Το Microsoft Update και το Windows Update προσφέρει ενημερώσεις για προγράμματα του Office που δεν έχουν εγκατασταθεί

Συμπτώματα
Όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία του Microsoft Update στο Web ή όταν εκκινείτε το Windows Update για αναζήτηση ενημερώσεων σχετικά με προγράμματα του Microsoft Office, ενδέχεται το Microsoft Update ή το Windows Update να προσφέρουν ενημερώσεις για προγράμματα, τα οποία δεν είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να σας προσφέρεται μια ενημέρωση για ένα προϊόν Office ακόμη και αν δεν έχετε εγκατεστημένο το συγκεκριμένο προϊόν Office.

Επιπλέον, ενδέχεται να σας προσφέρεται μια ενημέρωση ασφάλειας του Office ακόμη και αν το σχετικό ενημερωτικό δελτίο ασφάλειας αναφέρει ότι τα προϊόντα Office που έχετε εγκατεστημένα δεν επηρεάζονται.

Για να αναζητήσετε ενημερώσεις για το Office, κάντε ένα από τα εξής:
  • Στα Windows 7, στα Windows Vista ή σε υπολογιστή-πελάτη Windows Server 2008, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), μετά στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update.
  • Στα Windows XP ή σε υπολογιστή-πελάτη Windows Server 2003, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Αιτία

Σενάριο 1

Αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να παρουσιαστεί κατά την αναβάθμιση των προγραμμάτων του Microsoft Office από μια έκδοση του Office σε μια άλλη.

Σε αυτό το σενάριο, ορισμένα στοιχεία μπορεί να παραμείνουν στον υπολογιστή από προηγούμενη έκδοση. Για παράδειγμα, από προεπιλογή, εάν εγκαταστήσετε το Microsoft Office 2003 Professional Enterprise, εγκαθίσταται το Microsoft InfoPath.

Όταν αναβαθμίσετε σε Microsoft Office Professional 2007, ενδέχεται η προηγούμενη έκδοση του Microsoft InfoPath να παραμείνει στον υπολογιστή επειδή το InfoPath δεν αναβαθμίζεται από το Office Professional 2007. Επιπλέον, η εγκατάσταση του InfoPath δεν καταργείται από την αναβάθμιση.

Επομένως, ορισμένα στοιχεία του Microsoft Office παραμένουν στον υπολογιστή. Όταν επισκέπτεστε το Microsoft Update ή το Windows Update και κάνετε αναζήτηση για ενημερώσεις, ενδέχεται να βρεθούν τα στοιχεία από την προηγούμενη έκδοση και να σας προσφερθεί να εγκαταστήσετε ενημερώσεις για εκείνη την έκδοση.

Σενάριο 2

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει όταν κάποιες ενημερώσεις γίνουν διαθέσιμες για στοιχεία που ενδεχομένως να μην είναι εγκατεστημένα. Επιπλέον, αυτή η συμπεριφορά ενδέχεται να παρουσιαστεί όταν οι χρήστες επιλέγουν να μην γίνει εγκατάσταση ορισμένων στοιχείων.

Το πρόγραμμα ανίχνευσης του Microsoft Update ή του Windows Update ελέγχει για εγκατεστημένα προϊόντα. Το πρόγραμμα προτείνει ενημερώσεις για οποιοδήποτε τμήμα όλων των εγκατεστημένων προϊόντων του Office. Για παράδειγμα, η αγγλική έκδοση του Microsoft Office εγκαθιστά μόνο τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για την αγγλική γλώσσα, εκτός και αν έχετε προσαρμόσει την εγκατάστασή σας.

Όταν επισκέπτεστε το Microsoft Update ή το Windows Update και κάνετε αναζήτηση για ενημερώσεις, προτείνεται η ενημέρωση για τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για τη γαλλική γλώσσα, εφόσον είναι διαθέσιμη κάποια ενημέρωση για αυτά. Η σύσταση αυτή πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν είναι εγκατεστημένα τα εργαλεία γλωσσικού ελέγχου για τη γαλλική γλώσσα.

Σενάριο 3

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει κατά την εγκατάσταση προϊόντων του Microsoft Office που χρησιμοποιούν κοινόχρηστα στοιχεία.

Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του Project 2007 αλλά όχι του συστήματος Microsoft Office 2007, ενδέχεται να σας προσφέρεται μια ενημέρωση για το σύστημα Microsoft Office 2007, επειδή οι ενημερώσεις του Office προσφέρονται για κάθε προϊόν στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ένα στοιχείο. Αυτό εξασφαλίζει την συνέπεια για τα κοινόχρηστα αρχεία σε προϊόντα του Office. Για παράδειγμα, ανάλογα με την έκδοση του Office, τα αρχεία MSO.DLL και OGL.DLL είναι κοινόχρηστα μεταξύ προϊόντων του Office. Όταν μια ενημέρωση εφαρμόζεται για το αρχείο MSO.DLL ή OGL.DLL, αυτή η ενημέρωση θα προσφέρεται και για όλα τα προϊόντα του Office που περιέχουν οποιοδήποτε από αυτά τα κοινόχρηστα στοιχεία. Για ενημερώσεις ασφάλειας, το ενημερωτικό δελτίο ασφάλειας ενδέχεται να αναφέρει ότι ένα προϊόν δεν επηρεάζεται. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να προσφέρεται η ενημέρωση επειδή το προϊόν περιλαμβάνει το κοινόχρηστο στοιχείο που επηρεάζεται.
Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Επίλυση για το Σενάριο 1

Για να επιλύσετε το ζήτημα που περιγράφεται στο Σενάριο 1, καταργήστε τα παλιότερα στοιχεία του Office που δεν θέλετε στον υπολογιστή σας. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office.
  2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
  3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add or Remove Programs).
  4. Στη λίστα Τρέχοντα εγκατεστημένα προγράμματα (Currently installed programs), κάντε κλικ στην παλιότερη έκδοση του προγράμματος Office που δεν επιθυμείτε στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση (Remove).

Επίλυση για τα Σενάριο 2 και 3

Για να επιλύσετε το ζήτημα που περιγράφεται στα Σενάρια 2 και 3, χρησιμοποιήσετε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

Μέθοδος 1: Εγκαταστήστε τη συνιστώμενη ενημέρωση


Εγκαταστήστε τη συνιστώμενη ενημέρωση ακόμη και αν η δυνατότητα δεν χρησιμοποιείται.

Μέθοδος 2: Εγκαταστήστε μόνο τις ενημερώσεις που θέλετε


Για να αποτρέψετε την εγκατάσταση της ενημέρωσης στον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου της ενημέρωσης στη λίστα αποτελεσμάτων της ανίχνευσης του Microsoft Update ή του Windows Update. Εγκαταστήστε μόνο τις ενημερώσεις που θέλετε. Την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε το Microsoft Update ή το Windows Update, η ενημέρωση που επιλέξατε για να μην εγκατασταθεί θα συνιστάται σε εσάς ξανά.

Σημείωση  Εάν εφαρμόσετε την ενημέρωση ασφάλειας για ένα στοιχείο που δεν είναι εγκατεστημένο αλλά συμπεριλαμβάνεται στην έκδοση της οικογένειας προγραμμάτων Microsoft Office ή σε κάποιο άλλο προϊόν Microsoft Office που διαθέτετε, δεν επηρεάζεται η ασφάλεια ή οι επιδόσεις του συστήματός σας. 
acc2007 xl2007 groove2007 ip2007 ol2007 ppt2007 prj2007 pub2007 spd2007 vso2007 wd2007 psvr2007 moss2007 wssv3 off2007 onenote2007 off2003 xp off2002 off2000
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 830335 - Τελευταία αναθεώρηση: 04/07/2011 10:44:00 - Αναθεώρηση: 2.0

  • kbsetup kbupdate kbprb KB830335
Σχόλια