Αυτήν τη στιγμή είστε εκτός σύνδεσης, σε αναμονή για επανασύνδεση στο Internet

Στατιστικές συναρτήσεις του Excel: TREND

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο είναι προϊόν λογισμικού μηχανικής μετάφρασης της Microsoft και όχι ανθρώπινης μετάφρασης. Η Microsoft σάς προσφέρει άρθρα που είναι προϊόντα ανθρώπινης αλλά και μηχανικής μετάφρασης έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης μας στη δική σας γλώσσα. Ωστόσο, ένα άρθρο που έχει προκύψει από μηχανική μετάφραση δεν είναι πάντα άριστης ποιότητας. Ενδέχεται να περιέχει λεξιλογικά, συντακτικά ή γραμματικά λάθη, όπως ακριβώς τα λάθη που θα έκανε ένας μη φυσικός ομιλητής επιχειρώντας να μιλήσει τη γλώσσα σας. Η Microsoft δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, σφάλματα ή ζημίες που προκύψουν λόγω τυχόν παρερμηνειών στη μετάφραση του περιεχομένου ή χρήσης του από τους πελάτες της. Επίσης, η Microsoft πραγματοποιεί συχνά ενημερώσεις στο λογισμικό μηχανικής μετάφρασης.

Η αγγλική έκδοση αυτού του άρθρου είναι η ακόλουθη:828801
Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τη συνάρτηση TREND στο Microsoft Office Excel 2003 και σε νεότερες εκδόσεις του Excel, παρουσιάζει πώς χρησιμοποιείται η συνάρτηση και συγκρίνει το αποτελέσματα της συνάρτησης στο Excel 2003 και σε νεότερες εκδόσεις του Excel με τα αποτελέσματα της ΕΞΈΛΙΞΗΣ των παραπάνω εκδόσεις του Excel.

ΤΆΣΗ αξιολογούνται με κλήση της συνάρτησης σχετικά, η συνάρτηση LINEST. Συνοψίζονται εκτεταμένες αλλαγές LINEST στο Excel 2003 και σε νεότερες εκδόσεις του Excel, και τους σημειώνονται οι συνέπειες για την ΤΆΣΗ.

Για πληροφορίες Macintosh του Microsoft Excel 2004

Στατιστικές συναρτήσεις στο Microsoft Excel 2004 για Macintosh ενημερώθηκαν χρησιμοποιώντας το ίδιο αλγόριθμοι ως Excel 2003 και σε νεότερες εκδόσεις του Excel. Οποιεσδήποτε πληροφορίες σε αυτό το άρθρο περιγράφει πώς λειτουργεί μια συνάρτηση ή τον τρόπο τροποποίησης μιας συνάρτησης για Excel 2003 και νεότερες εκδόσεις του Excel ισχύει επίσης για το 2004 του Excel για Macintosh.
Περισσότερες πληροφορίες
Η συνάρτηση TREND (known_y, known_x's, όρισμα new_x's, σταθερά) χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της γραμμικής παλινδρόμησης. Χρησιμοποιείται ένα κριτήριο των ελαχίστων τετραγώνων και ΤΆΣΗ προσπαθεί να εντοπίσει το βέλτιστο μέγεθος κάτω από αυτό το κριτήριο. Known_y αναπαράσταση δεδομένων στην "εξαρτημένη μεταβλητή" και known_x αναπαράσταση των δεδομένων σε ένα ή περισσότερα "ανεξάρτητων μεταβλητών". Το αρχείο Βοήθειας ΤΆΣΗ ασχολείται σπάνιες περιπτώσεις όπου το μπορεί να παραληφθεί το όρισμα δεύτερη ή τρίτη.

Εάν οριστεί σε TRUE, το τελευταίο όρισμα "σταθερά" θέλετε μοντέλο παλινδρόμησης, για να συμπεριλάβετε συντελεστή για το σημείο τομής με τον μοντέλο παλινδρόμησης. Εάν το τελευταίο όρισμα έχει οριστεί σε FALSE, δεν υπάρχει όρος intercept είναι να συμπεριληφθούν. τοποθετηθεί παλινδρόμησης Αναγκαστική μετάβαση μέσω της καταγωγής. Η τελευταία το όρισμα είναι προαιρετικό. Εάν παραλειφθεί αυτό ερμηνεύεται ως ΑΛΗΘΉΣ.

Για ευκολία του exposition στο υπόλοιπο του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι τα δεδομένα είναι τακτοποιημένα σε στήλες ώστε known_y's είναι μια στήλη δεδομένων y και known_x's είναι ένα ή περισσότερα Οι στήλες x δεδομένων. Φυσικά οι διαστάσεις (μήκος) κάθε μία από αυτές τις στήλες πρέπει να είναι ίσες. New_x θεωρείται επίσης να είναι τακτοποιημένα σε στήλες και υπάρχουν πρέπει να τον ίδιο αριθμό στηλών για new_x για known_x's. Όλα τα παρατηρήσεις σε αυτό το άρθρο είναι εξίσου true, εάν τα δεδομένα είναι τακτοποιημένα σε στήλες, αλλά είναι απλώς ευκολότερη τη συζήτηση αυτή μία (συχνά χρησιμοποιείται) υπόθεση.

Μετά την πληροφορική καλύτερα μοντέλο παλινδρόμησης Προσαρμογή (από ουσιαστικά κλήση συνάρτησης LINEST του Excel), η ΤΆΣΗ επιστρέφει προβλεπόμενες τιμές που σχετίζονται με το όρισμα new_x's.

Αυτό το άρθρο χρησιμοποιεί παραδείγματα για να εμφανίσετε τον τρόπο ΤΆΣΗ αφορά Η συνάρτηση LINEST και υποδεικνύουν προβλήματα με τη συνάρτηση LINEST στο Microsoft Excel 2002 και σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel. Αυτά τα προβλήματα Μετάφραση προβλήματα με την ΤΆΣΗ. Ενώ δεν ήταν κώδικα ΤΆΣΗ επανεγγραφή για το Excel 2003 και για νεότερες εκδόσεις του Excel, εκτεταμένες αλλαγές (και βελτιώσεις) σε κώδικα της συνάρτησης LINEST έχουν γίνει.

ΤΆΣΗ αποτελεσματικά καλεί τη συνάρτηση LINEST, η συνάρτηση LINEST εκτελεί, χρησιμοποιεί συντελεστές παλινδρόμησης στο αποτέλεσμα της συνάρτησης LINEST τον υπολογισμό της προβλεπόμενης τιμής y τιμές που σχετίζονται με κάθε γραμμή new_x και παρουσιάζει αυτήν τη στήλη του τιμές προβλεπόμενης τιμής y για εσάς. Επομένως, πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με προβλήματα σε το εκτέλεση της συνάρτησης LINEST.

Συμπληρωματικώς προς αυτό το άρθρο, συνιστάται το ακόλουθο άρθρο σχετικά με τη συνάρτηση LINEST. Περιέχει αρκετά παραδείγματα και έγγραφα προβλήματα με τη συνάρτηση LINEST στο Excel 2002 και σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel.

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
828533Περιγραφή της συνάρτησης LINEST στο Excel 2003 και σε Excel 2004 για Mac


Επειδή εδώ η εστίαση είναι σε αριθμητική προβλήματα στο Excel 2002 και σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel, αυτό το άρθρο δεν έχει πολλά πρακτικά παραδείγματα για το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση TREND. Το αρχείο Βοήθειας του ΤΆΣΗ περιέχει χρήσιμα παραδείγματα.

Σύνταξη

TREND(known_y's, known_x's, new_x's, constant)
Τα ορίσματα, known_y, known_x's και new_x's πρέπει να είναι πίνακες ή περιοχές κελιών με σχετικές διαστάσεις. Εάν το όρισμα known_y's έχει μία στήλη από γραμμές m στη συνέχεια known_x's είναι c στήλες από γραμμές m, όπου c είναι μεγαλύτερη ή ίση με μία. Σημειώστε ότι c είναι ο αριθμός των μεταβλητών πρόβλεψης. m είναι το πλήθος των δεδομένων σημεία. New_x's πρέπει να είναι στη συνέχεια c στήλες από γραμμές r όπου r είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με μία. (Παρόμοιες σχέσεις σε διαστάσεις πρέπει να κρατήστε εάν είναι που δεδομένων σε γραμμές αντί για στήλες). Μια λογική όρισμα που πρέπει να είναι σταθερά την τιμή TRUE ή FALSE (ή 0 ή 1 που το Excel ερμηνεύει ως ΨΕΥΔΈΣ ή ΑΛΗΘΈΣ, αντίστοιχα). Τα τελευταία τρία ορίσματα τάση είναι όλα προαιρετικά δείτε το Το αρχείο Βοήθειας ΤΆΣΗ για επιλογές παραλείποντας το δεύτερο όρισμα, η τρίτη το όρισμα, ή και τα δύο. Παράλειψη το τέταρτο όρισμα ερμηνεύεται ως ΕΊΝΑΙ TRUE.

Η πιο συνηθισμένη χρήση ΤΆΣΗ περιλαμβάνει δύο περιοχές κελιών που περιέχει δεδομένα, όπως η ΤΆΣΗ (a1: A100, B1:F100, B101:F108, TRUE). Σημειώστε ότι επειδή είναι συνήθως περισσότερες από μία μεταβλητές πρόβλεψης, το δεύτερο στο παράδειγμα αυτό το όρισμα περιέχει πολλές στήλες. Σε αυτό το παράδειγμα, υπάρχουν θέματα εκατό, μία εξαρτημένη μεταβλητή τιμή (known_y) για κάθε θέμα και οι πέντε τιμές εξαρτημένη μεταβλητή (known_x) για κάθε θέμα. Υπάρχουν όπου θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση TREND για να υπολογίσετε οκτώ επιπλέον θέματα υποθετικό τιμές της προβλεπόμενης τιμής y.

Παράδειγμα χρήσης

Ένα παράδειγμα φύλλου εργασίας Excel παρέχονται για να παρουσιάσει το ακόλουθο κλειδί έννοιες:
 • Πώς ΤΆΣΗ αλληλεπιδρά με LINEST
 • Προβλήματα που παρουσιάζονται εξαιτίας συγγραμμικά known_x ΤΆΣΗΣ (ή LINEST) για το Excel 2002 και για παλαιότερες εκδόσεις του Excel
Εκτεταμένη συζήτηση της δεύτερης κουκκίδας στο περιβάλλον της συνάρτησης LINEST παρέχονται στο άρθρο στη συνάρτηση LINEST.

Για να παρουσιάσει TREND της ύπαρξης συγγραμικότητας, δημιουργήστε ένα κενό φύλλο εργασίας του Excel, αντιγράψτε τον παρακάτω πίνακα, επιλέξτε το κελί A1 σε κενό το φύλλο εργασίας του Excel και στη συνέχεια επικολλήστε τις εγγραφές έτσι ώστε ο παρακάτω πίνακας γεμίσματα σε κελιά A1:K35 στο φύλλο εργασίας σας.
υ:x's:
1121
2341
3451
4671
5781
νέα x's:911
1214
Χρήση cols TREND Β, C:pre-Excel 2003 τιμές:Τιμές στο Excel 2003 και σε νεότερες εκδόσεις του Excel:
=TREND(A2:A6,B2:C6,B7:C8,TRUE)# NUM!6.15789473684211
=TREND(A2:A6,B2:C6,B7:C8,TRUE)# NUM!8.13157894736842
Χρήση στήλης B TREND μόνο
=TREND(A2:A6,B2:B6,B7:B8,TRUE)6.15789473684216.15789473684211
=TREND(A2:A6,B2:B6,B7:B8,TRUE)8.131578947368428.13157894736842
Τοποθετούνται τιμές από το Excel 2003 και νεότερες εκδόσεις του Excel LINEST αποτελέσματα
Χρήση cols B, CΧρήση στήλης Β
= K24 * 1 + J24 * B7 + I24 * C7= J31 * 1 + I31 * B7
= K24 * 1 + J24 * Κ8 + I24 * C8= J31 * 1 + I31 * Κ8
Η συνάρτηση LINEST χρησιμοποιεί cols Β, C:pre-Excel 2003 τιμές:Τιμές στο Excel 2003 και σε νεότερες εκδόσεις του Excel:
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)# NUM!# NUM!# NUM!00.6578947368421050.236842105263158
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)# NUM!# NUM!# NUM!00.0438596491228070.206652964726136
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)# NUM!# NUM!# NUM!0.9868421052631580.209426954145848# N/A
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)# NUM!# NUM!# NUM!2253# N/A
=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:C6,TRUE,TRUE)# NUM!# NUM!# NUM!9.868421052631580.131578947368421# N/A
Χρήση στήλης B LINEST μόνο
=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)0.6578947368421050.2368421052631590.6578947368421050.236842105263158
=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)0.04385964912280710.2066529647261360.0438596491228070.206652964726136
=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)0.9868421052631580.2094269541458480.9868421052631580.209426954145848
=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)224.99999999999932253
=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)=LINEST(A2:A6,B2:B6,TRUE,TRUE)9.868421052631580.1315789473684219.868421052631580.131578947368421
Μετά την επικόλληση αυτόν τον πίνακα σε νέο φύλλο εργασίας του Excel, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης, και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ταίριασμα Μορφοποίηση προορισμού. Με την επιλεγμένη περιοχής επικόλλησης, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες διαδικασίες, ανάλογα με την έκδοση του Excel που εκτελείτε:
 • Στο Microsoft Office Excel 2007 και 2010, κάντε κλικ στην επιλογή τουΚεντρική σελίδα καρτέλα, κάντε κλικ στο Μορφή με το Κελιά ομάδα και στη συνέχεια κάντε κλικ Πλάτος στήλης αυτόματης προσαρμογής.
 • Στο Excel 2003, σημείο Στήλη από το Μορφή μενού και στη συνέχεια κάντε κλικ Αυτόματη Προσαρμογή επιλογής.
Δεδομένα για την ΤΆΣΗ που βρίσκονται σε κελιά A1:C8. (Εγγραφές στα κελιά D2: D6 δεν αποτελούν μέρος των δεδομένων, αλλά χρησιμοποιούνται για απεικόνιση αργότερα σε αυτό το άρθρο). Κελιά αποτελεσμάτων ΤΆΣΗ για δύο διαφορετικά μοντέλα για παρουσιάζονται τόσο οι προηγούμενες εκδόσεις του Excel και οι νεότερες εκδόσεις του Excel σε E10:E16 και κελιά I10:116, αντίστοιχα. Αποτελέσματα στα κελιά A10:A16 θα αντιστοιχεί το η έκδοση του Excel που χρησιμοποιείτε. Τώρα, αυτό το άρθρο επικεντρώνεται στα αποτελέσματα στο Excel 2003 και σε νεότερες εκδόσεις του Excel όταν ερευνά τον τρόπο ΕΞΈΛΙΞΗΣ καλεί LINEST και τον τρόπο ΕΞΈΛΙΞΗΣ χρησιμοποιεί LINEST τα αποτελέσματα.

ΤΆΣΗ και η συνάρτηση LINEST μπορεί να προβληθεί ως αλληλεπίδραση ως εξής:
 1. Κλήση TREND (known_y, known_x's, new_x's, σταθερά).
 2. ΤΆΣΗ κλήσεις LINEST (known_y, known_x's, σταθερά, ΕΊΝΑΙ TRUE).
 3. Οι συντελεστές παλινδρόμησης από αυτήν την κλήση συνάρτησης LINEST λαμβάνονται, Αυτοί οι συντελεστές που εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή της LINEST εξόδου πίνακας.
 4. Για κάθε new_x γραμμή, της προβλεπόμενης τιμής του y υπολογίζεται με βάση αυτούς τους συντελεστές LINEST και new_x's τιμές που γραμμή.
 5. Επιστρέφεται η τιμή υπολογισμού στο βήμα 4 στο του κατάλληλο κελί για ΤΆΣΗ εξόδου αντιστοιχεί το όρισμα new_x's γραμμής.
Εάν επιστρέψετε τα κατάλληλα αποτελέσματα ΤΆΣΗ, στη συνέχεια LINEST είχε Δημιουργία καλύτερα τα κατάλληλα αποτελέσματα στο βήμα 3. Εδώ τα προβλήματα που προέρχονται από στήλες συγγραμμικά πρόβλεψης.

Οι πρόβλεψης στήλες (known_x) του συγγραμμικά εάν τουλάχιστον μία στήλη c, μπορεί να εκφραστεί ως άθροισμα πολλαπλάσια άλλοι, c1, c2 και άλλες στήλες. Στήλη c συχνά ονομάζεται εφεδρικά Επειδή οι πληροφορίες που περιέχει μπορεί να κατασκευαστεί από τις στήλες C1, c2 και άλλες στήλες. Θεμελιώδη αρχή παρουσία της ύπαρξης συγγραμικότητας είναι ότι τα αποτελέσματα πρέπει να επηρεάζεται συμπεριλαμβάνοντας ή καταργώντας ένα εφεδρικά στήλη από τα αρχικά δεδομένα. Επειδή η συνάρτηση LINEST στο Excel 2002 και σε παλαιότερη έκδοση εκδόσεις του Excel δεν αναζήτηση συγγραμικότητας, η αρχή αυτή ήταν εύκολα παραβίασε. Οι στήλες πρόβλεψης είναι σχεδόν συγγραμμικά εάν τουλάχιστον μία στήλη c, να εκφράζεται ως σχεδόν ίσο με το άθροισμα πολλαπλάσια των άλλων, c1, c2 και άλλα στήλες. Σε αυτήν την περίπτωση "σχεδόν ίσον" σημαίνει πολύ μικρά άθροισμα των τετραγώνων αποκλίσεις καταχωρήσεις γ από αντίστοιχες καταχωρήσεις σταθμισμένη άθροισμα C1, c2 και άλλες στήλες. "πολύ μικρή" μπορεί να είναι μικρότερη από 10^(-12) για παράδειγμα.

Το πρώτο μοντέλο σε γραμμές 10 έως 12 χρησιμοποιεί στήλες Β και Γ ως predictors και αιτήσεις Excel μοντέλο για τη σταθερά (τελευταίο όρισμα τιμή ΕΊΝΑΙ TRUE). Excel κατόπιν αποτελεσματικά εισάγει μια στήλη πρόσθετες πρόβλεψης που μοιάζει απλώς σαν κελιά D2: D6. Είναι εύκολο να παρατηρήσετε ότι οι καταχωρήσεις στη στήλη c σε γραμμές 2 6 είναι ακριβώς ίσο με το άθροισμα των αντίστοιχων εγγραφών σε στήλες Β και δ. Επομένως, δεν υπάρχει συγγραμικότητας υπάρχει επειδή στήλη c είναι το άθροισμα πολλαπλάσια από:
 • Στήλη Β
 • Επιπλέον στήλη του Excel 1s που εισάγεται επειδή η τρίτη όρισμα LINEST (ίδιο με το τέταρτο όρισμα τάση) ήταν παραλείπεται ή TRUE (το περίπτωση "Κανονική")
Αυτό προκαλεί τέτοια προβλήματα αριθμητική Excel 2002 και παλαιότερες εκδόσεις εκδόσεις του Excel δεν μπορεί να υπολογίσει τα αποτελέσματα και τον πίνακα εξόδου ΤΆΣΗ συμπληρώνεται με # NUM!.

Είναι το δεύτερο μοντέλο σε γραμμές 14 έως 16 που οποιαδήποτε έκδοση του Το Excel μπορεί να χειριστεί με επιτυχία. Δεν υπάρχει καμία συγγραμικότητας και μπορείτε να κάνετε ξανά αίτηση Excel μοντέλο για τη σταθερά. Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνεται εδώ για δύο λόγους.

Πρώτα, είναι ίσως πιο τυπική πρακτική υποθέσεων: καμία υπάρχει συγγραμικότητας. Αυτές τις περιπτώσεις να γίνεται καλά σε όλες τις εκδόσεις του Excel. Θα πρέπει να reassuring να γνωρίζετε ότι αριθμητικό δεν είναι πιθανό να προκύψει πιο κοινές πρακτικές δυσκολίες περίπτωση, εάν έχετε μια παλαιότερη έκδοση του Excel.

Δεύτερον, αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται για να συγκρίνετε τη συμπεριφορά του Excel 2003 και νεότερες εκδόσεις του Excel σε δύο μοντέλων. Περισσότερα πακέτα κύριων στατιστική ανάλυση της ύπαρξης συγγραμικότητας, κατάργηση μια στήλη που είναι το άθροισμα πολλαπλάσια των άλλων από το μοντέλο και σας ειδοποιούν με ένα μήνυμα όπως "στήλη c είναι γραμμικά εξαρτάται από άλλες στήλες πρόβλεψης και έχει καταργηθεί από την ανάλυση."

Στο Excel 2003 και σε νεότερες εκδόσεις του Excel, ένα τέτοιο μήνυμα μεταφέρεται δεν σε μια ειδοποίηση ή μια συμβολοσειρά κειμένου, αλλά στον πίνακα εξόδου στη συνάρτηση LINEST. ΤΆΣΗ δεν διαθέτει μηχανισμό για την παράδοση ένα τέτοιο μήνυμα. Με τη συνάρτηση LINEST πίνακα εξόδου, ενός συντελεστή παλινδρόμησης που είναι μηδέν και του οποίου το τυπικό σφάλμα μηδέν αντιστοιχεί σε συντελεστή για μια στήλη που έχει καταργηθεί από το μοντέλο. Συνάρτηση LINEST εξόδου πίνακες περιλαμβάνονται σε γραμμές 23 έως 35 αντιστοιχεί το ΤΆΣΗ εξόδου 10 έως 16 γραμμές. Εμφάνιση μιας διαγράφτηκαν καταχωρήσεων σε κελιά I24:I25 στήλη εφεδρικά πρόβλεψης. Στην περίπτωση αυτή, η συνάρτηση LINEST επιλέξατε να καταργήσετε τη στήλη c (συντελεστές σε κελιά I24, J24, K24 αντιστοιχούν στις στήλες C, Β και του Excel σταθερή στήλη, αντίστοιχα). Όταν υπάρχει συγγραμικότητας υπάρχουν, μία από Μπορείτε να καταργήσετε στήλες που συμμετέχουν και η επιλογή είναι αυθαίρετη.

Στο δεύτερο μοντέλο σε γραμμές 30 έως 35, δεν υπάρχει καμία Κατάργηση της ύπαρξης συγγραμικότητας και καμία στήλη. Μπορείτε να δείτε ότι οι τιμές της προβλεπόμενης τιμής y είναι το ίδιο σε δύο μοντέλα. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή η κατάργηση περιττών στήλης Αυτό είναι ένα άθροισμα πολλαπλάσια των άλλων μείωση της goodness προσαρμογή της το το μοντέλο που προκύπτει. Καταργούνται οι στήλες με ακρίβεια, επειδή αντιπροσωπεύουν όχι προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια να βρείτε την καλύτερη ελάχιστων τετραγώνων.

Επίσης, εάν εξετάζετε Συνάρτηση LINEST εξόδου στο Excel 2003 και σε νεότερες εκδόσεις του Excel σε κελιά I23:K35, θα παρατηρήσετε ότι τα τελευταία τρία γραμμές των πινάκων εξόδου είναι το ίδιο και ότι οι εγγραφές σε κελιά I31:J32 και J24:K25 κελιά συμπίπτουν. Αυτό δείχνει ότι είναι τα ίδια αποτελέσματα Όταν ληφθεί στήλη Γ περιλαμβάνονται στο μοντέλο, αλλά είναι περιττές (εξόδου στο I24:K28 κελιών) όπως όταν είχε εξαλειφθεί στήλη c πριν από την εκτέλεση LINEST (αποτέλεσμα σε κελιά I31:J35). Αυτό πληροί τη θεμελιώδη αρχή του το παρουσία της ύπαρξης συγγραμικότητας.

Σε κελιά A18:C21, αυτό το άρθρο χρησιμοποιεί δεδομένα για το Excel 2003 και για νεότερες εκδόσεις του Excel για να παρουσιάσει πώς λαμβάνει εξόδου LINEST ΤΆΣΗ και υπολογίζει τις σχετικές προβλεπόμενες τιμές y. Εξετάζοντας τύπους στα κελιά A20:A21 και κελιών C20:C21, μπορείτε να δείτε πώς συνδυάζονται LINEST συντελεστές με δεδομένα new_x Για καθένα από τα δύο μοντέλα (χρήση στηλών B, C ως predictors, χρησιμοποιώντας τα κελιά B7:C8 μόνο στήλη b ως ένα πρόβλεψης).

Της ύπαρξης συγγραμικότητας προσδιορίζεται σε συνάρτηση LINEST στο Excel 2003 και σε νεότερες εκδόσεις του Excel, λόγω της μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση επίλυση για συντελεστές παλινδρόμησης. Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται QR αποσύνθεση. Άρθρο LINEST περιγράφει μια αναλυτική παρουσίαση αλγόριθμο αποσύνθεση QR για ένα μικρό παράδειγμα.

Σύνοψη των αποτελεσμάτων σε παλαιότερες εκδόσεις του Excel

Αποτελέσματα ΤΆΣΗ επηρεάζονται αρνητικά από ανακριβή αποτελέσματα LINEST στο Excel 2002 και σε παλαιότερη έκδοση εκδόσεις του Excel.

Η συνάρτηση LINEST υπολογίστηκε από χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση που καταβάλλεται καμία προσοχή σε θέματα συγγραμικότητας. Η ύπαρξη της συγγραμικότητας προκάλεσε στρογγυλοποίηση σφάλματα, ακατάλληλες τυπικά σφάλματα του συντελεστές παλινδρόμησης και ακατάλληλες βαθμούς ελευθερίας. Μερικές φορές στρογγυλοποίηση προβλήματα ήταν αρκετά σοβαρό ότι LINEST συμπλήρωση του πίνακα εξόδου με # NUM!.

Εάν, όπως στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων στην πράξη, μπορεί να είναι βέβαιος ότι δεν υπάρχουν στήλες πρόβλεψης συγγραμμικά (ή σχεδόν συγγραμμικά), στη συνέχεια Η συνάρτηση LINEST παρέχει γενικά αποδεκτά αποτελέσματα. Επομένως, εάν χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση TREND, μπορείτε να reassured Παρομοίως Εάν είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχουν συγγραμμικά (ή σχεδόν συγγραμμικά) στήλες πρόβλεψης.

Σύνοψη των αποτελεσμάτων στο Excel 2003 και σε νεότερες εκδόσεις του Excel

Βελτιώσεις στη συνάρτηση LINEST περιλαμβάνουν εναλλαγή αποσύνθεση QR Μέθοδος προσδιορισμού συντελεστές παλινδρόμησης. QR αποσύνθεση έχει τα εξής πλεονεκτήματα:
 • Καλύτερη σταθερότητα αριθμητικά (γενικά μικρότερα στρογγυλοποίηση σφάλματα)
 • Ανάλυση της ύπαρξης συγγραμικότητας ζητήματα
Όλα τα προβλήματα με το Excel 2002 και παλαιότερες εκδόσεις του Excel που απεικονίζονται σε αυτό το άρθρο έχουν διορθωθεί για Excel 2003 και νεότερες εκδόσεις του Excel.

Συμπεράσματα

Έχει βελτιωθεί επειδή έχει LINEST επιδόσεις της ΤΆΣΗΣ να βελτιωθεί σημαντικά για το Excel 2003 και για νεότερες εκδόσεις του Excel. Εάν χρησιμοποιείτε παλαιότερη έκδοση του Excel, βεβαιωθείτε ότι οι στήλες πρόβλεψης δεν είναι συγγραμμικά πριν από τη χρήση ΤΆΣΗ.

Πολλά από τα υλικό που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο LINEST μπορεί πρώτα εμφανίζονται ανησυχητική για χρήστες του Excel 2002 και παλαιότερες εκδόσεις του Excel. Ωστόσο, σημειώστε ότι συγγραμικότητας είναι ένα το ζήτημα σε ένα μικρό ποσοστό των υποθέσεων. Δώστε παλαιότερες εκδόσεις του Excel ΤΆΣΗ αποδεκτά αποτελέσματα όταν δεν συγγραμικότητας.

Ευτυχώς, βελτιώσεις στη συνάρτηση LINEST επηρεάζουν επίσης θετικά γραμμική παλινδρόμηση του πακέτου εργαλείων ανάλυσης εργαλείο (καλεί LINEST) και δύο άλλες σχετικές συναρτήσεις του Excel: LOGEST και ΑΝΆΠΤΥΞΗ.


Λέξεις-ΚΛΕΙΔΙΆ: Τύπος τάση γεωμετρικής προόδου Linest Logest XL2003 XL2007 XL2010Προειδοποίηση: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί αυτόματα

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 828801 - Τελευταία αναθεώρηση: 09/19/2011 22:53:00 - Αναθεώρηση: 7.0

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbformula kbexpertisebeginner kbinfo kbmt KB828801 KbMtel
Σχόλια