Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Word 2002: 11 Νοεμβρίου 2003

Αυτό το αρχείο έχει αρχειοθετηθεί. Προσφέρεται “ως έχει” και δεν θα ενημερώνεται πια.
Περίληψη
Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση κώδικα του Microsoft Word 2002. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα διορθώνει μια ευπάθεια κατά το άνοιγμα ενός εγγράφου το οποίο περιέχει κάποιες τιμές δεδομένων (τα ονόματα των μακροεντολών στο έγγραφο), που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την εκτέλεση αυθαίρετου κώδικα. Επιπλέον, πολλά άλλα ζητήματα έχουν διορθωθεί όπως περιγράφεται πιο κάτω σε αυτό το άρθρο. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση κώδικα του Word 2002 αποτελεί μέρος των συνεχών προσπαθειών της Microsoft, ώστε να παρέχει τις πιο πρόσφατες ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων στους πελάτες της.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα του Microsoft Word 2002: KB830346.

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ή ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας συμπεριλήφθηκε πρώτη φορά στο Office XP Service Pack 3. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το πιο πρόσφατο Service Pack του Office XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
307841 OFFXP: Τρόπος λήψης του τελευταίου Service Pack του Office XP
Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας

Σημαντικό Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:
 • Microsoft Windows Installer 2,0
  Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την απαίτηση, ανατρέξτε στην ενότητα "Απαιτήσεις Windows Installer για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα" του άρθρου αυτού.
 • Microsoft Office XP Service Pack 2 (SP-2)
  Πριν από την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, εγκαταστήστε το Office XP SP-2.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης του Office XP Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  325671 OFFXP: Επισκόπηση του Office XP Service Pack 2

Ενημερωμένη έκδοση κώδικα προγράμματος-πελάτη

Εάν εγκαταστήσατε το Word 2002 από CD-ROM, έχετε τις εξής δύο επιλογές:
 • Χρησιμοποιήστε την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" της Microsoft στο Web για αυτόματη εγκατάσταση όλων των πρόσφατων ενημερωμένων εκδόσεων, που περιλαμβάνουν όλα τα διαθέσιμα Service Pack και τις δημόσιες ενημερωμένες εκδόσεις.
 • Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB830346 ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω σε αυτό το άρθρο.
Σημείωση Η Microsoft συνιστά να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα του προγράμματος-πελάτη, χρησιμοποιώντας την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web. Η τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web εντοπίζει τη συγκεκριμένη εγκατάσταση του Microsoft Office που διαθέτετε και σας ζητά να εγκαταστήσετε ακριβώς ό,τι χρειάζεται, για να εξασφαλιστεί ότι η εγκατάσταση του Office είναι πλήρως ενημερωμένη.

Τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web

Προκειμένου να εντοπιστούν από την τοποθεσία "Ενημερωμένες εκδόσεις προϊόντων του Office" στο Web οι απαιτούμενες ενημερωμένες εκδόσεις τις οποίες πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Αφού ολοκληρωθεί ο εντοπισμός, θα εμφανιστεί μια λίστα με τις προτεινόμενες ενημερωμένες εκδόσεις για να τις εγκρίνετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Έναρξη εγκατάστασης (Start Installation), για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Εγκαταστήστε μόνο την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB830346

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη της έκδοσης προγράμματος-πελάτη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB830346.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Νοεμβρίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα προγράμματος-πελάτη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Officexp-kb830346-client-enu.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Officexp-kb830346-client-enu.exe.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, κάντε κλικ στo κουμπί Ναι (Yes).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης (License Agreement).
 5. Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε το CD-ROM του Microsoft Office XP, τοποθετήστε το και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Σημείωση Μετά την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα δεν είναι δυνατή η κατάργησή της. Για να επιστρέψετε σε μια εγκατάσταση πριν από την εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, πρέπει να καταργήσετε το Office XP και, στη συνέχεια, να το εγκαταστήσετε ξανά από το αρχικό CD-ROM.

Διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα

Εάν εγκαταστήσατε το προϊόν του Office XP που διαθέτετε από μια θέση διακομιστή, ο διαχειριστής του διακομιστή πρέπει να ενημερώσει τη θέση διακομιστή με τη διαχειριστική ενημερωμένη έκδοση κώδικα και να αναπτύξει την ενημερωμένη εκείνη έκδοση στον υπολογιστή σας.

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Microsoft Download Center):

ΛήψηΆμεση λήψη της διαχειριστικής έκδοσης του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB830346 (Αγγλική έκδοση).

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 11 Νοεμβρίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι βοηθούν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.
Εάν εσείς είστε ο διαχειριστής του διακομιστή, αφού κάνετε κλικ στη σύνδεση για λήψη της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης κώδικα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save), για να αποθηκεύσετε το αρχείο Officexp-kb830346-fullfile-enu.exe στον επιλεγμένο φάκελο.
 2. Στην Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer), κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Officexp-kb830346-fullfile-enu.exe.
 3. Εάν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα, κάντε κλικ στo κουμπί Ναι (Yes).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αποδεχτείτε την Άδεια Χρήσης (License Agreement).
 5. Στο πλαίσιο Πληκτρολογήστε τη θέση στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε τα αρχεία που θα εξαχθούν (Type the location where you want to place the extracted files), πληκτρολογήστε c:\kb830346 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Όταν σας ζητηθεί να δημιουργήσετε το φάκελο, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 7. Εάν είστε εξοικειωμένοι με τη διαδικασία ενημέρωσης της διαχειριστικής σας εγκατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).

  Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /a Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI/p C:\kb830346\Αρχείο_MSP SHORTFILENAMES=TRUE
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\Office XP), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων .msi για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, Proplus.msi) και Αρχείο_MSP είναι το όνομα της διαχειριστικής ενημερωμένης έκδοσης κώδικα (για παράδειγμα, WINWORDff.msp).

  Σημείωση Μπορείτε να προσθέσετε το διακόπτη /qb+ στη γραμμή εντολών, έτσι ώστε το παράθυρο διαλόγου Διαχειριστική εγκατάσταση του Office XP (Office XP Administrative Installation) και το παράθυρο διαλόγου Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη (End User License Agreement) να μην εμφανίζονται.
 8. Για να αναπτύξετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα στους σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).

  Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open)
  msiexec /i Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης\Αρχείο_MSI REINSTALL=Λίστα_δυνατοτήτων REINSTALLMODE=vomu
  όπου Διαδρομή_διαχειριστικής_εγκατάστασης είναι η διαδρομή προς τη θέση διαχειριστικής εγκατάστασης για το Office XP (για παράδειγμα, C:\Office XP), Αρχείο_MSI είναι το πακέτο βάσης δεδομένων MSI για το προϊόν του Office XP (για παράδειγμα, Proplus.msi) και Λίστα_δυνατοτήτων είναι η λίστα με τα ονόματα των δυνατοτήτων (με διάκριση πεζών-κεφαλαίων) που πρέπει να εγκατασταθούν ξανά για την ενημερωμένη έκδοση κώδικα. Για να εγκαταστήσετε όλες τις δυνατότητες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή REINSTALL=ALL ή να εγκαταστήσετε την ακόλουθη δυνατότητα ή δυνατότητες:
  WORDFiles
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης της διαχειριστικής εγκατάστασης και ανάπτυξής της σε σταθμούς εργασίας υπολογιστών-πελατών, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301348 OFFXP: Τρόπος εγκατάστασης δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης σε διαχειριστική εγκατάσταση
Αυτό το άρθρο περιέχει βασικές οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση μιας διαχειριστικής δημόσιας ενημερωμένης έκδοσης. Mπορείτε επίσης να μεταβείτε στο ακόλουθο άρθρο του Microsoft Office XP Resource Kit. Για να το κάνετε αυτό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Τρόπος καθορισμού της εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης κώδικα

Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα περιέχει ενημερωμένες εκδόσεις των αρχείων που ακολουθούν:
  Όνομα αρχείου  Έκδοση  ---------------------------  Winword.exe   10.0.5815.0
Για να καθορίσετε την έκδοση του Microsoft Word που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σημείωση Επειδή υπάρχουν πολλές εκδόσεις των Microsoft Windows, τα ακόλουθα βήματα ενδέχεται να διαφέρουν στον υπολογιστή σας. Εάν διαφέρουν, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος σας, για να ολοκληρώσετε αυτά τα βήματα.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο τμήμα παραθύρου Αποτελέσματα αναζήτησης (Search Results), κάντε κλικ στην επιλογή Όλα τα αρχεία και οι φάκελοι (All files and folders) στην περιοχή Σύντροφος αναζήτησης (Search Companion).
 3. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε Winword.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Στη λίστα αρχείων, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Winword.exe και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Στην καρτέλα Έκδοση (Version), προσδιορίστε την έκδοση του Word που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθορισμού της έκδοσης του Word που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
291331 Τρόπος ελέγχου της έκδοσης του Office XP
Σημείωση Αν η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB830346 είναι ήδη εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας, παρουσιάζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους, όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2000: KB830346:
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση έχει ήδη εφαρμοστεί ή συμπεριλαμβάνεται σε ενημερωμένη έκδοση που έχει ήδη εφαρμοστεί.

(This update has already been applied or is included in an update that has already been applied.)

Απαιτήσεις ενημερωμένης έκδοσης κώδικα του Windows Installer

Για να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση κώδικα που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο, πρέπει να είναι εγκατεστημένος ο Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση. Τόσο τα Microsoft Windows XP όσο και το Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) περιλαμβάνουν τον Windows Installer 2.0 ή νεότερη έκδοση.

Για να εγκαταστήσετε την τελευταία έκδοση του Windows Installer για τα Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 και Microsoft Windows Millennium Edition (Me), επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για να εγκαταστήσετε την νεότερη έκδοση του Windows Installer για τα Microsoft Windows NT 4.0 και τα Windows 2000, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Λίστα ζητημάτων που επιδιορθώνονται από την ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας

Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB830346 διορθώνει τα ζητήματα που περιγράφονται στα ακόλουθα πακέτα επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2:

823972 Διαθεσιμότητα του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 9 Αυγούστου 2003
825814 Διαθεσιμότητα του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 15 Αυγούστου 2003
827138 Διαθεσιμότητα του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 21 Αυγούστου 2003
827150 Διαθεσιμότητα του πακέτου επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 5 Σεπτεμβρίου 2003
827971 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 12 Σεπτεμβρίου 2003
827980 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 19 Σεπτεμβρίου 2003
827986 Πακέτο επειγουσών επιδιορθώσεων του Word 2002 μετά το Service Pack 2: 25 Σεπτεμβρίου 2003


Η ενημερωμένη έκδοση κώδικα ασφαλείας του Word 2002: KB830346 επιδιορθώνει τα ακόλουθα θέματα για τα οποία προηγουμένως δεν υπήρχε τεκμηρίωση στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
 • Το μήνυμα λάθους ή οι γραμμές πίνακα επαναλαμβάνονται, όταν κάνετε κύλιση σε ένα έγγραφο.
 • Μήνυμα λάθους: "Ελέγξτε τα δικαιώματα πρόσβασης για το έγγραφο ή τη μονάδα δίσκου" (Check the file permissions for the document or drive).
 • Μήνυμα λάθους στο Word 2002.

Το μήνυμα λάθους ή οι γραμμές πίνακα επαναλαμβάνονται, όταν κάνετε κύλιση σε ένα έγγραφο

Όταν κάνετε κύλιση σε ένα έγγραφο του Word 2002 το οποίο περιέχει πίνακα με συγχωνευμένα κελιά που εκτείνεται σε πολλές σελίδες, κάποιες από τις γραμμές του πίνακα ενδέχεται να εμφανίζονται πολλές φορές ή ίσως λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Η εφαρμογή Microsoft Word αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία της. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.
Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.

(Microsoft Word has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
To see what data this error report contains, click here.)
Όταν προβάλετε τις λεπτομέρειες του μηνύματος λάθους, θα βρείτε μια υπογραφή σφάλματος παρόμοια με την ακόλουθη:
  AppName   AppVer    ModName   ModVer    Offset  ------------------------------------------------------------  Winword.exe 10.0.2627.0 Winword.exe 10.0.2627.0 006342d7

Μήνυμα λάθους: "Ελέγξτε τα δικαιώματα αρχείου για το έγγραφο ή τη μονάδα δίσκου" (Check the File Permissions for the Document or Drive)

Στο Word 2002, όταν προσπαθείτε να ανοίξετε ένα έγγραφο που κάνει προηγούμενες εκδόσεις του Word να κλείνουν με ένα μήνυμα λάθους, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το όνομα εγγράφου ή η διαδρομή δεν είναι έγκυρα. Δοκιμάστε τα εξής.
* Ελέγξτε τα δικαιώματα αρχείου για το έγγραφο ή τη μονάδα δίσκου.
* Εντοπίστε το έγγραφο από το παράθυρο διαλόγου "Άνοιγμα αρχείου". (διαδρομή\...\όνομα_αρχείου.doc)

(The document name or path is not valid. Try these suggestions.
* Check the file permissions for the document or drive.
* Use the File Open dialog box to locate the document. (path\...\filename.doc))
Σημείωση Σε προηγούμενες εκδόσεις του Word, το έγγραφο θα μπορούσε να προκαλέσει την εκτέλεση μακροεντολών σε ειδικά δημιουργημένα έγγραφα.

Μήνυμα λάθους στο Word 2002

Λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθος στο Word 2002:
Η εφαρμογή Microsoft Word αντιμετώπισε πρόβλημα και πρέπει να τερματιστεί η λειτουργία της. Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση.
Για να δείτε τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν την αναφορά σφάλματος, κάντε κλικ εδώ.

(Microsoft Word has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience.
To see what data this error report contains, click here.)
Όταν προβάλλετε τα δεδομένα στην αναφορά λάθους, η αναφορά περιέχει μια υπογραφή σφάλματος παρόμοια με κάποια από τις ακόλουθες υπογραφές σφάλματος:
 Όνομα εφαρμ.  Έκδοση εφαρμ.  Όνομα λειτ.μον. Έκδοση λειτ.μον. Μετατόπιση ----------------------------------------------------------------------------- Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0    004875a9 Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0    001ee439 Winword.exe   10.0.4109.0   Mso.dll     10.0.3501.0    0006ce47 Winword.exe   10.0.4009.0   Mso.dll     10.0.3501.0    0006ce47 Winword.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0    0006ce47 Outlook.exe   10.0.3416.0   Mso.dll     10.0.3501.0    0006ce47 Mspub.exe    10.0.3402.0   Mso.dll     10.0.3501.0    0006ce47 Winword.exe   10.0.2930.0   Mso.dll     10.0.3501.0    0006ce47 Winword.exe   10.0.2627.0   Mso.dll     10.0.3501.0    0006ce47 Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0    001ddbfd Winword.exe   10.0.5522.0   Winword.exe   10.0.5522.0    001ee92c Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0    00199b47 Winword.exe   10.0.4524.0   Winword.exe   10.0.4524.0    00199b49 Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0    001ee12b Winword.exe   10.0.4219.0   Winword.exe   10.0.4219.0    001ee129 Winword.exe   10.0.4109.0   Winword.exe   10.0.4109.0    001f5705 Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0    0019b943 Winword.exe   10.0.3416.0   Winword.exe   10.0.3416.0    0019b941 Winword.exe   10.0.2930.0   Winword.exe   10.0.2930.0    001f4bbb Winword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0    0031b22f Winword.exe   10.0.2627.0   Winword.exe   10.0.2627.0    0031b231
Επιπλέον, άλλες εκδόσεις προγραμμάτων, εκδόσεις λειτουργικής μονάδας και μετατοπίσεις είναι πιθανές.
updating updated patched patching security_patch security_update update security bug context flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated specially-formed scope specially-crafted affected
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 830346 - Τελευταία αναθεώρηση: 02/01/2014 08:12:24 - Αναθεώρηση: 4.3

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbservicepack kbsecurity kbinfo kbupdate KB830346
Σχόλια