Τα Windows XP σταματούν να ανταποκρίνονται όταν συνδέεστε με κοινόχρηστο φάκελο

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Συμπτώματα
Κατά την προσπάθειά σας να χρησιμοποιήσετε τον Microsoft Internet Explorer σε έναν υπολογιστή με Microsoft Windows XP για να συνδεθείτε σε έναν κοινόχρηστο φάκελο μέσω του τοπικού σας δικτύου LAN, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε με το κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου και ο υπολογιστής σας μπορεί να φαίνεται ότι έχει σταματήσει να ανταποκρίνεται. Ωστόσο, εάν περιμένετε για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από πέντε λεπτά), ενδέχεται να λήξει το χρονικό όριο της αίτησης και, στη συνέχεια, ο υπολογιστής σας ενδέχεται να ανταποκριθεί ξανά ή να λάβετε το μήνυμα λάθους "Η σελίδα δεν είναι διαθέσιμη" (Page not available).
Αιτία
Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί, εάν οι παράμετροι του Internet Explorer έχουν ρυθμιστεί έτσι ώστε οι αιτήσεις τοπικού Intranet να προωθούνται σε ένα διακομιστή μεσολάβησης.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ρυθμίστε τις παραμέτρους του διακομιστή μεσολάβησης του Internet Explorer για να παρακάμψετε το διακομιστή μεσολάβησης για τοπικές διευθύνσεις και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τα έγκυρα ονόματα τομέα (Fully Qualified Domain Name - FQDN) του τοπικού σας intranet στη λίστα εξαιρέσεων. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  2. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Επιλογές Internet (Internet Options), κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις (Connections) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN Settings).
  3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN) (Local Area Network (LAN) Settings), στην περιοχή Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy server), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη διακομιστή μεσολάβησης για τοπικές διευθύνσεις (Bypass proxy server for local address).
  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced).
  5. Στην περιοχή Εξαιρέσεις (Exceptions), στο πλαίσιο Χωρίς διακομιστή μεσολάβησης για τις διευθύνσεις που αρχίζουν με (Do not use proxy server for addresses beginning with), πληκτρολογήστε τα FQDN που χρησιμοποιούνται στο Intranet.
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και στα τρία παράθυρα διαλόγου και κατόπιν κλείστε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Περισσότερες πληροφορίες
Τα Windows XP περιλαμβάνουν την υπηρεσία Web Client. Με την υπηρεσία Web Client, μπορείτε να έχετε ομαλή πρόσβαση σε πόρους WebDav μέσω HTTP. Όταν πληκτρολογείτε μια τυπική διαδρομή UNC, για παράδειγμα \\διακομιστής\κοινόχρηστο στοιχείο, η θέση μεταβιβάζεται πρώτα στην υπηρεσία Web Client. Η υπηρεσία Web Client προσπαθεί να συνδεθεί στη διεύθυνση http://διακομιστής/κοινόχρηστο στοιχείο. Εάν ο διακομιστής προορισμού επιστρέψει σφάλμα, η υπηρεσία Web Client μεταβιβάζει την αίτηση στην υπηρεσία Microsoft Client και ο υπολογιστής προσπαθεί να δημιουργήσει μια σύνδεση CIFS (Common Internet File System).

Εάν η υπηρεσία Web Client συνδεθεί με ένα διακομιστή που δεν φιλοξενεί τοποθεσία Web, η υπηρεσία Web Client λαμβάνει μια επαναφορά TCP (Transport Control Protocol) και η αίτηση μεταβιβάζεται στην υπηρεσία Microsoft Client. Εάν ο διακομιστής φιλοξενεί μια τοποθεσία Web η οποία δεν υποστηρίζει WebDav, η υπηρεσία Web Client λαμβάνει ένα μήνυμα λάθους "Η επιλογή δεν υποστηρίζεται" (Option Not Supported) και η αίτηση μεταβιβάζεται στην υπηρεσία Microsoft Client.

Ωστόσο, εάν οι παράμετροι του Internet Explorer έχουν ρυθμιστεί ώστε οι αιτήσεις τοπικού Intranet να προωθούνται σε ένα διακομιστή μεσολάβησης, ο Internet Explorer προωθεί τις αιτήσεις HTTP της υπηρεσίας Web Client στο διακομιστή μεσολάβησης. Ο διακομιστής μεσολάβησης προσπαθεί να επικοινωνήσει με το διακομιστή προορισμού. Εάν ο διακομιστής προορισμού αναφέρει σφάλμα, ο διακομιστής μεσολάβησης ενδέχεται να μην επιστρέψει τον αναμενόμενο κωδικό σφάλματος HTTP στην υπηρεσία Web Client. Ως αποτέλεσμα, η υπηρεσία Web Client αναμένει ανταπόκριση από το διακομιστή μεσολάβησης μέχρι τη λήξη του χρονικού ορίου της.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 829909 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/08/2015 04:57:13 - Αναθεώρηση: 1.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbprb KB829909
Σχόλια