Πληροφορίες για το Jet 4.0 Service Pack 8

Η υποστήριξη για το Office 2003 έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για το Office 2003 στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το Service Pack 8 (SP8) του μηχανισμού διαχείρισης βάσεων δεδομένων Microsoft Jet 4.0.

Σημαντικό Ένα σημαντικό βήμα για τη συντήρηση της βάσης δεδομένων Jet σε άριστη κατάσταση λειτουργίας είναι η εγκατάσταση της πιο πρόσφατης ενημερωμένης έκδοσης του Jet. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης του πιο πρόσφατου Service Pack για το μηχανισμό διαχείρισης βάσεων δεδομένων Jet για άλλα λειτουργικά συστήματα και για άλλες βέλτιστες πρακτικές, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
239114 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για το μηχανισμό βάσης δεδομένων Microsoft Jet 4.0
303528 Τρόπος διατήρησης μιας βάσης δεδομένων Jet 4.0 σε βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας
Περισσότερες πληροφορίες

Λήψη του τελευταίου Service Pack του Jet 4.0

Αυτήν τη στιγμή είναι διαθέσιμες πέντε διαφορετικές εκδόσεις του στοιχείου λήψης Jet 4.0 Service Pack 8:
 • Για υπολογιστές που εκτελούν τα Microsoft Windows 2000

  Χρησιμοποιήστε το αρχείο Windows2000-KB829558-x86-ENU.exe για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows 2000.
 • Για υπολογιστές που εκτελούν τα Microsoft Windows XP

  Χρησιμοποιήστε το αρχείο WindowsXP-KB829558-x86-ENU.exe για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows XP.
 • Για υπολογιστές που εκτελούν τον Microsoft Windows Server 2003

  Χρησιμοποιήστε το αρχείο WindowsServer2003-KB829558-x86-ENU.exe για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που εκτελούν τον Windows Server 2003.
 • Για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ή Microsoft Windows NT έκδοση 4.0

  Χρησιμοποιήστε το αρχείο Jet40SP8_9xNT.exe για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που εκτελούν Windows 95, Windows 98 ή Windows NT έκδοση 4.0.
 • Για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows Millennium Edition

  Χρησιμοποιήστε το αρχείο et40SP8_WMe.exe για να εγκαταστήσετε το Jet 4.0 Service Pack 8 σε υπολογιστές που εκτελούν Windows Millennium Edition.

Τα αρχεία του Jet 4.0 Service Pack 8

Το Jet 4.0 Service Pack 8 περιέχει τα ακόλουθα αρχεία:
   Όνομα αρχείου   Έκδοση     Μέγεθος  ------------------------------------------  Dao360.dll         3.60.8025.0     557.328  Expsrv.dll         6.0.72.9589   380.957  Msexch40.dll       4.0.6807.0      512.272  Msexcl40.dll       4.0.8015.0      303.376  Msjet40.dll        4.0.8015.0    1.507.600  Msjetoledb40.dll   4.0.8015.0     348.432  Msjint40.dll       4.0.6508.0     151.824  Msjter40.dll       4.0.6508.0     53.520  Msjtes40.dll       4.0.8015.0      241.936  Msltus40.dll       4.0.6508.0      213.264  Mspbde40.dll       4.0.8015.0      356.624  Msrd2x40.dll       4.0.7328.0      422.160  Msrd3x40.dll       4.0.6508.0      315.664  Msrepl40.dll       4.0.8015.0      553.232  Mstext40.dll       4.0.8015.0      258.320  Mswdat10.dll       4.0.6508.0      831.760  Mswstr10.dll       4.0.6508.0      614.672  Msxbde40.dll       4.0.8025.0      360.720  Vbajet32.dll       6.0.1.9431       30.749

Εάν αποκτήσετε το στοιχείο λήψης του Jet 4.0 SP8 για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows NT έκδοση 4.0, θα λάβετε επίσης το πακέτο προγραμμάτων οδήγησης επιφάνειας εργασίας του ODBC (ODBC Desktop Driver Pack). Αυτά τα προγράμματα οδήγησης περιλαμβάνονται στα λειτουργικά συστήματα Windows 2000, Windows XP και Windows Server 2003. Το πακέτο προγραμμάτων οδήγησης επιφάνειας εργασίας του ODBC (ODBC Desktop Driver Pack) περιλαμβάνει τα ακόλουθα αρχεία:
   Όνομα αρχείου   Έκδοση     Μέγεθος  ------------------------------------------  Odbcji32.dll    4.0.6205.0    60.224  Odbcjt32.dll    4.0.6205.0   285.224  Oddbse32.dll    4.0.6205.0    27.464  Odexl32.dll    4.0.6205.0    27.464  Odfox32.dll    4.0.6205.0    27.464  Odpdx32.dll    4.0.6205.0    27.464  Odtext32.dll    4.0.6205.0    27.464
Σημείωση Το στοιχείο λήψης του Jet 4.0 Service Pack 8 για υπολογιστές που εκτελούν Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows NT έκδοση 4.0 περιλαμβάνει το πακέτο προγραμμάτων οδήγησης επιφάνειας εργασίας του ODBC (ODBC Desktop Driver Pack), αλλά δεν εγκαθιστά πλήρως τα προγράμματα οδήγησης. Για να καταχωρηθούν σωστά τα προγράμματα οδήγησης ODBC στον υπολογιστή σας, πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε τα Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.6 ή νεότερη έκδοση. Τα στοιχεία MDAC δεν περιλαμβάνουν αυτά τα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης, αλλά περιλαμβάνουν τα βασικά αρχεία ODBC DLL που απαιτούνται για την εγκατάσταση και τη χρήση αυτών των προγραμμάτων οδήγησης. Πρέπει να εγκαταστήσετε τα στοιχεία MDAC μετά το Jet 4.0 Service Pack 8, για να καταχωρηθούν σωστά τα αρχεία. Σημείωση Το μέγεθος των αρχείων μπορεί να διαφέρει λίγο. Το μέγεθος των αρχείων εξαρτάται από την έκδοση των Windows που εκτελείται στον υπολογιστή σας. Η έκδοση αρχείου δεν αλλάζει.

Εάν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση Αναπαραγωγής Jet (Jet Replication Manager) με το Jet 4.0 Service Pack 8 ή νεότερη έκδοση και δεν διαθέτετε το αρχείο Mstran40.exe έκδοση 4.0.6508.0, πρέπει επιπλέον να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του αρχείου Jet4repl.exe. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης του αρχείου Jet4repl.exe, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
321076 Μια ενημερωμένη έκδοση των αρχείων αναπαραγωγής του Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 είναι διαθέσιμη στο Κέντρο λήψης (Download Center)
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υπάρχοντα ζητήματα που επιλύονται από το Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
282349 Η λειτουργία της Access τερματίζεται με μη αναμενόμενο τρόπο, όταν ο συνδεδεμένος πίνακας Oracle παραμένει αδρανής
301915 Παρουσιάζεται σφάλμα στην Access κατά την εξαγωγή πεδίων με τύπο δεδομένων μονό ή διπλό στην Oracle
Επιπλέον, το Jet 4.0 Service Pack 8 επιδιορθώνει τα ακόλουθα ζητήματα που έχουν προκύψει στο παρελθόν:
 • Ζητήματα απόδοσης που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση ορισμένων ερωτημάτων διαβίβασης.
 • Μη αναμενόμενος τερματισμός της λειτουργίας της Microsoft Access κατά την προσπάθεια αναβάθμισης μιας βάσης δεδομένων όπου οι πίνακες περιείχαν εναύσματα.

  Σημείωση Αυτό το Service Pack αποτρέπει τον τερματισμό της λειτουργίας της Access. Αυτό το Service Pack δεν επιτρέπει την αναβάθμιση πινάκων με εναύσματα.
 • Εμφάνιση μηνύματος λάθους "Μη έγκυρο όρισμα" (Invalid argument) κατά την προσπάθεια δημιουργίας συνδεδεμένου πίνακα με χρήση κώδικα DAO μετά την εγκατάσταση του Jet 4.0 Service Pack 7.
 • Παραβίαση πρόσβασης που παρουσιάστηκε κατά την εκτέλεση ορισμένων ερωτημάτων που χρησιμοποίησαν συνδεδεμένους πίνακες Paradox.
 • Εμφάνιση πεδίου ακεραίου της Oracle ως διπλού στην Access.
 • Κατά την προσπάθεια δημιουργίας συνδέσεων σε αρχεία dBase, εμφάνιση μηνύματος παραβίασης πρόσβασης ή καμία ανταπόκριση. Δηλαδή, δεν δημιουργήθηκε σύνδεση και δεν εμφανίστηκε μήνυμα λάθους.
 • Κατά την ανανέωση ενός συνδεδεμένου πίνακα, εμφάνιση μηνύματος για επιλογή ενός ονόματος αρχείου προέλευσης δεδομένων (Data Source Name-DSN), παρόλο που χρησιμοποιούνταν ακόμα το ίδιο DSN και όλες οι πληροφορίες σύνδεσης ήταν σωστές.
acc2000 acc2002 acc2003 jet ενημερωμένη έκδοση
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 829558 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 04:54:03 - Αναθεώρηση: 6.3

Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Access 2003 Ελληνική έκδοση

 • kbnosurvey kbarchive kbdownload kbinfo KB829558
Σχόλια