Στον Windows Server 2003 και στα Windows XP, το W32Time καταγράφει συχνά το αναγνωριστικό συμβάντος 50 και παρουσιάζεται εσφαλμένος συγχρονισμός ώρας

Η υποστήριξη για τα Windows XP έχει διακοπεί

Η Microsoft διέκοψε την υποστήριξη για τα Windows XP στις 8 Απριλίου 2014. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Η υποστήριξη για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015

Η υποστήριξη της Microsoft για τα Windows Server 2003 έληξε στις 14 Ιουλίου 2015. Αυτή η αλλαγή επηρέασε τις ενημερώσεις λογισμικού και τις επιλογές ασφαλείας σας. Μάθετε τι σημαίνει αυτό για εσάς και το πώς θα προστατευτείτε.

Συμπτώματα
Όταν η υπηρεσία Windows Time (W32Time) συγχρονίζεται με εξωτερικό ρολόι, συνήθως εμφανίζεται το ακόλουθο αναγνωριστικό συμβάντος στο αρχείο καταγραφής συμβάντων του συστήματος:


Αναγνωριστικό συμβάντος: 50
Προέλευση: W32time
Τύπος: Προειδοποίηση
Η υπηρεσία χρόνου εντόπισε διαφορά ώρας κάτω των 5000 χιλιοστών δευτερολέπτου για 900 δευτερόλεπτα. Η διαφορά ώρας ενδέχεται να προκαλείται από το συγχρονισμό με τις προελεύσεις χρόνου χαμηλής ακρίβειας ή από μη ευνοϊκές συνθήκες δικτύου. Η υπηρεσία χρόνου δεν είναι πλέον συγχρονισμένη και δεν είναι δυνατή η παροχή ώρας σε άλλους υπολογιστές-πελάτες ή η ενημέρωση του ρολογιού συστήματος. Όταν ληφθεί μια έγκυρη χρονική σήμανση από μια υπηρεσία παροχής χρόνου, η υπηρεσία χρόνου θα διορθωθεί. (Event ID: 50 Source: W32time Type: Warning The time service detected a time difference of greater than 5000 milliseconds for 900 seconds. The time difference might be caused by synchronization with low-accuracy time sources or by suboptimal network conditions. The time service is no longer synchronized and cannot provide the time to other clients or update the system clock. When a valid time stamp is received from a time service provider, the time service will correct itself.)

Στην προεπιλεγμένη ιεραρχία τομέα, όταν ένας εξαρτημένος ελεγκτής τομέα που βασίζεται στον Microsoft Windows Server 2003 προσπαθήσει να συγχρονίσει την ώρα, ίσως εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα συμβάντων:


Αναγνωριστικό συμβάντος: 38
Προέλευση: W32time
Τύπος: Πληροφορίες
Η υπηρεσία παροχής ώρας NtpClient δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης ή λαμβάνει προς το παρόν μη έγκυρα δεδομένα ώρας από το yourpdc.forestroot.com (ntp.d|65.53.232.135:123->65.53.250.22:123). (Event ID: 38 Source: W32time Type: Information The time provider NtpClient cannot reach or is currently receiving invalid time data from yourpdc.forestroot.com (ntp.d|65.53.232.135:123-65.53.250.22:123).)


Αναγνωριστικό συμβάντος: 47
Προέλευση: W32time
Τύπος: Προειδοποίηση
Υπηρεσία Παροχής Χρόνου NtpClient: Δεν έχει παραληφθεί έγκυρη απάντηση από τον ομότιμο yourpdc.forestroot.com που έχει ρυθμιστεί με μη αυτόματο τρόπο έπειτα από οκτώ προσπάθειες επικοινωνίας. Αυτός ο ομότιμος θα απορριφθεί ως προέλευση χρόνου και το NtpClient θα επιχειρήσει να εντοπίσει έναν νέο ομότιμο με αυτό το όνομα DNS. (Event ID: 47 Source: W32time Type: Warning Time Provider NtpClient: No valid response has been received from manually configured peer yourpdc.forestroot.com after eight attempts to contact it. This peer will be discarded as a time source, and NtpClient will attempt to discover a new peer with this DNS name.)


Αναγνωριστικό συμβάντος: 29
Προέλευση: W32time
Τύπος: Σφάλμα
Η υπηρεσία παροχής χρόνου NtpClient έχει ρυθμιστεί να λαμβάνει ώρα από μία ή περισσότερες προελεύσεις χρόνου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν είναι προσπελάσιμη καμία από αυτές. Δεν θα γίνει καμία προσπάθεια επικοινωνίας με κάποια προέλευση χρόνου για 15 λεπτά. Ο NtpClient δεν έχει προέλευση ακριβούς ώρας. (Event ID: 29 Source: W32time Type: Error The time provider NtpClient is configured to acquire time from one or more time sources, however none of the sources are currently accessible. No attempt to contact a source will be made for 960 minutes. NtpClient has no source of accurate time.)

Σημείωση Το αναγνωριστικό συμβάντος 29 ενδέχεται επίσης να παρουσιαστεί σε υπολογιστές που βασίζονται στα Windows XP.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες επείγουσας επιδιόρθωσης

Windows XP

Μια επείγουσα επιδιόρθωση που υποστηρίζεται είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστούμε να περιμένετε έως την επόμενη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη για λήψη" (Hotfix download available) στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base). Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) για να λάβετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν επιπρόσθετα ζητήματα ή εάν απαιτηθεί αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια πλήρη λίστα των αριθμών τηλεφώνου της Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη για λήψη" (Hotfix download available) εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η επείγουσα επιδιόρθωση. Εάν δεν εμφανίζεται η γλώσσα σας, είναι επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη επείγουσα επιδιόρθωση για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή ένα από τα ακόλουθα:
  • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  • Windows XP Service Pack 2 (SP2)

Απαίτηση επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης, πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά άλλες επείγουσες επιδιορθώσεις που εκδόθηκαν παλαιότερα.

Πληροφορίες αρχείου

Η Αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Windows XP, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86 (Εξαγωγή από το WindowsXP-KB830092-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.2647175,10405-Apr-200520:44x86SP2SP2QFE
Windows XP, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86, έκδοση 2 (Εξαγωγή από το WindowsXP-KB830092-v2-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668166,40019-Apr-200502:54x86SP1SP1QFE
Windows XP, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium, έκδοση 2 (Εξαγωγή από το WindowsXP-KB830092-v2-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1668437,76018-Apr-200511:51IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1668166,40018-Apr-200511:54x86SP1WOW
Windows XP, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86, έκδοση 3 (Εξαγωγή από το WindowsXP-KB830092-v3-x86-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706166,40023-Jun-200514:03x86SP1SP1QFE
W32time.dll5.1.2600.2705175,10423-Jun-200513:56x86SP2SP2QFE
Windows XP, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium, έκδοση 3 (Εξαγωγή από το WindowsXP-KB830092-v3-ia64-ENU.exe)
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
W32time.dll5.1.2600.1706437,76022-Jun-200523:00IA-64SP1SP1QFE
Ww32time.dll5.1.2600.1706166,40022-Jun-200523:03x86SP1WOW

Windows Server 2003

Πληροφορίες για το Service Pack

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, αποκτήστε το πιο πρόσφατο Service Pack για Windows Server 2003. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
889100 Τρόπος απόκτησης του τελευταίου Service Pack για τον Windows Server 2003
Μια επείγουσα επιδιόρθωση που υποστηρίζεται είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόστε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, συνιστούμε να περιμένετε έως την επόμενη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Εάν η επείγουσα επιδιόρθωση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη για λήψη" (Hotfix download available) στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής Βάσης (Knowledge Base). Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) για να λάβετε την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Εάν προκύψουν επιπρόσθετα ζητήματα ή εάν απαιτηθεί αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη επείγουσα επιδιόρθωση, θα ισχύσουν οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης. Για μια πλήρη λίστα των αριθμών τηλεφώνου της Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Πελατών της Microsoft (Microsoft Customer Service and Support) ή για να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web: Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση διαθέσιμη για λήψη" (Hotfix download available) εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η επείγουσα επιδιόρθωση. Εάν δεν εμφανίζεται η γλώσσα σας, είναι επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμη επείγουσα επιδιόρθωση για αυτήν τη γλώσσα.

Προϋποθέσεις

Δεν απαιτούνται προϋποθέσεις.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Πρέπει να ξεκινήσετε ξανά τον υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Πληροφορίες αντικατάστασης επείγουσας επιδιόρθωσης

Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση δεν αντικαθιστά άλλες επείγουσες επιδιορθώσεις.

Πληροφορίες αρχείου

Η Αγγλική έκδοση αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο "Ημερομηνία και ώρα" (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformService branch
W32time.dll5.2.3790.125554,49631-Jan-200400:15IA-64RTMQFE
Ww32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200400:15x86RTMQFE\WOW

Windows Server 2003, εκδόσεις που βασίζονται σε επεξεργαστή x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
W32time.dll5.2.3790.125221,69631-Jan-200401:15x86
Προσοχή Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση σε όλους τους ελεγκτές τομέα του Windows Server 2003. Ξεκινήστε εγκαθιστώντας αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση στον πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα, ο οποίος είναι ο διευθυντής λειτουργιών του ριζικού καταλόγου στο σύμπλεγμα δομών. Εάν αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα μόνο σε διακομιστές μελών, εγκαταστήστε πρώτα την επείγουσα επιδιόρθωση σε ελεγκτές τομέα και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε την σε διακομιστές μελών.
Κατάσταση
Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".Το σφάλμα αυτό διορθώθηκε στο Service Pack 1 του Windows Server 2003.
Περισσότερες πληροφορίες
Η Microsoft συνιστά να συγχρονίζετε αυτόν τον πρωτεύοντα ελεγκτή τομέα με πολλούς εξωτερικούς διακομιστές NTP (Network Time Protocol) διαστρωμάτωσης 1. Πρέπει να αφήνετε αμετάβλητους όλους τους υπόλοιπους ελεγκτές τομέα και διακομιστές μελών. Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση παραμέτρων, οι διακομιστές αυτοί θα συγχρονίσουν την ώρα με την ιεραρχία τομέα.

Για πρόσθετες προτάσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις παραμέτρων και την ανάπτυξη της υπηρεσίας Windows Time σε ένα σύμπλεγμα δομών, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
http://technet.microsoft.com/el-gr/library/cc773061.aspx
Win2k3 win2003 win2k+3 drift
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 830092 - Τελευταία αναθεώρηση: 12/30/2008 20:42:14 - Αναθεώρηση: 12.3

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003

  • kbautohotfix kbhotfixserver kbbug kbfix kbqfe kbwinserv2003presp1fix KB830092
Σχόλια