Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" της Microsoft στο Web

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιέχει μια λίστα απαντήσεων σε συνήθεις ερωτήσεις (FAQ), σχετικά με το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" της Microsoft στο Web.

Επιστροφή στην αρχή

Ε1: Τί είναι η τοποθεσία "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web;

A1: Η τοποθεσία "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web είναι μια τοποθεσία της Microsoft στο Web, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ασφάλεια του υπολογιστή σας. Η τοποθεσία "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web περιέχει τρία βήματα, τα οποία σας βοηθούν να προστατεύσετε και να ενημερώσετε τον υπολογιστή σας.

Για να επισκεφθείτε την έκδοση αγγλικής γλώσσας της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σε έναν υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP, η τοποθεσία "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web μπορεί να εντοπίσει και να ενημερώσει τις παραμέτρους του Internet Connection Firewall / Windows Firewall (ICF/WF) αυτόματα καθώς και να ενημερώσει τις ρυθμίσεις των "Αυτόματων ενημερώσεων" (Automatic Updates). Αυτή η δυνατότητα είναι το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web. Η τοποθεσία Webe θα σας δείξει τον τρόπο ενεργοποίησης της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) για μελλοντικές ενημερώσεις. Τα ακόλουθα βήματα περιγράφουν τις ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε με το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web:
 • Βήμα 1: Χρήση τείχους προστασίας για το Internet (Use an Internet Firewall)
 • Βήμα 2: Κάντε λήψη προγραμμάτων ενημέρωσης για τον υπολογιστή σας (Get computer updates)
 • Βήμα 3: Χρησιμοποιήστε ενημερωμένο λογισμικό προστασίας κατά των ιών (Use up-to-date antivirus softwaree)
Επιστροφή στην αρχή

Ε1: Πώς μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web για τα Windows XP;

A2: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Επιστροφή στην αρχή

Ε3: Ποιες εκδόσεις των Windows υποστηρίζει το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web;

A3: Το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web μπορεί να ρυθμίζει αυτόματα τις παραμέτρους συγκεκριμένων βελτιώσεων σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows XP Professional ή Windows XP Home Edition. Το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" εκτελείται στον Microsoft Internet Explorer. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web άλλου κατασκευαστή, η τοποθεσία "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" (Protect Your PC) σας ανακατευθύνει σε μια ιστοσελίδα η οποία περιέχει οδηγίες για τη μη αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων σας ώστε να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την ασφάλεια του υπολογιστή σας.

Σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Microsoft Windows 2000, Windows Millennium Edition, Windows NT 4.0, Windows 98 ή Windows 95, η τοποθεσία "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" (Protect Your PC) μπορεί να παρέχει υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της ασφάλειας του υπολογιστή σας.

Επιστροφή στην αρχή

Ε4: Ποιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web;

A4: Το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" (Protect Your PC) στο Web προορίζεται για χρήστες κατ' οίκον. Στην περίπτωση που ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε δίκτυο, η Microsoft συνιστά να μην χρησιμοποιήσετε το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" (Protect Your PC) στο Web.

Επιστροφή στην αρχή

Ε5: Ποιες πιστοποιήσεις πρέπει να έχει ο λογαριασμός μου ώστε να χρησιμοποιεί την τοποθεσία "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web;

A5: Για να χρησιμοποιήσετε το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" (Protect Your PC) στο Web, πρέπει να συνδεθείτε στον υπολογιστή με ένα λογαριασμό που διαθέτει πιστοποιήσεις διαχειριστή.

Επιστροφή στην αρχή

Ε6: Ποιες ενέργειες γίνονται σε κάθε βήμα του αυτοματοποιημένου τμήματος της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web;

A6: Η παρακάτω λίστα περιγράφει τις ενέργειες των στοιχείων ελέγχου του Windows Security Advisor:
 • Internet Connection Firewall (ICF) και Windows Firewall (WF):

  Το στοιχείο ελέγχου ActiveX ανιχνεύει την τρέχουσα ρύθμιση παραμέτρων του ICF/WF στον υπολογιστή σας που βασίζεται στα Windows XP και, στη συνέχεια, σας συνιστά να ενεργοποιήσετε το ICF/WF για οποιαδήποτε σύνδεση δικτύου που δεν το χρησιμοποιεί. Για να απενεργοποιήσετε το ICF/WF, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση του τείχους προστασίας σύνδεσης στο Internet (Turn on Internet Connection Firewall).
 • Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates):
  • Το στοιχείο ελέγχου ActiveX συνιστά να εκτελέσετε το Windows Update (εάν δεν το έχετε ήδη κάνει) για να αποκτήσετε τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις στον υπολογιστή σας.
  • Το στοιχείο ελέγχου ActiveX διαπιστώνει αν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις των Windows. Εάν ο υπολογιστής σας δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις των Windows, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates). Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Turn on Automatic Updates). Κατά συνέπεια, η δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) ρυθμίζεται έτσι ώστε να χρησιμοποιεί την επιλογή Αυτόματη λήψη ενημερωμένων εκδόσεων και εγκατάστασή τους με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχω καθορίσει (Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify). Από προεπιλογή, το χρονοδιάγραμμα έχει οριστεί σε Καθημερινά (Every day) στις 3:00 ΠΜ.

   Εάν μια ενημερωμένη έκδοση απαιτεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, τότε θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Επιπλέον, εάν τερματίσετε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, η δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates) σας ζητά να εγκαταστήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις στην επόμενη επανεκκίνηση του υπολογιστή.

   Αφού χρησιμοποιήσετε το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της δυνατότητας "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), μπορείτε, εάν θέλετε, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χρονοδιαγράμματος. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων χρονοδιαγράμματος, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
   306525 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων και χρήσης της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) στα Windows XP
 • Πληροφορίες για το λογισμικό εντοπισμού ιών:

  Η τοποθεσία"Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web περιέχει πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό εντοπισμού ιών και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης περισσότερων πληροφοριών για το λογισμικό εντοπισμού ιών. Το στοιχείο ελέγχου ActiveX δεν εντοπίζει αν υπάρχει εγκατεστημένο πρόγραμμα εντοπισμού ιών στον υπολογιστή σας και δεν εγκαθιστά πρόγραμμα εντοπισμού ιών στον υπολογιστή.
Επιστροφή στην αρχή

Ε7: Μετά από την ενεργοποίηση του ICF/WF, ορισμένα από τα παιχνίδια μου και άλλα προγράμματα δεν λειτουργούν σωστά. Πώς μπορώ να αντιμετωπίσω αυτό το πρόβλημα;

A7: Για να λειτουργήσουν σωστά, ορισμένα προγράμματα και παιχνίδια πρέπει να λαμβάνουν πληροφορίες από το δίκτυο. Οι πληροφορίες καταχωρούνται στον υπολογιστή σας μέσω μιας θύρας εισερχομένων. Ο υπολογιστής σας πρέπει να έχει ανοιχτές τις σωστές θύρες εισερχομένων έτσι ώστε το ICF/WF να είναι σε θέση να επιτρέψει το πέρασμα αυτών των πληροφοριών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανοίγματος θυρών στο ICF/WF, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
308127 Τρόπος μη αυτόματου ανοίγματος θυρών σε ένα τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet στα Windows XP


Επιστροφή στην αρχή

Ε8: Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web;

A8: Οι ακόλουθες ενότητες περιέχουν συνδέσεις με τοποθεσίες Web και άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base), που σας δίνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυτοματοποιημένο τμήμα της τοποθεσίας "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" στο Web, το ICF/WF, το Windows Update, τη δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automated Updates) και το λογισμικό εντοπισμού ιών.

Τοποθεσία "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" (Protect Your PC) στο Web

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία "Προστατέψτε τον υπολογιστή σας" (Protect Your PC) στο Web, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web, ανάλογα με την περίπτωσή σας:

"Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall) και "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ICF/WF και την εγκατάσταση του ICF/WF, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web, ανάλογα με την περίπτωσή σας: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ζητήματα συμβατότητας του ICF/WF, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307754 Δεν είναι δυνατή η εκτύπωση από υπολογιστή με Window XP σε κοινόχρηστο εκτυπωτή σε υπολογιστή με Windows 95
308127 Τρόπος μη αυτόματου ανοίγματος θυρών σε ένα τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet στα Windows XP

Windows Update

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Windows Update, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web, ανάλογα με την περίπτωσή σας:

Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates)

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα "Αυτόματες ενημερώσεις" (Automatic Updates), κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
294871 Περιγραφή της δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης στα Windows
306525 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων και χρήσης της δυνατότητας Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) στα Windows XP
327838 Τρόπος προγραμματισμού Αυτόματων ενημερώσεων (Automatic Updates) στα Windows XP, τα Windows 2000 ή τον Windows Server 2003

Λογισμικό εντοπισμού ιών

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το λογισμικό εντοπισμού ιών, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 828931 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 04:46:35 - Αναθεώρηση: 9.1

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbfirewall kbinfo KB828931
Σχόλια