ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Aνάπτυξη πολλών προϊόντων του Office σε μία εγκατάσταση στο Office 2003

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Για την έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά το Microsoft Office XP, ανατρέξτε στο άρθρο 281933.

ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Περίληψη
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ανάπτυξης (ή σύνδεσης) πρόσθετων πακέτων .msi ή αρχείων .exe κατά την εγκατάσταση του Microsoft Office 2003. Από προεπιλογή, δεν μπορείτε να αναπτύξετε την εγκατάσταση ενός CD-ROM του Microsoft Office με άλλο CD-ROM του Office χωρίς να εκτελέσετε ξεχωριστές εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, το Microsoft Office 2003 Resource Kit περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του αρχείου ρυθμίσεων του προγράμματος Εγκατάστασης (του αρχείου Setup.ini), ώστε να έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε αρκετά προϊόντα του Microsoft Windows Installer σε μία εγκατάσταση.

Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος συνδυασμού προϊόντων του Windows Installer

Για να συνδέσετε εγκαταστάσεις προϊόντων που χρησιμοποιούν τον Windows Installer, ακολουθήστε τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την ενότητα. Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα προϊόν που δεν ανήκει στον Windows Installer, όπως το Notepad.exe, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτήν την ενότητα ή να ακολουθήσετε τα βήματα που παρέχονται στην ενότητα "Τρόπος συνδυασμού προϊόντων που δεν ανήκουν στον Windows Installer" αυτού του άρθρου.

Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) διαβάζει το αρχείο Setup.ini στην αρχή της διαδικασίας εγκατάστασης και εγγράφει στο μητρώο των Microsoft Windows ένα σύνολο εργασιών για την εγκατάσταση κάθε προϊόντος που αναφέρεται στις ενότητες [ChainedInstall_1] έως [ChainedInstall_n]. Από προεπιλογή, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) μεταβιβάζει τις επιλογές και τις ιδιότητες γραμμής εντολών που ορίζονται για το βασικό πακέτο του Office 2003 σε κάθε συνδεδεμένη εγκατάσταση. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) μεταβιβάζει αυτές τις συνδεδεμένες εγκαταστάσεις στον Windows Installer. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε μοναδικές ιδιότητες για μια συνδεδεμένη εγκατάσταση στο αρχείο Setup.ini χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύνταξη:
 [ChainedInstall_1]TaskType=msiPath=\\server\share\admin_install_point\[MSI file]Display=NoneMST=[MST file]Cmdline=property=value
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενότητα [ChainedInstall_n] του αρχείου Setup.ini, προβάλετε την ενότητα Καθορισμός συνδεδεμένων εγκαταστάσεων στο αρχείο Setup.ini (Specifying chained installations in Setup.ini) από την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Προσαρμογή συνδεδεμένων πακέτων

Στις περισσότερες ενότητες του αρχείου Setup.ini, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας [Options], μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνταξη property=value για να καθορίσετε προσαρμοσμένες τιμές ιδιοτήτων. Στις ενότητες [ChainedInstall_n], έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε την τιμή Display και την τιμή MST με τη σύνταξη property=valueκαι μπορείτε να ορίσετε διάφορες πρόσθετες επιλογές για την προσαρμογή της διαδικασίας εγκατάστασης. Ωστόσο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Cmdline για να προσθέσετε ιδιότητες στη γραμμή εντολών που μεταβιβάζεται από το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) στον Windows Installer για τη συνδεδεμένη εγκατάσταση.

Στο αρχείο Setup.ini έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τις ακόλουθες επιλογές για τις συνδεδεμένες εγκαταστάσεις:

ΕπιλογήΠεριγραφή
TaskName=όνομα_εργασίαςΑντιστοιχίζει ένα φιλικό όνομα στην εγκατάσταση. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) χρησιμοποιεί αυτό το όνομα στο αρχείο καταγραφής του προγράμματος Εγκατάστασης (Setup). Αυτή η επιλογή είναι προαιρετική.
TaskType=τύπος_εργασίαςΠροσδιορίζει εάν η συνδεδεμένη εγκατάσταση είναι αρχείο .msi ή εκτελέσιμο αρχείο (όπως είναι τα αρχεία .exe ή .bat). Απαιτείται.
Path=διαδρομήΠροσδιορίζει τη σχετική ή την πλήρη διαδρομή του αρχείου .msi ή του εκτελέσιμου αρχείου. Απαιτείται.
Display=ρύθμισηΠροσδιορίζει τη ρύθμιση εμφάνισης στο περιβάλλον εργασίας χρήστη για τη συνδεδεμένη εγκατάσταση.

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση basic για να εμφανίσετε μόνο τις ενδείξεις προόδου. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση none για εγκατάσταση χωρίς την εμφάνιση μηνυμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις εμφάνισης, δείτε την καταχώρηση [Display] στο θέμα αναφοράς “Αρχείο ρυθμίσεων του προγράμματος Εγκατάστασης” (Setup Setting File) στο Office 2003 Resource Kit που αναφέρεται στην ενότητα "Αναφορές" αυτού του άρθρου.

Σημείωση Από προεπιλογή, η ρύθμιση εμφάνισης που έχει καθοριστεί για το βασικό πακέτο του Office μεταβιβάζεται στις συνδεδεμένες εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να παρακάμψετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση.
MST=αρχείο_MSTΚαθορίζει τη διαδρομή και το όνομα αρχείου του μετασχηματισμού (αρχείο MST) που θα εφαρμοστεί στο συνδεδεμένο πακέτο (αρχείο .msi). Αυτή η επιλογή είναι προαιρετική.

Σημείωση Έχετε τη δυνατότητα να καθορίσετε μόνο ένα μετασχηματισμό με την επιλογή MST. Για να καθορίσετε πολλούς μετασχηματισμούς, προσθέστε την ιδιότητα TRANSFORMS στην καταχώρηση Cmdline.
Cmdline=επιλογέςΚαθορίζει άλλα ζεύγη property=value ή επιλογές γραμμής εντολών που το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) μεταβιβάζει στον Windows Installer ή σε ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα κατά την κλήση για εγκατάσταση του συνδεδεμένου πακέτου ή προγράμματος.
IgnoreReturnValue=[0|1]Για να συνεχιστεί με επιτυχία η εγκατάσταση διαδοχικών συνδεδεμένων εγκαταστάσεων ακόμα και αν αποτύχει η συγκεκριμένη εγκατάσταση, ορίστε τιμή 1 για αυτήν την ιδιότητα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0.

Σημείωση Εάν εισαγάγετε κατά λάθος ένα εσφαλμένο όνομα ή διαδρομή για το αρχείο .msi και το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) διακόψει τη διαδικασία εγκατάστασης, δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε η εγκατάσταση της συνδεδεμένης εγκατάστασης ούτε η εγκατάσταση των επόμενων συνδεδεμένων εγκαταστάσεων. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει ακόμα και για την ιδιότητα IgnoreReturnValue έχει οριστεί τιμή 1.
Reboot=[0|1]Για να πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, ορίστε για αυτήν την επιλογή τιμή 1. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup) εκτελεί επανεκκίνηση και στη συνέχεια συνεχίζει τη διαδικασία εγκατάστασης.


Επιστροφή στην αρχή

Τρόπος συνδυασμού προϊόντων που δεν ανήκουν στον Windows Installer

Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα εκτελέσιμο αρχείο (.exe) ή ένα αρχείο δέσμης στην εγκατάσταση του Office 2003, έχετε επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε μετασχηματισμό που έχει δημιουργηθεί από τον οδηγό Custom Installation Wizard (CIW).

Σημείωση Με αυτήν τη μέθοδο δεν μπορείτε να συνδέσετε την εγκατάσταση ενός εκτελέσιμου αρχείου που χρησιμοποιεί ένα πακέτο .msi του Windows Installer.
 1. Εγκαταστήστε τα εργαλεία του Microsoft Office 2003 Resource Kit από το Office 2003 Resource Kit.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία του Microsoft Office (Microsoft Office Tools), στη συνέχεια στην επιλογή Microsoft Office 2003 Resource Kit Tools και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Custom Installation Wizard.
 3. Στο παράθυρο διαλόγου Open the MSI File, επιλέξτε το αρχείο .msi από το ριζικό κατάλογο της διαχειριστικής εγκατάστασης του Office. Κάντε κλικ στο κουμπί Next.
 4. Στο παράθυρο διαλόγου Add Installations and Run Programs, κάντε κλικ στο κουμπί Add.
 5. Στο πλαίσιο Target, πληκτρολογήστε τη διαδρομή του αρχείου .exe που θέλετε να εκτελέσετε, αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Office, στο παράθυρο διαλόγου Add Program Entry.

  Σημείωση Έχετε επίσης τη δυνατότητα να κάνετε κλικ στο κουμπί Browse για να εντοπίσετε και να επιλέξετε το αρχείο .exe.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Help για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιήσετε για τις τέσσερις επιλογές που παρατίθενται στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Add Program Entry.
 7. Αφού καθορίσετε τις ρυθμίσεις σας στο παράθυρο διαλόγου Add Program Entry, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 8. Συμπληρώστε τα υπόλοιπα παράθυρα διαλόγου του οδηγού CIW και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί Finish.
 9. Σημειώστε το δείγμα γραμμής εντολών στο τελευταίο παράθυρο διαλόγου του οδηγού CIW και, κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Exit.
Eπιστροφή στην αρχή
Αναφορές
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Office 2003 Resource Kit στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Επιστροφή στην αρχή
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 828947 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/27/2014 02:17:03 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Office Standard Edition 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB828947
Σχόλια