσει το Office XP χρησιμοποιώντας ένα CD-ROM και μια άδεια χρήσης πολλών χρηστών), ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του συστήματός σας για να λάβετε το CD-ROM ή να αποκτήσετε πρόσβαση στην προέλευση.
 • Εάν αγοράσατε υπολογιστή με προεγκατεστημένο το Office XP και δεν λάβατε το CD-ROM του Office XP μαζί με τον υπολογιστή, επικοινωνήστε με την εταιρεία από την οποία αγοράσατε τον υπολογιστή (κατασκευαστή πρωτότυπου εξοπλισμού [OEM]) και στη συνέχεια ζητήστε το CD-ROM.
Τα Service Pack, οι ενημερωμένες εκδόσεις και οι ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα ασφαλείας του Office XP ενδέχεται να μην απαιτούν πρόσβαση στο αρχικό CD-ROM του Office XP για τους παρακάτω λόγους:
 • Στην περίπτωση που η προέλευση είναι απομακρυσμένη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ενημερωμένες εκδόσεις κώδικα που περιλαμβάνουν όλα τα αρχεία για να ενημερώσετε τον υπολογιστή-πελάτη, χωρίς να απαιτείται πρόσβαση στην προέλευση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
 • Εγκαταστήσατε το Office XP από ένα απλό αντίγραφο το οποίο είναι αποθηκευμένο στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και έχετε πρόσβαση στο απλό αντίγραφο του σκληρού δίσκου του υπολογιστή σας κατά την εγκατάσταση του Service Pack, της ενημερωμένης έκδοσης ή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας.
Σημείωση Εάν έχετε εγκαταστήσει το Office XP από μια διαχειριστική εγκατάσταση του Office XP η οποία είναι αποθηκευμένη σε ένα διακομιστή δικτύου, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματός σας για να ενημερωθείτε για την κατάλληλη μέθοδο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ενημερώσετε το σύστημά σας.
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Windows Installer, επισκεφτείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):
OFFXP ενημερωμένη έκδοση κώδικα sr1 OriginalInstallCD-ROMRequired ενημερωμένη έκδοση κώδικα αρχική προέλευση προτροπή αποθηκευτικό μέσο
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 828451 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 04:42:11 - Αναθεώρηση: 1.8

Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Project 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbsetup KB828451
Σχόλια